Förhandsvisa folios och artiklar

Du förhandsvisar folios med Adobe Content Viewer. Adobe Content Viewer finns som skrivbordsprogram (”Desktop Viewer”) eller som en app för mobila enheter. Desktop Viewer installeras automatiskt när du uppdaterar DPS Desktop Tools. Visningsprogrammet för mobila enheter kan hämtas från iPad App Store, Google Play Store och Windows Store. Sök efter ”content viewer” i enhetens appbutik.

Tips för förhandsvisning av DPS-innehåll

 • Desktop Viewer eller enhetsvisningsprogrammet? Använda Adobe Content Viewer på målenheten. Adobe Content Viewer finns tillgänglig via iTunes App Store för iPad och iPhone, Google Play och Windows Store (gäller endast Windows 8.1). Desktop Viewer har tagits bort och förhandsvisar inte längre innehåll korrekt.
 • Giltig folio? När du skapat en folio eller artikel kan du förhandsvisa den med Desktop Viewer eller visningsprogrammet på din mobila enhet. Men om du vill förhandsvisa en folio måste folion skapas på rätt sätt. Om till exempel din folio innehåller en artikel med endast vågrät orientering och artiklar med dubbel orientering, kan du inte förhandsvisa folion. När du använder Desktop Viewer för att förhandsvisa en folio som inte skapats på rätt sätt visas ett felmeddelande.
 • Överföra/hämta eller förhandsvisa på enhet? Det finns två sätt att förhandsvisa innehåll i Adobe Content Viewer på en enhet. En metod är att överföra folion till Folio Producer och sedan använda samma Adobe ID för att logga in i Adobe Content Viewer och överföra folion. Den andra metoden är att koppla iPad eller iPhone till en Mac OS-dator och använda Förhandsgranska på enhet. Förhandsgranska på enhet är inte tillgängligt på Windows-datorer eller Android- och Windows-enheter.
 • Förhandsvisning av layout, artikel eller folio? Du kan använda flera olika metoder i InDesign för att förhandsvisa innehåll. Metoderna ger olika resultat. Om du förhandsgranskar med Folio Overlays-panelen eller Arkiv > Förhandsgranska Folio, förhandsgranskar du bara layouten i rasterformat, inte artikeln eller folion. Om du förhandsvisar med panelen Folio Builder förhandsvisar du antingen artikeln eller folion, beroende på vilket alternativ som är markerat. För artiklar med mjuk rullning eller artiklar med PDF-bildformat använder du enbart panelen Folio Builder för förhandsvisning och inte någon av de andra metoderna.

Adobe rekommenderar:

Förhandsvisa folios på iPad eller iPhone

Adobe Content Viewer för iPad/iPhone är en allmän version av visningsprogrammet som används för att testa DPS-innehåll på iPad eller iPhone. Det här visningsprogrammet uppdateras när en ny version av DPS släpps. Adobe Content Viewer saknar stöd för enheter med iOS 5, inklusive iPad 1-modeller.

Obs!

När en ny uppsättning verktyg släpps kanske inte de folios som du skapar med den nyaste versionen av visningsprogrammet fungerar korrekt förrän Apple har godkänt den nya versionen av Adobe Content Viewer. Om du försöker öppna folion visas meddelandet ”Uppdatera din app”. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa en anpassad version av Adobe Content Viewer. Se Skapa en anpassad Adobe Content Viewer för iPad. Du kan även använda en äldre version av visningsprogrammet för att skapa en folio.

Adobe Content Viewer-biblioteket söker efter folios på två platser – på Folio Producer-servern och på Distribution Service. Folio Producer (som finns på acrobat.com) innehåller alla folios som visas på din panel i Folio Builder. Distribution Service innehåller alla publicerade folios. En blå blixtikon i foliominiatyren anger att folion har hämtats från Folio Producer-servern. En blå kontaktikon anger att folion har hämtats via Förhandsgranska på enhet. Folios som publiceras i Distribution Service saknar blå ikoner. Folios som publiceras för återförsäljning visas inte i Adobe Content Viewer.

Ikonerna anger folions källa.

 1. Hämta Adobe Content Viewer, eller en uppdatering av Content Viewer, från App Store till din enhet.

 2. Starta Adobe Viewer på iPad och logga in med samma Adobe ID som du använde för att logga in på panelen Folio Builder.

  De folios som du har tillgång till finns att hämta och förhandsvisa.

  Obs!

  Om din folio inte visas i visningsprogrammets bibliotek ska du kontrollera att folion inte innehåller artiklar som inte stämmer överens med folions orientering, till exempel en artikel med bara liggande orientering i en folio med dubbel orientering.

Förhandsvisa AEM-folios

Om du använder ett arbetsflöde med Adobe Experience Manager (AEM) kan du förhandsvisa AEM-folios utan att behöva publicera dem till Folio Producer.

 1. Tryck på AEM i Adobe Content Viewer.
 2. Logga in med ditt AEM-konto. Ange ditt användarnamn och lösenord för AEM. Använd formatet http://<IP-adress>:<AEM-portnummer> för URL:en.

Följande navigeringsmetoder fungerar när du använder Adobe Content Viewer eller ett anpassat visningsprogram.

 • Rotera den mobila enheten om du vill visa den vågräta eller lodräta versionen av artikeln för folios med dubbel orientering.

 • Dra upp och ned när du vill läsa en artikel. Dra åt vänster och höger om du vill byta till en annan artikel (eller till en annan sida i en separerad artikel).

 • Tryck på eller dra interaktiva områden.

 • Tryck på ett icke-interaktivt område om du vill visa navigeringsfälten (kallas ibland för HUD: heads-up display). Tryck på knappen Bibliotek för att gå till biblioteket i en app för flera utgåvor, eller tryck på Hem-knappen om du vill återgå till den första artikeln i en app för en enstaka utgåva. Tryck på bakåtknappen om du vill gå tillbaka till föregående vy. Tryck på ikonen för innehållsförteckningen om du vill visa innehållsförteckningen. Dra i navigeringslisten om du vill bläddra bland miniatyrbilder i bläddringsläget.

 • Återgå till första artikeln genom att trycka på titeln i navigeringsfältet. Dubbeltryck på titeln om du vill växla mellan att visa rubriken och rubriken plus visningsappens version. I iOS-visningsprogram trycker du snabbt tre gånger på rubriken om du vill återställa utgåvan så att varje artikel börjar med den första sidan i stället för den senast visade sidan. (Med v. 32-appar och senare kan du skapa en knapp för att återställa folion (använd navto://relative/reset).

Adobe Content Viewer för iPad

A. Biblioteksknapp B. Bakåtknappen C. Knapp för innehållsförteckning D. Navigeringslist 

Ta bort folios från visningsprogrammet

Du tar bort en folio från visningsprogrammet genom att trycka på kugghjulsikonen i övre högra hörnet av biblioteket, välja Ta bort utgåvor från iPad och sedan välja och ta bort folios. Om folion fortfarande är tillgänglig på servern är folion fortfarande tillgänglig för hämtning i visningsprogrammet. Om folion inte längre är tillgänglig på servern försvinner folion från biblioteket.

Om du vill ta bort en folio från iPhone-biblioteket sveper du över folions namn från höger till vänster. När du drar ändras knappen Visa till knappen Ta bort.

Förhandsvisa innehåll med Android Viewer

Adobe Content Viewer för Android används för att testa det digitala innehåll du har skapat på telefoner och surfplattor med Android 4.0.3 eller senare.

 1. Hämta Adobe Content Viewer från Google Play Store.

 2. Starta Adobe Viewer på Android-enheten och logga in med samma Adobe ID som du använde för att logga in på panelen Folio Builder.

  De folios som du har tillgång till finns att hämta och förhandsvisa.

Förhandsvisa innehåll med Desktop Viewer

Adobe Content Viewer för dator (även kallad Desktop Viewer) är en AIR-app som du kan använda för att förhandsgranska folios, artiklar eller layouter på din dator.

Adobe AIR v20 kräver 64-bitarsprogram i Mac OS X. Detta förhindrar att Adobe Content Viewer för datorer kan köras på Mac OS X när AIR v20 installeras. A Felmeddelandet ”Det programegna tillägget som krävs för det här programmet saknas” visas.

DPS-teamet kommer inte att uppdatera Adobe Content Viewer för datorer för förhandsvisning av DPS-innehåll i InDesign. Vi rekommenderar att du använder förhandsvisning i enheten om du vill få en mer exakt förhandsvisning.

Använda Förhandsgranska på enhet

I stället för att hämta folios från servern kan du använda funktionen Förhandsgranska på enhet och kopiera en folio direkt från din dator till den mobila enheten.

Förhandsgranska på enhet är bara tillgängligt på Mac OS-datorer för förhandsgranskning direkt på en iPad eller iPhone.

 1. Anslut din iPad eller iPhone till datorn.

 2. Starta en anpassad Adobe Content Viewer som skapats med DPS App Builder på din iPad eller iPhone.

  Du behöver inte logga in.

 3. Om du vill förhandsvisa en artikel eller folio markerar du artikeln eller folion du vill förhandsvisa på panelen Folio Builder i InDesign och väljer sedan Förhandsgranska på [enhetsnamn] på Förhandsgranska-menyn längst ned på panelen.

  Den förhandsvisade folion kopieras från datorn till enheten. En förhandsvisad folio sparas på din enhet när du kopplar från den. När du arkiverar folion tas den bort från biblioteket. En förhandsvisad artikel sparas inte på enheten efter att förhandsvisningen är klar.

 4. Om du endast vill förhandsvisa aktuell layout öppnar du panelen Folio Overlays och väljer Förhandsgranska på [enhetsnamn] på Förhandsgranska-menyn längst ned på panelen.

  Den förhandsvisade layouten finns kvar på enheten när du kopplar ifrån den. När du går tillbaka till biblioteket tas den förhandsvisade layouten bort.

  När du använder Förhandsgranska på enhet från panelen Folio Overlays visas endast sidorna på den aktuella layouten i PNG-format. Alternativa layouter i InDesign CS6/CC tas inte med i förhandsvisningen. Använd Folio Builder-panelen, inte Folio Overlays-panelen, för förhandsvisning av artiklar med mjuk rullning.

Förhandsvisa med hjälp av Adobe Content Viewer i Windows 8.1

En version av appen Adobe Content Viewer är tillgänglig i Windows Store. Sök efter Adobe Content Viewer i Windows Store. Den här appen är bara tillgänglig på enheter med Windows 8.1. Se Bygga DPS-appar för Windows Store.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?