Felet Ingen skiva visas vid användning av Motion Titles

Problem: Premiere Elements visar felet Ingen skiva när du använder Motion Titles

När du arbetar med Motion Titles i Adobe Premiere Elements kan du stöta på ett fel som anger att det inte finns någon skiva i din hårddisk. Du kommer inte förbi felmeddelandet trots att du klickar flera gånger på något av alternativen i dialogrutan.

Lösning: Infoga en skiva eller starta om datorn

Infoga en skiva i hårdiskenheten och fortsätt sedan att arbete eller starta om datorn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto