Več o obrazcih PDF za izpolnjevanje in določanje njihovih zmožnosti

Reader ne more ustvarjati obrazcev za izpolnjevanje

Brezplačni Adobe Reader ne more ustvariti obrazcev za izpolnjevanje. Da ustvarite obrazce, ki jih lahko izpolnijo uporabniki programov Reader in Acrobat, morate imeti poln izdelek Acrobat.

Acrobat X

V Acrobat 9 in Acrobat X lahko ustvarite interaktivne obrazce, ki jih lahko izpolnijo in pošljejo drugi uporabniki programov Acrobat ali Reader. Druga možnost v programih Acrobat Professional ali Pro Extended omogoča, da shranite PDF kot enostaven obrazec in uporabnikom omogočite neposreden vnos podatkov v PDF.

Acrobat 10.x: 

O obrazcih PDF

Številna podjetja, organizacije in vladne agencije uporabljajo Adobe Acrobat ali Adobe Acrobat Capture za pretvorbo papirnatih obrazcev v obrazce PDF (Portable Document Format). Do obrazcev PDF je možno dostopati prek interneta ali elektronske pošte. Če obrazec PDF vsebuje polja obrazca (na primer, besedilna polja, gumbe, okna s seznami), lahko izpolnite obrazec na zaslonu z izdelkom Acrobat. (Izdelki Acrobat vključujejo Adobe Reader, Acrobat 3D, Acrobat Professional ali Acrobat Standard.)

Ustvarjanje obrazcev PDF z omogočenim dodeljevanjem pravic

Z razširitvami programa Reader z Adobe LiveCycle lahko ustvarite obrazce PDF z omogočenim dodeljevanjem pravic. Z obrazcem z omogočenim dodeljevanjem pravic lahko uporabniki Adobe Reader komentirajo, izpolnijo, shranijo, porazdelijo, pošljejo in dodajajo digitalne podpise. Ko v programu Adobe Reader odprete obrazec PDF z omogočenim dodeljevanjem pravic, se prikaže pogovorno okno, ki navaja razširjene možnosti datoteke PDF.

Za več informacij o razširitvah programa Reader z Adobe LiveCycle glejte spletno mesto Adobe na www.adobe.com/si/products/server/readerextensions.

Določanje funkcij obrazcev PDF izdelkov Acrobat

Naslednji izdelki Acrobat omogočajo delo z obrazci PDF:

Zmožnost Adobe Reader

Adobe Reader ponuja naslednje možnosti za obrazce:

 • Ogled, navigacija in tiskanje obrazcev PDF, vključno s podatki polja obrazca
 • Iskanje po obrazcih (potreben je program Adobe Reader s funkcijo iskanja)
 • Izpolnjevanje polj v obrazcu PDF (ni mogoče shraniti obrazca PDF)

Če ima obrazec PDF omogočeno dodeljevanje pravic, Adobe Reader ponudi te dodatne možnosti:

 • Lokalno shranjevanje obrazcev in podatkov
 • Izpolnjevanje in pošiljanje obrazcev prek spleta
 • Deljenje obrazcev drugim za pregled in komentiranje
 • Dodajanje digitalnih podpisov

Zmožnosti Acrobat Standard

Acrobat Standard vsebuje vse zmožnosti programa Adobe Reader, vključno z naslednjim:

 • Izvoz in shranjevanje obrazcev v formatu Forms Data Format (FDF). FDF je format besedilne datoteke, ki je namenjen posebej za podatke uvožene iz polij obrazca PDF. Datoteke FDF so podobne datotekam PDF, saj vsebujejo samo podatke polij obrazca in ne celotnega obrazca.
 • Shranjevanje ali izvoz informacij obrazca PDF kot datoteko PDF ali obliko XFDF za datoteke FDF na osnovi XML.

Zmožnosti Acrobat 3D in Acrobat Professional

Acrobat 3D in Acrobat Professional vsebujete vse zmožnosti programa Acrobat Standard in omogočata ustvarjanje polij obrazcev Adobe PDF. Samo na sistemih Windows programi Acrobat 3D in Acrobat Professional 6.0 in 7.0 vključujejo programa Adobe LiveCycle Designer 6.0 ali 7.0. Bolj napredne funkcije v programu Adobe LiveCycle Designer dovoljujejo uporabo skriptnih predmetov, integracijo obrazca s podatkovnim virom in ustvarjanje dinamičnih obrazcev.

Določanje, ali se lahko obrazec PDF izpolni na zaslonu

Da določite, ali lahko izpolnite obrazec PDF na zaslonu, preverite, ali vsebuje interaktivna polja obrazca in stroge varnostne nastavitve. (Za več informacij o varnostnih nastavitvah PDF, glejte pomoč za Acrobat in Adobe Reader.)

Da določite, ali obrazec vsebuje interaktivna polja obrazca, storite naslednje:

 1. Odprite obrazec v izdelku Acrobat.
 2. Izberite orodje roke in ga nato povlecite preko polij v obrazcu PDF. Obrazec vsebuje polja obrazca, če se orodje roke spremeni v eno izmed naslednjih ikon:

       I-prečko (orodje za izbiro besedila s katerim vnašate besedilo v besedilno polje)

       Roko s kazalcem (s katero lahko izberete možnost ali polje)
 3. V Acrobat 3D, Acrobat 7 ali Adobe Reader 7 kliknite možnost Označi polja ali Označi potrebna polja v vrstici sporočil za dokument. Interaktivna polja prikazujejo barvno polnilo.

Opomba: če uporabljate programa Acrobat 3D ali Acrobat Professional, lahko potrdite, da obrazec vsebuje polja obrazca z izbiro orodja za obrazce.. Acrobat nato označi vsa polja obrazca. V sistemu Windows XP so polja obrazca označena z modro.

Če obrazec PDF ne vsebuje polja obrazca, lahko z naslednjimi možnostmi dokončate obrazec.

 • Natisnite obrazec in jo ročno izpolnite.
 • Uporabite orodje Text Box (prej orodje Free Text) ali orodje TouchUp, da vnesete besedilo v dokument. (Za več informacij o uporabi orodja Text Box in orodja TouchUp glejte pomoč za Acrobat.)

Če uporabljate Acrobat 3D ali Acrobat Professional in obrazec PDF in strogih varnostnih nastavitev, lahko z orodij za obrazce ustvarite polja obrazca. Za informacije o ustvarjanju polij obrazcev glejte naslednje vire:

 • »Ustvarjanje in izpolnjevanje obrazcev Adobe PDF« v pomoči za Acrobat 6 Professional. (V programu Acrobat izberite Pomoč > Celotna pomoč za Acrobat 6 ali 7.)
 • »Ustvari obrazce PDF« v pomoči programa Acrobat Professional 6. (V programu Acrobat izberite Pomoč > Kako ... > Napredno urejanje.)
 • »Ustvarjanje obrazcev Adobe PDF« v pomoči za Acrobat 3D ali Acrobat Professional 7.0
 • Specifikacije za Acrobat Forms JavaScript na naslovu http://partners.adobe.com/asn/acrobat
 • Komplet orodij SDK Acrobat Forms Data Format (FDF) http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/fdf/topic.html

Za pregled varnostnih nastavitev obrazca PDF:

 1. Odprite obrazec v izdelku Acrobat.
 2. Izberite Datoteka > Lastnosti dokumenta in nato izberite Varnost.
 3. Če se zraven pogovornega okna Spreminjanje dokumenta, Izpolnjevanje polij obrazca ali Podpis za varnost dokumenta prikaže vrednost Ni dovoljeno, je potrebno spremeniti te varnostne nastavitve na vrednost Dovoljeno, da lahko izpolnite obrazec PDF na zaslonu. Da spremenite varnostne nastavitve, storite naslednje (če uporabljate program Adobe Reader, ne morete spremeniti varnostnih nastavitev):
  1. V varnostni plošči pogovornega okna Lastnosti dokumenta izberite možnost Varnost gesel iz menija Varnostna metoda.
  2. Kliknite Spremeni nastavitve, vnesite geslo za dovoljenja in nato kliknite V redu.

   Opomba: če ne poznate gesla, se obrnite na osebo, ki je ustvarila dokument.
  3. Izberite možnost združljivosti.
  4. Če želite, izberite možnost Za opiranje dokumenta je potrebno geslo, ter nato vnesite geslo za odpiranje dokumenta.
  5. Izberite uporabo gesla, da omejite tiskanje in urejanje dokumenta in njegove varnostne nastavitve.
  6. Izberite možnost tiskanja iz menija Tiskanje dovoljeno.
  7. Pod možnostjo Dovoljene spremembe izberite bodisi »Izpolnjevanje polj obrazca in podpisovanje obstoječih polj za podpis« ali »Komentiranje, izpolnjevanje v polja obrazca in podpisovanje obstoječih polj za podpis«.
  8. Kliknite V redu v vseh pogovornih oknih, ki je pojavijo.

  9. Shranite, zaprite in ponovno odprite dokumente za dostop do polij obrazcev.

Izpolnjevanje davčnih obrazcev davčnega urada IRS

Z vsemi izdelki Acrobat lahko izpolnite različice PDF nekaterih davčnih obrazcev ameriškega davčnega urada (IRS), na voljo so pri uradu IRS na zgoščenki »Small Business Resource Guide CD-ROM 2002.« Če želite prejeti zgoščenko Small Business Resource Guide CD-ROM 2002, pokličite davčni urad IRS na tel. št. 800-829-3676 in zahtevajte IRS publikacijo št. 3207 ali obiščite spletno mesto IRS.

Opomba: izpolnjene obrazce PDF ne morete elektronsko poslati davčnemu uradu IRS. Hkrati pa davčni urad IRS zdaj ponuja obrazce PDF z omogočenim dodeljevanjem pravic, ki omogočajo, da shranite vnesene podatke v obrazce z uporabo programa Adobe Reader.

 Adobe

Pridobite pomoč hitreje in preprosteje

Ali ste nov uporabnik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX

Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu

Adobe MAX

Konferenca o ustvarjalnosti

14.–16. oktober v Miami Beachu in spletu