Identificirajte izdelek in njegovo različico za Acrobat in Reader

Ali imate Acrobat ali Reader?

Ime izdelka je vedno prikazano v zgornjem levem kotu okna programa ali v menijski vrstici.

Če je datoteka odprta, je poleg imena datoteke prikazano tudi ime izdelka. Če ni odprte nobene datoteke, je prikazano samo ime izdelka.

Acrobat Reader

Acrobat Pro

Ime izdelka je prikazano v zgornjem levem kotu menijske vrstice Mac, ne glede na to, ali je datoteka odprta ali ne.

Acrobat Reader

Acrobat Pro

Identificiraj sled in različico Acrobat ali Reader

  • Acrobat: izberi Help > About Adobe Acrobat Pro. V pojavnem oknu je prikazano ime izdelka, povezan niz različice in sporočilo o avtorskih pravicah.
Acrobat (Continuous)

Acrobat (Classic)

  • Acrobat Reader: izberi Help > About Adobe Acrobat Reader. V pojavnem oknu je prikazano ime izdelka, povezan niz različice in sporočilo o avtorskih pravicah.
Acrobat Reader (Continuous)

Acrobat Reader (Classic)

  • Acrobat Pro: izberi Acrobat Pro > About Adobe Acrobat Pro. V pojavnem oknu je prikazano ime izdelka, povezan niz različice in sporočilo o avtorskih pravicah.
Acrobat Reader (Continuous)

Acrobat Reader (Classic)

  • Acrobat Reader: izberi Acrobat Reader > About Adobe Acrobat Reader. V pojavnem oknu je prikazano ime izdelka, povezan niz različice in sporočilo o avtorskih pravicah.
Acrobat Reader (Continuous)

Acrobat Reader (Classic)

Kako prebrati niz različice

Niz sledi običajno vsebuje leto izdaje, ID številko različice in ID sledi.

Branje različice izdelka

A

Leto izdaje

B

Notranja številka različice

C

ID sledi: prvi dve številki predstavljata ID, ki tvori ime sledi, 20 predstavlja sled Continuous, 30 pa sled Classic.

D

Notranja številka različice

Sledi izdelka Adobe Document Cloud

Družina izdelkov Acrobat ima dve sledi za Acrobat in Reader, ki sta dva različna izdelka:

  • Continuous: ta sled zagotavlja orodja, ki temeljijo na storitvah, in nove funkcije, izboljšano varnost in platformo ter popravke hroščev, ki so del pogostih in večkrat tihih posodobitev. Čez čas se pogostost posodobitev sledi Continuous poveča v primerjavi s sledjo Classic. Kupci licenčnega programa Classic nimajo dostopa do te sledi za Acrobat.
  • Classic: ta sled je podobna modelu 10.x–11.x, ne zagotavlja pa novih funkcij in posodobitev. Brezplačne storitve so na voljo, vendar so izbirne. Kakor pri prejšnjih izdajah četrtletna pogostost posodobitev zagotavlja izboljšave varnosti in platforme ter popravke hroščev.

Za več informacij glejte Document Cloud Product Tracks.

Kateri izdelek Acrobat je prava zame — Reader, Acrobat Standard ali Acrobat Pro?

Glejte primerjavo izdelkov Acrobat in izberite najboljši izdelek za vas.

 Adobe

Pridobite pomoč hitreje in preprosteje

Ali ste nov uporabnik?