Manjka gumb za tiskanje?

Če ne vidite gumbov Natisni in Prekliči, je monitor nastavljen na nizko ločljivost zaslona. Acrobat DC in Acrobat Reader DC nista zasnovana za zaslone nizke ločljivosti (najnižja priporočena ločljivost je 1024 x 768), vendar pa lahko to omejitev obidete. Če želite natisniti dokument, naredite nekaj od tega:

 • Pritisnite Enter ali Return.
 • Če se na desni strani pogovornega okna pojavi drsnik, ga za dostop do gumbov povlecite navzdol.

Opomba:

(Windows) Na nekaterih monitorjih opravilna vrstica prekriva gumb Natisni. Opravilno vrstico lahko skrijete tako, da se prikaže le, ko miško premaknete na dno zaslona. Z desno miškino tipko kliknite opravilno vrstico in izberite Lastnosti. V pogovornem oknu Lastnosti izberite Samodejno skrij opravilno vrstico in kliknite V redu.

Gumba za tiskanje ni
Nastavitev lastnosti opravilne vrstice, da se ta skrije in omogoči, da izberete gumb za tiskanje.

Običajna opravila tiskanja

Tiskanje na obe strani papirja

Če vaš tiskalnik podpira možnost obojestranskega tiskanja, lahko tiskate obojestransko.

Opomba: obojestransko tiskanje se imenuje tudi dvostransko, tiskanje na obeh straneh ali tiskanje spredaj in zadaj.

Možnosti nadzoruje gonilnik tiskalnika, ne pa Adobe Acrobat ali Adobe Reader. Če želite izvedeti, katere funkcije podpira tiskalnik, si oglejte dokumentacijo tiskalnika.

 • V pogovornem oknu Natisni omogočite tiskanje na obe strani papirja in izberite rob za obračanje.

Opomba: lahko se zgodi, da tiskalnik dejansko podpira obojestransko tiskanje, a se ta možnost ne pojavi v pogovornem oknu za tiskanje. V tem primeru kliknite lastnosti tiskalnika in dostopajte do te možnosti neposredno iz nastavitev tiskalnika.Črno-belo tiskanje

Barvni PDF lahko natisnete v odtenkih sive (ki se imenujejo tudi sivine ali kompozitne sive).

 • V pogovornem oknu Natisni omogočite Natisni v sivinah (črno-belo).
Črno-belo tiskanje

Tiskanje v drugačni velikosti

Velikost strani lahko prilagodite tako, da se med tiskanjem poveča ali zmanjša. Samodejno jo lahko prilagodite tako, da se prilega na papir, ali pa jo prilagodite ročno z odstotki

 • V pogovornem oknu Natisni kliknite Velikost in navedite možnosti spreminjanja velikosti.
V pogovornem oknu Tiskanje kliknite Velikost

Prilagodi  Zmanjša ali poveča velikost strani, da ustreza natisljivemu področju trenutno izbrane velikosti papirja. Za tiskalnike PostScript® natisljivo področje papirja določa datoteka PPD.

Dejanska velikost  Natisne strani brez spreminjanja velikosti. Strani ali izbrana območja, ki so prevelika za papir, se obrežejo. To možnost lahko nastavite kot privzeto z uporabo prednastavitve tiskanja Brez. Glejte Ustvarjanje prednastavitev tiskanja

Skrči prevelike strani Zmanjša večje strani, da ustrezajo trenutno izbrani velikosti papirja, brez povečevanja manjših strani. Če je izbrano območje večje od natisljivega področja za trenutno izbrano velikost papirja, se raztegne na celotno natisljivo področje. Ta možnost je vedno na voljo med tiskanjem N na stran. To možnost lahko nastavite kot privzeto z uporabo prednastavitve tiskanja Privzeto. Glejte Ustvarjanje prednastavitev tiskanja

Razmerje po meri  Spremeni velikost strani na odstotek, ki ga navedete.

Izberi vir papirja glede na velikost strani dokumenta PDF (Windows)  Za izbiro izhodnega pladnja uporabi velikost strani v dokumentu PDF namesto nastavitev strani. Ta možnost je koristna za tiskanje dokumentov PDF, ki vsebujejo strani več različnih velikosti, na tiskalnikih z izhodnimi pladnji različnih velikosti.


Tiskanje plakatov in trakov

Natisnete lahko dokument velikega formata, kot sta plakat ali trak tako, da razdelite stran na več listov papirja (to se imenuje "razpostavljanje"). Možnost Plakat izračuna, koliko strani je potrebnih. Velikost izvirnika lahko prilagodite, tako da bo kar najbolj ustrezal papirju, in določite, koliko se "ploščice" prekrivajo. Nato lahko ploščice sestavite.

 • V pogovornem oknu Natisni kliknite Plakat in navedite možnosti razpostavljanja.
V pogovornem oknu Tiskanje kliknite Plakat

Merilo ploščic  Prilagodi strani na vrednost, ki jo navedete.

Prekrivanje Določa, za koliko vsaka ploščica prekriva sosednje.

Izreži oznake Na vsako stran doda vodila, ki vam pomagajo obrezati prekrivanje.

Oznake Na vsako "ploščico" doda ime datoteke in številko strani.

Razpostavi samo velike strani  Razpostavi strani, ki so pri izbranem merilu večje od trenutno izbrane velikosti papirja. Takšne strani se razporedijo na več listov papirja.


Tiskanje več strani na list

Na en list papirja lahko natisnete več strani PDF-ja. Tiskanje več strani na list se imenuje tudi tiskanje n na list (na primer 2 na list ali 6 na list). Navedete lahko vrstni red tiskanja strani – vodoravno po strani ali v navpičnih stolpcih.

Tiskanje več strani na list

Strani na list  Natisne izbrano število strani ali poljubno število (do 99), vodoravno in navpično. Če v meniju izberete vnaprej določeno število strani, Acrobat samodejno izbere najboljšo usmerjenost papirja.

Vrstni red strani  Določa razvrstitev strani na listu. Vodoravno postavi strani od leve proti desni, od vrha proti dnu. Vodoravno obrnjeno postavi strani od desne proti levi, od vrha proti dnu. Navpično postavi strani od vrha proti dnu, od leve proti desni. Navpično obrnjeno postavi strani od vrha proti dnu, od desne proti levi. Obe obrnjeni možnosti sta primerni za dokumente v azijskih jezikih.

Natisni obrobo strani  Natisne polje obrezovanja (meje strani PDF-ja).

Opomba: Tiskanje več strani na isti list v Acrobatu je neodvisno od podobne možnosti tiskalniških gonilnikov. Nastavitve za tiskanje v Acrobatu niso preslikava možnosti za tiskanje N strani v gonilniku tiskalnika. Izberite možnost za tiskanje več strani v Acrobatu ali v gonilniku tiskalnika, vendar ne obeh.


Tiskanje knjižic

Dokument z več stranmi lahko natisnete kot knjižico. Strani se natisnejo 2 na list. Ko zberete, prepognete in spnete dvostranske liste, dobite knjižico s stranmi v pravilnem vrstnem redu.

 • V pogovornem oknu Natisni kliknite Knjižica in navedite možnosti za knjižico.

Za več informacij si oglejte razdelek Tiskanje knjižic in portfeljev PDF.

Tiskanje knjižice

Tiskanje komentarjev

Komentarje lahko natisnete na seznamu s povzetkom ali na mestu, na katerega so postavljeni (podobno kot označevalne opombe na strani).

Naredite nekaj od tega:

Povzetek – v območju Komentarji in obrazci kliknite Povzemi komentarje.

Označevanje z risanjem – v območju Komentarji in obrazci izberite Dokument in oznake.

Natisni komentarje

Komentarji na strani – sledite tem korakom:

 1. Odprite pogovorno okno Nastavitve, na levi kliknite kategorijo Komentiranje in izberite Natisni opombe in pojavna okna.
 2. Prekličite izbiro možnosti Skrij pojavna okna komentarjev, ko je odprt seznam komentarjev.
 3. Odprite pojavne komentarje, ki jih želite natisniti.
 4. Prilagodite njihovo postavitev na strani tako, da se ne prekrivajo ali segajo izven strani.
 5. Kliknite orodje tiskanja .
 6. V območju Komentarji in obrazci izberite Dokument in oznake.

Tiskanje dela strani

Natisnete lahko del strani PDF-ja. Uporabite orodje posnetka (Urejanje > Naredi posnetek), da izberete le območje, ki ga želite natisniti. Na območju je lahko besedilo, slika ali oboje. Izbrano območje lahko natisnete v polni velikosti ali pa mu spremenite velikost tako, da se prilega papirju.

 1. Izberite Urejanje > Naredi posnetek.
 2. Narišite pravokotnik, da izberete del strani.
 3. Izberite Datoteka > Natisni.
 4. V pogovornem oknu Natisni kliknite Izbrana grafika.
Izberite Urejanje, Naredi posnetek.

Tiskanje v datoteko

Ustvarite lahko datoteko PostScript dokumenta, ki je odvisna od naprave. Ustvarjena datoteka vsebuje kodo za omogočanje in nadzor specifičnih možnosti izbrane ciljne naprave, zaradi česar je slabše združljiva z drugimi napravami. Za boljše rezultate pri ustvarjanje datotek PostScript uporabite možnosti Shrani kot drugo > Več možnosti > PostScript.

 • Kliknite gumb Dodatno, izberite Natisni v datoteko in kliknite V redu.
Tiskanje v datoteko

Možnosti pogovornega okna Natisni

Večina možnosti v Acrobatovem pogovornem oknu Natisni je enakih kot v drugih programih. Nekatere možnosti pa se razlikujejo glede na tiskalnik in vsebino, ki jo želite tiskati.

Komentarji in obrazci

Možnost Komentarji in obrazci upravlja, kateri del vidne vsebine se natisne.

Možnosti za komentarje in obrazce v Acrobatu

Dokument

Tiskanje vsebine dokumenta in polj obrazca.

Dokument in oznake

Tiskanje vsebine dokumenta, polj obrazca in komentarjev.

Dokument in žigi

Tiskanje dokumenta, polj obrazca in žigov brez vseh drugih oznak, kot so komentarji in črte s svinčnikom.

Samo polja obrazcev

Tiskanje interaktivnih polj obrazcev brez vsebine dokumenta.

Povzemi komentarje

Ustvari ločen, za tiskanje pripravljen dokument PDF s komentarji. Ta možnost ni na voljo, če tiskate iz spletnega brskalnika ali če tiskate več dokumentov iz portfeljev PDF.

Strani za tiskanje

Možnost Strani za tiskanje navaja strani ali obseg strani, ki naj se natisne.

Možnosti tiskanja strani v Acrobatu

Trenutna stran

Tiskanje strani, ki jo lahko vidite v trenutnem pogledu.

Strani

Navaja obseg strani, ki naj se natisne. Številke v obsegu ločite z vezajem. Posamezne strani ali obsege ločite z vejico (na primer 6, 10-31, 42). Način navajanja številk je odvisen od nastavitve Prikaz strani. Če je izbrana možnost Uporabi logične številke strani, vnesite številke, ki se ujemajo s tistimi na straneh. Primer: če ima prva stran oznako iii, vpišite iii, da natisnete to stran.

Opomba:

Če želite natisniti vse strani od dane strani do konca dokumenta, vpišite številko strani z vezajem. Primer: "11-" bo natisnili vse strani od strani 11 do konca dokumenta.

Več možnosti

Prikaže dodatne možnosti za nadzor strani, ki se natisnejo.

Trenutni pogled/izbrana grafika

(Kliknite Več možnosti v razdelku Strani za tiskanje.) Natisne trenutno vidno območje, izbrane strani ali besedilo in slike, kopirane z orodjem za posnetek. Ime možnosti se spreminja glede na to, ali ste izbrali strani ali uporabili orodje posnetka.

Lihe ali sode strani

Izberite, katere strani želite natisniti: Vse strani v obseguSamo lihe strani ali Samo sode strani. Če na primer nastavite obseg 2, 7–10 in izberete Samo sode strani, se natisnejo samo strani 2, 8 in 10.

Obratni vrstni red

Tiskanje strani v obratnem vrstnem redu. Če vpišete obsege strani, se bodo strani natisnile v obratnem vrstnem redu glede na vneseni vrstni red. Primer: če je v polju Strani vpisano 3-5, 7-10 in izberete Obratni vrstni red, se bodo natisnile strani 10-7 in nato 5-3.

Usmerjenost

Samodejno pokončno/ležeče

Samodejno izbere usmerjenost strani, ki najbolj ustreza vsebini in papirju. Preglednico lahko natisne na primer ležeče, glasilo pa pokončno. Možnost Samodejno pokončno/ležeče preglasi usmerjenost, ki je izbrana v nastavitvah strani.

Dodatni viri

Za več informacij o tiskanju si oglejte forume o tiskanju in pripravo na tisk.

Običajno je pri tiskanju dokumenta PDF s plastmi natisnjena samo na zaslonu vidna vsebina. Vendar pa lahko ustvarjalec PDF-ja s plastmi določa, kaj naj se natisne ne glede na to, kaj je vidno na zaslonu. Ustvarjalec PDF-ja lahko zahteva, da se natisnejo vodni žigi ali prepreči tiskanje zaupnih podatkov. Če je dokument namenjen drugačnemu tiskanju od trenutne postavitve na zaslonu, se lahko v pogovornem oknu Natisni prikaže sporočilo. Možnost Predogled slike v pogovornem oknu Natisni vedno prikazuje stran takšno, kot bo natisnjena.

Opomba:

Za delo s plastmi v Acrobatu pretvorite izvorni dokument v PDF s prednastavitvijo, ki ohrani plasti, kot je Acrobat 6 (PDF 1.5) ali novejši.

Ogled načina tiskanja plasti

 1. Na plošči za krmarjenje kliknite ikono Plasti . (Če ikona Plasti ni vidna, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Plasti.)

 2. V meniju Možnosti izberite Uporaba prepisovanja s tiskanjem.

  Opomba:

  Glede na nastavitev vidljivosti, določene ob izdelavi dokumenta PDF, nastavitev Uporaba prepisovanja s tiskanjem v meniju Možnosti morda ne bo na voljo.

Spreminjanje nastavitev tiskanja za plast

 1. Na plošči za krmarjenje kliknite ikono Plasti . (Če ikona Plasti ni vidna, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Plasti.)

 2. Razširite razdelek s plastmi, izberite plast in nato Lastnosti plasti v meniju Možnosti .

 3. V pogovornem oknu Lastnosti plasti v pojavnem meniju Natisni izberite nekaj od tega:

  Vedno natisne

  Vsili tiskanje plasti.

  Nikoli ne natisne

  Plast se ne natisne.

  Tiska, ko je vidno

  Natis se ujema s prikazanim na zaslonu.

  Opomba:

  V Readerju lahko odprete pogovorno okno Lastnosti plasti, vendar ne morete spremeniti nastavitev.

Ustvarjanje prednastavitev tiskanja

Dokumenti PDF lahko vsebujejo prednastavitve za tiskanje, skupino vrednosti za dokument, ki se uporabijo za osnovne nastavitve tiskanja. Če za dokument ustvarite prednastavitve tiskanja, se lahko izognete vsakokratnemu ročnemu nastavljanju določenih možnosti v pogovornem oknu Natisni. Priporočamo, da nastavitve tiskanja za PDF določite, ko ga ustvarite. Vendar pa prednastavitve tiskanja omogočajo, da PDF-ju kadar koli dodate osnovne nastavitve tiskanja.

 1. Izberite Datoteka > Lastnosti in kliknite zavihek Dodatno.

 2. Izberite možnosti v razdelku Prednastavitve pogovornega okna Natisni in kliknite V redu.

Ko naslednjič odprete pogovorno okno za tiskanje, bodo možnosti nastavljene na prednastavljene vrednosti. Te nastavitve se uporabljajo tudi za tiskanje posameznih datotek PDF portfelja PDF.

Opomba:

Če želite obdržati prednastavitve za tiskanje, dokument PDF shranite po tem, ko ustvarite prednastavitve.

Spreminjanje merila strani

Prednastavitev menija Spreminjanje merila strani v pogovornem oknu Natisni na izbrano možnost:

Privzeto

Uporabi privzeto nastavitev programa: Skrči na natisljivo področje.

Brez

Prepreči samodejno prilagajanje merila velikosti natisljivega področja. To nastavitev uporabite, če želite ohraniti merilo v inženirskih dokumentih ali velikost točk iz zakonskih razlogov.

Opomba:

Meni Spreminjanje merila strani v pogovornem oknu Natisni prikaže dodatne možnosti, vendar pogovornega okna ni mogoče prednastaviti z nobeno od teh možnosti. Za tiskanje izberite eno od možnosti.

Obojestranski način

Če izberete možnost za obojestransko tiskanje, boste najboljše rezultate dosegli na tiskalnikih, ki omogočajo obojestransko tiskanje.

Enostransko

Tiskanje na eni strani lista papirja.

Obojestransko zrcali prek dolgega roba

Tiskanje na obe strani lista, če papir obrnemo po dolgem robu.

Obojestransko zrcali prek kratkega roba

Tiskanje na obe strani lista, če papir obrnemo po kratkem robu.

Vir papirja glede na velikost strani

Izbere možnost z istim imenom v pogovornem oknu Natisni. Za izbiro izhodnega pladnja uporabi velikost strani v dokumentu PDF namesto nastavitev strani. Ta možnost je koristna za tiskanje dokumentov PDF, ki vsebujejo strani več različnih velikosti, na tiskalnikih z izhodnimi pladnji različnih velikosti.

Natisni obseg strani

Predizpolni polje Strani v razdelku Obseg tiskanja pogovornega okna Natisni s tukaj vpisanim obsegom strani. Ta nastavitev je koristna, če dokument vsebuje tako strani z navodili, kot strani s pravnim besedilom. Primer: če so na 1. in 2. strani navodila za tiskanje obrazca, lahko opravilo tiskanja nastavite tako, da se natisne le obrazec.

Število kopij

Izpolni polje Kopije v pogovornem oknu Natisni. Izberite številko med 2 in 5 ali Privzeto, če želite izbrati privzeto nastavitev programa: 1 kopija. Ta omejitev preprečuje tiskanje velikega števila neželenih kopij.

Zakaj ne morem natisniti dokumenta?

Začnite s temi nasveti za odpravljanje težav

Težave s tiskanjem imajo lahko različne vzroke. Če želite poiskati težavo, začnite s to koristno tehnično opombo: Odpravljanje težav s tiskanjem PDF-jev | Acrobat, Reader.

PDF je zaščiten z geslom in tiskanje ni dovoljeno

Če prejmete dokument PDF, ki je zaščiten z geslom, za njegovo tiskanje vnesite dodeljeno geslo. Nekateri zaščiteni dokumenti imajo omejitve, ki vam preprečujejo tiskanje, urejanje ali kopiranje vsebine dokumenta. Če je tiskanje dokumenta omejeno, se obrnite na avtorja PDF-ja.

(samo za Windows) Tiskanje preprečuje zaščiteni način

Privzet zaščiteni način močno izboljša varnost Readerja. Če želite ugotoviti, ali tiskanje preprečuje zaščiteni način, ga začasno onemogočite: z desno miškino tipko kliknite dokument in izberite Nastavitve prikaza strani. Kliknite Splošno na levi strani in prekličite možnost Ob zagonu omogoči zaščiteni način. Zaprite Reader, ga zaženite znova in poskusite dokument natisniti znova.

Opomba:

Če želite zagotoviti najvišjo varnost, ob koncu tiskanja znova potrdite Ob zagonu omogoči zaščiteni način.

Kaj naj naredim, če me Acrobat Reader DC med tiskanjem dokumenta poziva, da shranim datoteko?

Če vas Adobe Reader poziva k shranjevanju datoteke, ko kliknete Natisni, kliknite Dodatno v pogovornem oknu Tiskanje in prekličite izbiro možnosti Natisni v datoteko.

Opomba:

 • Poskrbite, da ste izbrali dejanski tiskalnik za tiskanje in ne navidezni tiskalnik Adobe PDFXPS/Send note ali katerega drugega.
 • Možnost Natisni v datoteko je bila na voljo v pogovornem oknu Natisni do različic Acrobat 10.X.

Kako lahko natisnem komentarje v dokumentu PDF?

V dokumentu PDF so določene pripombe (kot so na primer pojavne opombe), ki se ne natisnejo privzeto, razen če jih želite natisniti.

To je nastavljeno namenoma, da takšne pripombe ne zakrivajo vsebine, ki se nahaja za njimi.

V določenih primerih pa jih boste morda želeli natisniti. Za tiskanje pojavnih opomb in drugih pripomb:

 1. Pojdite na Urejanje > Nastavitve.
 2. Kliknite možnost Komentiranje.
 3. Omogočite možnost "Natisni opombe in pojavne opombe".

Acrobat Reader DC se med tiskanjem zruši/Acrobat Reader DC po pritisku gumba Natisni ne tiska

To se lahko zgodi zaradi poškodovane namestitvene datoteke Adobe Acrobat. Da boste odpravili to napako, preverite, ali imate nameščeno najnovejšo različico programa Adobe Reader/Acrobat.

Če se ta težava pojavlja na najnovejši različici:

 1. S pripomočkom Acrobat cleaner odstranite Acrobat Reader.
 2. Ponovno namestite Adobe Reader.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu