Na voljo je najnovejša izdaja programa Acrobat DC. Za več informacij si oglejte povzetek novih funkcij | Najnovejša izdaja programa Acrobat DC.


Kaj je novega in spremenjenega

Vmesnik z zavihki za sočasen prikaz več dokumentov PDF

Ob odpiranju več dokumentov PDF v isti seji se ti sedaj odprejo kot zavihki v istem oknu programa. Med zavihki na vrhu je mogoče preklapljati – na njih so izpisana imena odprtih datotek. Ko je odprto večje število dokumentov in njihovih zavihkov ni mogoče prikazati v prikazu dokumenta, se na desni strani zaslona prikažeta gumba za predhodni in naslednji dokument, s katerima se lahko premikate po zavihkih.

Vmesnik z zavihki za sočasen prikaz več dokumentov PDF

Program Acrobat samodejno prilagodi velikost zavihkov, ko dokumentov ni mogoče prikazati v oknu. Seznam vseh odprtih datotek je sedaj prikazan na spodnjem delu menija Okno. Za prehod na izbran odprti dokument lahko kliknete zavihek dokumenta ali izberete ime njegove datoteke v meniju Okno.

Izberite ime datoteke iz menija Okno

Vmesnik z zavihki je privzeto vklopljen. Za vklop vmesnika s prikazom le posameznih dokumentov počistite potrditveno polje ob možnosti - Nastavitve > Splošno > Dokumente odpiraj kot nove zavihke v istem oknu (potreben je ponovni zagon). Ponovno zaženite program Acrobat.

Potrditveno polje

Seznam orodij v središču orodij po kategorijah

Program Acrobat zaradi lažjega krmarjenja ter učinkovitejšega iskanja orodja v središču orodij prikazuje po kategorijah. Orodja s podobnim delovanjem in uporabo so razvrščena skupaj.

Kategorije središča orodij

Opomba:

Novo orodje po meri je prikazano v kategoriji Prilagojeno, vtičniki drugih proizvajalcev pa so prikazani v novi kategoriji, poimenovani Dodatki.

Boljši pogled Domov – predogled, mesto in orodja za nedavne datoteke

Ob kliku na ime datoteke na seznamu nedavnih datotek se na desni skupaj s pogosto uporabljenimi orodji prikaže podokno s sličico za predogled datoteke.

Podokno s podatki

Pri lokalno shranjenih datotekah se ob kliku na mesto, kjer so shranjene, v raziskovalcu odpre njihova mapa. Mesta, kjer so shranjene, ni mogoče odpreti, če gre za Adobe Document Cloud ali Dropbox.

Možnost Odstrani iz nedavnih omogoča odstranitev posameznih datotek s seznama nedavnih datotek.

Povezovalnik za Dropbox v pogledu Domov programa Acrobat/Reader

Program Acrobat zdaj podpira integracijo računa za Dropbox v pogled Domov ter omogoča enostavno izvajanje standardnih opravil z datotekami neposredno iz programa Acrobat/Reader – odpri, shrani kot, nov PDF, izvozi PDF in pripni k e-pošti.

Integracija računa za Dropbox v pogled Domov

Ko je osebni ali poslovni račun za Dropbox dodan, je prikazan v levem podoknu, v desnem pa je prikazan seznam datotek/map. Vsa dejanja za izbrano vrsto datotek je sedaj mogoče izvršiti od tu ali prek običajnega pogovornega okna za odpiranje in shranjevanje datotek.

Račun za Dropbox v levem podoknu

Opombe:

 • Ukazi za iskanje, razvrščanje in filtriranje datotek iz računa za Dropbox v pogledu Domov še niso na voljo.

Za več informacij si oglejte razdelek Delo s spletnimi računi | Dropbox, Sharepoint.  

Nov vmesnik orodja za združevanje datotek

Orodje za združevanje datotek ima nov, poenostavljen uporabniški vmesnik. Novi vmesnik olajša hitro združevanje datotek – dodajanje datotek, spreminjanje vrstnega reda in brisanje strani, predogled datotek, razširitev/strnitev strani v datoteki ter njihovo združevanje v eno datoteko. Strani je mogoče hitro izbrisati tudi z orodji za vstavljanje. Izboljšano je delovanje ob upravljanju na dotik.

Vmesnik orodja za združevanje datotek

Ko kazalec miške postavite nad sličico datoteke ali ko sličico kliknete, se prikažejo mogoča dejanja

Ko kazalec miške postavite nad sličico datoteke ali ko sličico kliknete, se prikažejo mogoča dejanja – izbris in predogled datoteke ter razširitev strani.

Strnitev razširjene datoteke

Za strnitev razširjene datoteke kliknite ikono na sličici njene prve strani.

Za več informacij si oglejte razdelek Združevanje datotek v en PDF.

Prikaz nedavnih datotek v pogovornem oknu za odpiranje datotek po meri

Odslej je mogoče poiskati in izbrati želene nedavne datoteke v pogovornem oknu za odpiranje datotek po meri. V pogovornem oknu je na seznam datotek dodatna možnost za izbiro nedavnih datotek; na vrhu okna je iskalno polje.

Pogovorno okno za odpiranje datotek po meri

Opomba:

V pogovornem oknu so prikazane le nedavne datoteke v obliki PDF. Datoteke so prikazane v obliki seznama. Prikaz sličic datotek in izbira več datotek hkrati še nista podprta.

Nove in izboljšane označevalne opombe

Z novim videzom ter boljšo uporabniško izkušnjo odgovarjanja.

Nova nastavitev v računalnikih Mac za prikaz, ko ni odprt noben dokument

Doslej je program Acrobat prikazoval domači zaslon, tudi ko ni bil odprt noben dokument. Dodana je nova nastavitev (Preferences (Nastavitve) > General (Splošno)), s katero lahko to vedenje izklopite – Show Home screen when all documents are closed (Prikaži domači zaslon, tudi ko so vsi dokumenti zaprti).Prikaži domači zaslon, ko so vsi dokumenti zaprti

Ko to nastavitev izklopite, domači zaslon ni prikazan, če ni odprtih dokumentov.

Nove bližnjice na tipkovnici za zapiranje oken v programu Acrobat:

 • Če želite zapreti posamezen dokument, pritisnite CMD+W.
 • Če želite zapreti vsa okna v programu Acrobat, pritisnite CMD+W+F4+Func.

Priprava in pošiljanje več dokumentov hkrati v podpis

Funkcija Pošlji v podpis doslej ni omogočala dodajanja polj obrazcev v več dokumentov hkrati z uporabo možnosti Pripravi obrazec. Vsak dokument je bilo potrebno odpreti posebej, dodati polja in nato dokumente dodati na seznam datotek.

Odslej je možnost Pripravi obrazec na voljo tudi za uporabo na več dokumentih hkrati. Ko dokumente dodate na seznam datotek in zaženete možnost Pripravi obrazec, se samodejno pretvorijo v obliko PDF in združijo v eno datoteko. Združena datoteka se odpre, da lahko dodate ustrezna polja obrazca. Ko je postopek končan, lahko dokumente pošljete v podpis.

Priprava več dokumentov za podpis

Za več informacij si oglejte razdelek Pošiljanje dokumentov PDF v podpis.

Onemogočeno samodejno predvajanje 3D-predmetov

Ker je 3D-vsebina zaradi svoje dinamične narave lahko ranljiva na napade, smo uvedli več sprememb:

 • Samodejno predvajanje 3D-vsebine je privzeto onemogočeno.
 • Uporabniški vmesnik ima novo potrditveno polje v meniju Urejanje > Nastavitve > 3D in večpredstavnost > Omogoči 3D-vsebino.
 • 3D-vsebina je bila integrirana v ogrodje zaupanja, zato lahko 3D-vsebino prikazujete kot zaupanja vredno tudi, ko je 3D onemogočen.

Za več informacij si oglejte razdelek Omogočanje 3D-vsebine v PDF-jih.

Pretvorba oblik ustvarjalnih programov v obliko PDF z uporabo storitve za pretvorbo v oblaku Adobe Document Cloud CreatePDF

Odslej je mogoče datoteke programov Adobe Photoshop (PSD), Adobe Illustrator (AI) in Adobe InDesign (INDD) preprosto pretvoriti v samem programu Acrobat s storitvijo Adobe Document Cloud CreatePDF. Ko katero koli od navedenih oblik izberete za pretvorbo, se začne asinhrona pretvorba in prikaže se indikator poteka. Izbrana datoteka se prenese v Document Cloud, pretvori v PDF in prenese nazaj v računalnik, kjer se odpre v programu Acrobat. Med pretvorbo datotek lahko nadaljujete z uporabo programa Acrobat.

Trenutno je te oblike mogoče pretvoriti le neposredno, na primer z ukazi Datoteka > Ustvari PDF > Iz datoteke, Orodja > Ustvari PDF (posamezna datoteka) ter povleci in spusti. Podprta je pretvorba le ene datoteke naenkrat. Drugi primeri uporabe, na primer združevanje, paketno ustvarjanje več datotek, dejanja ipd., kjer je izdelava PDF dokumentov del večjega delovnega opravila, niso podprti.

Podpora za AutoCAD 2015 (64-bitni)

Program Acrobat odslej podpira različico programa AutoCAD 2015 (64-bitno). Za program AutoCAD je na voljo trak programa Acrobat s funkcijami za ustvarjanje in pregledovanje dokumentov.

Izdelava novih elementov seznamov v PDF-jih

V Acrobatu so odslej na plošči Oblika na voljo kontrolniki za oštevilčene in označene sezname. Ustvarjate lahko nove elemente seznamov, pretvorite obstoječe odstavke v elemente seznamov in obratno ter eno vrsto seznamov pretvorite v drugo. Program Acrobat poleg privzetega izbora elementov seznamov zazna tudi druge vrste seznamov v dokumentih, in jih, ločene s tanko sivo črto, prikaže na koncu spustnega menija.

Plošča Oblika s kontrolniki seznamov v programu Acrobat DC

Elemente seznama lahko dodajate tudi s tipkovnico. Pred odstavek lahko na primer dodate številko "a" in zaklepaj ")", nato pa dodate presledek. Tako dodate oštevilčen seznam, ki se začne s črko "a").

Opomba:

Acrobat odstavke in sezname zaznava ločeno. Med urejanjem bosta odstavek in seznam morda prikazana v istem omejevalnem okvirju. Ko spremenjeno datoteko shranite ali shranite pod drugim imenom in jo znova odprete, bodo elementi odstavkov in seznamov prikazani v ločenih omejevalnih okvirjih.

Podpora za besedilne in nebesedilne pripombe med urejanjem

Na voljo je več izboljšav za pripombe, ki jih med urejanjem vnašate v polja z besedilom:

 • Oznake in druge besedilne pripombe je mogoče sproti uporabljati med urejanjem besedila. Pripombe so med urejanjem pripete na besedilo; le-to se na novo postavlja, razširja in oži – glede na urejanje besedila v pripombah in okoli njih. Ob izbrisu besedila s pripombo se izbriše tudi pripomba.
 • Podprte vrste pripomb: povezava, zamenjava besedila, označevanje, podčrtovanje, prečrtovanje, vstavljanje in redigiranje pripomb.
 • Pripombe na posameznih straneh, na primer označevalne opombe in tipkano besedilo, je mogoče označiti, premakniti (z vlečenjem) in spremeniti.
 • Vse podprte vrste pripomb je mogoče med urejanjem izbrisati v kontekstnem meniju, ki ga prikličete s klikom desne tipke na miški.
 • Ob premikanju ter spreminjanju merila ali velikosti polja z besedilom se pripombe samodejno prilagodijo. Ob izbrisu polja z besedilom se izbrišejo tudi pripombe.

Izboljšave pri urejanju skeniranih dokumentov

 • Odslej je mogoče z visoko natančnostjo urejati tudi dokumente z orisanim besedilom (tj. z besedilom, za katerega ni nameščene pisave).
 • Možnosti Povrni v sliko in Pretvori v besedilo na desni plošči se zdaj ohranita, kar pomeni, da si program Acrobat zapomni izbrano možnost in ne preide samodejno v način za urejanje skeniranih dokumentov.

Novosti pri orodju za izboljševanje slik iz fotoaparata

Izboljšano zaznavanje robov slik iz fotoaparata

Natančnost zaznavanja robov slik iz fotoaparat je dodatno izpopolnjena in izboljšana. Oglejte si naslednji primer "prej in potem".

Primer: Prej in potem

Primer: Prej in potem

Izboljšano popravljanje perspektive na slikah iz fotoaparata

Popravljanje perspektive na slikah s fotoaparata je dodatno izpopolnjeno in zmanjša hrapavost okoli območij z besedilom in brez njega. Oglejte si naslednjih nekaj primerov "prej in potem".

Primer 1: Prej in potem

Primer 1: Prej in potem

Primer 2: Prej in potem

Primer 2: Prej in potem

Izboljšana berljivost in ostrina besedila na slikah s fotoaparata

Učinkovitejši mehanizem za izboljšavo slik s fotoaparata zagotavlja boljšo berljivost ter ostrino besedila na slikah. Oglejte si naslednjih nekaj primerov "prej in potem".

Prej in potem za boljšo berljivost in ostrino

Primer 1: Prej in potem

Prej in potem za boljšo berljivost in ostrino

Primer 2: Prej in potem

Izboljšan izvoz v datoteke programov Word, Excel in PowerPoint

Funkcija za izvoz ima več izboljšav. Spodaj so prikazane izboljšave na nekaj primerih prej in potem.

Boljša rekonstrukcija skeniranih razpredelnic brez robov

Prej (v razpredelnici brez robov manjkajo podatki) in potem

Prej (v razpredelnici brez robov manjkajo podatki) -> potem

Pravilna rekonstrukcija označenega besedila

Prej (manjkajo naslovi) in potem

Prej (manjkajo naslovi) -> potem

Boljša samodejna prepoznava naslovov

Prej in potem

Prej -> potem

Podpora za podpisano in nadpisano besedilo v celicah razpredelnic

Prej

Prej

 

Potem

Potem

Boljše zaznavanje vsebine v glavi razpredelnic

Prej in potem

Prej -> potem

Ustvarjanje manjšega števila nepotrebnih stolpcev

Prej in potem

Prej -> potem

Pravilno oblikovanje številk v programu Excel

Prej in potem

Prej -> potem

Združevanje večstranskih razpredelnic pod eno glavo

Prej

Prej (1 razpredelnica sega prek 8 strani PDF, vsaka stran PDF se pretvori v ločeno razpredelnico)

 

Potem

Potem (vseh 8 strani se pretvori v enotno razpredelnico)

Pravilna rekonstrukcija usmerjenosti vsebine v celicah

PDF (kakor je videti v PDF-ju) prej

PDF (kakor je videti v PDF-ju) -> prej

 

Potem

Potem

Pravilna rekonstrukcija zamikov vsebine v celicah

PDF (kakor je videti v PDF-ju) prej

PDF (kakor je videti v PDF-ju) -> prej

 

Potem

Potem

Dodatne izboljšave

Namestitev programa Acrobat DC brez odstranjevanja obstoječega programa Acrobat 10.x v računalniku

Odslej je lahko program Adobe Acrobat DC nameščen vzporedno s programom Adobe Acrobat X (10.x). Program Acrobat DC se namesti v drugo mapo in ne odstrani programa Adobe Acrobat X.

 • Komponente, kot so Adobe PDF Printer, PDFMaker (MS Office, brskalniki itd.) in AcroPDF (PDFViewer v brskalnikih), ne morejo sobivati zaradi interakcije z aplikacijami drugih proizvajalcev. Zato lahko v istem okolju sobivajo samo komponente najnovejše različice.
 • Ob uporabi funkcij programa Acrobat, ki potrebujejo priključke drugih proizvajalcev, se izpiše sporočilo uporabniku ali pa se zaženejo z uporabo priključkov programa Acrobat DC.

Nova nastavitev za predogled sličic PDF v raziskovalcu Windows

Izdaja programa Acrobat/Reader DC iz aprila 2015 ne vsebuje več lupine PDF, ki je omogočala prikaz sličic datotek PDF v raziskovalcu. Za ponoven prikaz sličic je v programih Acrobat in Reader DC (samo 32-bitne različice) na voljo nova uporabniška nastavitev – Nastavitve > Splošno > Omogoči predogled sličic PDF v raziskovalcu. Možnost je privzeto izklopljena. Nastavitev je mogoče prilagoditi po meri podjetja.

Nov programski paket za razvijalce optične prepoznave znakov

Program Acrobat DC je opremljen z novo različico knjižnice za optično prepoznavo znakov.

Izboljšano delovanje glasnega branja razpredelnic

Bralnik zdaj pri razpredelnicah prebere številko vrstice in stolpca. Prebere tudi koordinate celic.

Možnost označevanja besedila in slik na napravah na dotik tudi, ko je izbrana ikona roke

Ko naprave na dotik upravljate z miško, lahko besedilo ali slike označite, tudi ko je vključen kazalec z dlanjo – brez preklapljanja na kazalec za izbiro. Ko kazalec miške za nekaj sekund pridržite nad besedilom, se spremeni v I-kazalko, s katero je mogoče označiti besedilo.

Podpora za dostopnost v pogledu Domov

Krmarjenje s tipkovnico in visokokontrasten prikaz sta odslej podprta pri vseh opravilih v pogledu Domov, vključno s povezovalniki za mesta Moji računalniki, SharePoint in Dropbox ter prostorom za shranjevanje Document Cloud.

Podpora za dostopnost v pogovornem oknu za odpiranje in shranjevanje po meri

V pogovornem oknu za odpiranje in shranjevanje po meri je odslej podprto krmarjenje s tipkovnico in visokokontrasten prikaz.

Vmesnik storitve Fill & Sign je na voljo v dodatnih jezikih

Vmesnik storitve Fill & Sign je zdaj na voljo v naslednjih dodatnih jezikih:

 • poenostavljena kitajščina
 • tradicionalna kitajščina
 • korejščina
 • češčina
 • madžarščina
 • poljščina
 • ruščina
 • ukrajinščina
 • turščina
 • slovaščina
 • slovenščina

Kaj je novega in spremenjenega

Izboljševanje skeniranih dokumentov

Pošlji v podpis

Fill & Sign

Send & Track

Komentar

Izboljšave uporabniškega vmesnika

Dodatne izboljšave

Izboljševanje skeniranih dokumentov

Boljša učinkovitost in višja kakovost optičnega prepoznavanja znakov na slikah, narejenih s fotoaparatom

Običajno se slike s fotoaparatom zajamejo pri 72 pikah na palec. Zato je pri izvajanju optičnega prepoznavanja znakov na takih slikah težko zagotoviti dobro kakovost.

Acrobat med izvajanjem optičnega prepoznavanja znakov zdaj poviša ločljivost slik, narejenih s fotoaparatom, kar pomeni občutno višjo natančnost optičnega prepoznavanja znakov na slikah, narejenih s fotoaparatom. Prav tako je bil močno skrajšan čas izvajanja optičnega prepoznavanja znakov na takih slikah.

Pošlji v podpis

Dodajanje ali konfiguriranje več podpisnikov

Ko dokument pošljete več podpisnikom, lahko med pripravo dokumenta zdaj navedete njihove e-poštne ID-je. To izboljša uporabnost, saj vam omogoča, da želene e-poštne ID-je preprosto povežete z vsakim poljem za podpis.

Komponenta za pošiljanje v podpis

Dodajanje e-poštnega ID-ja polju za podpis

Komponenta za pošiljanje v podpis

E-poštni ID se izpolni na strani Pošlji v podpis

Vrste datotek, v katerih je podprto podpisovanje

Poleg PDF-jev lahko v podpisovanje pošljete datoteke zbirke MS Office, različne slikovne datoteke, datoteke HTML in besedilne datoteke. Podprte datoteke so: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, HTML, HTM, CSV, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG in PNG.

Fill & Sign

Za interaktivne obrazce je na voljo orodje za podpisovanje

Orodje je zdaj na voljo za interaktivne obrazce v programih Acrobat DC in Acrobat Reader DC. Ko odprete interaktivni obrazec in izberete orodje za izpolnjevanje in podpisovanje v RHP-ju ali središču orodij, bo v sekundarni orodni vrstici prikazano orodje za podpisovanje.

Komponenta Fill and sign

Fill and sign > orodje za podpisovanje interaktivnega obrazca

Če ste prijavljeni, je vaš podpis na voljo povsod, kjer uporabljate račun za Document Cloud, vključno s spletno različico programa Fill & Sign in programom Fill & Sign za mobilne naprave iOS.

Send & Track

Samodejno dokončevanje e-poštnih naslovov

Program Send & Track zdaj podpira samodejno dokončevanje e-poštnih naslovov v polju Pošlji. Predlogi samodejnega dokončevanje se izpolnijo iz kombinacije:

 • lokalnih stikov: seznam imen in e-poštnih naslovov iz e-poštnih sporočil, ki ste jih poslali s privzetim odjemalcem e-pošte.
  Opomba: integracija privzetega odjemalca e-pošte trenutno deluje le za Outlook v operacijskem sistemu Windows.

 • vabil programa Send & Track: seznam e-poštnih naslovov iz prilagojenih vabil za skupno rabo datotek, ki ste jih poslali s programom Send & Track, vključno s spletnimi in namiznimi odjemalci.

Komponenta Send and Track

Samodejno dokončevanje e-poštnih naslovov v polju Pošlji

Komentar

Spreminjanje velikosti podokna Komentarji

Ko so v dokumentu pripombe ali komentarji, lahko podokno Komentarji razširite, da bodo dolgi komentarji lažje berljivi.

Če želite spremeniti velikost podokna, poravnajte kazalec z levim robom podokna, nato pa rob držite in povlecite levo ali desno.

Komponenta za komentarje

Podokno s komentarji, ki mu lahko spreminjate velikost

Opomba:

Podokno lahko razširite samo za pripombe in nobeno drugo orodje v desnem podoknu.

Izboljšave uporabniškega vmesnika

Prikaz orodij za označevalne opombe in označevanje kot hitri orodji

Acrobat DC ti dve orodji zdaj privzeto prikaže kot hitri orodji.

Orodja za označevalne opombe in označevanje kot hitra orodja

 

Središče orodij ohrani položaj orodij

Orodja v središču orodij ostanejo na svojem položaju ne glede na položaj ali dodajanja na bližnjico orodja v RHP-ju.

Ohranitev zadnjega stanja orodja RHP v različnih zagonih Acrobata

Ko zaženete Acrobat DC, ta zdaj ohrani zadnje stanje (strnjeno ali odprto) orodij v RHP-ju.

Podpora določenim storitvam v dodatnih jezikih

Storitve Adobe Document Cloud, Pošlji v podpis in Send & Track so zdaj na voljo v teh jezikih:

 • poenostavljena kitajščina
 • tradicionalna kitajščina
 • korejščina
 • češčina
 • madžarščina
 • poljščina
 • ruščina
 • ukrajinščina
 • turščina
 • slovaščina (samo v operacijskem sistemu Windows)
 • slovenščina (samo v operacijskem sistemu Windows)

Dodatne izboljšave

Namestitev programa Acrobat DC brez odstranjevanja obstoječega programa Acrobat 11.x v računalniku

Zdaj lahko Adobe Acrobat DC po namestitvi sobiva s programom Adobe Acrobat XI (11.0.12 ali novejša različica). Acrobat DC se namesti v drugo mapo in ne odstrani programa Adobe Acrobat XI.

Komponente, kot so Adobe PDF Printer, PDFMaker (MS Office, brskalniki itd.) in AcroPDF (PDFViewer v brskalnikih), ne morejo sobivati zaradi interakcije z aplikacijami drugih proizvajalcev. Zato lahko v istem okolju sobivajo samo komponente najnovejše različice.

Opomba:

Trenutno ta scenarij sobivanja ni podprt za namestitev Acrobata z aplikacijo zbirke Creative Cloud za namizne računalnike.

Podpora za HiDPI v programu PDFMaker

PDFMaker zdaj podpira zaslone HiDPI in zagotavlja vmesnik lepega videza.

Dostop do varnostnih nastavitev seznama zaupanja, ki ga je odobril Adobe, in seznama zaupanja, ki ga je odobrila EU, prek posredniškega strežnika s preverjeno pristnostjo

Prejšnje različice Acrobata ne sinhronizirajo seznama zaupanja vrednih potrdil, ko so za posredniškim strežnikom s preverjeno pristnostjo. To smo v tej različici popravili. Acrobat DC vas zdaj prosi za poverilnice, s katerimi vzpostavi internetno povezavo in sinhronizira seznam zaupanja.

Podpora za 64-bitne gonilnike TWAIN v računalnikih Mac

Acrobat DC zdaj podpira 64-bitne gonilnike TWAIN v operacijskem sistemu Mac OS.

Nadgradnja mehanizma javanskih skriptov

EScript, vtičnik za javanske skripte v programu Acrobat DC, smo preselili na novo različico mehanizma SpiderMonkey (temeljnega mehanizma javanskih skriptov družbe Mozilla). Prejšnja različica mehanizma SpiderMonkey, ki se je uporabljal v vtičniku EScript, je bila 1.8.0. Nadgradili smo jo v različico 24. Najpomembnejše funkcije so:

 • Prejšnja različica je bila zasnovana na standardu ECMAScript 3. Nova različica je zasnovana na standardu ECMAScript 5.
 • Različica mehanizma SpiderMonkey 24 ne podpira razširitve E4X, vendar smo ohranili podporo za E4X tako, da smo jo prenesli iz različice mehanizma SpiderMonkey 17. To pomeni, da nova različica na uporabnike E4X ne bo vplivala.Podporo za E4X bomo v prihodnosti morda ukinili.
 • Zaledni del Acrobatovega orodja za odpravljanje napak javanskega skripta je bil znova napisan s programskim vmesnikom orodja za odpravljanje napak SpiderMonkey. Uporabniški vmesnik programa za odpravljanje napak ostaja enak.

Kaj je novega in spremenjenega

Delajte kjer koli

Urejajte kar koli

Podpisovanje in sledenje dokumentom

Dodatne nove funkcije

Delajte kjer koli

 • Z novim programom za mobilne naprave Acrobat DC lahko ustvarjate, izvažate in podpisujete PDF-je.
 • Urejajte ali dodajajte besedilo v PDF v iPadu.
 • Razvrščajte, brišite ali sukajte strani v napravah iOS ali Android.
 • Spremenite fotoaparat svoje mobilne naprave v prenosni skener.

Urejajte kar koli

 • Skenirane papirnate dokumente lahko uredite takoj in enako preprosto kot katero koli drugo datoteko.
 • Samodejno popravljajte fotografije papirnatih dokumentov z obrezovanjem in popravljanjem perspektive.
 • Popravljajte verjetne napake pri prepoznavanju besedila v skeniranih dokumentih z vzporednim pogledom.
 • Poiščite in popravite zatipkane besede v PDF-jih s črkovalnikom.
 • Hitreje urejajte PDF-je s ponovno postavitvijo odstavkov na celotni strani in enostavnim posodabljanjem oznak.
 • Izvažajte PDF-je v Word, Excel ali PowerPoint z izboljšanimi oznakami in tabelami.

Podpisovanje in sledenje dokumentom

 • Ne glede na to, kje ste, hitro izpolnjujte, podpisujte in pošiljajte obrazce s funkcijo pametnega samodejnega izpolnjevanja.
 • Pridobivajte podpise od drugih, sledite odzivom in arhivirajte podpisane dokumente.
 • Elektronsko pošiljajte pomembne dokumente, jim sledite in potrjujte njihov prejem.

Dodatne nove funkcije

 • Ustvarjajte PDF-je neposredno v programu Microsoft Word 2011 za računalnike Mac in pri tem ohranite povezave nedotaknjene.
 • Pri tiskanju iz računalnika z operacijskim sistemom Windows varčujte s črnilom in tonerjem.
 • Glasno berite PDF-je s podporo za glasno branje v računalnikih Mac OS X.
 • Preprosteje berite besedilo v računalniku z dinamično prilagoditvijo ozadja v visokokontrastnem načinu.