Chyba: Spustená inštancia aplikácie Acrobat spôsobila chybu

Spustená inštancia aplikácie Acrobat spôsobila chybu

Pri pokuse o použitie nejakého nástroja alebo funkcie v aplikácii Acrobat sa vyskytne táto chyba:

"Spustená inštancia aplikácie Acrobat spôsobila chybu."

Chyba – Vyskytla sa chyba

Dôvod: Chyba sa vyskytne pri pokuse o nejakú operáciu mimo aplikácie Acrobat (napríklad sa dvojitým kliknutím pokúsite otvoriť súbor PDF), keď je spustená inštancia aplikácie Acrobat zaneprázdnená alebo zablokovaná.

  

Riešenie

Pri vyriešení problému skúste využiť riešenia v uvedenom poradí.

Riešenie 1: Ukončenie aplikácie Acrobat a všetkých predtým spustených procesov aplikácie Acrobat

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat.

 2. Vykonajte jeden z uvedených krokov:

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na hlavný panel systému Windows a potom kliknite na položku Správca úloh.
  • Stlačte naraz klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na Správca úloh.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu Adobe Acrobat a potom kliknite na možnosť Ukončiť úlohu. Ak v zozname Procesy na pozadí vidíte viac procesov aplikácie Acrobat, postupne kliknite pravým tlačidlom myši na jednotlivé procesy a potom kliknite na položku Ukončiť úlohu.

  Pravým tlačidlom myši kliknite na aplikáciu Acrobat a vyberte možnosť Ukončiť úlohu

 4. Zatvorte okno Správca úlohu.

  Znova spustite Acrobat a skúste, či sa problém vyriešil. Ak sa nevyriešil, pokračujte v ďalšom riešení.

Riešenie 2: Oprava databázy Registry

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat.

 2. Otvorte editor registrov systému Windows:

  1. Kliknite na možnosť Štart > Spustiť.
  2. Do poľa Otvoriť zadajte Regedit a potom kliknite na možnosť OK.
  Otvorte Editor databázy Registry

 3. Prejdite na nasledujúci kľúč databázy Registry:
      HKEY_CLASSES_ROOT\acrobat\shell\open\ddeexec\application

  Prejdite do priečinka aplikácie

 4. Použite zálohu: Pravým tlačidlom kliknite na kľúč Aplikácia a následne na Exportovať. V dialógovom okne Export súboru databázy Registry zadajte názov súboru a kliknite na možnosť Uložiť.   

  Pravým tlačidlom kliknite na Aplikácia a vyberte možnosť Exportovať

 5. Zmeňte hodnotu kľúča z AcroViewA20 na AcroViewR20 (dve posledné číslice alebo čísla závisia od verzie aplikácie Acrobat nainštalovanej v počítači, napríklad v prípade Acrobat 2020 to bude číslo: 20):

  1. Dvakrát kliknite na možnosť Predvolené pod položkou Názov. Zobrazí sa dialógové okno Upraviť reťazec.
  2. Zmeňte hodnotu poľa Údaje hodnoty na AcroViewR20 kliknite na OK.
  Upravte názov kľúča

 6. Zatvorte Editor databázy Registry kliknutím na ikonu Zavrieť (X) v hornej časti dialógového okna.

  Znova spustite Acrobat a skúste, či sa problém vyriešil. Ak sa nevyriešil, pokračujte v ďalšom riešení.

Riešenie 3: Aktualizujte nástroj Acrobat na najnovšiu verziu.

 • Ak chcete aplikáciu Acrobat aktualizovať automaticky, vyberte položky Pomocník > Kontrola dostupných aktualizácií. Podľa pokynov v okne Updater (Nástroj na aktualizáciu) stiahnite a nainštalujte najnovšie aktualizácie.

  Znova spustite Acrobat a skúste, či sa problém vyriešil. Ak sa problém nevyriešil, pokračujte v ďalšom riešení.

Riešenie 4: Oprava aplikácie Acrobat

Acrobat alebo zdroje, ktoré používa, môžu byť poškodené. Skúste aplikáciu Acrobat opraviť podľa nasledovného postupu:

 • Spustite nástroj opravy priamo v aplikácii Acrobat: Vyberte Pomocník > Opraviť inštaláciu.
Oprava inštalácie Acrobat

Riešenie 5: Deaktivácia antivírusového programu

 1. Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný antivírusový program.

 2. Ak áno, program vypnite. Skúste, či sa problém vyriešil.

  Ak sa problém vyriešil, problém oznámte príslušnému predajcovi.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?