Zmätení?

Táto stránka sa zobrazila možno preto, lebo ste klikli na tlačidlo Pomocník v upozornení zabezpečenia. Upozornenia zabezpečenia v súboroch PDF majú rôzne podoby. Tri z nich sú uvedené nižšie.

Upozornenia zabezpečenia

Čo znamená upozornenie?

Toto upozornenie nemusí nutne znamenať, že strana alebo webová stránka je škodlivá. Určité akcie automaticky spustia upozornenie. Rovnako ako požiarny alarm, Adobe Reader a Acrobat dokážu rozpoznať iba potenciálne riziko. Nedokážu vám povedať, či strana alebo webová stránka skutočne obsahujú nebezpečný obsah.

Pokus o otvorenie webovej stránky je najčastejším spúšťačom upozornenia. Aj keď je väčšina webových stránok v poriadku, upozornenie vám umožní skontrolovať URL (webovú adresu), aby ste sa uistili, že zodpovedá stránke, ktorú očakávate.

Čo sa má správne vykonať?

Ak odosielateľa poznáte a dôverujete mu

Ak si prezeráte známu stránku, napríklad stránku banky alebo školy, pravdepodobne viete určiť, že stránka je bezpečná. V prípade stránok, ktorým dôverujete, kliknite na tlačidlo Voľby, Povoliť alebo Prehrať. (Tlačidlá sa líšia v závislosti od upozornenia.) Ak nevidíte žiadne z týchto tlačidiel, pozrite si ďalej časť „Žiadne tlačidlo Voľby, Povoliť alebo Prehrať“.)

Ak odosielateľa nepoznáte alebo mu nedôverujete

Ak neviete, kto vytvoril stránku alebo odkiaľ pochádza, rozhodnite sa, či môžete stránke alebo odkazu dôverovať. Ak si nie ste úplne istí, NEKLIKAJTE na tlačidlo Voľby, Povoliť alebo Prehrať. Aplikácia Acrobat alebo Adobe Reader bude pokračovať v blokovaní podozrivého obsahu alebo akcií. Ak chcete upozornenie skryť, kliknite na tlačidlo Zatvoriť alebo Zrušiť. Ak znova kliknete na blokovaný obsah, upozornenie sa zobrazí znova.

Žiadne tlačidlo Voľby, Povoliť ani Spustiť?

Zobrazí sa iba tlačidlo Pomocník

Ak varovanie neobsahuje tlačidlo Voľby, Povoliť alebo Prehrať (ako je uvedené nižšie), skúste zatvoriť a znova otvoriť stránku.


Žiadne voľby upozornenia zabezpečenia

Ak sa tlačidlo stále nezobrazuje, správca mohol túto funkciu zakázať. Nie je možné sa rozhodnúť, či budete dôverovať tomuto obsahu alebo ho povolíte. Upozornenie zatvorte kliknutím na tlačidlo Zatvoriť alebo Zrušiť. Stránku môžete zobraziť, ale nemôžete získať prístup k blokovanému obsahu. Ďalšie informácie získate od správcu.

Zobrazia sa tlačidlá Áno a Nie

Výstraha nastavení zabezpečenia (pozri nižšie) obsahuje tlačidlá Áno a Nie. Reader a Acrobat používajú nastavenia zabezpečenia na overenie digitálnych podpisov. Kliknutím na tlačidlo Áno aktualizujte nastavenia zabezpečenia. Ďalšie informácie nájdete v článku Schválený zoznam dôveryhodných lokalít Adobe (AATL).

Kliknutím na tlačidlo Áno aktualizujte nastavenia zabezpečenia.

Čo spúšťa upozornenie?

Upozornenie spúšťajú len konkrétne akcie alebo typ obsahu. Bežnými spúšťačmi sú kliknutie na odkaz alebo akciu, ktoré môžu prenášať alebo spúšťať programy, makrá alebo vírusy.

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online