Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat

Všeobecné chybové hlásenia pri skenovaní

 1. Zmeňte nastavenie Metóda prenosu údajov v okne Voľby skenera z hodnoty Pamäťový režim na hodnotu Natívny režim. Pamäťový režim používa rovnakú metódu prenosu údajov ako predchádzajúce verzie aplikácie Acrobat a skenuje priamo do pamäte počítača. Natívny režim skenuje priamo do súboru a považuje sa za kompatibilnejší s väčším množstvom skenerov.

 2. Zmeňte nastavenie Používateľské rozhranie v okne Voľby skenera z hodnoty Skryť natívne rozhranie skenera na hodnotu Zobraziť natívne rozhranie skenera. Nastavenie Zobraziť natívne rozhranie skenera používa rovnaký spôsob skenovania ako predchádzajúce verzie aplikácie Acrobat. Ovládaču skenera umožňuje ovládať skener. Nastavenie Skryť natívne rozhranie skenera sa pokúša priamo používať ovládač TWAIN. Môže odstrániť chybové hlásenia, najmä pri skenovaní viacerých listov papiera. Ak žiadne z týchto riešení nefunguje, je niekedy potrebné použiť alternatívne riešenie. Pozrite si riešenie 8 v časti Riešenie všeobecných problémov alebo požiadajte výrobcu skenera o aktualizovaný ovládač.

Riešenie všeobecných problémov

Vykonaním nasledujúcich krokov zistite, či problém spôsobujú ťažkosti so skenerom, určité systémové nastavenia alebo problémy s ovládačom.

1. Overte funkčnosť skenera skenovaním v inej aplikácii.

Overte správnu funkčnosť skenera skenovaním do inej aplikácie (napríklad Microsoft Word) s použitím tých istých nastavení, ktoré pri aplikácii Acrobat zlyhali.

Poznámka: Aplikácie Photoshop a Photoshop Elements niekedy neposkytujú pri testovaní dobré výsledky. Výrobcovia skenerov vyvíjajú softvér výslovne pre tieto produkty, aby znížili pravdepodobnosť problémov.

Ak sa pri skenovaní do inej aplikácie problémy zopakujú, obráťte sa na výrobcu skenera.

2. Skenujte pomocou služby Windows Image Acquisition (WIA) namiesto rozhrania TWAIN (len v systéme Windows XP).

Aplikácia Acrobat podporuje ovládače Windows Image Acquisition (WIA). Ak skener podporuje oba ovládače, v ponuke Zariadenie v dialógovom okne Vytvoriť PDF zo skenera vyberte ovládač WIA. Naskenujte dokument.

3. Nainštalujte najnovší ovládač skenera.

Ak súbor TWAIN chýba alebo je poškodený, v aplikácii Acrobat sa pri pokuse o skenovanie pomocou rozhrania TWAIN zobrazí chybové hlásenie. Pri preinštalovaní ovládača skenera sa súbor TWAIN nahradí.

Požiadajte výrobcu skenera o najnovší ovládač. Ak chcete ovládač preinštalovať, z priečinka Windows alebo Winnt odstráňte všetky súbory a priečinky začínajúce znakmi Twain (napríklad „Twain_32.dll“). Potom systém Windows reštartujte a nainštalujte najnovší ovládač skenera podľa pokynov od výrobcu.

4. Reštartujte počítač s vypnutými položkami spúšťania.

Niektoré aplikácie môžu spôsobovať systémové chyby alebo mrznutie, ak sú spustené spolu s aplikáciou Adobe Acrobat. Pred spustením aplikácie Acrobat vypnite ostatné aplikácie vrátane položiek spúšťania (položiek, ktoré sa automaticky spúšťajú spolu so systémom Windows).

Ak chcete v systéme Windows XP vypnúť položky spúšťania, postupujte takto:

 1. Zatvorte všetky aplikácie.
 2. Vyberte položky Štart > Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.

 3. V dialógovom okne Pomôcky konfigurácie systému kliknite na kartu Pri spustení a potom na tlačidlo Vypnúť všetky.
 4. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.

Ak chcete znovu zapnúť položky spúšťania, postupujte takto:

 1. Vyberte položky Štart > Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.

 2. V dialógovom okne Pomôcky konfigurácie systému kliknite na kartu Pri spustení a potom na tlačidlo Zapnúť všetky.
 3. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.

5. Znova naskenujte obrázok pomocou iného farebného režimu.

Pri používaní niektorých skenerov môže skenovanie do aplikácie Acrobat v určitých farebných režimoch spôsobovať problémy. Pokyny na skenovanie do aplikácie Acrobat pomocou iného farebného režimu nájdete v dokumentácii k skeneru.

6. Nastavte veľkosť obrázka na paneli náhľadu v softvéri skenera.

Ak je naskenovaný obrázok orezaný alebo má nesprávne rozmery, nastavte veľkosť obrázka na paneli náhľadu v softvéri skenera. Pokyny na nastavenie veľkosti obrázka nájdete v dokumentácii k skeneru.

7. Prihláste sa pomocou nového konta.

Ak ste predtým do aplikácie Acrobat úspešne skenovali, vaše používateľské konto môže byť poškodené, čo môže pri skenovaní spôsobovať problémy. Vytvorte používateľské konto s právami správcu a potom sa prihláste do systému Windows pomocou tohto nového konta.

8. Obrázok naskenujte do inej aplikácie ako súbor TIFF, ktorý potom preveďte na súbor PDF.

Ak chcete previesť súbor TIFF na súbor PDF, vykonajte jeden z týchto úkonov:

 • Potiahnite súbor TIFF na ikonu aplikácie Acrobat.
 • V aplikácii Acrobat vyberte položky Súbor > Vytvoriť PDF > Zo súboru, vyberte súbor TIFF a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 • V softvéri skenera vytlačte súbor TIFF na tlačiarni Adobe PDF.

Oprava veľkosti strany pri skenovaní

Niektoré skenery nehlásia aplikácii Acrobat „podporované veľkosti“, keď je v okne Voľby skenera aplikácie Acrobat 8 vybraté nastavenie Skryť natívne rozhranie skenera. Prepnite možnosť Používateľské rozhranie na hodnotu Zobraziť natívne rozhranie skenera a v aplikácii skenera vyberte veľkosť strany.

Negatívny obrázok pri skenovaní

Ak je obrázok negatívny (napríklad biely papier sa zmení na čierny), v okne Voľby skenera vyberte možnosť Invertovať čiernobiele obrázky. Skúste znova vytvoriť súbor PDF.

Chyba: skener nebol rozpoznaný

Na opravu problému postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Po každom kroku skontrolujte, či sa problém nevyriešil. Ak sa nevyriešil, postupujte na nasledujúci krok.  

 1. Skontrolujte, či je zariadenie fyzicky pripojené.

  1. Skontrolujte káble, akými sú napr. kábel USB, kábel LAN a pod., ktoré sa používajú na pripojenie ku skeneru. Káble odpojte a znova pripojte, čím sa presvedčíte o správnom pripojení.
  2. Skontrolujte, či je zapnutý skener a na displeji (ak ho má) nemá vypísané žiadne chybové hlásenia. V prípade akejkoľvek chyby alebo ak skener prestane fungovať, reštartujte ho.
 2. Systém WINDOWS môže mať nainštalované ovládače TWAIN aj WIA. Podobne aj systém Macintosh môže mať nainštalované ovládače TWAIN a ICA. V prípade, že skenovanie nefunguje, skúste na to využiť alternatívny ovládač skenera (ICA, WIA alebo TWAIN).

  V systéme Windows: Podľa znázornenia na snímku obrazovky z Adobe zvoľte vo výbere skenera jeden z ovládačov TWAIN alebo WIA.

  Ovládače skenera v systéme Windows

  V systéme Mac: Podľa znázornenia na snímku obrazovky z Adobe zvoľte vo výbere skenera jeden z ovládačov TWAIN alebo ICA.

  Ovládače skenera v systéme Mac

 3. Skontrolujte funkčnosť skenera s inou aplikáciou:

  1. V systémoch Windows a Macintosh nájdete nájdete zabudované aplikácie aj aplikácie tretích strán, ktoré môžete využiť pri testovaní skenera:
   1. V systéme Windows nájdete softvér s názvomTWACKER, bezplatný nástroj na testovanie ovládača skenera TWAIN. Je dostupný zdarma. Stačí si ho stiahnuť a nainštalovať a zistíte, či váš skener funguje.
   2. V systéme OS X nájdete predinštalovanú aplikáciu Image Capture, ktorú možno použiť na zistenie funkčnosti skenera.
  2. Ak máte nainštalovanú akúkoľvek inú aplikáciu využívajúcu skener, môžete ju použiť na overenie správneho fungovania skenera.

  V prípade, že skener nefunguje v žiadnej aplikácii, je to potvrdením nefunkčnosti skenera. S týmto problémom sa možno bude potrebné obrátiť na výrobcu skenera.

 4. Znova spustite aplikáciu Acrobat.

 5. Reštartujte systém, pričom zakážte položky otvárané pri spustení:

  Niektoré aplikácie môžu spôsobovať systémové chyby alebo mrznutie, ak sú spustené spolu s aplikáciou Adobe Acrobat. Pred spustením aplikácie Acrobat vypnite ostatné aplikácie vrátane položiek spúšťania (položiek, ktoré sa automaticky spúšťajú spolu so systémom Windows).

  Ak chcete v systéme Windows vypnúť položky spúšťania, postupujte takto:

  1. Zatvorte všetky aplikácie.
  2. Vyberte položky Štart > Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte text msconfiga kliknite na tlačidlo OK.
  3. V dialógovom okne Pomôcky konfigurácie systému kliknite na kartu Pri spustení a potom na tlačidlo Vypnúť všetky.
  4. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.

  Ak chcete znovu zapnúť položky spúšťania, postupujte takto:

  1. Vyberte položky Štart > Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.
  2. V dialógovom okne Pomôcky konfigurácie systému kliknite na kartu Pri spustení a potom na tlačidlo Zapnúť všetky.
  3. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.
 6. Nainštalujte najnovšie ovládače skenera a reštartujte systém:

  1. Ak súbor TWAIN chýba alebo je poškodený, v aplikácii Acrobat sa pri pokuse o skenovanie pomocou rozhrania TWAIN zobrazí chybové hlásenie.  Pri preinštalovaní ovládača skenera sa súbor TWAIN nahradí.
  2. Ak chcete ovládač preinštalovať, z priečinka Windows alebo Winnt odstráňte všetky súbory a priečinky začínajúce znakmi Twain (napríklad „Twain_32.dll“). Následne reštartujte systém Windows a potom nainštalujte najnovšie ovládače k skeneru podľa pokynov výrobcu alebo krokov uvedených tu.

Chyba: ovládač skenera sa nenašiel alebo je neplatný

Na opravu problému postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Po každom kroku skontrolujte, či sa problém nevyriešil. Ak sa nevyriešil, postupujte na nasledujúci krok.

 1. Nainštalujte najnovšie ovládače skenera a reštartujte systém:

  1. Ak súbor TWAIN chýba alebo je poškodený, v aplikácii Acrobat sa pri pokuse o skenovanie pomocou rozhrania TWAIN zobrazí chybové hlásenie.  Pri preinštalovaní ovládača skenera sa súbor TWAIN nahradí.
  2. Ak chcete ovládač preinštalovať, z priečinka Windows alebo Winnt odstráňte všetky súbory a priečinky začínajúce znakmi Twain (napríklad „Twain_32.dll“). Následne reštartujte systém Windows a potom nainštalujte najnovšie ovládače k skeneru podľa pokynov výrobcu alebo krokov uvedených tu.
 2. Skontrolujte, či je zariadenie fyzicky pripojené:

  1. Skontrolujte káble, akými sú napr. kábel USB, kábel LAN a pod., ktoré sa používajú na pripojenie ku skeneru. Káble odpojte a znova pripojte, čím sa presvedčíte o správnom pripojení.
  2. Skontrolujte, či je zapnutý skener a na displeji (ak ho má) nemá vypísané žiadne chybové hlásenia. V prípade akejkoľvek chyby alebo ak skener prestane fungovať, reštartujte ho.
 3. Systém WINDOWS môže mať nainštalované ovládače TWAIN aj WIA. Podobne aj systém Macintosh môže mať nainštalované ovládače TWAIN a ICA. V prípade, že skenovanie nefunguje, skúste na to využiť alternatívny ovládač skenera (ICA, WIA alebo TWAIN).

  V systéme Windows: Podľa znázornenia na snímku obrazovky z Adobe zvoľte vo výbere skenera jeden z ovládačov TWAIN alebo WIA.

  Ovládače skenera v systéme Windows

  V systéme Mac: Podľa znázornenia na snímku obrazovky z Adobe zvoľte vo výbere skenera jeden z ovládačov TWAIN alebo ICA.

  Ovládače skenera v systéme Mac

 4. Skontrolujte funkčnosť skenera s inou aplikáciou:

  1. V systémoch Windows a Macintosh nájdete nájdete zabudované aplikácie aj aplikácie tretích strán, ktoré môžete využiť pri testovaní skenera:
   1. V systéme Windows nájdete softvér s názvomTWACKER, bezplatný nástroj na testovanie ovládača skenera TWAIN. Je dostupný zdarma. Stačí si ho stiahnuť a nainštalovať a zistíte, či váš skener funguje.
   2. V systéme OS X nájdete predinštalovanú aplikáciu Image Capture, ktorú možno použiť na zistenie funkčnosti skenera.
  2. Ak máte nainštalovanú akúkoľvek inú aplikáciu využívajúcu skener, môžete ju použiť na overenie správneho fungovania skenera.

  V prípade, že skener nefunguje v žiadnej aplikácii, je to potvrdením nefunkčnosti skenera. S týmto problémom sa možno bude potrebné obrátiť na výrobcu skenera.

 5. Znova spustite aplikáciu Acrobat.

 6. Reštartujte systém, pričom zakážte položky otvárané pri spustení:

  Niektoré aplikácie môžu spôsobovať systémové chyby alebo mrznutie, ak sú spustené spolu s aplikáciou Adobe Acrobat. Pred spustením aplikácie Acrobat vypnite ostatné aplikácie vrátane položiek spúšťania (položiek, ktoré sa automaticky spúšťajú spolu so systémom Windows).

  Ak chcete v systéme Windows vypnúť položky spúšťania, postupujte takto:

  1. Zatvorte všetky aplikácie.
  2. Vyberte položky Štart > Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte text msconfiga kliknite na tlačidlo OK.
  3. V dialógovom okne Pomôcky konfigurácie systému kliknite na kartu Pri spustení a potom na tlačidlo Vypnúť všetky.
  4. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.

  Ak chcete znovu zapnúť položky spúšťania, postupujte takto:

  1. Vyberte položky Štart > Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.
  2. V dialógovom okne Pomôcky konfigurácie systému kliknite na kartu Pri spustení a potom na tlačidlo Zapnúť všetky.
  3. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.

Chyba: ku skeneru sa nemožno pripojiť

Na opravu problému postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Po každom kroku skontrolujte, či sa problém nevyriešil. Ak sa nevyriešil, postupujte na nasledujúci krok.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie fyzicky pripojené:

  1. Skontrolujte káble, akými sú napr. kábel USB, kábel LAN a pod., ktoré sa používajú na pripojenie ku skeneru. Káble odpojte a znova pripojte, čím sa presvedčíte o správnom pripojení.
  2. Skontrolujte, či je zapnutý skener a na displeji (ak ho má) nemá vypísané žiadne chybové hlásenia. V prípade akejkoľvek chyby alebo ak skener prestane fungovať, reštartujte ho.
 2. Systém WINDOWS môže mať nainštalované ovládače TWAIN aj WIA. Podobne aj systém Macintosh môže mať nainštalované ovládače TWAIN a ICA. V prípade, že skenovanie nefunguje, skúste na to využiť alternatívny ovládač skenera (ICA, WIA alebo TWAIN).

  V systéme Windows: Podľa znázornenia na snímku obrazovky z Adobe zvoľte vo výbere skenera jeden z ovládačov TWAIN alebo WIA.

  Ovládače skenera v systéme Windows

  V systéme Mac: Podľa znázornenia na snímku obrazovky z Adobe zvoľte vo výbere skenera jeden z ovládačov TWAIN alebo ICA.

  Ovládače skenera v systéme Mac

 3. Skontrolujte funkčnosť skenera s inou aplikáciou:

  1. V systémoch Windows a Macintosh nájdete nájdete zabudované aplikácie aj aplikácie tretích strán, ktoré môžete využiť pri testovaní skenera:
   1. V systéme Windows nájdete softvér s názvomTWACKER, bezplatný nástroj na testovanie ovládača skenera TWAIN. Je dostupný zdarma. Stačí si ho stiahnuť a nainštalovať a zistíte, či váš skener funguje.
   2. V systéme OS X nájdete predinštalovanú aplikáciu Image Capture, ktorú možno použiť na zistenie funkčnosti skenera.
  2. Ak máte nainštalovanú akúkoľvek inú aplikáciu využívajúcu skener, môžete ju použiť na overenie správneho fungovania skenera.

  V prípade, že skener nefunguje v žiadnej aplikácii, je to potvrdením nefunkčnosti skenera. S týmto problémom sa možno bude potrebné obrátiť na výrobcu skenera.

 4. Znova spustite aplikáciu Acrobat.

 5. Reštartujte systém, pričom zakážte položky otvárané pri spustení:

  Niektoré aplikácie môžu spôsobovať systémové chyby alebo mrznutie, ak sú spustené spolu s aplikáciou Adobe Acrobat. Pred spustením aplikácie Acrobat vypnite ostatné aplikácie vrátane položiek spúšťania (položiek, ktoré sa automaticky spúšťajú spolu so systémom Windows).

  Ak chcete v systéme Windows vypnúť položky spúšťania, postupujte takto:

  1. Zatvorte všetky aplikácie.
  2. Vyberte položky Štart > Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte text msconfiga kliknite na tlačidlo OK.
  3. V dialógovom okne Pomôcky konfigurácie systému kliknite na kartu Pri spustení a potom na tlačidlo Vypnúť všetky.
  4. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.

  Ak chcete znovu zapnúť položky spúšťania, postupujte takto:

  1. Vyberte položky Štart > Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.
  2. V dialógovom okne Pomôcky konfigurácie systému kliknite na kartu Pri spustení a potom na tlačidlo Zapnúť všetky.
  3. Kliknite na tlačidlo OK a reštartujte systém Windows.
 6. Nainštalujte najnovšie ovládače skenera a reštartujte systém:

  1. Ak súbor TWAIN chýba alebo je poškodený, v aplikácii Acrobat sa pri pokuse o skenovanie pomocou rozhrania TWAIN zobrazí chybové hlásenie.  Pri preinštalovaní ovládača skenera sa súbor TWAIN nahradí.
  2. Ak chcete ovládač preinštalovať, z priečinka Windows alebo Winnt odstráňte všetky súbory a priečinky začínajúce znakmi Twain (napríklad „Twain_32.dll“). Následne reštartujte systém Windows a potom nainštalujte najnovšie ovládače k skeneru podľa pokynov výrobcu alebo krokov uvedených tu.

  

  

Všeobecné informácie o skeneroch a ovládačoch

Ovládače skenera predstavujú softvérové programy, ktoré počítače udávajú, ako má skener využívať a komunikovať s ním. Inštaláciu ovládačov skenera predstavuje nevyhnutný krok pri nastavení funkčného skenera.

 1. TWAIN predstavuje štandardné rozhranie medzi softvérovými programami a zariadeniami na zachytávanie snímok, akými sú skenery a digitálne fotoaparáty. Takmer všetky softvéry skenerov obsahujú ovládač TWAIN, ktorý obyčajne obsahuje pokročilé grafické používateľské rozhranie, pomocou ktorého možno nakonfigurovať všetky pokročilé nastavenia skenera.
 2. Natívne ovládače: platformový (Windows alebo OS X) ovládač, ktorý dokáže vykonať základné funkcie skenovania. Natívne ovládače sa buď sťahujú automaticky do systému, alebo ich používateľ musí stiahnuť a nainštalovať manuálne zo stránky výrobcu skenera.
  1. WIA: Windows Image Acquisition predstavuje model ovládača spoločnosti Microsoft a programovacie rozhranie aplikácie (API) pre Microsoft Windows Me a novšie operačné systémy Windows, ktoré umožňuje grafickému softvéru komunikovať so zobrazovacím hardvérom, akým si skenery.
  2. ICA: Ovládač Image Capture Application (predvolený softvérový nástroj systému Macintosh) dokáže vykonávať základné skenovacie úkony.

Poznámka: V niektorých prípadoch skenery nemôžu mať súčasne nainštalované ovládače TWAIN aj natívne ovládače. V týchto prípadoch možno všetky operácie skenera otvárať pomocou dostupného ovládača.

Ako ovládače nájsť a nainštalovať?

Ovládač ICA: Najnovší ovládač skenera ICA pre tento produkt je dostupný len cez softvérovú aktualizáciu Apple. Takto sa k nej dostanete:

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  1. V prípade, že využívate pripojenie cez USB alebo Ethernet*, pripojte tlačiareň/skener k zariadeniu Mac a skontrolujte, že je zapnuté.  
  2. Ak používate bezdrôtové pripojenie a vaša tlačiareň už je pripojené k smerovaču, skontrolujte, že je zapnutý.  
  3. Ak používate bezdrôtové pripojenie a vaša tlačiareň nie je pripojená k smerovaču, musíte tak urobiť. Na vytvorenie pripojenia Wi-Fi využite ovládací panel produktu.  
   (*Nie všetky produkty obsahujú port rozhrania Ethernetu.)
 2. Otvorte ponuku Apple a potom zvoľte možnosť Aktualizácia softvéru
 3. Pri inštalácii dostupných aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ovládač WIA: Používatelia systémov Windows 2000 a Windows XP sa na inštaláciu týchto programov musia prihlásiť ako správcovia.

 1. Pribalený kábel USB pripojte do portu USB počítača a k digitálnemu terminálu fotoaparátu. Pripravte fotoaparát na komunikáciu s počítačom.
 2. Po chvíli počítač automaticky nainštaluje ovládač TWAIN a ovládač WIA, prípadne sa používateľovi môže zobraziť sprievodca inštaláciou.
 3. V prípade, že sa vám zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte ho podľa pokynov na obrazovke.
 1. Výrobcovia zariadenia obyčajne poskytujú softvér ovládačov zariadenia na samostatnom CD/DVD. Médium vložte do CD/DVD mechaniky a príslušné ovládače nainštalujte. Reštartujte systém. (Voliteľné).
 2. V prípade, že CD nie je k dispozícii, navštívte webovú stránku výrobcu uvedenú v dokumentoch k zariadeniu v čase jeho nákupu.
 1. V prípade, že nie sú dostupné žiadne informácie o webovej stránke, skúste internetové vyhľadávanie s názvom modelu zariadenia a ovládača, napr. zadajte výraz <Výrobca skenera> <Názov modelu> scenner driver. Zvoľte niektorý z odkazov, ktoré odkazujú na webovú stránku výrobcu.
 2. Na webovej stránke vyhľadajte kľúčové slová „Stiahnuť“, „Ovládače“ a „Podpora“ a riaďte sa nimi.
 3. V prípade, že si na stránke môžete zvoliť zariadenie, pre ktoré sú ovládače potrebné, zadajte, prípadne si zvoľte model zariadenia.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?