Príručka používateľa Zrušiť

Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Odkazy umožňujú prechádzať na iné miesta v rovnakom dokumente, do iných elektronických dokumentov, vrátane príloh, alebo na webové stránky. Odkazy môžete využiť na to, aby ste spustili akcie, alebo aby ste zabezpečili, že bude mať čitateľ okamžitý prístup k súvisiacim informáciám. Môžete k nim tiež pridať akcie, ktoré prehrajú zvukový alebo filmový súbor.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Upraviť PDF > Odkaz > Pridať alebo upraviť.

  Kurzor sa zmení na zameriavací kríž a všetky existujúce odkazy v dokumente, vrátane neviditeľných odkazov, budú dočasne viditeľné.

 2. Ťahaním vytvorte obdĺžnik v mieste, kde chcete vytvoriť odkaz. To je oblasť, v ktorej bude odkaz aktívny.
 3. V dialógovom okne Vytvoriť odkaz vyberte požadované voľby vzhľadu odkazu.
 4. Vyberte jednu z týchto akcií s odkazmi:

  Prejsť na zobrazenie strany

  Kliknite na položku Ďalšie, aby ste nastavili požadované číslo strany a zväčšenie zobrazenia v aktuálnom alebo inom dokumente (napríklad v priloženom súbore), a potom kliknite na položku Nastaviť odkaz.

  Otvoriť súbor

  Vyberte cieľový súbor a kliknite na Vybrať. Ak ide o súbor vo formáte PDF, zadajte spôsob otvárania dokumentu (napríklad v novom okne alebo v rámci existujúceho okna) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka:

  Ak je názov súboru príliš dlhý a nevojde sa do textového rámčeka, skráti sa uprostred.

  Otvoriť webovú stránku

  Zadajte adresu URL cieľovej webovej stránky.

  Vlastný odkaz

  Kliknite na položku Ďalší, aby ste otvorili dialógové okno Vlastnosti odkazu. V tomto dialógovom okne môžete k odkazu priradiť akúkoľvek akciu, napríklad čítanie článku alebo vykonanie príkazu z menu.

Odkaz môžete kedykoľvek upraviť. Môžete zmeniť aktívnu oblasť odkazu alebo pripojené akcie odkazu, odstrániť, zväčšiť alebo zmenšiť obdĺžnik odkazu alebo zmeniť cieľ odkazu. Zmeny vlastností existujúceho odkazu ovplyvnia len práve vybratý odkaz. Ak odkaz nie je vybratý, vlastnosti sa aplikujú na ďalší odkaz, ktorý vytvoríte.

Poznámka:

Môžete zmeniť vlastnosti viacerých odkazov naraz, ak ich vyberiete ťahaním obdĺžnika okolo nich s použitím nástroja Odkaz alebo nástroja na výber objektu.

 1. Vyberte nástroj Pridať alebo upraviť odkaz  (Nástroje > Upraviť PDF > Odkaz > Pridať alebo upraviť).

 2. Presuňte kurzor na obdĺžnik odkazu, aby sa zobrazili tiahla.
 3. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete obdĺžnik odkazu premiestniť, pretiahnite ho.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obdĺžnika odkazu, pretiahnite niektorý rohový bod.

 1. Vyberte nástroj Pridať alebo upraviť odkaz  (Nástroje > Upraviť PDF > Odkaz > Pridať alebo upraviť).

 2. Dvakrát kliknite na obdĺžnik odkazu.
 3. Na karte Vzhľad v dialógovom okne Vlastnosti odkazu vyberte pre odkaz farbu, hrúbku čiary a štýl čiary.
 4. Vyberte štýl zvýraznenia pre stav, keď je odkaz vybratý:

  Žiadny

  Vzhľad odkazu sa nezmení.

  Invertovať

  Zmení farbu odkazu na opačnú farbu.

  Obrys

  Zmení farbu obrysu odkazu na opačnú.

  Vsadenie

  Vytvorí vzhľad reliéfneho obdĺžnika.

  Poznámka:

  Ak je pre voľbu Vzhľad vybratá možnosť Neviditeľný, voľby Typ odkazu, Farba a Štýl čiary nie sú k dispozícii.

 5. Ak nechcete, aby sa odkaz v dokumente PDF zobrazoval užívateľom, vyberte pre voľbu Typ odkazu hodnotu Neviditeľný obdĺžnik. Neviditeľný odkaz je užitočný, ak je odkaz nad obrázkom.
 6. Vyberte voľbu Zamknutá, ak chcete zabrániť neúmyselným zmenám nastavení.
 7. Ak chcete odkaz otestovať, vyberte nástroj Ruka.
  Poznámka:

  Vlastnosti odkazu v dialógovom okne Vytvoriť odkaz sa aplikujú na všetky nové odkazy, ktoré vytvoríte, pokiaľ tieto vlastnosti nezmeníte. Ak chcete nastavenie vzhľadu odkazu používať opakovane, kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz, ktorého vlastnosti chcete použiť ako predvolené, a vyberte položku Použiť súčasný vzhľad ako nové predvolené nastavenie.

 1. Vyberte nástroj Pridať alebo upraviť odkaz  (Nástroje > Upraviť PDF > Odkaz > Pridať alebo upraviť).

 2. Dvakrát kliknite na obdĺžnik odkazu.
 3. Na karte Akcia v dialógovom okne Vlastnosti odkazu vyberte zo zoznamu akciu, ktorú chcete zmeniť, a kliknite na tlačidlo Upraviť.
 1. Vyberte nástroj Pridať alebo upraviť odkaz  (Nástroje > Upraviť PDF > Odkaz > Pridať alebo upraviť).

 2. Vyberte obdĺžnik odkazu, ktorý chcete odstrániť.
 3. Vyberte voľby Upraviť > Odstrániť alebo stlačte kláves Delete.

Vytvorením odkazu z rodičovského dokumentu, ktorý prejde na prílohu, môžete užívateľa nasmerovať do priloženého PDF.

Poznámka:

Rozlišujte priložené súbory od súborov, ktoré je možné otvoriť pomocou väzby. Naviazané súbory môžu byť uložené na rôznych miestach, priložené súbory sú vždy uložené v PDF.

 1. Otvorte PDF, ktorý obsahuje priložený súbor PDF.
 2. Prejdite do miesta, kde chcete vytvoriť odkaz. Ak je toto miesto v priloženom súbore, kliknite na tlačidlo Prílohy na navigačnej table, vyberte priložený súbor a dvakrát naň kliknite.

 3. Vyberte voľby Nástroje > Upraviť PDF > Odkaz > Pridať alebo upraviť a vyberte oblasť odkazu.

 4. V dialógovom okne Vytvoriť odkaz nastavte vzhľad odkazu, vyberte položku Prepnúť na zobrazenie strany a potom kliknite na tlačidlo Nasledujúce.
 5. Nastavte požadované číslo strany a zväčšenie zobrazenia, buď v rodičovskom dokumente PDF, alebo v priloženom súbore, a potom kliknite na tlačidlo Nastaviť odkaz.

Cieľové miesta

Cieľové miesto je koncový bod odkazu a predstavuje ho text na paneli Cieľové miesta. Cieľové miesta umožňujú nastaviť navigačné cesty v celej kolekcii dokumentov PDF. Pri vytváraní odkazov medzi rôznymi dokumentmi sa odporúča použiť odkazy na cieľové miesta, pretože na rozdiel od odkazu na stranu nebude odkaz na cieľové miesto ovplyvnený pridaním ani odstránením strán v cieľovom dokumente.

Zobrazenie a správa cieľových miest

Cieľové miesta môžete spravovať na paneli Cieľové miesta na navigačnej table.

Zobrazenie cieľových miest

 1. Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Cieľové miesta. Automaticky sa prehľadajú všetky cieľové miesta.

Usporiadanie zoznamu cieľových miest

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete usporiadať názvy cieľových miest podľa abecedy, kliknite na nadpis Názov hore na paneli Cieľové miesta.

  • Ak chcete usporiadať cieľové miesta podľa čísla strany, kliknite na nadpis Strana hore na paneli Cieľové miesta.

Zmena alebo odstránenie cieľového miesta

 1. Na paneli Cieľové miesta kliknite pravým tlačidlom myši na cieľové miesto a vyberte príkaz:
  • Ak chcete prejsť na cieľové miesto, vyberte voľbu Prejsť na cieľové miesto.

  • Ak chcete cieľové miesto odstrániť, vyberte voľbu Odstrániť.

  • Ak chcete nastaviť cieľové miesto na práve zobrazenú stranu, vyberte voľbu Nastaviť cieľové miesto.

  • Ak chcete zmeniť názov cieľového miesta, vyberte voľbu Premenovať.

Môžete vytvoriť odkaz na cieľové miesto v rovnakom PDF alebo v inom PDF.

 1. V cieľovom dokumente vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Cieľové miesta. Ak dokument už obsahuje cieľové miesto, na ktoré chcete vytvoriť odkaz, prejdite na krok 5.
 2. Prejdite na miesto, kde chcete vytvoriť cieľové miesto a nastavte požadované zobrazenie.
 3. Na paneli Cieľové miesta vyberte voľbu Nové cieľové miesto v menu volieb a zadajte názov pre dané cieľové miesto.
 4. Uložte cieľový dokument.
 5. V zdrojovom dokumente (v ktorom chcete vytvoriť odkaz) vyberte voľby Nástroje > Upraviť PDF > Odkaz > Pridať alebo upraviť a ťahaním nakreslite obdĺžnik určujúci umiestnenie odkazu.

 6. V dialógovom okne Vytvoriť odkaz nastavte vzhľad odkazu, vyberte položku Prepnúť na zobrazenie strany a potom kliknite na tlačidlo Nasledujúce.
 7. V cieľovom dokumente kliknite dvakrát na cieľové miesto na paneli Cieľové miesta.
 8. Uložte zdrojový dokument PDF.

Pridanie prílohy

Do PDF môžete priložiť súbory PDF a iné typy súborov. Ak PDF premiestnite na nové miesto, prílohy sa premiestnia spolu s ním. Prílohy môžu obsahovať odkazy na rodičovský dokument alebo na iné prílohy a môžu na nich byť odkazy v rodičovskom dokumente.

Rozlišujte priložené poznámky od priložených súborov. Súbor priložený ako poznámka sa zobrazuje na strane s ikonou priloženého súboru alebo s ikonou zvukovej prílohy a v zozname poznámok spolu s ostatnými poznámkami. (Pozrite Pridanie poznámok do priloženého súboru.)

Panel Prílohy v aplikácii Acrobat
Na pridanie, odstránenie alebo prezeranie príloh sa používa panel Prílohy.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Upraviť PDF > Viac > Priložiť súbor.

 2. V dialógovom okne Pridať súbory vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
  Poznámka:

  Ak priložíte formáty súborov EXE, VBS alebo ZIP, aplikácia Acrobat zobrazí varovanie, že priložené súbory neotvorí, pretože ide o formát priradený k škodlivým programom, makrám a vírusom, ktoré môžu poškodiť váš počítač.

 3. Ak chcete, aby bolo možné prílohu zobraziť v aplikácii Acrobat, verzii 5.0 alebo staršej, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Prílohy a vyberte voľbu Štandardne zobrazovať prílohy v menu volieb (táto voľba je štandardne vybratá).

  • Vyberte voľby Súbor > Vlastnosti, kliknite na kartu Počiatočné zobrazenie, v menu Navigačná karta vyberte položku Panel Prílohy a strana a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Uložte PDF.
 5. (Voliteľné) Ak chcete k prílohe pridať popis, ktorý pomáha rozlišovať podobné súbory na paneli Prílohy, vyberte priložený súbor a v menu volieb vyberte voľbu Upraviť popis. Upravte text popisu a potom súbor uložte.

Otvorenie, uloženie alebo odstránenie prílohy

Priložený súbor PDF môžete otvoriť a vykonať v ňom zmeny – ak k tomu máte práva – a vaše zmeny sa aplikujú na priložené PDF.

Pre ostatné typy priložených súborov máte možnosť súbor otvoriť alebo uložiť. Otvorenie súboru spustí aplikáciu, ktorá spracováva formát priloženého súboru – aplikáciu na otvorenie súboru musíte mať k dispozícii.

Poznámka:

Aplikácia Acrobat neotvára formáty súborov EXE, VBS a ZIP, pretože tieto formáty sú priradené k škodlivým programom, makrám a vírusom, ktoré môžu poškodiť váš počítač.

 1. Ak chcete otvoriť panel Prílohy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Prílohy.
 2. Vyberte prílohu na paneli Prílohy.
 3. Kliknutím na príslušnú ikonu otvorte prílohu v natívnej aplikácii, uložte prílohu alebo ju odstráňte:
  Panel Prílohy v aplikácii Acrobat
  Panel Prílohy s voľbami otvoriť, uložiť, pridať, odstrániť alebo prehľadať prílohy. Umiestnením kurzora na niektorý nástroj zobrazíte názov daného nástroja.

Hľadanie v prílohách

Keď hľadáte určité slová alebo frázy, môžete do hľadania zahrnúť priložené súbory PDF, ako aj niekoľko ďalších typov súborov. Užívatelia systému Windows môžu prehľadávať dokumenty balíka Microsoft Office (ako napríklad .doc, .xls alebo .ppt), súbory vo formáte výkresov AutoCAD (dwg a .dwf), súbory HTML a súbory vo formáte RTF (Rich Text Format). Užívatelia systému Mac OS môžu prehľadávať súbory aplikácie Microsoft Word (.doc), súbory HTML a súbory RTF. Výsledky hľadania v prílohách sa objavia v zozname Výsledky pod názvom a ikonou priloženého súboru. Prehľadávací modul ignoruje prílohy v iných formátoch než PDF.

Poznámka:

Ak chcete prehľadávať súbory aplikácií Microsoft a AutoCAD, musíte nainštalovať filtre IFilter zodpovedajúce požadovaným typom súborov. Filtre IFilter sa obyčajne inštalujú spolu so svojimi aplikáciami, ale možno ich prevziať aj z webových stránok produktov.

Prehľadávanie príloh na paneli Prílohy

 1. Ak chcete otvoriť panel Prílohy, vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Prílohy.
 2. Na paneli Prílohy kliknite na položku Prehľadať prílohy .
 3. V okne Hľadať Zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať, vyberte požadované voľby výsledkov a potom kliknite na položku Prehľadať prílohy.

Prehľadávanie príloh z okna Prehľadať

 1. Vyberte voľby Úpravy > Rozšírené hľadanie.
 2. Zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať, a vyberte požadované voľby výsledkov.
 3. V dolnej časti okna kliknite na voľbu Zobraziť viac volieb a potom vyberte voľbu Zahrnúť prílohy.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu