Príručka používateľa Zrušiť

Prehľad vytvárania dokumentov PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte si to sami
Konvertujte svoje dokumenty do súborov PDF v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Aký je najlepší spôsob vytvorenia dokumentu PDF?

Dokumenty PDF môžete vytvoriť napríklad z dokumentov vytlačených na papieri, dokumentov aplikácie Microsoft Word, súborov InDesign®, digitálnych obrázkov a iného obsahu. Rôzne typy zdrojov majú rôzne nástroje na prevod do formátu PDF. V mnohých aplikáciách môžete dokumenty PDF vytvoriť tak, že v dialógovom okne tlače vyberiete tlačiareň Adobe PDF.

Ak je súbor otvorený v pôvodnej aplikácii (napríklad tabuľka, ktorá je otvorená v aplikácii Microsoft Excel) IT môžete ho previesť do formátu PDF aj bez spustenia aplikácie Adobe Acrobat. Podobne, ak je už spustená aplikácia Acrobat, nemusíte na prevod súboru do PDF spúšťať zdrojovú aplikáciu.

Každé PDF hľadá rovnováhu medzi efektivitou (malá veľkosť súboru) a kvalitou (napríklad rozlíšenie a farby). Ak je pre vašu úlohu dôležité vyváženie medzi veľkosťou súboru a kvalitou, musíte použiť vhodnú metódu konverzie.

Ak chcete vytvoriť dokumenty PDF, môžete napríklad myšou presunúť príslušné súbory na ikonu aplikácie Acrobat. Ak použijete tento postup, aplikácia Acrobat použije naposledy použité nastavenia prevodu bez poskytnutia prístupu k týmto nastaveniam. Ak chcete mať tento proces pod väčšou kontrolou, môžete použiť iný spôsob.

  

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte si to sami
Konvertujte svoje dokumenty do súborov PDF v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Metódy vytvárania dokumentov PDF podľa typu súboru

V nasledujúcich zoznamoch nájdete dostupné metódy pre rôzne typy súborov.

Typ súboru Metódy vytvorenia dokumentu PDF
Akýkoľvek formát súboru

Metóda 1: Na hornom paneli nástrojov vyberte položku Vytvoriť. Potom vyberte typ súboru a vyberte súbor, ktorý chcete previesť do formátu PDF.

Alebo vyberte ponuku s vodorovnými čiarami (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Vytvoriť a potom vyberte príslušný typ súboru a postupujte podľa jednotlivých krokov.

Metóda 2: Presuňte myšou súbor z vášho systému na domovskú stránku aplikácie Acrobat.

Metóda 3: Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte možnosť Previesť do formátu Adobe PDF.

Metóda 4: Otvorte súbor v jeho zdrojovej aplikácii a prejdite na položku Tlač > Tlačiareň Adobe PDF.

Papierové dokumenty (vyžaduje sa skener)

Metóda 1: Na hornom paneli nástrojov vyberte položku Vytvoriť. Potom ako typ súboru vyberte možnosť Skener, vyberte skener a postupujte podľa krokov alebo vyhľadajte vopred naskenovanú stranu.

Alebo vyberte ponuku s vodorovnými čiarami (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Vytvoriť zo skenera a postupujte podľa príslušného pracovného postupu.

Dokumenty aplikácie Microsoft Office

Metóda 1 (len Windows): Na paneli nástrojov zdrojovej aplikácie vyberte možnosti Adobe Acrobat > Vytvoriť a zdieľať Adobe PDF.

Metóda 2 (len Windows): Otvorte súbor v jeho zdrojovej aplikácii a potom prejdite na položku Tlač > Tlačiareň Adobe PDF.

Metóda 3 (len Windows): Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom vyberte možnosť Previesť do formátu Adobe PDF.

Metóda 4: Presuňte myšou súbor z vášho systému na domovskú stránku aplikácie Acrobat.

Metóda 5 (len macOS): V zdrojovej aplikácii vyberte položky SúborTlač > PDF > Uložiť ako Adobe PDF.

E-mailové správy

Metóda 1 (len Windows): V aplikácii Microsoft Outlook alebo Lotus Notes vyberte položku Acrobat PDFMaker alebo vyberte možnosti ponuky Adobe PDF (Outlook) alebo ponuku Akcie (Lotus Notes).

Metóda 2 (len Windows): V e-mailovej aplikácii prejdite na položku Tlač > Adobe PDF Vytvoriť dokument PDF (nie portfólio PDF).

Metóda 3 (Outlook 2010 alebo novší): V e-mailovom priečinku alebo nástroji na výber správ kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Previesť do formátu Adobe PDF.

Webové stránky

Metóda 1: Na hornom paneli nástrojov vyberte položku Vytvoriť. Potom ako typ súboru vyberte možnosť Webová stránka a postupujte podľa príslušných krokov.

Alebo vyberte ponuku s vodorovnými čiarami (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Vytvoriť > PDF z webovej stránky a postupujte podľa príslušného pracovného postupu.

Metóda 2: Presuňte myšou súbor HTML z vášho systému na domovskú stránku aplikácie Acrobat.

Metóda 3: Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte možnosť Previesť do formátu Adobe PDF.

Metóda 4: V pravom hornom rohu webovej stránky vyberte položku > TlačAdobe PDF.

Obsah skopírovaný do schránky

Metóda 1: Na hornom paneli nástrojov vyberte položku Vytvoriť. Potom ako typ súboru vyberte možnosť Schránka a postupujte podľa príslušných krokov.

Alebo vyberte ponuku s vodorovnými čiarami (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > VytvoriťPDF zo schránky a postupujte podľa príslušného pracovného postupu.

Súbory aplikácie AutoCAD (len aplikácia Acrobat Pro pre systém Windows)

Metóda 1: Na hornom paneli nástrojov vyberte položku Vytvoriť  a potom vyberte súbor. 

Alebo vyberte ponuku s vodorovnými čiarami (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > VytvoriťPDF zo súboru a postupujte podľa príslušného pracovného postupu.

Metóda 2: Presuňte myšou súbor HTML z vášho systému na domovskú stránku aplikácie Acrobat.

Metóda 3: Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom vyberte možnosť Previesť do formátu Adobe PDF.

Metóda 4: V aplikácii AutoCAD prejdite na položku Tlač > Adobe PDF.

Súbory Adobe Photoshop, Adobe Illustrator a Adobe InDesign

Metóda 1: Na hornom paneli nástrojov vyberte položku Vytvoriť dokument PDF a potom vyberte súbor.

Alebo vyberte ponuku s vodorovnými čiarami (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > VytvoriťPDF zo súboru a postupujte podľa príslušného pracovného postupu.

Metóda 2: Presuňte myšou súbor z vášho systému na domovskú stránku aplikácie Acrobat.

PostScriptové a EPS súbory

Metóda 1: Na hornom paneli nástrojov vyberte položku Vytvoriť  a potom vyberte súbor.

Alebo vyberte ponuku s vodorovnými čiarami (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > VytvoriťPDF zo súboru a postupujte podľa príslušného pracovného postupu.

Metóda 2: Presuňte myšou súbor z vášho systému na ikonu Acrobat Distiller alebo okno Acrobat Distiller.

3D súbory (Acrobat Pro)

Metóda 1: Na hornom paneli nástrojov vyberte položku Vytvoriť  a potom vyberte súbor.

Alebo vyberte ponuku s vodorovnými čiarami (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > VytvoriťPDF zo súboru a postupujte podľa príslušného pracovného postupu.

Metóda 2: Presuňte myšou súbor HTML z vášho systému na domovskú stránku aplikácie Acrobat.

Metóda 3: V aplikácii Microsoft PowerPoint vyberte položku Adobe Presenter > Zverejniť.

Vyváženie veľkosti a kvality súboru PDF

Na dosiahnutie najlepšej vyváženosti medzi veľkosťou súboru, rozlíšením, súladom s určitými štandardmi a ďalšími faktormi môžete vybrať rôzne nastavenia. To, aké nastavenia zvolíte, závisí od cieľov, pre ktoré dané PDF vytvárate. Napríklad dokument PDF určený na komerčnú tlač vo vysokej kvalite vyžaduje iné nastavenia ako dokument PDF, ktorý je určený len na zobrazovanie na obrazovke a rýchle prevzatie z Internetu.

Vybraté nastavenia sa použijú v aplikáciách PDFMaker, Acrobat a Acrobat Distiller. Niektoré nastavenia sú však dostupné len v určitom kontexte alebo pre určité typy súborov. Napríklad voľby aplikácie PDFMaker v rôznych aplikáciách balíka Microsoft Office sa môžu vzájomne líšiť.

Pre uľahčenie môžete vybrať jedno z prednastavení prevodu dostupných v aplikácii Acrobat. Tiež si môžete vytvoriť, definovať, uložiť a opakovane používať vlastné prednastavenie, ktoré presne vyhovuje vašim konkrétnym účelom.

V prípade skenovaných dokumentov možno vybrať režim automatickej detekcie farieb alebo spomedzi niekoľkých prednastavení skenovania, ktoré sú optimalizované pre skenované dokumenty a farebné alebo čiernobiele obrázky. Tieto prednastavenia je možné upraviť alebo je možné použiť vlastné nastavenia skenovania.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online