Príručka používateľa Zrušiť

Nastavenie prevodu Adobe PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Voľba prednastavení Adobe PDF na prevod súborov

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Spustite aplikáciu Acrobat Distiller.

  • V aplikácii Adobe Creative Cloud vyberte položky Súbor > Tlačiť, ako cieľovú tlačiareň vyberte možnosť Adobe PDF a kliknite na položky Nastavenia tlače (Photoshop) alebo Nastavenie > Predvoľby (InDesign).

  • (Windows) V balíku Office 2010 alebo novších aplikáciách vyberte položky Acrobat > Predvoľby.

  • (Windows) V inej aplikácii alebo pomôcke na vytváranie dokumentov vyberte voľby Adobe PDF > Zmeniť nastavenie prevodu.

 2. Vyberte prednastavenie z menu Predvolené nastavenie (alebo Nastavenie prevodu).

Prednastavenia Adobe PDF

Prednastavenie PDF je skupina nastavení, ktoré majú vplyv na proces vytvárania dokumentov PDF. Tieto nastavenia sú navrhnuté tak, aby udržiavali rovnováhu medzi veľkosťou súboru a kvalitou v závislosti od spôsobu používania dokumentu PDF. Väčšina preddefinovaných prednastavení sa zdieľa v rámci viacerých aplikácií Adobe Creative Cloud, ako sú napríklad InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat. Tiež môžete vytvoriť a zdieľať vlastné prednastavenia pre vaše jedinečné požiadavky na výstup. Súbor s uloženým prednastavením PDF má príponu .joboptions.

Niektoré z nasledujúcich prednastavení nie sú k dispozícii, kým ich nepremiestnite z predvoleného priečinka Extras do priečinka Settings pre vlastné nastavenia.

Poznámka:

Aplikácia Acrobat Standard neobsahuje priečinok Extras. Prednastavenia nainštalované v priečinku Extras sú k dispozícii iba v aplikácii Acrobat Pro.

Priečinky Distiller, Extras (Doplnky) a Settings (Nastavenia) pre predvolené nastavenia sa zvyčajne nachádzajú v nasledujúcich umiestneniach.

 • (Windows 11 (64-bitový), Windows 10 verzia 1810 alebo neskoršia (32-bitový a 64-bitový), Windows 8, 8.1 (32-bitový a 64-bitový)†, Windows 7 SP1 (32-bitový a 64-bitový) alebo Windows Server – 2008 R2 (64-bitový), 2012 (64-bitový), 2012 R2 (64-bitový)†, 2016 (64-bitový) alebo 2019 (64-bitový)) ProgramData/Adobe/Adobe PDF

 • (Acrobat Pro v systéme macOS) Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF

Súbory s predvoleným nastavením nainštalované aplikáciou Distiller sú určené iba na čítanie a sú skryté.

Vlastné nastavenia sa nachádzajú v nasledujúcich umiestneniach:

 • Users/[meno používateľa]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings (Windows 11 (64-bitový), Windows 10 verzia 1810 alebo neskoršia (32-bitový a 64-bitový), Windows 8, 8.1 (32-bitový a 64-bitový)†, Windows 7 SP1 (32-bitový a 64-bitový) alebo Windows Server – 2008 R2 (64-bitový), 2012 (64-bitový), 2012 R2 (64-bitový)†, 2016 (64-bitový) alebo 2019 (64-bitový))

 • (Acrobat Pro v systéme macOS) Users/[meno používateľa]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

V niektorých aplikáciách Adobe Creative Cloud nie sú dostupné niektoré prednastavenia.

Poznámka:

Nastavenia PDF pravidelne kontrolujte. Predvolené nastavenia sa neobnovia automaticky. Aplikácie a pomôcky, ktoré vytvárajú dokumenty PDF, používajú poslednú definovanú alebo vybratú sadu nastavení PDF.

Vysoko kvalitná tlač

Budú sa vytvárať súbory PDF na kvalitnú tlač na stolných tlačiarňach a zariadeniach na náhľad. Toto prednastavenie používa štandard PDF 1.4, prevzorkuje farebné obrázky a obrázky v odtieňoch sivej na 300 ppi a monochromatické obrázky na 1200 ppi. Tiež do súboru vloží podmnožiny všetkých písiem, farby nechá nezmenené a nezlúči priehľadnosť (pri typoch súborov podporujúcich priehľadnosť). Tieto súbory PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat 10x a Acrobat Reader 10x a novších.

Strany nadmernej veľkosti (Acrobat Pro)

Vytvorí súbory PDF vhodné na zobrazenie a tlač technických výkresov väčších ako 200 x 200 palcov (508 x 508 cm). Tieto súbory PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat a Acrobat Reader 10.x a novších.

PDF/A‑1b: 2005 (CMYK a RGB)

Používa sa na dlhodobé uchovávanie (archiváciu) elektronických dokumentov. Prednastavenie PDF/A‑1b používa štandard PDF 1.4 a prevedie všetky farby do farebného priestoru CMYK alebo RGB podľa toho, ktorý štandard vyberiete. Tieto súbory PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat a Acrobat Reader 10x a novších.

PDF/X‑1a (2001 a 2003) (Acrobat Pro)

Prednastavenie PDF/X‑1a vyžaduje vloženie všetkých písiem, určenie príslušných ohraničovacích rámčekov PDF a farby zobrazené ako CMYK, priame farby alebo obe. Kompatibilné súbory musia obsahovať informácie popisujúce podmienky tlače, pre ktoré sa pripravujú. Súbory PDF kompatibilné so štandardom PDF/X‑1a možno otvoriť v aplikáciách Acrobat 10x a Acrobat Reader 10x a novších.

Prednastavenie PDF/X‑1a používa štandard PDF 1.3 a prevzorkuje farebné obrázky a obrázky v odtieňoch sivej na 300 ppi a monochromatické obrázky na 1200 ppi. Tiež do súboru vloží podmnožiny všetkých písiem, vytvorí netagovaný dokument PDF a zlúči priehľadnosť pomocou nastavenia Vysoké rozlíšenie.

Poznámka:

Prednastavenia PDF/X1‑a:2003 a PDF/X‑3 (2003) sa umiestnia do počítača počas inštalácie. Nebudú však k dispozícii, kým ich nepremiestnite z priečinka Extras do priečinka Settings.   

Kvalita tlače

Vytvorí súbory PDF pre tlač vysokej kvality (napríklad pre digitálnu tlač alebo pre farebné výťažky pre osvitovú jednotku alebo zariadenie na výrobu tlačových dosiek). Nevytvorí však súbory kompatibilné so štandardom PDF/X. V tomto prípade je najdôležitejšia kvalita obsahu. Cieľom je zachovať v súbore PDF všetky informácie, ktoré vyžaduje komerčná tlačiareň alebo poskytovateľ tlačových služieb na správnu tlač dokumentu. Táto sada volieb používa štandard PDF 1.4, prevedie farby do farebného priestoru CMYK a prevzorkuje farebné obrázky a obrázky v odtieňoch sivej na 300 ppi a monochromatické obrázky na 1200 ppi. Tiež do súboru vloží podmnožiny všetkých písiem a zachová priehľadnosť (pri typoch súborov podporujúcich priehľadnosť).

Tieto súbory PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat 10x a Acrobat Reader 10x a novších.

Poznámka: Skôr než vytvoríte súbor PDF na odoslanie do komerčnej tlačiarne alebo poskytovateľovi tlačových služieb, zistite, aké výstupné rozlíšenie a iné nastavenia sa vyžadujú. Prípadne si vyžiadajte súbor .joboptions s odporúčanými nastaveniami. Niekedy musíte prispôsobiť nastavenia Adobe PDF pre konkrétneho poskytovateľa a potom poskytnúť vlastný súbor .joboptions.

PDF s bohatým obsahom (Acrobat Pro)

Vytvorí súbory PDF s uľahčením prístupu obsahujúce tagy, hypertextové odkazy, záložky, interaktívne elementy a vrstvy. Táto sada volieb používa štandard PDF 1.6 vloží do súboru podmnožiny všetkých písiem. Tiež optimalizuje súbory na preberanie po jednotlivých stranách, čiže byte serving. Tieto súbory PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat a Reader 7.0 a novších. (Prednastavenie PDF s bohatým obsahom sa nachádza v priečinku Extras).

Poznámka:

Toto prednastavenie sa v starších verziách niektorých aplikácií nazývalo eBook.

Najmenšia veľkosť súboru

Vytvorí súbory PDF na zobrazenie na webe alebo intranete, alebo na rozoslanie prostredníctvom e-mailového systému. Táto sada volieb používa kompresiu, prevzorkovanie a relatívne nízke rozlíšenie obrázkov. Prevedie všetky farby do farebného priestoru sRGB a (pri prevodoch pomocou aplikácie Adobe Acrobat Distiller) nevloží písma. Tiež optimalizuje súbory na preberanie po jednotlivých stranách, čiže byte serving.

Tieto súbory PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat a Reader 6.0 a novších.

Štandardné

Vytvorí súbory PDF na tlač na stolných tlačiarňach alebo digitálnych kopírkach, publikovanie na diskoch CD alebo odoslanie klientovi ako kontroly publikovania. Táto sada volieb používa kompresiu a prevzorkovanie na zmenšenie veľkosti súboru. Tiež však do súboru vloží podmnožiny všetkých (povolených) písiem použitých v súbore, prevedie všetky farby do farebného priestoru sRGB a pri tlači použije stredné rozlíšenie. Podmnožiny písiem systému Windows sa štandardne nevložia. Súbory PDF vytvorené pomocou tohto súboru nastavení možno otvoriť v aplikáciách Acrobat a Acrobat Reader 6.0 a novších.

O štandardoch PDF/X, PDF/E a PDF/A

Štandardy PDF/X, PDF/E a PDF/A sú definované organizáciou ISO (International Organization for Standardization). Na výmenu grafického obsahu sa vzťahujú štandardy PDF/X. Štandardy PDF/E sa vzťahujú na interaktívnu výmenu technických dokumentov; Pre dlhodobú archiváciu elektronických dokumentov platia štandardy PDF/A. Počas prevodu do formátu PDF sa spracúvaný súbor skontroluje voči špecifikovanému štandardu. Ak dokument PDF nie je v súlade s vybratým štandardom ISO, budete vyzvaní na zrušenie prevodu alebo vytvorenie súboru, ktorý nie je v súlade so štandardom.

Najpoužívanejšími štandardmi pre pracovné postupy publikovania pre tlač je niekoľko formátov PDF/X: PDF/X‑1a, PDF/X‑3 a (v roku 2008) PDF/X‑4. Najpoužívanejšími štandardmi pre archiváciu dokumentov PDF sú štandardy PDF/A‑1a a PDF/A‑1b (pre menej striktné požiadavky). V súčasnosti je jedinou verziou štandardu PDF/E verzia PDF/E-1.

Ďalšie informácie o štandardoch PDF/X, PDF/E a PDF/A nájdete na webových lokalitách organizácií ISO a AIIM.

Podrobné informácie o vytváraní súborov PDF/A a o práci s nimi nájdete v dokumente www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_en

Prispôsobenie nastavení Adobe PDF

Môžete si vytvoriť vlastné nastavenie prevodu pre špecifické úlohy alebo výstupné zariadenie. Výbery, ktoré urobíte, určujú, či sú písma dokumentu vložené a či sú podmnožiny na 100 %. Výbery určujú, ako sú vektorové objekty a obrázky komprimované a vzorkované. Tieto výbery tiež určujú, či výsledný súbor PDF obsahuje špičkové tlačové informácie, ako sú komentáre OPI (Open Prepress Interface). Predvolené súbory nastavenia nie je možné zmeniť, ale môžete ich duplikovať, čo je možné využiť pri vytváraní nových súborov nastavenia.

Poznámka:

Ak je PDF určené pre kvalitnú komerčnú tlač, požiadajte svojho poskytovateľa tlačových služieb o ich vlastný súbor .joboptions s odporúčaným výstupným rozlíšením a ďalšími nastaveniami. Potom budú charakteristiky PDF, ktoré im predáte, optimalizované špeciálne pre vlastný tlačový pracovný postup.

Vytvorenie vlastného súboru nastavenia Adobe PDF

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • V aplikácii Acrobat Distiller v menu Predvolené nastavenie vyberte niektorú z preddefinovaných skupín volieb, ktorú chcete použiť ako počiatočné nastavenie, a potom vyberte voľby Nastavenie > Upraviť nastavenie Adobe PDF.

  • V aplikáciách alebo pomôckach na vytváranie dokumentov vyberte ako cieľovú tlačiareň Adobe PDF (obvykle v dialógových oknách Nastavenie strany alebo Tlačiť) a kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

  • (Windows) V dialógovom okne Acrobat PDFMaker kliknite na položku Ďalšie nastavenie na karte Nastavenie.

   Poznámka: V systéme Windows môžete v dialógovom okne Nastavenia Adobe PDF prepnúť na iné prednastavenie. Vyberte v ľavej spodnej časti možnosť Zobraziť všetky nastavenia a potom vyberte prednastavenie zo zoznamu vľavo.

  Dialógové okno Nastavenia Adobe PDF (Windows)
  Dialógové okno Nastavenia Adobe PDF (Windows)

 2. Po jednom vyberajte panely a podľa potreby vykonávajte zmeny.
 3. Upravené prednastavenie uložte jedným z nasledujúcich úkonov:
  • Kliknite na tlačidlo OK, ak chcete uložiť kópiu súboru vlastného prednastavenia, ktorá sa automaticky premenuje. Ak upravíte napríklad prednastavenie Kvalita tlače, prvá prispôsobená verzia sa zobrazí ako Kvalita tlače (1).

  • Kliknite na položku Uložiť ako, zadajte nový popisný názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Vlastný súbor sa uloží do Windows 11 (64-bitový), Windows 10 verzia 1810 alebo neskoršia (32-bitový a 64-bitový), Windows 8, 8.1 (32-bitový a 64-bitový)†, Windows 7 SP1 (32-bitový a 64-bitový) alebo Windows Server – 2008 R2 (64-bitový), 2012 (64-bitový), 2012 R2 (64-bitový)†, 2016 (64-bitový) alebo 2019 (64-bitový)
  User/[meno používateľa]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings alebo (macOS) Users/[meno používateľa]/Library/Application Support/Adobe PDF/Settings.

Odstránenie vlastných súborov nastavenia Adobe PDF

 1. V aplikácii Acrobat Distiller vyberte voľby Nastavenie > Odstrániť nastavenia Adobe PDF.

 2. Vyberte vlastný súbor a kliknite na položku Odstrániť.

 3. Opakujte krok 2 podľa potreby a kliknutím na tlačidlo Zrušiť potom zatvorte dialógové okno Odstrániť nastavenia Adobe PDF.

Nastavenia Adobe PDF

Aplikácia Acrobat Distiller Adobe PDFMaker v ponuke Nastavenia > Upraviť nastavenia Adobe PDF ponúka panely volieb, výberom ktorých si môžete prispôsobiť výstupný dokument PDF.

Voľby na paneli Všeobecné

Na tomto paneli vyberte verziu aplikácie Acrobat, s ktorou má byť súbor kompatibilný, a ďalšie nastavenia súboru a zariadení.

Kompatibilita

Nastaví úroveň kompatibility PDF. Ak chcete použiť najnovšie vlastnosti a funkcie, použite najnovšiu verziu (v tomto prípade verziu 1.7). Ak vytvárate PDF, ktoré budú distribuované vo väčších množstvách, vyberte staršiu úroveň, aby ste zaistili, že si dokument budú môcť prezrieť a vytlačiť všetci používatelia.

Kompresia na úrovni objektov

Komprimuje štrukturálne informácie (ako sú záložky, prístupnosť a nekomprimovateľné objekty), pričom tieto informácie skryje a znemožňuje ich použitie v aplikácii Acrobat 5.0 alebo Reader 5.0. Tags Only komprimuje štrukturálne informácie. Vyp. nepoužije žiadnu kompresiu.

Automaticky otáčať strany

Automaticky natočí strany podľa smeru textu.

Poznámka:

Ak je na paneli Ďalšie voľby vybratá voľba Spracovať komentáre DSC a sú použité komentáre %%Viewing Orientation, majú pri určovaní orientácie strán tieto komentáre prednosť.

Spoločne pre súbor

Natočí všetky strany tak, aby odpovedali orientácii väčšiny textu v dokumente.

Jednotlivo

Natočí každú stranu na základe orientácie textu na tejto strane.

Vypnuté

Zabráni otáčanie strán.

Odkaz

Určuje, či sa má zobraziť súbor PDF s odkazom na ľavej alebo pravej strane. Nastavenie odkazu ovplyvňuje vzhľad a dojem zo strán pri zobrazení typu Dvojstrany priebežne a vzhľad a dojem zo zobrazenia miniatúr vedľa seba.

Rozlíšenie

Použite pre PostScriptové súbory, ak chcete emulovať rozlíšenie podľa tlačiarne, na ktorú sa tlačia. Povolené hodnoty sú v rozsahu od 72 do 4000. Použite predvolené nastavenie, ak neplánujete tlač PDF na určitej tlačiarni a nechcete emulovať rozlíšenie definované v originálnom PostScriptovom súbore.

Poznámka:

Zvýšenie rozlíšenia zväčší veľkosť súboru a môže mierne predĺžiť čas potrebný na spracovanie niektorých súborov.

Strany

Určuje, ktoré strany sa majú previesť do PDF.

Vložiť miniatúry

Vloží miniatúrne náhľady pre každú stranu v PDF; tým sa zväčší veľkosť súboru. Zrušte výber tohto nastavenia, keď používatelia aplikácie Acrobat 5.0 a novších budú zobrazovať a tlačiť súbor PDF. Verzie generujú miniatúry dynamicky vždy, keď vyberiete panel Strany v súbore PDF.

Optimalizovať pre rýchle zobrazovanie z webu

Zmení štruktúru súboru pre rýchlejší prístup (preberanie po jednotlivých stranách, čiže byte-serving) z webových serverov. Táto voľba komprimuje text a čiarové grafiky (pérovky) a má prednosť pred nastavením kompresie na paneli Obrázky.

Predvolená veľkosť strany

Určuje veľkosť strany, ktorá sa použije, ak nie je veľkosť strany určená v pôvodnom súbore. Pre súbory EPS určuje veľkosť ohraničovacieho rámčeka, nie veľkosť strany.

Voľby na paneli Obrázky

Voľby na paneli Obrázky určujú kompresiu a prevzorkovanie pre farebné, sivotónové a monochromatické obrázky. S týmito voľbami môžete trochu experimentovať, aby ste našli správny pomer medzi veľkosťou súboru a kvalitou obrázkov.

Nastavenie rozlíšenia pre farebné a sivotónové obrázky by malo byť 1,5 až 2-krát väčšie ako hustota riadkového rastra, s ktorým sa bude súbor tlačiť. Rozlíšenie monochromatických obrázkov by malo byť rovnaké ako na výstupnom zariadení. Uložením monochromatického obrázka s rozlíšením vyšším ako 1500 dpi sa však zväčší veľkosť súboru bez výrazného zlepšenia kvality obrázka. Obrázky, ktoré sa budú zväčšovať, napríklad mapy, môžu vyžadovať vyššie rozlíšenie.

Poznámka:

Prevzorkovanie monochromatických obrázkov sa môže prejaviť neočakávaným spôsobom, napríklad tým, že sa obrázok vôbec nezobrazí. Ak sa to stane, vypnite prevzorkovanie a spracujte súbor znova. Tento problém sa môže najčastejšie vyskytnúť pri prevzorkovaní bez priemerovania a najmenej pravdepodobný je pri bikubickom prevzorkovaní.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené bežné typy tlačiarní a ich rozlíšenie merané v dpi. Zobrazuje tiež predvolené nastavenie obrazovky merané v riadkoch na palec (lpi) a rozlíšenie prevzorkovania pre obrázky merané v pixeloch na palec (ppi). Ak napríklad tlačíte na laserovej tlačiarni s rozlíšením 600 dpi odporúčame napríklad na prevzorkovanie obrázkov zadať rozlíšenie 170 ppi.

Rozlíšenie tlačiarne

Predvolená hustota rastra

Rozlíšenie obrázka

300 dpi (laserová tlačiareň)

60 lpi

120 ppi

600 dpi (laserová tlačiareň)

85 lpi

170 ppi

1200 dpi (osvitová jednotka)

120 lpi

240 ppi

2400 dpi (osvitová jednotka)

150 lpi

300 ppi

Prevzorkovať nadol (Vypnuté)

Znižuje rozlíšenie obrázkov, ktoré presahujú hodnotu Pre obrázky nad, na rozlíšenie výstupného zariadenia, kombinovaním obrazových bodov vo vzorkovanej oblasti obrázka tak, aby vznikol jeden väčší obrazový bod.

Prevzorkovanie s priemerovaním na

Spriemeruje obrazové body vo vzorkovanej oblasti a celú plochu nahradí priemernou hodnotou farby pri zadanom rozlíšení.

Prevzorkovanie bez priemerovania na

Nahradí celú oblasť obrazovým bodom vybratým zo vzorkovanej oblasti v danom rozlíšení. Je to rýchlejšia metóda ako prevzorkovanie dole, ale výsledné obrázky nemajú také hladké a plynulé tóny.

Bikubické prevzorkovanie na

Na určenie farby obrazového bodu sa použije vážený priemer namiesto jednoduchého priemeru (ako pri prevzorkovaní s priemerovaním). Táto metóda je najpomalšia, ale poskytuje najhladšie tónové prechody.

Kompresia/kvalita obrázka

Použije kompresiu pre farebné obrázky, obrázky v odtieňoch sivej a monochromatické obrázky. Pre farebné obrázky a obrázky v odtieňoch sivej sa tým nastaví aj kvalita obrázka.

Vyhladiť na odtiene sivej

Vyhladí zubaté okraje v monochromatických obrázkoch. Vyberte 2 bity, 4 bity alebo 8 bitov, aby ste určili 4, 16 alebo 256 odtieňov sivej. (Vyhladenie môže spôsobiť, že malý text alebo tenké čiary vyzerajú rozmazane.)

Poznámka:

Kompresia textu a čiarovej grafiky (pérovky) je vždy zapnutá. Ak ju chcete vypnúť, vyberte príslušný parameter aplikácie Distiller. Podrobnosti sú uvedené v informáciách o súprave SDK v centre Acrobat Developer Center na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_en (PDF, len v angličtine).

Zásady

Otvorte dialógové okno Zásady pre obrázky, kde môžete nastaviť voľby spracovania pre farebné, sivotónové a monochromatické obrázky, ktoré majú nižšie ako určené rozlíšenie. Pre každý typ obrázka zadajte hodnotu rozlíšenia a potom vyberte možnosť Ignorovať, Upozorniť a pokračovať alebo Zrušiť úlohu.

Voľby na paneli Písmo

Voľby na paneli Písmo určujú, ktoré písma sa majú do súboru PDF vložiť, a či sa má vložiť iba podmnožina znakov použitá v súbore PDF. Môžete vkladať písma OpenType®, TrueType a PostScript. Písma, pre ktoré existujú licenčné obmedzenia, sa zobrazujú s ikonou zámku . Ak vyberiete písmo, ktoré má licenčné obmedzenie, charakter obmedzenia je popísaný v dialógovom okne Voľby Adobe PDF.

Poznámka:

Ak skombinujete súbory PDF obsahujúce podmnožiny znakov rovnakého písma, aplikácia Acrobat sa pokúsi tieto podmnožiny skombinovať.

Vložiť všetky písma

Vloží všetky písma použité v súbore. Vloženie písiem je vyžadované pre kompatibilitu s PDF/X.

Vložiť písma OpenType

Vloží všetky písma OpenType, ktoré sú použité v súbore, a zachová informácie písiem OpenType pre lepšie rozloženie riadkov. Táto voľba je dostupná iba v prípade, že je v menu Kompatibilita na paneli Všeobecné vybratá voľba Acrobat 7 (PDF 1.6) alebo Acrobat 8 (PDF 1.7).

Podmnožiny vložených písiem, keď je podiel použitých znakov menší ako

Určuje prah v percentách, keď chcete vkladať iba podmnožiny písiem. Ak je napríklad prahová hodnota 35 a je použitých menej ako 35 % znakov, aplikácia Distiller vloží iba tieto znaky.

Pri chybe vkladania

Určuje, ako bude aplikácia Distiller reagovať, ak pri spracovaní súboru nemôže nájsť písmo, ktoré sa má vložiť.

Vždy vložiť

Ak chcete vložiť iba niektoré písma, presuňte príslušné písma do zoznamu Vždy vložiť. Skontrolujte, či nie je vybratá voľba Vložiť všetky písma.

Nikdy nevkladať

Do tohto zoznamu presuňte písma, ktoré nechcete vkladať. V prípade potreby vyberte iný priečinok písiem z rozbaľovacieho menu, aby sa písmo zobrazilo v zozname písiem.

Poznámka:

Písma, pre ktoré existujú licenčné obmedzenia, sa zobrazujú s ikonou zámku. Ak vyberiete písmo, pre ktoré existuje licenčné obmedzenie, charakter obmedzenia je popísaný v dialógovom okne Voľby Adobe PDF.

Pridať názov

Ak sa požadované písmo nenachádza v priečinku písiem, kliknite na položku Pridať názov. Zadajte názov písma, vyberte možnosť Vždy vložiť (alebo Nikdy nevkladať) a kliknite na položku Pridať.

Poznámka:

Písmo TrueType môže obsahovať nastavenie pridané návrhárom písma, ktoré zabraňuje jeho vkladaniu do súborov PDF.

Odstrániť

Odstráni písmo zo zoznamu Vždy vložiť alebo Nikdy nevkladať. Touto operáciou sa zo systému neodstráni samotné písmo, ale iba odkaz na dané písmo zoznamu.

Poznámka:

Aplikácia Acrobat neobsahuje písma Times, Helvetica a ZapfDingbats. Ak chcete, aby príjemcovia dokumentu PDF mohli zobraziť a tlačiť tieto písma vo vami vytvorených dokumentoch PDF, vložte tieto písma do dokumentu.

Voľby na paneli Farby

Ak používate informácie správy farieb v PostScriptovom súbore, súbory nastavení farieb aplikácie Distiller (CSF) alebo definujete vlastné nastavenie, musíte všetky informácie správy farieb pre aplikáciu Distiller nastaviť na paneli Farba v dialógovom okne Nastavenie Adobe PDF.

Súbor nastavení

Obsahuje zoznam nastavení farieb vrátane nastavení používaných v grafických aplikáciách. Nastavenie Žiadne vám umožní upravovať nastavenia v častiach Zásady správy fariebPracovný priestor.

Zásady správy farieb

Určuje, ako aplikácia Distiller prevedie farby neriadené správou farieb v PostScriptovom súbore, keď nepoužijete súbor nastavenia farieb aplikácie Distiller. Toto menu je dostupné, keď je v menu Súbor nastavenia vybratá voľba Žiadne.

Poznámka:

Hodnoty na paneli Zásady správy farieb môžu ovplyvniť dokument PDF rôznym spôsobom v závislosti od nastavenia kompatibility, ktoré je vybraté na paneli Všeobecné.

Nechať farby nezmenené

Nechá farby závislé od zariadenia bez zmien a zachová farby nezávislé od zariadenia ako ich najbližší možný ekvivalent. To je užitočná voľba pre tlačiarne, ktoré majú svoje zariadenia kalibrované. Používajú tieto informácie na určenie farieb v súbore a vytvárajú výstupy iba na týchto zariadeniach.

Všetko označiť tagmi (alebo Všetko previesť) pre správu farieb

Označí farebné objekty tagom profilu ICC a kalibruje farby tak, aby boli nezávislé od zariadenia v súboroch PDF kompatibilných s aplikáciou Acrobat 4 (PDF 1.3) a novšími. Prevedie farebné priestory závislé od zariadenia v obrázkoch (RGB, odtiene sivej a CMYK) na farebné priestory nezávislé od zariadenia (CalRGB, CalGray a Cie L*a*b) v súboroch PDF kompatibilných s aplikáciu Acrobat 3.0 (PDF 1.2).

Označiť tagmi (alebo Previesť) pre správu farieb iba obrázky

Označí tagy ICC profilov iba obrázkami (nie text ani vektorové objekty) a tým zabráni akýmkoľvek farebným posunom čierneho textu pri destilovaní PDF kompatibilných s aplikáciou Acrobat 4.0 (PDF 1.3). Prevedie farebné priestory závislé od zariadenia v obrázkoch (RGB, odtiene sivej a CMYK) na farebné priestory nezávislé od zariadenia (CalRGB, CalGray a Lab) v súboroch PDF kompatibilných s aplikáciu Acrobat 3.0 (PDF 1.2).

Previesť všetky farby do sRGB (alebo Previesť všetko do CalRGB).

Kalibruje farby a tým ich prevedie na farby nezávislé od zariadenia. Prevedie obrázky CMYK a RGB do sRGB v súboroch PDF kompatibilných s aplikáciou Acrobat 4 (PDF 1.3) alebo novšou. Prevedie obrázky CMYK a RGB do kalibrovaného RGB (CalRGB) v súboroch PDF kompatibilných s aplikáciou Acrobat 3.0 (PDF 1.2). Odporúča sa pre súbory PDF, ktoré sa budú používať na obrazovke alebo na tlačiarňach s nízkym rozlíšením.

Previesť všetky farby do CMYK

Prevedie farebné priestory na DeviceGray alebo DeviceCMYK podľa volieb určených v menu Pracovný priestor. Musia byť zadané všetky pracovné priestory.

Zámer reprodukcie dokumentu

Vyberte metódu mapovania farieb medzi farebnými priestormi. Výsledok každej metódy záleží od profilov farebných priestorov. Niektoré profily napríklad vytvoria identické výsledky pre rôzne metódy.

Aplikácia Acrobat zdieľa štyri zámery reprodukcie (Perceptuálny, Saturácia, Relatívny kolorimetrický a Absolútny kolorimetrický) s ostatnými aplikáciami Creative Suite.

Acrobat navyše obsahuje zámer reprodukcie nazvaný Zachovať, ktorý označuje, že zámer je určený vo výstupnom zariadení a nie v PDF. V mnohých výstupných zariadeniach je predvolená reprodukcia Relatívny kolorimetrický.

Poznámka:

Vo všetkých prípadoch môžu byť zámery reprodukcie ignorované alebo zmenené pri operáciách správy farieb, ktoré sa vykonávajú po vytvorení súboru PDF.

Pracovné priestory

Pre všetky zásady správy farieb okrem voľby Nechať farby bez zmien vyberte pracovné priestory určujúce profily ICC, ktoré sa použijú na definovanie a kalibrovanie farebných priestorov odtieňov sivej, RGB a CMYK v prevádzaných súboroch PDF.

Odtiene sivej

Vyberte profil, ktorý určuje farebný priestor všetkých obrázkov v odtieňoch sivej v súboroch. Predvolený ICC profil pre obrázky v odtieňoch sivej je Adobe Odtiene sivej – 20 % nárast bodu. Vyberte Žiadne, ak chcete zabrániť prevodu obrázkov v odtieňoch sivej.

RGB

Vyberte profil, ktorý určí farebný priestor všetkých obrázkov RGB v súboroch. Predvolený profil sRGB IEC61966-2.1 podporuje množstvo výstupných zariadení. Vyberte Žiadne, ak chcete zabrániť prevodu obrázkov RGB.

CMYK

Vyberte profil, ktorý určí farebný priestor všetkých obrázkov CMYK v súboroch. Predvolený profil je U.S. Web Coated (SWOP) v2. Vyberte voľbu Žiadne, ak chcete zabrániť prevodu obrázkov CMYK.

Poznámka:

Ak vyberiete voľbu Žiadne pre všetky tri pracovné priestory, účinok bude rovnaký ako pri použití voľby Nechať farby nezmenené.

Poznámka:

Profily ICC (získané napríklad od vášho poskytovateľa tlačových služieb) môžete pridať tak, že ich umiestnite do priečinka ICCProfiles v priečinku Common, do priečinka Windows\System\Color (systém Windows) alebo System Folder\ColorSync (systém macOS).

Zachovať hodnoty CMYK pre kalibrované farebné priestory CMYK

Ak je táto voľba vybratá, hodnoty CMYK nezávislé od zariadenia sa spracujú ako hodnoty závislé od zariadenia (DeviceCMYK), farebné priestory nezávislé od zariadenia sa vypustia a pre súbory PDF/X-1a sa použije hodnota Previesť všetky farby do CMYK. Ak táto voľba nie je vybratá, prevedú sa farebné priestory nezávislé od zariadenia do formátu CMYK, ak je voľba Zásady správy farieb nastavená na hodnotu Previesť všetky farby do CMYK.

Zachovať nastavenie redukcie podkladovej farby a generovanie čiernej farby

Zachová tieto nastavenia, pokiaľ sú obsiahnuté v PostScriptovom súbore. Generovanie čiernej určuje, koľko čiernej tlačovej farby sa použije pri reprodukcii farby. Redukcia podkladovej farby (UCR) zníži podiely azúrovej, purpurovej a žltej, aby sa vykompenzovalo generovanie čiernej. Pretože UCR používa menej tlačovej farby, je vhodné pre nelakovaný papier.

Keď existujú prenosové funkcie

Určuje, ako spracovať prenosové funkcie v PDF. Prenosové funkcie sa používajú na dosiahnutie umeleckých efektov a na korekciu charakteristík určitého výstupného zariadenia.

Odstrániť

Odstráni všetky použité prenosové funkcie. Aplikované prenosové funkcie by sa mali odstrániť, okrem prípadu tvorby výstupu z PDF na rovnakom zariadení, na akom bol vytvorený zdrojový PostScriptový súbor.

Zachovať

Zachová prenosové funkcie, ktoré sa tradične používajú na kompenzáciu zväčšenia alebo zmenšenia tlačového bodu pri prenose obrázka na film. K zväčšeniu a zmenšeniu tlačového bodu dochádza, keď sú jednotlivé body tlačovej farby, ktoré tvoria vytlačený obrázok, väčšie alebo menšie ako body poltónového rastra.

Použiť

Použije prenosovú funkciu a tým zmení farby v súbore, ale funkciu nezachová. Tento spôsob je užitočný na vytváranie farebných efektov v súbore.

Zachovať poltónové informácie

Zachová všetky informácie o poltónoch v súboroch. Poltónové informácie sú určené na použitie s určitým výstupným zariadením.

Voľby na paneli Ďalšie voľby

Ďalšie voľby určujú, ktoré komentáre DSC (Document Structuring Conventions) sa majú v dokumente PDF zachovať, a ako sa nastavia ďalšie voľby, ktoré ovplyvňujú prevod z PostScriptu. Komentáre DSC v PostScriptovom súbore obsahujú informácie o súbore (napríklad v akej aplikácii bol vytvorený, dátum vytvorenia dokumentu a orientáciu strán) a poskytujú štruktúru pre popis strán v súbore (napríklad začiatočné a koncové príkazy pre sekciu prológu). Komentáre DSC môžu byť užitočné, keď odosielate dokument na tlač.

Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch centra Adobe PDF Technology Center na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_en (PDF, len v angličtine).

Poznámka:

Voľba formátu ASCII bola z aplikácie Distiller odstránená, ale je stále dostupná ako parameter aplikácie Distiller.

PostScriptový súbor môže zmeniť nastavenie Adobe PDF

Namiesto súboru aktuálnych nastavení PDF sa použijú nastavenia uložené v súbore PostScript. Ďalšie informácie o prispôsobovaní nastavenia PDF nájdete v informáciách o súprave SDK v príručkách pre vývojárov Acrobat a PDFL na adrese www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_en  (PDF, len v angličtine).

Povoliť PostScriptové XObjekty

V PostScriptových objektoch XObjekt sú uložené fragmenty PostScriptového kódu, ktoré sa použijú, keď sa PDF tlačí na PostScriptovej tlačiarni. Používajte iba v riadených pracovných postupoch, keď nie k dispozícii žiadna iná možnosť. Táto voľba je dostupná, keď je v menu Predvolené nastavenie vybratá voľba Štandardné alebo Najmenšia veľkosť súboru.

Previesť prechody na plynulé tieňovanie

Prevedie prechody na plynulé odtiene pre aplikáciu Acrobat 4.0 a novšiu a tým zlepší kvalitu a zmenší veľkosť súboru PDF. Aplikácia Distiller prevádza prechody z aplikácií Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe FreeHand®, CorelDraw, Quark XPress a Microsoft PowerPoint.

Previesť hladké čiary na krivky

Zmenší počet riadiacich bodov použitých na vytváranie kriviek vo výkresoch CAD. Výsledkom sú menšie súbory PDF a rýchlejšie vykresľovanie na obrazovke.

Zachovať sémantiku copypage Level 2

Používa operátor copypage, ktorý je definovaný v jazyku PostScript úrovne 2, a nie operátor definovaný v jazyku PostScript úrovne 3. Ak máte PostScriptový súbor a vyberiete túto voľbu, operátor copypage skopíruje stranu. Ak táto voľba nie je vybratá, vykoná sa ekvivalent operácie showpage, ale grafický stav sa znova neinicializuje.

Zachovať nastavenia predtlače

Zachová v súboroch prevádzaných do PDF všetky nastavenia predtlače. Nastavenie predtlače vytvára farby tlačou jednej tlačovej farby cez inú tlačovú farbu.

Predvolené nastavenie predtlače je nenulová predtlač

Zabráni predtlačovaným objektom s nulovými hodnotami CMYK, aby vysekali objekty CMYK pod nimi.

Uložiť nastavenia Adobe PDF do súboru PDF

Vloží súbor nastavenia (.joboptions) použitý na vytvorenie súboru PDF ako prílohu. (Ak chcete súbor nastavenia zobraziť, v aplikácii Acrobat vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Prílohy.)

Ak je možné uložiť originálne obrázky JPEG do PDF

Spracuje komprimované obrázky JPEG (obrázky, ktoré už sú komprimované pomocou kódovania DCT) bez ich rozbalenia a novej kompresie. Keď táto voľba nie je vybratá, zlepší sa výkon, pretože sa vykonáva len rozbalenie a nie rozbalenie a nová kompresia.

Uložiť Portable Job Ticket do súboru PDF

Zachová v PDF PostScriptový tag úlohy (job ticket). Tag úlohy popisuje PostScriptový súbor a môžete ho použiť neskôr v pracovnom postupe alebo pri tlači PDF.

Použiť Prelogue.ps a Epilogue.ps

Pošle s každou úlohou i súbory prológu a epilógu. Tieto súbory je možné použiť na pridanie vlastného PostScriptového kódu, ktorý chcete spustiť na začiatku alebo na konci každej vykonávanej PostScriptovej úlohy.

Vzorové súbory Prologue.ps a Epilogue.ps sa nachádzajú vo Windows 11 (64-bitový), Windows 10 verzia 1810 alebo neskoršia (32-bitový a 64-bitový), Windows 8, 8.1 (32-bitový a 64-bitový)†, Windows 7 SP1 (32-bitový a 64-bitový) alebo Windows Server – 2008 R2 (64-bitový), 2012 (64-bitový), 2012 R2 (64-bitový)†, 2016 (64-bitový) alebo 2019 (64-bitový)
/Users/[meno používateľa]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data alebo (Mac OS)/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data.

V programe Windows Explorer (Windows 7 a novší), je priečinok Application Data zvyčajne skrytý; ak ho chcete zobraziť, vyberte položky Zobrazenie> Zobraziť a zvoľte možnosť Skryté položky. Môžete tiež zadať cestu do textového poľa Adresa.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Standard aplikácia Distiller spracuje súbory prológu a epilógu len vtedy, keď existujú obidva a sú správne umiestnené. Tieto dva súbory sa musia použiť spoločne.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Pro aplikácia Distiller spracuje súbory prológu a epilógu len vtedy, keď existujú obidva a sú správne umiestnené. Tieto dva súbory sa musia použiť spoločne. Ak sú súbory prológu a epilógu na rovnakej úrovni ako priečinky In a Out v sledovanom priečinku, použijú sa tieto súbory namiesto súborov umiestnených v priečinku aplikácie Distiller.

Spracovať komentáre DSC

Zachová informácie DSC z PostScriptového súboru.

Zaznamenať výstrahy DSC

Zobrazí počas spracovania úlohy výstražné správy o problematických komentároch DSC a pridá ich do denníka úlohy.

Zachovať informácie EPS z DSC

Zachová informácie pre súbor EPS, napríklad o pôvodnej aplikácii alebo dátum vytvorenia.

Zachovať komentáre OPI

Zachová informácie potrebné na nahradenie obrázka vymedzujúceho polohu obrázka alebo poznámky s obrázkom s vysokým rozlíšením, ktoré sú umiestnené na serveroch podporujúcich rozhranie OPI (Open Prepress Interface), verzie 1.3 a 2.0. Ďalšie informácie nájdete v špecifikácii produktu OPI 2.0 na adrese https://www.pdfa.org/norm-refs/5660_OPI_2_0.pdf (PDF, len v angličtine).

Zachovať informácie o dokumente z DSC

Zachová v PDF vlastnosti dokumentu (napríklad názov, dátum a čas vytvorenia).

Zmeniť veľkosť strán a vycentrovať kresbu pre súbory EPS

Vycentruje obrázok EPS a zmení veľkosť strany tak, aby odpovedala rozmerom obrázka. Ak táto voľba nie je vybratá, veľkosť strany a jej centrovanie sa odvodí od umiestnenia ľavého horného rohu objektu vľavo hore a pravého dolného rohu objektu vpravo dole na strane. Táto voľba sa použije iba pre úlohy tvorené jedným súborom EPS.

Voľby na paneli Štandardy

Pomocou volieb na paneli Štandardy môžete pred vytvorením PDF skontrolovať obsah dokumentu v PostScriptovom súbore, aby ste sa presvedčili, či súbor vyhovuje kritériám štandardov PDF/X1-a, PDF/X-3 alebo PDF/A. Pri súboroch vyhovujúcich štandardu PDF/X môžete tiež vyžadovať, aby PostScriptový súbor spĺňal ďalšie kritéria, keď vyberiete príslušné voľby v paneli Štandardy. Dostupnosť týchto volieb závisí od vybratého štandardu. Súbor PDF/X môžete tiež vytvoriť z vyhovujúceho PDF pomocou funkcie kontroly pred výstupom v aplikácii Acrobat.

Vyhovujúce PDF/X

Vyhovuje štandardu PDF/X pre tlačovú produkciu s vysokým rozlíšením.

Poznámka:

PDFMaker, metóda prevodu používaná na prevod súborov z aplikácie Microsoft Word a ďalších aplikácií do formátu PDF, nevytvára súbory spĺňajúce štandard PDF/X.   

Vyhovujúce PDF/A

Vyhovuje štandardu PDF/A pre archiváciu dokumentov.

Poznámka:

Ak v aplikácii Acrobat Pro nastavíte sledovaný priečinok na vytváranie súborov vyhovujúcich štandardu PDF/A, nepridávajte do priečinka možnosti zabezpečenia. Štandard PDF/A neumožňuje šifrovanie.

Kompatibilita so štandardom

Vytvorí správu s informáciou, či súbor vyhovuje požiadavkám vybratého štandardu, a ak nevyhovuje, aké problémy sa vyskytli. Denník .log sa zobrazí v dialógovom okne dole.

Poznámka:

Súbory PDF, ktoré boli v aplikácii Acrobat 6.0 v súlade so štandardmi PDF/X-1a a PDF/X-3, sú v aplikácii Acrobat XI predvolene nastavené na štandard PDF/X-1a.

Ak súbor nie je kompatibilný

Určuje, či sa vytvorí dokument PDF, ak PostScriptový súbor nevyhovuje požiadavkám štandardu.

Pokračovať

Vytvorí dokument PDF, aj keď PostScriptový súbor nevyhovuje požiadavkám štandardu, a zapíše problémy do správy.

Zrušiť úlohu

Vytvorí dokument PDF iba v prípade, že PostScriptový súbor spĺňa požiadavky štandardu a je aj inak platný.

Nahlásiť ako chybu (Acrobat Pro)

Označí PostScriptový súbor ako nevyhovujúci, ak je vybratá jedna z volieb kontroly a na niektorej strane chýba rezací rámček alebo rámček kresby.

Nastaviť rezací rámček na rámček média s odsadeniami (Acrobat Pro)

Vypočíta hodnoty pre rezací rámček na základe odsadenia od rámčeka média zodpovedajúcich strán, ak nie je určený ani rezací rámček ani rám kresby. Rezací rámček je vždy rovnako veľký alebo menší ako ohraničujúci rámček média.

Nastaviť rámček spadávky na rámček média (Acrobat Pro)

Použije hodnoty rámčeka média pre rámček spadávky, ak rámček spadávky nie je určený.

Nastaviť rámček spadávky na rezací rámček s odsadeniami (Acrobat Pro)

Vypočíta hodnoty pre rámček spadávky na základe odsadenia od rezacieho rámčeka zodpovedajúcich strán, ak rámček spadávky nie je určený. Rámček spadávky je vždy rovnako veľký alebo väčší ako v ňom obsiahnutý rezací rámček. Táto voľba používa jednotky určené na paneli Všeobecné dialógového okna Nastavenia Adobe PDF.

Názov profilu výstupného zámeru (Acrobat Pro)

Označuje charakterizované podmienky tlače pre ktoré bol dokument pripravený a je vyžadovaný pre dosiahnutie súhlasu s PDF/X. Ak v dokumente nie je určený názov profilu výstupného zámeru, Distiller použije príslušnú hodnotu z tohto menu. Ak váš pracovný postup vyžaduje, aby bol výstupný zámer uvedený v dokumente, vyberte Žiadne.

Identifikátor výstupnej podmienky (Acrobat Pro)

Označuje referenčný názov, ktorý je určený v registre názvov profilov výstupných podmienok. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na otáznik vedľa tejto voľby.

Výstupná podmienka (Acrobat Pro)

Popisuje plánované podmienky tlače. Táto položka môže byť užitočná pre príjemcu PDF. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na otáznik vedľa tejto voľby.

Názov registra (URL) (Acrobat Pro)

Zobrazuje webovú adresu, na ktorej môžete získať ďalšie informácie týkajúce sa profilu výstupného zámeru. Pre názvy registra ICC sa adresa URL zadá automaticky. Názov registra je nepovinný, ale odporúčaný. Ďalšie informácie zobrazíte kliknutím na otáznik vedľa tejto voľby.

Presahy (Acrobat Pro)

Označuje stav pridávania presahov (trappingu) v dokumente. pre súhlas s PDF/X je vyžadovaná hodnota True (Áno) alebo False (Nie). Ak v dokumente nie je určený stav pridávania presahov, použije sa tu zadaná hodnota. Ak váš pracovný postup vyžaduje, aby bol stav presahov uvedený v dokumente, vyberte položku Nechať neurčený.

Úrovne kompatibility dokumentov PDF

Keď vytvárate dokumenty PDF, musíte sa rozhodnúť, ktorú verziu formátu PDF použijete. Verziu formátu PDF môžete zmeniť prepnutím na iné prednastavenie alebo výberom požadovanej voľby kompatibility, keď dokument ukladáte ako súbor PDF alebo upravujete prednastavenie formátu PDF.

Vo všeobecnosti platí, že ak nie je potrebné zaistiť konkrétnu spätnú kompatibilitu, mali by ste použiť najnovšiu verziu (v tomto prípade štandard 1.7). Najnovšia verzia bude obsahovať všetky najnovšie funkcie a možnosti. Ak vytvárate dokumenty určené na širokú distribúciu, vyberte Acrobat 5.0 (PDF 1.4) alebo Acrobat 6.0 (PDF 1.5), aby používatelia mohli dokument zobraziť a vytlačiť.

Nasledujúca tabuľka porovnáva niektoré funkcie dokumentov PDF vytvorených s rôznymi nastaveniami kompatibility.

Poznámka:

Aplikácie Acrobat 8.0 a 9.0 tiež používajú štandard PDF 1.7.

Acrobat 4.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) a Acrobat X (PDF 1.7)

Súbory PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat 3.0 a Acrobat Reader 3.0 a novších.

Súbory PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat 3.0 a Acrobat Reader 3.0 a novších. Funkcie špecifické pre novšie verzie sa však môžu stratiť alebo nemusí byť možné zobraziť ich.

Väčšinu súborov PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 a novších. Funkcie špecifické pre novšie verzie sa však môžu stratiť alebo nemusí byť možné zobraziť ich.

Väčšinu súborov PDF možno otvoriť v aplikáciách Acrobat 4.0 a Acrobat Reader 4.0 a novších. Funkcie špecifické pre novšie verzie sa však môžu stratiť alebo nemusí byť možné zobraziť ich.

Nemôže obsahovať kresbu, ktorá používa efekty živej priehľadnosti. Akákoľvek priehľadnosť sa pred prevodom na formát PDF 1.3 musí zlúčiť.

Podporuje použitie živej priehľadnosti v kresbe. (Funkcia aplikácie Acrobat Distiller zlúči priehľadnosť.)

Podporuje použitie živej priehľadnosti v kresbe. (Funkcia aplikácie Acrobat Distiller zlúči priehľadnosť.)

Podporuje použitie živej priehľadnosti v kresbe. (Funkcia aplikácie Acrobat Distiller zlúči priehľadnosť.)

Podporuje vrstvy.

Podporuje vrstvy.

Zachová vrstvy pri vytváraní súborov PDF z aplikácií, ktoré podporujú vytváranie dokumentov PDF s vrstvami, ako sú napríklad Illustrator CS a novšie verzie alebo InDesign CS a novšie verzie.

Zachová vrstvy pri vytváraní súborov PDF z aplikácií, ktoré podporujú vytváranie dokumentov PDF s vrstvami, ako sú napríklad Illustrator CS a novšie verzie alebo InDesign CS a novšie verzie.

Podporuje farebný priestor DeviceN s 8 farebnými zložkami.

Podporuje farebný priestor DeviceN s 8 farebnými zložkami.

Podporuje farebný priestor DeviceN s až 31 farebnými zložkami.

Podporuje farebný priestor DeviceN s až 31 farebnými zložkami.

Možno vložiť viacbajtové písma. (Aplikácia Distiller písma pri vkladaní prevedie.)

Možno vložiť viacbajtové písma.

Možno vložiť viacbajtové písma.

Možno vložiť viacbajtové písma.

Podporuje 40-bitové zabezpečenie RC4.

Podporuje 128-bitové zabezpečenie RC4.

Podporuje 128-bitové zabezpečenie RC4.

Podporuje 128-bitové zabezpečenie RC4 a 128-bitové zabezpečenie AES (Advanced Encryption Standard).

Zdieľanie vlastných nastavení PDF

Môžete uložiť a opätovne použiť vlastné definície prednastavení Adobe PDF. Zdieľajte vlastné prednastavenie odoslaním kópie výsledného súboru iným používateľom, aby ho mohli pridať do aplikácií Distiller nainštalovaných v ich počítačoch.

Súbory nastavení PDF majú príponu .joboptions. Súbory vlastných prednastavení sú uložené v nasledujúcich umiestneniach.

 • Windows 11 (64-bitový), Windows 10 verzia 1810 alebo neskoršia (32-bitový a 64-bitový), Windows 8, 8.1 (32-bitový a 64-bitový)†, Windows 7 SP1 (32-bitový a 64-bitový) alebo Windows Server – 2008 R2 (64-bitový), 2012 (64-bitový), 2012 R2 (64-bitový)†, 2016 (64-bitový) alebo 2019 (64-bitový) Users/User/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

 • (Acrobat Pro pre systém macOS) Users/[meno používateľa]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

 1. Ak chcete do menu pridať súbor vlastných nastavení PDF, vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Myšou pretiahnite súbor .joboptions na okno aplikácie Distiller.

  • V aplikácii Acrobat Distiller vyberte položky Nastavenia > Pridať nastavenia Adobe PDF, vyhľadajte skopírovaný súbor .joboptions, vyberte ho a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Súbor nastavení sa zobrazí ako vybratá voľba v menu Predvolené nastavenia.

Kompresia a prevzorkovanie obrázkov

Pri prevode PostScriptových súborov do PDF môžete komprimovať vektorové objekty (napríklad text a čiarová grafika) a komprimovať a prevzorkovať dole obrázky. Čiarová grafika je popísaná matematickými rovnicami, ktoré obyčajne vytvorí kresliaca aplikácia, napríklad Adobe Ilustrator. Obrázky farebné, monochromatické alebo v odtieňoch sivej sa popisujú ako obrazové body a vytvárajú sa v aplikáciách, ako je Adobe Photoshop, alebo skenovaním. Medzi monochromatické obrázky patrí väčšina čiernobielych ilustrácií vytvorených v kresliacich programoch a všetky obrázky skenované s farebnou hĺbkou 1 bit.

Keď obrázok prevzorkujete dole (znížite počet obrazových bodov), časť informácií z obrázka sa odstráni. Pre Distiller môžete nastaviť metódu interpolácie – priemerovanie, bikubické prevzorkovanie alebo prevzorkovanie bez priemerovania – určujúcu, ako sa budú obrazové body odstraňovať. Podľa zvolených nastavení môže kompresia a prevzorkovanie podstatne zmenšiť veľkosť PDF s malou alebo žiadnou stratou detailov a presnosti.

Keď Distiller spracováva súbor, normálne aplikuje zvolené nastavenia kompresie na všetky obrázky v súbore. Môžete ale priradiť rôzne metódy kompresie a prevzorkovania k jednotlivým obrázkom.

Rôzne metódy kompresie a prevzorkovania v jednom PDF

Pred vytvorením PDF môžete použiť rôzne prístupy na aplikovanie rozdielnych volieb kompresie a prevzorkovania pre jednotlivé obrázky, ktoré budú v tomto PDF:

 • Použite aplikáciu Adobe Photoshop CCa aktuálne súbory s obrázkami v ňom prevzorkujte a skomprimujte ešte pred použitím aplikácie Distiller. Keď budete pripravení vytvoriť PDF v aplikácii Distiller, nezabudnite zrušiť označenie voľby kompresie a prevzorkovania alebo prevzorkovania bez priemerovania.

 • Vytvorte samostatné PostScriptové súbory pre každú časť dokumentu, ktorú chcete spracovať odlišným spôsobom, a použite na prevedenie každej časti v aplikácii Distiller rôzne voľby kompresie. Potom použite Distiller na zlúčenie súborov do jedného PDF.

 • Keď vytvárate farebné obrázky, obrázky v odtieňoch sivej alebo monochromatické obrázky v aplikácii na kreslenie (napr. Adobe Photoshop CC), pri ukladaní jednotlivých obrázkov z tejto aplikácie vyberte požadované nastavenie kompresie a prevzorkovania.

 • Vložte parametre pre aplikáciu Distiller pred jednotlivé obrázky v PostScriptovom súbore. Týmto spôsobom môžete dosiahnuť, že sa každý obrázok v dokumente spracuje inak. Tento postup je najzložitejší pretože vyžaduje znalosť programovania v PostScripte. Ďalšie informácie o používaní parametrov nájdete v dokumentácii k súprave SDK v centre Acrobat Developer Center na adrese https://opensource.adobe.com/dc-acrobat-sdk-docs/acrobatsdk/ (len v angličtine).

Poznámka:

Ak chcete použiť vložené parametre aplikácie Distiller, vybratím voľby Použiť PostScriptový súbor prepíšte Nastavenia Adobe PDF na paneli Ďalšie voľby v dialógovom okne Nastavenia Adobe PDF v aplikácii Distiller. Táto voľba zmení nastavenia vybraté v dialógovom okne Adobe PDF.

Metódy kompresie

Distiller používa kompresiu ZIP pre text a čiarovú grafiku, kompresiu ZIP alebo JPEG pre farebné a sivotónové obrázky, a kompresiu ZIP, CCITT Group 3 alebo 4 alebo Run Length pre monochromatické obrázky.

metódy kompresie
Vhodné metódy kompresie pre rôzne typy grafiky a obrázkov

A. ZIP B. JPEG C. CCITT D. Run Length 

Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich metód kompresie:

ZIP

Funguje dobre pre obrázky s veľkými plochami jednej farby alebo s opakujúcimi sa vzorkami a pre čiernobiele obrázky, ktoré obsahujú opakujúce sa vzorky. Acrobat podporuje iba 8-bitovú kompresiu ZIP, ktorá je bezstratová
; to znamená, že sa pri zmenšovaní veľkosti súboru nevypustia žiadne dáta, takže sa kvalita obrázka nezmení.


Poznámka:

Implementácia filtra ZIP použitá spoločnosťou Adobe je odvodená od knižnice zlib od Jean-loup Gaillyho a Marka Adlera, ktorým ďakujeme za ich veľkorysú pomoc.

JPEG

Hodí sa pre obrázky v odtieňoch sivej alebo pre farebné obrázky, ako sú fotografie so spojitými poltónmi. Kompresia JPEG je stratová, čo znamená, že odstraňuje obrazové dáta a môže znížiť kvalitu obrázka. Snaží sa však zmenšiť veľkosť súboru s čo najmenšou stratou informácií. Pretože kompresia JPEG odstraňuje dáta, môže dosiahnuť omnoho menšiu veľkosť súboru ako kompresia ZIP.

CCITT

Dostupná iba pre monochromatické bitmapové obrázky. Kompresia CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) je vhodná pre čiernobiele obrázky a pre akékoľvek obrázky skenované s farebnou hĺbkou 1 bit. Group 4 je univerzálna metóda, ktorá poskytuje dobrú kompresiu pre väčšinu monochromatických obrázkov. Group 3, používaná vo väčšine faxových zariadení, komprimuje monochromatické obrázky riadok po riadku.

Run Length

Poskytuje najlepšie výsledky pre obrázky, ktoré obsahujú veľké plochy vyplnené bielou alebo čiernou farbou.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?