Başlamadan önce

Animasyona başlamadan önce, aşağıdaki önkoşulları dikkate alın:

Önkoşullar Açıklama
ActionScript gerekli değildir Animasyon herhangi bir ActionScript gerektirmez. Ancak, isterseniz ActionScript ile animasyon oluşturabilirsiniz.
Zaman çizelgesi ve düzenleme özellikleri temelleri Ara hareketlerle çalışmaya başlamadan önce Zaman Çizelgesi'nin ve düzenleme özelliklerinin temel kullanımını öğrenin. Sahne Alanı'nda, Özellik denetçisinde veya yeniden tasarlanan Hareket Düzenleyici'yi kullanarak tek tek özellik anahtar karelerini düzenleyebilirsiniz.
Yalnızca sembol örnekleri ve metin alanları Animate'te yalnızca sembol örneklerinin ve metin alanlarının arası doldurulabilir. Diğer tüm nesne türleri, ara uygulandığı zaman bir sembol içine sarılır. Sembol örneği, kendi zaman çizelgelerinde arası doldurulabilen yuvalanmış semboller içerebilir.
Her ara hareket için tek nesne Ara doldurma katmanının en küçük yapı taşı ara yayılma alanıdır. Ara doldurma katmanındaki ara hareket yayılma alanı, yalnızca tek sembol örneği veya metin alanı içerebilir. Sembol örneği, ara yayılma alanının hedefi olarak adlandırılır. Ancak, tek bir sembol birçok nesne içerebilir.
Hedef değiştirme Ara yayılma alanına ikinci bir sembol veya metin alanı eklenmesi aradaki orijinal sembolü değiştirir. Kütüphaneden farklı bir sembolü Zaman Çizelgesi'ndeki ara yayılma alanına sürükleyerek veya Değiştir > Sembol > Sembolü Takas Et komutunu kullanarak bir aranın hedef nesnesini değiştirebilirsiniz. Sembolü, arayı ara doldurma katmanından kaldırmadan veya parçalamadan silebilirsiniz. Daha sonra araya farklı bir sembol örneği ekleyebilirsiniz. Ayrıca, istediğiniz zaman hedef sembolün türünü değiştirebilir veya sembolü düzenleyebilirsiniz.
Hareket yollarını düzenleme Bir ara, hareket içerdiğinde Sahne Alanı'nda bir hareket yolu görünür. Hareket yolu, her karede arası doldurulan nesnenin konumunu gösterir. Kontrol noktalarını sürükleyerek Sahne Alanı'nda hareket yolunu düzenleyebilirsiniz. Ara/ters kinematik katmanına bir hareket kılavuzu ekleyemezsiniz. Ters Kinematik ile ara doldurma hakkında bilgi için bkz. Armatüre animasyon uygulama.

Başvurular

Ara hareket animasyonu oluşturma

Aşağıdaki üç yöntemden birini kullanarak ara hareket oluşturabilirsiniz:

 • Arasını doldurmak istediğiniz bir grafik veya örnek oluşturun, ardından bir kareyi sağ tıklatın ve Ara Hareket Oluştur seçeneğini belirleyin.
 • Arasını doldurmak istediğiniz bir grafik veya örnek oluşturun ve ana menüden Ekle > Ara Hareket seçeneğini belirleyin.
 • Arasını doldurmak istediğiniz bir grafik veya örnek oluşturun, ardından Sahne Alanı'nda örneği sağ tıklatıp Ara Hareket Oluştur seçeneğini belirleyin.
Ara hareket oluşturma

Özellik denetçisini kullanarak diğer özelliklerde ara hareket oluşturma

Ara Hareket Oluştur komutu, bir sembol örneği veya metin alanındaki döndürme, ölçek, saydamlık veya renk tonu (yalnızca sembol ve TLF metni) gibi çoğu özelliğe animasyon eklemenizi sağlar. Örneğin, ekranda kaybolmasını sağlamak için bir sembol örneğinin alfa (saydamlık) özelliğini düzenleyebilirsiniz. Ara hareketlerle hareketlendirebileceğiniz özelliklerin bir listesi için, bkz. Arası doldurulabilen nesneler ve özellikler.

 1. Sahne Alanı'nda bir sembol örneği veya metin alanı seçin.

  Seçim başka nesneleri veya katmandan birden çok nesneyi içeriyorsa, Animate seçiminizi bir film klibi sembolüne dönüştürmeyi önerir.

 2. Ekle Ara Hareket seçeneklerini belirleyin.

  "Ara için seçimi sembole dönüştür" iletişim kutusu görüntülenirse, seçimi bir film klibi sembolüne dönüştürmek için Tamam'ı tıklatın.

  Tek bir anahtar karede varolan bir nesneye bir ara uyguladığınızda, oynatma kafası, yeni aranın son karesine taşınır. Aksi takdirde, oynatma kafası hareket etmez.

 3. Oynatma kafasını, bir özellik değeri belirlemek istediğiniz ara yayılma alanının karesine yerleştirin.

  Oynatma kafasını ara yayılma alanının diğer herhangi bir karesine de yerleştirebilirsiniz. Ara, genellikle bir özellik anahtar karesi olan, ara yayılma alanının ilk karesindeki özellik değerleriyle başlar.

 4. Nesne Sahne Alanı’nda seçiliyken alfa (saydamlık), dönüş veya eğriltme gibi konum haricindeki bir özellik için bir değer belirleyin. Özellik denetçisini veya Araçlar panelindeki araçlardan birini kullanarak değeri ayarlayın.

  Yayılma alanının geçerli karesi bir özellik anahtar karesi olacaktır.

  Not:

  Farklı türlerde özellik anahtar karelerini ara hareket yayılma alanlarında görüntüleyebilirsiniz. Bir ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Görüntüle > özellik türü seçeneklerini belirleyin.

 5. Sahne Alanı'ndaki ara önizlemesini görüntülemek için Zaman Çizelgesi'nde oynatma kafasını kaydırın.

 6. Daha fazla özellik anahtar karesi eklemek için oynatma kafasını yayılma alanında istenilen kareye getirin ve özellik için Özellik denetçisinde bir değer belirleyin.

Mevcut ara doldurma katmanına ilave bir ara ekleme

Mevcut ara doldurma katmanına daha fazla ara ekleyebilirsiniz. Bu özellik, animasyona sahip bir Animate içeriği oluştururken daha az katman kullanmanıza izin verir.

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Katmana boş bir anahtar kare ekleyin (Ekle Zaman Çizelgesi Boş Anahtar Kare), anahtar kareye öğeler ekleyin ve sonra bu öğelere ara hareket uygulayın.
  • Ayrı bir katmanda bir ara oluşturun ve ardından yayılma alanını istenilen katmana sürükleyin.
  • Başka bir katmandan statik bir kareyi ara doldurma katmanına sürükleyin ve ardından statik karedeki bir nesneye ara ekleyin.
  • Aynı katmandan veya farklı bir katmandan varolan bir yayılma alanını çoğaltmak için Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Macintosh) basarak sürükleyin.
  • Aynı veya farklı bir katmandan ara yayılma alanını kopyalayın ve yapıştırın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi