Kullanıcı Kılavuzu İptal

Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme

 1. Adobe Animate Kullanıcı Kılavuzu
 2. Animate'e Giriş
  1. Animate'teki Yenilikler
  2. Resimli Sözlük
  3. Animate sistem gereksinimleri
  4. Animate klavye kısayolları
  5. Animate'te Birden Çok Dosya Türü İle Çalışma
 3. Animasyon
  1. Animate'te animasyonun temel öğeleri
  2. Animate'te kareleri ve anahtar kareleri kullanma
  3. Animate'te kare kare animasyonu
  4. Animate'te klasik ara animasyonu ile çalışma
  5. Fırça Aracı
  6. Hareket Kılavuzu
  7. Ara hareket ve ActionScript 3.0
  8. Ara Hareket Animasyonu Hakkında
  9. Ara hareket animasyonları
  10. Ara hareket animasyonu oluşturma
  11. Özellik anahtar karelerini kullanma
  12. Ara oluşturarak konuma animasyon ekleme
  13. Hareket Düzenleyici kullanarak ara hareketleri düzenleme
  14. Ara animasyonunun hareket yolunu düzenleme
  15. Ara hareketleri işleme
  16. Özel hareket hızları ekleme
  17. Hareket önayarları oluşturma ve uygulama
  18. Animasyon ara yayılma alanları ayarlama
  19. XML dosyaları olarak kaydedilen Ara hareketlerle çalışma
  20. Ara hareketler ve Klasik aralar karşılaştırması
  21. Şekil arası doldurma
  22. Animate'te Eklem aracı animasyonunu kullanma
  23. Animate'te karakter canlandırmayla çalışma
  24. Adobe Animate'te maske katmanlarını kullanma
  25. Animate'te sahneler ile çalışma
 4. Etkileşim
  1. Animate ile düğmeler oluşturma
  2. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. Animate'te kod parçacıkları ile interaktiflik ekleme
  5. Özel HTML5 Bileşenleri oluşturma
  6. HTML5 Canvas'ta bileşenleri kullanma
  7. Özel Bileşenler oluşturma: Örnekler
  8. Özel Bileşenler için Kod Parçacıkları
  9. En iyi uygulamalar - Animate ile reklamcılık
  10. Sanal Gerçeklik içeriği oluşturma ve yayınlama
 5. Çalışma alanı ve iş akışı
  1. Boya fırçaları oluşturma ve yönetme
  2. HTML5 Canvas belgelerinde Google fontlarını kullanma
  3. Creative Cloud Libraries ve Adobe Animate'i Kullanma
  4. Animate için Sahne Alanı ve Araçlar panelini kullanma
  5. Animate iş akışı ve çalışma alanı
  6. HTML5 Canvas belgelerinde web fontlarını kullanma
  7. Zaman Çizelgeleri ve ActionScript
  8. Birden çok zaman çizelgesiyle çalışma
  9. Tercihleri ayarlama
  10. Animate geliştirme panellerini kullanma
  11. Animate ile zaman çizelgesi katmanları oluşturma
  12. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  13. Nesneleri taşıma ve kopyalama
  14. Şablonlar
  15. Animate uygulamasında Bul ve Değiştir
  16. Geri alma, yineleme ve Geçmiş paneli
  17. Klavye kısayolları
  18. Animate'te zaman çizelgesini kullanma
  19. HTML uzantıları oluşturma
  20. Görüntüler ve Animasyonlu GIF'ler için en iyileştirme seçenekleri
  21. Görüntüler ve GIF'ler için dışa aktarma ayarları
  22. Animate'te Varlıklar Paneli
 6. Multimedya ve Video
  1. Animate'te grafik nesnelerini dönüştürme ve bir araya getirme
  2. Animate'te sembol örnekleri oluşturma ve bunlarla çalışma
  3. Görüntü İzleme
  4. Adobe Animate'te ses kullanımı
  5. SVG dosyalarını dışa aktarma
  6. Animate'te kullanmak üzere video dosyaları oluşturma
  7. Animate'te video ekleme
  8. Video işaret noktalarıyla çalışma
  9. Animate ile nesne çizme ve oluşturma
  10. Çizgileri ve şekilleri yeniden şekillendirme
  11. Animate CC ile konturlar, dolgular ve degradeler
  12. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  13. Animate CC'de Renk Panelleri
  14. Flash CS6 dosyalarını Animate ile açma
  15. Animate'te klasik metin ile çalışma
  16. Animate'e resim yerleştirme
  17. Animate'te içe aktarılan bitmap'ler
  18. 3B grafikler
  19. Animate'te sembollerle çalışma
  20. Adobe Animate ile çizgiler ve şekiller çizme
  21. Animate'te kütüphaneler ile çalışma
  22. Sesleri dışa aktarma
  23. Animate CC'de nesne seçme
  24. Animate'te Illustrator AI dosyalarıyla çalışma
  25. Püskürtme Fırçası aracıyla desen uygulama
  26. Karışım modlarını uygulama
  27. Nesneleri düzenleme
  28. Komutlar menüsüyle görevleri otomatikleştirme
  29. Çok dilli metin
  30. Animate'te kamera kullanma
  31. Animate'i Adobe Scout ile Kullanma
  32. Fireworks dosyalarıyla çalışma
  33. Grafik filtreleri
  34. Ses ve ActionScript
  35. Çizim tercihleri
  36. Kalem aracı ile çizim yapma
 7. Platformlar
  1. Animate projelerini diğer belge türü biçimlerine dönüştürme
  2. Özel Platform Desteği
  3. Animate'te HTML5 Canvas belgeleri oluşturma ve yayımlama
  4. WebGL belgesi oluşturma ve yayınlama
  5. AIR for iOS için uygulamaları paketleme
  6. AIR for Android uygulamalarını yayınlama
  7. Adobe AIR for desktop için yayınlama
  8. ActionScript yayınlama ayarları
  9. En iyi uygulamalar - Bir uygulamada ActionScript'i organize etme
  10. Animate ile ActionScript'i kullanma
  11. En iyi uygulamalar - Erişilebilirlik talimatları
  12. Animate çalışma alanında erişilebilirlik
  13. Komut dosyaları yazma ve yönetme
  14. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
  15. Özel Platform Desteğine Genel Bakış
  16. Erişilebilir içerik oluşturma
  17. Özel Platform Desteği Eklentisiyle Çalışma
  18. ActionScript 3.0'da hata ayıklama
  19. Özel Platformlar için Desteği Etkinleştirme
 8. Dışa Aktarma ve Yayınlama
  1. Animate CC'den dosya dışa aktarma
  2. OAM yayınlama
  3. SVG dosyalarını dışa aktarma
  4. Animate ile grafikleri ve videoları dışa aktarma
  5. AS3 belgelerini yayınlama
  6. Mobil uygulamalar ve oyun motorları için animasyonları dışa aktarma
  7. Sesleri dışa aktarma
  8. QuickTime video dosyalarını dışa aktarma
  9. ActionScript ile harici video oynatmayı denetleme
  10. En iyi uygulamalar - Mobil aygıtlar için içerik oluşturma ipuçları
  11. En iyi uygulamalar - Video kuralları
  12. En iyi uygulamalar - SWF uygulaması geliştirme talimatları
  13. En iyi uygulamalar - FLA dosyalarını yapılandırma
  14. Animate için FLA dosyalarını en iyileştirmeye yönelik En İyi Uygulamalar
  15. ActionScript yayınlama ayarları
  16. Animate için yayınlama ayarları belirtme
  17. Projektör dosyalarını dışa aktarma
  18. Görüntü ve Animasyonlu GIF'leri dışa aktarma
  19. HTML yayınlama şablonları
  20. Adobe Premiere Pro ve After Effects ile çalışma
  21. Animasyonlarınızı hızlıca paylaşma ve yayımlama

Animate'teki Hareket Düzenleyici, minimum çabayla karmaşık Ara Hareketler oluşturmanıza yardımcı olur. Hareket Düzenleyici, seçili bir ara yayılma alanına iki boyutlu grafik olarak uygulanan tüm Özelliklerin küçük bir görünümünü sunar. Bu grafiklerin her birini, dolayısıyla bunların karşılık gelen arası doldurulmuş özelliklerini ayrı ayrı değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Hassas kontrol ve yüksek ayrıntı düzeyi sayesinde, Hareket Düzenleyici'yi kullanarak animasyonlarınızı gerçek dünyadaki davranışa benzer hale getirmek için yüksek oranda zenginleştirebilirsiniz.

Hareket Düzenleyici Hakkında

Hareket Düzenleyici, karmaşık aralar oluşturmanızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Hareket Düzenleyici, bir aranın özelliklerini kontrol etmenize ve denetlemenize olanak tanır. Bir Hareket arası oluşturduktan sonra, aranızı hassas bir şekilde iyileştirmek için Hareket Düzenleyici'den faydalanabilirsiniz. Hareket Düzenleyici, tek seferde bir özelliği seçmenize ve değiştirmenize olanak tanıyarak araya yönelik odaklanmış düzenleme yapmanızı sağlar.

Hareket Düzenleyici'yi neden kullanmalıyım?

Hareket Düzenleyici, karmaşık aralar oluşturmanızı kolaylaştırma amacıyla tasarlanmıştır. Dolayısıyla, Hareket Düzenleyici ara ve ara özellikleri üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar. Aşağıdakiler, ancak Hareket Düzenleyici kullanılarak gerçekleştirilebilir:

 • Kolay erişim ve değiştirme: Bir araya uygulanan tüm Özelliklere tek bir panelden erişmek ve bunları değiştirmek kolaydır.
 • Farklı hareket hızı önayarları veya özel hareket hızı ekleme: Hareket Düzenleyici, farklı ve birden fazla önayar eklemenize ya da Özel bir hareket hızı oluşturmanıza olanak tanır. Arası doldurulmuş bir özelliğe hareket hızı eklemek, nesnelerin gerçek dünyadaki davranışlarına benzetme yapmanın kolay bir yoludur.
 • Sonuç eğrisi: Özelliklere tek tek hareket hızı uygulayabilir ve Sonuç eğrisini kullanarak her bir özellik grafiğinde hareket hızlarının efektlerini görebilirsiniz. Sonuç eğrisi, gerçek bir aranın temsili halidir.
 • Tutturma Noktaları ve Kontrol Noktaları: Tutturma Noktaları ve Kontrol Noktalarını kullanarak bir aranın önemli bölümlerini ayırabilir ve buralarda düzenleme yapabilirsiniz.
 • İyileştirilmiş Animasyonlar: Hareket Düzenleyici, tek bir özellikte Özellik eğrisini ayarlama yoluyla eğri bir yol arası oluşturma gibi bazı animasyon türlerini oluşturmanın tek yoludur.
(A) Araya uygulanmış özellikler (B) Tutturma Noktası Ekle düğmesi (C) Görünüme sığdırı aç/kapat (D) Özelliği Kaldır düğmesi (E) Hareket Hızı Ekle (F) Dikey Yakınlaştırma aç/kapat

Hareket Düzenleyici panelini açma

Bu makalede, halihazırda bir Ara Hareket oluşturduğunuz ve aranızı iyileştirmek için Hareket Düzenleyici'yi kullandığınız varsayılmaktadır.

Hareket Düzenleyici'yi açmak için şunları yapın:

 1. Zaman Çizelgesi'nde iyileştirmek istediğiniz ara hareket yayılma alanını seçin ve ara yayılma alanını çift tıklatın. Ayrıca, Hareket Düzenleyici'yi ortaya çıkarmak için ara yayılma alanını sağ tıklatabilir ve Arayı İyileştir seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Özellik Eğrileri

Hareket Düzenleyici, Özellik Eğrileri adı verilen iki boyutlu grafikler kullanan bir aranın Özelliklerini temsil eder. Bu grafikler, Hareket Düzenleyici'deki bir ızgara içinde oluşturulur. Her bir özellik yatay eksende (soldan sağa) zaman öğesine ve dikey eksende özellik değerine ilişkin değişikliğe göre çizilmiş kendi Özellik Eğrisi'ne sahiptir.

Hareket Düzenleyici'de Özellik Eğrileri'ni düzenleyerek Hareket Aralarını denetleyebilirsiniz. Hareket Düzenleyici, bunu sağlamak için Özellik Eğrilerinin sorunsuz düzenlemesini sağlar. Böylelikle size ara üzerinde hassas kontrol kazanma olanağı tanır. Özellik Anahtar Kareleri veya Tutturma Noktaları ekleyerek bir Özelik Eğrisini denetleyebilirsiniz. Bu, aranın belirtilen bir Özelliğin geçişlerini görüntülemesini istediğiniz Özellik Eğrisi'nin önemli bölümlerini denetlemenize olanak tanır.

Hareket Düzenleyici'nin yalnızca ara yayılma işlemi sırasında değiştirilebilen bu tür özellikleri düzenlemenize olanak tanıdığını unutmayın. Örneğin, Degrade Eğim filtresinin Kalite özelliğine ara yayılma işlemi sırasında yalnızca bir değer atanabildiğinden Hareket Düzenleyici kullanılarak düzenlenemez.

(A) Birbirinin üstünü kaplayan Özellik Eğrileri. (B) Geçerli olarak seçilmiş Özelliğin odaklanmış Özellik Eğrisi.

Tutturma Noktaları

Tutturma Noktaları, Özellik Eğrileri üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak bir eğrinin yalnızca önemli bölümlerini değiştirmenize olanak tanır. Özellik anahtar kareleri veya tutturma noktaları ekleyerek Hareket Düzenleyici'deki çoğu eğrinin şeklini tam olarak kontrol edebilirsiniz.

Tutturma Noktaları ızgarada kareler halinde görünür. Hareket Düzenleyici'yi kullanarak, bir Özellik Eğrisine Tutturma Noktaları ekleme veya bunların konumlarını değiştirme yoluyla ara davranışını kontrol edebilirsiniz. Tutturma Noktası eklendiğinde, Eğri dahilinde açılardan geçen bir köşe oluşturulur. Ancak, Kontrol Noktaları için Bezier kontrollerini kullanarak bir Özellik Eğrisi'nin herhangi bir bölümünü düzeltebilirsiniz.

Kontrol Noktaları

Kontrol Noktaları, bir Tutturma Noktasının her iki tarafındaki bir Özellik Eğrisi'ni düzeltmenizi veya değiştirmenizi sağlar. Kontrol Noktaları, standart Bezier Kontrolleri kullanılarak değiştirilebilir.

Özellik Eğrilerini düzenleme

Bir aranın Özelliklerini düzenlemek için şunları yapın:

 1. Animate'te bir ara yayılma alanı seçili haldeyken, Hareket Düzenleyici'yi ortaya çıkarmak için Sağ tıklayın > Arayı İyileştir seçeneğini belirleyin (veya sadece seçili ara yayılma alanını çift tıklayın).
 2. Sayfayı aşağı kaydırın ve düzenlemek istediğiniz Özelliği seçin. Seçimi tersine çevirmek için sağ tıklatın ve Seçimi Ters Çevir öğesini seçin.
 3. Görünümdeki seçili Özelliğe ilişkin Özellik Eğrisi ile şunları yapmayı tercih edebilirsiniz:
  1.  düğmesini ve Özellik Eğrisinde istediğiniz bir kareyi tıklayarak Bağlantı Noktası ekleyin. Veya, tutturma noktası eklemek için eğri üzerinde çift tıklatın.
  2. Mevcut bir Tutturma Noktası'nı (herhangi bir yöndeki) seçin ve ızgarada istediğiniz bir kareye taşıyın. Hareketin dikey sınırı Özelliğin değer aralığı ile kısıtlıdır.
  3. Bir Tutturma Noktasını seçip Ctrl tuşuna basarak tıklatma yoluyla kaldırın (MAC'te Cmd tuşuna basarak tıklatın).

Kontrol Noktalarını kullanarak Özellik Eğrilerini düzenleme

Kontrol Noktalarını kullanarak Özellik Eğrilerini düzenlemek için şunları yapın:

 1. Animate'te bir ara yayılma alanı seçili haldeyken, Hareket Düzenleyici'yi ortaya çıkarmak için Sağ tıklayın > Arayı İyileştir seçeneğini belirleyin (veya seçili ara yayılma alanını çift tıklayın).
 2. Sayfayı aşağı kaydırın ve düzenlemek istediğiniz Özelliği seçin. Seçimi tersine çevirmek için sağ tıklatın ve Seçimi Ters Çevir öğesini seçin.
 3. Görünümdeki seçili Özelliğe ilişkin Özellik Eğrisi ile şunları yapmayı tercih edebilirsiniz:
  1.  düğmesini ve ızgarada istediğiniz bir kareyi tıklatarak Tutturma Noktası ekleyin. Veya, tutturma noktası eklemek için eğri üzerinde çift tıklatın.

   VEYA

  2. Izgarada mevcut bir Tutturma Noktasını seçin.
 4. Tutturma Noktası seçili haldeyken Alt tuşuna basıp dikey yönde sürükleyerek Kontrol Noktalarını etkinleştirin. Bezier kontrollerini kullanarak köşe bölümlerini düzeltmek için eğrinin şeklini değiştirebilirsiniz. 

Özellik Eğrilerini kopyalama

Ayrıca, Hareket Düzenleyici içinde Özellikler arasında Özellik Eğrilerini kopyalayabilirsiniz.

Bir Özellik Eğrisi'ni kopyalamak için şunları yapın:

 1. Animate'te bir ara yayılma alanı seçili haldeyken, Hareket Düzenleyici'yi ortaya çıkarmak için Sağ tıklayın > Arayı İyileştir seçeneğini belirleyin (veya seçili ara yayılma alanını çift tıklayın).
 2. Eğrisini kopyalamak istediğiniz Özelliği seçin ve sağ tıklatın > Kopyala seçeneğini belirleyin VEYA Ctrl + C (MAC'te Cmd + C) tuşlarına basın.
 3. Eğriyi mutlak değerler ile birlikte yapıştırmak için kopyalanan özellik eğrisini yapıştırmak istediğiniz Özelliği seçin ve sağ tıklatın > Yapıştır seçeneğini belirleyin ya da Ctrl + V (MAC'te Cmd + V) tuşlarına basın.
 4. Hedef eğrinin aralığına eğriyi yapıştırmak için kopyalanan özellik eğrisini yapıştırmak istediğiniz Özelliği seçin ve sağ tıklatın > Geçerli aralığa sığacak şekilde yapıştır seçeneğini belirleyin.

Özellik Eğrisini ters çevirme

Bir Özellik Eğrisini ters çevirmek için şunları yapın:

 1. Hareket Düzenleyici'de bir Özellik seçin.
 2. Sağ tıklatıp > Ters Çevir seçeneğini belirleyerek Özellik Eğrisi'ni ters çevirin.

Önayar ve özel Hareket Hızları uygulama

Hareket hızı, istenen efektlere sahip gerçekçi hareket oluşturmak için ara hızını kontrol etmenizi sağlar. Hareket aralarına Hareket Hızları uygulamak bir animasyonun başlangıç ve bitiş kısımlarını denetlemenizi ve nesneye ilişkin daha doğal bir hareket oluşturmanızı sağlar. Örneğin, hareket hızının yaygın birçok kullanımından biri, bir nesnenin hareket yolunun sonlarına gerçekçi hızlandırma ve yavaşlama eklemektir. Kısaca Animate , uygulanan Hareket Hızına bağlı olarak Özellik değerine ilişkin değiştirme hızını değiştirir.

Hareket hızı basit veya karmaşık olabilir. Animate, basit veya karmaşık efektler için uygulayabileceğiniz çok çeşitli önayarlı hareket hızları içerir. Ayrıca, bir aranın görsel efektini zenginleştirmek için Hareket Hızına Kuvvet atayabilirsiniz. Hareket Düzenleyici'de ayrıca kendi özel hareket hızı eğrilerinizi de oluşturabilirsiniz.

Hareket Düzenleyici'deki hareket hızı eğrileri karmaşık olabileceğinden bu eğrileri Sahne Alanı'nda, karmaşık hareket yolları oluşturmadan karmaşık hareketler oluşturmak için kullanabilirsiniz. X ve Y Konumu gibi uzamsal özelliklerinin yanı sıra diğer özellikler için karmaşık aralar oluşturmak üzere de hareket hızı eğrilerini kullanabilirsiniz.

Sekme Önayar Hareket Hızı için çizilmiş Eğri

Özel Hareket Hızları

Özel hareket hızı, Hareket Düzenleyici'de Özel Hareket Hızı kullanarak kendi hareket hızınızı oluşturmanıza olanak tanır. Ardından, bu özel hareket hızını seçili aranın herhangi bir özelliğine uygulayabilirsiniz.

Özel hareket hızı grafiği, zaman içerisindeki hareket derecesini temsil eder. Kareler, yatay eksen tarafından temsil edilir, aranın değiştirilme yüzdesi ise dikey eksen ile temsil edilir. Animasyondaki ilk değer %0'dır. Son anahtar kare %0 - 100 arasında ayarlanabilir. Arası doldurulmuş örneğin değişiklik hızı grafik eğrisinin eğimi ile gösterilir. Grafikte yatay bir çizgi (eğimsiz) oluşturursanız hız sıfır olur; grafikte dikey bir çizgi oluşturursanız ani bir değişiklik hızı olur.

Bir Özellik Eğrisi'ne Hareket Hızı eğrisi uygulama

Arası doldurulmuş bir Özelliğe Hareket Hızı eklemek için şunları yapın:

 1. Hareket Düzenleyici'de, Hareket Hızı'nı uygulamak istediğiniz Özelliği seçin ve Hareket Hızı panelini görüntülemek için Hareket Hızı Ekle düğmesini tıklatın.
 2. Hareket Hızı panelinde şunları yapmayı seçebilirsiniz:
  1. Sol bölmeden bir önayar seçerek bir Önayarlı Hareket Hızı uygulama. Hareket Hızı alanına bir değer girerek Hareket Hızı kuvvetini belirtin.
  2. Sol bölmede Özel Hareket Hızı'nı seçerek ve Hareket Hızı eğrisini değiştirerek özel hareket hızı oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Özel Hareket Hızı eğrileri oluşturma ve uygulama.
 3. Hareket Hızı panelini kapatmak için panelin dışında herhangi bir yeri tıklatın. Hareket Hızı Ekle düğmesinde Özelliğe uyguladığınız Hareket Hızı adının yazdığına dikkat edin.

Özel Hareket Hızı eğrileri oluşturma ve uygulama

Arası doldurulmuş bir Özellik için Özel Hareket Hızı oluşturmak ve uygulamak üzere şunları yapın:

 1. Hareket Düzenleyici'de, Özel Hareket Hızı'nı uygulamak istediğiniz Özelliği seçin ve Hareket Hızı panelini görüntülemek için Hareket Hızı Ekle düğmesini tıklatın.
 2. Hareket Hızı panelinde, varsayılan Özel Hareket Hızı eğrisini şunları yaparak değiştirebilirsiniz:
  1. Eğri üstünde Tutturma Noktaları eklemek için Alt tuşuna basıp tıklatın. Daha sonra, bu noktaları ızgara üstünde istediğiniz herhangi bir noktaya taşıyabilirsiniz.
  2. Bir Tutturma Noktası'nın her iki tarafındaki eğri bölümlerini düzeltmek için bir Tutturma Noktası'nda Kontrol Noktaları'nı etkinleştirin (bir Tutturma Noktası üstünde alt tuşuna basarak tıklatın).
 3. Hareket Hızı panelini kapatmak için panelin dışını tıklatın. Hareket Hızı Ekle düğmesinde, Özellik için Özel Hareket Hızı uyguladığınızı gösterir şekilde Özel yazdığına dikkat edin.

Hareket Hızı Eğrilerini kopyalama

Bir Hareket Hızı Eğrisi'ni kopyalamak için şunları yapın:

 1. Hareket Hızı panelinde kopyalamak istediğiniz bir Hareket Hızı eğrisi seçin ve Ctrl + C (MAC'te Cmd + C) tuşlarına basın.
 2. Kopyalanmış hareket hızı eğrisini yapıştırmak istediğiniz Özelliği seçin ve Ctrl + V (MAC'te Cmd + V) tuşlarına basın.

Birden fazla özelliğe Hareket Hızı uygulama

Artık özellik gruplarına önceden ayarlanmış veya özel Hareket Hızı uygulayabilirsiniz. Hareket Düzenleyici, özellikleri hiyerarşik olarak özellik gruplarına ve alt özelliklere göre organize eder. İstediğiniz düzeyde Hareket Hızı uygulamayı tercih edebilirsiniz. Yani, bu hiyerarşi içinde ayrı ayrı özelliklere veya özellik gruplarına uygulayabilirsiniz.

Bir Özellik grubuna Hareket Hızı uyguladıktan sonra alt özellikleri ayrı olarak düzenlemeye devam edebileceğinizi unutmayın. Bu aynı zamanda, bir alt özelliğe farklı bir (gruptan farklı) Hareket Hızı uygulayabileceğiniz anlamına gelir.

Birden fazla özelliğe Hareket Hızı uygulamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Hareket Düzenleyici'de, Özellik Grubu'nu seçin ve Hareket Hızı panelini görüntülemek için Hareket Hızı Ekle düğmesini tıklatın.
 2. Hareket Hızı panelinde, bir Hazır Ayarlı Hareket Hızı seçin veya bir Özel Hareket Hızı oluşturun. Seçili Hareket Hızı'nı Özellik Grubu'na uygulamak için Hareket Hızı panelinin dışında herhangi bir yeri tıklatın.

Sonuç Eğrisi

Bir özellik eğrisine hareket hızı eğrisi uyguladığınızda ızgarada Sonuç Eğrisi adı verilen bir görsel kaplama görünür. Sonuç eğrisi, bir Özellik eğrisine uygulanan Hareket Hızı efektinin doğru bir temsilidir. Arası doldurulmuş nesnenin son animasyonunu gösterir. Sonuç eğrisi, animasyonu test ederken Sahne Alanı'nda gördüğünüz efekti anlamanızı kolaylaştırır.

(A) X Konumu Özelliğine uygulanan İçe Sekme önayarı Hareket Hızına yönelik Sonuç Eğrisi.

Hareket Düzenleyici ekranını kontrol etme

Hareket Düzenleyici'de hangi özellik eğrilerinin düzenleme için görüntüleneceğini ve her özellik eğrisinin görüntü boyutunu denetleyebilirsiniz. Büyük boyutlarda görüntülenen özellik eğrilerinin düzenlenmesi daha kolaydır.

 • Yeni Hareket Düzenleyici, yalnızca bir araya uygulanan Özellikleri görüntüler.
 • Hareket Düzenleyici'yi zaman çizelgesinin genişliğine sığdırmak için görünüme sığdır açma/kapama düğmesini () kullanabilirsiniz.
 • Hareket Düzenleyici'nin boyutunu ayarlayabilir ve Zaman Çizelgesi Yakınlaştırma kontrollerini kullanarak daha az () veya daha fazla kare () görüntülemeyi seçebilirsiniz. Hareket Düzenleyici'nin uygun görünümünü ayarlamak için kaydırıcıyı da kullanabilirsiniz.
 • Hareket Düzenleyici'de dikey yakınlaştırmayı açma/kapama özelliği de bulunur. Hareket Düzenleyici'de uygun aralıkta özellik değerleri görüntülemek için Dikey Yakınlaştırma'yı kullanabilirsiniz. Yakınlaştırma, Özellik Eğrisi'nde odaklanmış ve daha hassas düzenlemeler yapmanıza olanak tanır.
 • Özellikler, varsayılan olarak Hareket Düzenleyici'nin sol bölmesinde genişletilmiş olarak görünür. Ancak bir özellik adını tıklatarak ayrıntılı listeyi daraltabilirsiniz.

Klavye kısayolları

Çift tıklama - Bir özellik eğrisinde Bağlantı Noktası ekler.

Alt tuşuna basıp bağlantı noktasını sürükleme - Kontrol Noktalarını etkinleştirir.

Alt tuşuna basarak sürükleme - Seçili bir kontrol noktasını denetler (tek taraflı düzenleme).

Alt tuşuna basarak bağlantı noktasını tıklama - Kontrol noktalarını (köşe noktası) devre dışı bırakır.

Shift tuşuna basarak sürükleme - Bağlantı noktasını doğrusal yönde hareket ettirir.

Command/Control tuşuna basarak tıklama - Bağlantı noktasını siler.

Yukarı/aşağı ok tuşları - Seçili bir bağlantı noktasını dikey yönde hareket ettirir.

Command/Control + C/V tuşlarına basma - Seçili bir eğriyi kopyalar/yapıştırır.

Command/Control + R tuşlarına basma - Seçili bir eğriyi ters çevirir.

Command/Control tuşuna basarak kaydırma - Yakınlaştırır/uzaklaştırır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın