Gezen özellik anahtar karesi, Zaman Çizelgesi’nde belirli bir kareye bağlı olmayan bir anahtar karedir. Animate, ara boyunca hareket hızının tutarlı olması için gezen anahtar karelerin konumunu ayarlar.

Gezen anahtar kareleri yalnızca X, Y ve Z uzamsal özellikleri için kullanılabilir. Arası doldurulan nesneyi farklı karelerdeki farklı konumlara sürükleyerek Sahne Alanı'ndaki bir hareket yolunu düzenlediğinizde, bunlar kullanışlıdır. Hareket yollarının bu şekilde düzenlenmesi sonucunda, hareketin diğer parçalardan daha hızlı veya daha yavaş olduğu yol parçaları oluşturulur. Bunun nedeni, yol parçasındaki kare sayısının diğer parçalardan daha büyük veya daha küçük olmasıdır.

Gezen özelliği anahtar karelerinin kullanılması, ara boyunca animasyon hızının tutarlı hale getirilmesine yardımcı olur. Özellik anahtar kareleri gezen durumuna ayarlandığında, arası doldurulan nesne aranın her karesinde aynı mesafede hareket edecek şekilde Animate, ara yayılma alanındaki özellik anahtar karelerinin konumunu ayarlar. Daha sonra aranın başındaki ve sonundaki ivmenin gerçekçi bir görünümü olacak şekilde hareketi ayarlamak için hareket hızını kullanabilirsiniz.

Bir aranın üzerine özel yol yapıştırdığınızda Animate, varsayılan olarak özellik anahtar karelerini gezen durumuna ayarlar.

Bir aranın tamamına yönelik olarak gezen anahtar karelerini etkinleştirmek için:

Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatın (Macintosh), ardından bağlam menüsünde Hareket Yolu > Aanhtar kareleri gezen olarak değiştir seçeneklerini belirleyin.

Bir aradaki ayrı bir özellik anahtar karesine yönelik gezen durumunu etkinleştirmek için:

Hareket Düzenleyici panelinde özellik anahtar karesini sağ tıklatın (Windows) veya Command (Macintosh) tuşuna basıp tıklatın ve bağlam menüsünde gezen seçeneğini belirleyin. Hareket Düzenleyici hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Hareket Düzenleyici ile özellik eğrilerini düzenleme.

Özellik anahtar kareleri gezinme durumuna ayarlandığında, bunlar Hareket Düzenleyici'de kareler yerine yuvarlak noktalar olarak görünür.

Not:

Ara yayılma alanı için gezen anahtar karelerini etkinleştirir ve sonra devre dışı bırakırsanız, anahtar kareler gezen durumunun etkinleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan yayılma alanındaki konumlarında kalır.

Gezen anahtar karelerine sahip bir hareket yolu devre dışı bırakılmıştır. Karelerin eşit olmayan dağılımının hareket hızında eşitsizliklere yol açtığını unutmayın.

Gezen anahtar kareleri etkinleştirilmiş aynı hareket yolu, yol boyunca eşit kare dağılımı ve eşit hareket hızı sağlar.

Ara yayılma alanının özellik anahtar karelerini görüntüleme ve düzenleme

 • Farklı özellikler için bir yayılma alanındaki özellik anahtar karelerini içeren kareleri görüntülemek üzere, yayılma alanını seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünden Anahtar Kareleri Görüntüle'yi seçin ve ardından alt menüden özellik türünü seçin.

 • Yayılma alanından bir özellik anahtar karesini kaldırmak için Ctrl tuşuna basıp (Windows) veya Command tuşuna basıp (Macintosh) özellik anahtar karesini tıklatarak seçin ve sonra özellik anahtar karesini sağ tıklatın (Windows) ya da Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve anahtar karesini silmek istediğiniz özellik türü için Anahtar Karesini Temizle seçeneğini belirleyin.

 • Belirli bir özellik türü için bir yayılma alanına özellik anahtar kareleri eklemek üzere, Ctrl tuşuna basıp tıklatarak (Windows) veya Command tuşuna basıp tıklatarak (Macintosh) yayılma alanındaki bir veya birkaç kareyi seçin. Daha sonra sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve yayılma alanı bağlam menüsünden Anahtar Kare Ekle > özellik türü seçeneklerini belirleyin. Animate, özellik anahtar karelerini seçili karelere ekler. Ayrıca bir özellik anahtar karesi eklemek için, seçili bir karedeki hedef örneğin bir özelliğini belirleyebilirsiniz.

 • Bir yayılma alanına tüm özellik türleri için bir özellik anahtar karesi eklemek üzere, karedeki oynatma kafasını, anahtar kareyi eklemek istediğiniz konuma yerleştirin ve Ekle > Zaman Çizelgesi > Anahtar Kare seçeneklerini belirleyin veya F6 tuşuna basın.

 • Ara hareketin yönünü tersine çevirmek için, yayılma alanı bağlam menüsünde Hareket Yolu > Yolu Ters Çevir seçeneklerini belirleyin.

 • Ara yayılma alanını statik karelere dönüştürmek için, yayılma alanını seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünde Arayı Kaldır seçeneğini belirleyin.

 • Ara yayılma alanını kare kare animasyona dönüştürmek için, yayılma alanını seçin ve yayılma alanı bağlam menüsünden Kare Kare Animasyona Dönüştür seçeneğini belirleyin.

 • Bir özellik anahtar karesini aynı ara yayılma alanındaki veya farklı bir ara yayılma alanındaki farklı bir kareye taşımak için, Ctrl tuşunu (Windows) ya da Command tuşunu (Macintosh) basılı tutarak özellik anahtar karesini tıklatıp seçin ve sonra özellik anahtar karesini yeni konuma sürükleyin.

 • Özellik anahtar karesini ara yayılma alanındaki başka bir konuma kopyalamak için, Ctrl tuşunu (Windows) veya Command tuşunu (Macintosh) basılı tutarak özellik anahtar karesini tıklatıp seçin ve sonra Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Macintosh) basılı tutarak özellik anahtar karesini yeni konuma sürükleyin.

Bir ara içinde 3B özellik anahtar kareleri ekleme veya kaldırma

 • Şunlardan birini yapın:
  • Araçlar panelindeki 3B araçlarını kullanarak 3B özellikleri ekleyin.
  • Zaman Çizelgesi'nde ara yayılma alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden 3B ara seçin.
  • Ara yayılma alanında 3B özellik anahtar karesi yoksa Animate, varolan her X ve Y konum ve dönüş özellik anahtar karesine bunları ekler. Ara yayılma alanında zaten 3B özellik anahtar karesi bulunuyorsa Animate bunları kaldırır.

Ara yayılma alanını kare kare animasyona dönüştürme

Klasik veya ara hareket aralığını kare kare animasyona dönüştürebilirsiniz. Kare kare animasyonda her kare, her biri ayrı ayrı animasyonlu sembol örnekleri içeren ayrı anahtar kareler (özellik anahtar kareleri değil) içerir. Kare kare animasyon, enterpolasyonlu özellik değerleri içermez. Daha fazla bilgi için, bkz. Kare kare animasyon.

 • Dönüştürmek istediğiniz ara yayılma aralığını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşuna basıp tıklatın (Macintosh), ardından bağlam menüsünden Kare Kare Animasyona Dönüştür seçeneğini belirleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi