Salesforce için Adobe Sign Şablonu ve Veri/Birleştirerek Eşleme özelliği yapılandırmaları kılavuzu

Genel bakış

Adobe Sign, imzalayanlarınızdan veri toplamak için etkileşimli formları kullanmanıza, belgelerinizde imza ve paraf alanlarını konumlandırmanıza, hem gönderenden hem de imzalayandan ikinci taraf bilgileri toplamanıza ve daha fazlasına olanak tanır.

Adobe Sign formlarını ve şablonlarını Salesforce Belgeler sekmenizde saklayarak kendinize ait bir Adobe Sign şablon kitaplığı oluşturabilirsiniz.

Adobe Sign metin etiketleri aşağıdaki avantajları sunar:

 • Müşterilerin belgeleri imzalamaları ve paraf atmaları için belirli konumlar ayarlama
 • İmzalayanlardan daha sonra tekrar Salesforce hesabınıza gönderilebilecek veriler toplama. (Bkz. Veri Eşlemeler)
 • İmza için göndermeden önce Salseforce'taki verileri belge alanlarında birleştirme. (Bkz. Birleştirerek Eşleme)

Adobe Sign üzerinden gönderdiğiniz tüm belgelere (Word, PDF, Metin, vb.) özel metin etiketleri ekleyerek Adobe Sign formları oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Metin Etiketleri Belgelerimizi okuyabilirsiniz.

Not:

Veri eşleme ve birleştirerek eşlemeye yönelik iki adet isteğe bağlı ayar vardır. Kurulum > Platform Araçları > Özel kod > Özel Ayarlar: bölümüne giderek bu ayarlardan herhangi birini ihtiyaçlarınıza uygun şekilde yapılandırabilirsiniz.

1. Veri Eşleme veya Birleştirerek Eşleme başarısız olduğunda e-posta almak istiyor musunuz?

 • Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir (Varsayılan Olarak Etkin) - Eşlemeler yürütülürken hata oluştuğunda veri eşleme veya birleştirerek eşleme işleminin sahibine e-postayla bildirim göndermek için bu ayarı etkinleştirin.

2. Veri Eşleme/Birleştirerek Eşleme için alan seçerken API Adlarının gösterilmesini ister misiniz?

 • Alanların API Adını Göster (Varsayılan Olarak Devre Dışı) - Veri eşleme ve birleştirerek eşleme ayarını yaparken Salesforce nesnelerinin tüm alan ve ilişkileri için API Adını göstermek üzere bu seçeneği etkinleştirin.

Beni Yönlendir

Walk me thru

Bazı sayfalarda bir "Beni Yönlendir" düğmesi olduğunu fark edebilirsiniz.

Bu düğme, sayfanın tasarlandığı üst düzey adımlarda sizi yönlendirir. Bu, girdiğiniz değerlere ilişkin bir kontrol sağlamaz; ancak bir işlemde doğru sırayla ilerlemeniz ve gerekli hiçbir unsuru kaçırmamanız açısından faydalıdır.


Not:

SFDC nesne alanlarına Eşlemeleri Birleştirme/Veri Eşleme işlemi alan adlarının Salesforce'a "yüklenmesiyle" kolaylaştırılabilir. Bu, alan adlarını bir metin alanına elle yazmak yerine alan adlarını bir seçim listesinden seçmenize olanak tanır. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

 1. Tüm alanları tanımlayarak formunuzu oluşturun
 2. Formu, W4 Alan Şablonu gibi belirgin bir sözleşme adıyla Salesforce üzerinden imza için gönderin
  • Böylece alanlarınızı eşlerken doğru şablonu bulabilirsiniz
 3. Eşlemek istediğiniz her alana bazı (herhangi bir) içerikler girin ve Salesforce'ta tamamlanmış olarak kaydedilmesi için sözleşmeyi imzalayın.
  • Tamamlama işlemi Salesforce'a alan adlarının çekileceği bir kaynak sağlar
 4. Bundan sonra veri/birleştirerek eşleme işleminin İçe Aktarma özelliğini kullanırken şablonu görüyor olmalısınız

Formlar/Metin Etiketleri Hakkında Hızlı Not

Eşlemenin başarılı olması için formları önceden tanımlanmış alan adlarıyla oluşturmanız gerekir; bu şekilde, SFDC nesne alanını mantıksal bir biçimde Adobe Sign form alanıyla ilişkilendirebilirsiniz. 

Aşağıda, basit bir form görülmektedir.  Alanlar, her iki tarafta (alanın genişliğini tanımlayan) ve alan adında (köşeli parantez içindeki karakter dizeleri) köşeli parantezlerle tanımlanmıştır. 

Metin Etiketi Örnekleri

Metin etiketlerinde ad değeri haricinde doğrulamalar, hesaplamalar ve kurallı ifadeler gibi başka bağımsız değişkenler de bulunabilir. Form oluşturma hakkındaki kapsamlı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Bu kapsamlı bilgiler imza sürecinde aldığınız verilerin kalitesini büyük ölçüde artırır.

Not:

Metin Etiketlerini Kısaltma özelliği, alan adları için her belgede tekrarlanan bir biçimin oluşturulmasıyla form tasarımı ve alan eşleme bakımından çok yararlı olabilir (ve resmi etiketin yeniden oluşturulmasına gerek kalmaması sayesinde zaman kazandırır). Bu, birden çok formda veri eşlemeyi iyileştirir ve ileride oluşturulacak formlar için bir bağlantı noktası sağlar.

Birleştirerek Eşleme – Salesforce Verileriyle Belge Oluşturma

Adobe Sign Birleştirerek Eşleme özelliği, belgelerinizi imza için göndermeden önce Salesforce'taki alan verilerini belge alanlarınızla birleştirmenize olanak verir.

Örneğin, bir Olası Müşterinin adresini ve telefon numarasını, sözleşmeyi imza için Olası Müşteriye göndermeden önce bir Salesforce kaydından alarak sözleşmede otomatik olarak doldurabilirsiniz. Ayrıca, sözleşme tamamen imzalandıktan ve bütün işlemleri tam olarak yapıldıktan sona bir Fırsatın durumunu değiştirebilirsiniz. İmzalayanın güncellemelerini tekrar Salesforce'a eşlemeyi tercih ederseniz birleştirilen veri alanları isteğe bağlı olarak güncellenebilir.

Ayrıca bir fırsata bağlı ürün listelerini otomatik olarak eklemek için birleştirerek eşleme özelliğini kullanabilirsiniz. Sözleşmelerinize ekleyeceğiniz ürün niteliklerini (miktar ve fiyat gibi) ayarlayabilir ve ilgili ürünleri nasıl sıralanıp filtreleneceğini belirleyebilirsiniz. 

Birleştirerek Eşleme Hakkında

Birleştirerek eşleme için veri kaynağı türü belirli bir sabit değer ya da Adobe Sign Sözleşmesinden referans alınabilecek bir Salesforce nesne alanındaki bir değer olabilir. Her birleştirerek eşleme öğesi için hedef, bir Adobe Sign sözleşmesindeki belirli bir alandır.

Örneğin, aşağıdaki eşleme Adobe Sign "Ad" ve "Soyadı" belge alanlarını Salesforce Alıcı (İletişim Yetkilisi) alanındaki verilerle günceller. Ayrıca belgedeki şirket alanını hesabın adıyla doldurur.

Örnek Alanları Birleştirme

Not:

Eşlenecek bir nesne seçtiğinizde Sözleşme nesnesinden başlayıp ana/arama nesnesine geçersiniz. Nesneler arasındaki ilişki çalışma zamanında oluşturulmuş olmalıdır.

Birleştirerek Eşleme Oluşturma

Yeni bir Birleştirerek Eşleme oluşturmak için:

    1. Ekranın sol üst kısmındaki Uygulama Başlatıcı aracından Adobe Sign'ı seçin

    2. Birleştirerek Eşleme sekmesini tıklatın

    3. Birleştirerek Eşleme ana sayfasında Yeni'yi tıklatın.

Birleştirerek Eşleme sayfasındaki Yeni düğmesi

Yeni Birleştirerek Eşleme sayfası görüntülenir.

Yeni Birleştirerek Eşleme sayfası

    4. Eşleme Bilgileri bölümünde eşleme için bir ad yazın ve bunun varsayılan eşleme olup olmayacağına karar verin. "Varsayılan Birleştirerek Eşleme" seçeneğini işaretlerseniz bir sözleşme imza için gönderilirken varsayılan olarak bu eşleme yürütülür.

Eşlemeye bir ad verin

    5. Mevcut bir belgeden form alanı adlarını içe aktarıp eşlemek için imza için gönderilip imzalanmış bir sözleşme seçebilirsiniz. Ek alanlar eklemek için ek sözleşmelerden alan içe aktarabilirsiniz. Yinelenen adlara sahip alanlar iki defa içe aktarılmaz. Form alanlarını içe aktarmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

        a. Göster düğmesini tıklatıp Belge Form Alanlarını İçe Aktar bölümünü görüntüleyin.

Belge Form Alanlarını İçe Aktar

        b. Alanları şuradan içe aktar seçeneğini gördüğünüz alanın yanındaki Arama simgesini tıklatın

        c. Alanların içe aktarılmak üzere alınacağı sözleşmeyi seçin

        d. Form Alanlarını İçe Aktar düğmesini tıklatın.

İçe aktarılacak alan sayısı görüntülenir.

İçe aktarılacak alan sayısı görüntülenir.

    6. Salesforce Nesne Alanlarını Belge Alanlarına Eşle bölümünde Adobe Sign Sözleşme nesnesinden referans alınabilecek alanlardan bir eşleme oluşturabilirsiniz (özel alanlar dahil). Ayrıca Adobe Sign belgelerinde veri birleştirmek için eşleme kuralları ekleyebilirsiniz. 

Salesforce Nesne Alanlarını Belge Alanlarına Eşle bölümü

Bir alan eşlemeyi birleştirme satırı oluşturmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

    1. Yeni ve boş bir satır eklemek için Alan Eşleme Ekle seçeneğini tıklatın.

Alan Eşleme Ekle

    2. Aşağıdaki seçimleri kullanarak eşlemeleri ve eşleme kurallarını tanımlayın:

 • Hedef Belge Alanı - Form alanlarını içe aktardıysanız bu alanları seçebilirsiniz. Bunun yerine belirli bir alan adı da girebilirsiniz.
  • Bir metin giriş alanıyla kullanılabilir ve içe aktarılmış form alanı değerlerini gösteren seçilebilir açılır menü arasında geçiş yapmak için Hedef Belge Alanı seçeneğinin solundaki simgeyi tıklatın.
 • Kaynak Türü - Salesforce Nesne Alanı veya Sabit'i seçin.
 • Kaynak Değeri - Seçilen Kaynak Türüne bağlı olarak aşağıdakileri belirtmeniz gerekir:
  • Kaynak Değeri Salesforce Nesne Alanı ise bir değer seçmeniz gerekir. Bunu yapmak için Seçili Nesne bağlantısını tıklatıp Nesne Seçici iletişim kutusunu görüntüleyin. Burada Salesforce kaynak nesne alanını seçebilirsiniz.
Nesne Seçici

        Kaynak Değeri Sabit ise Kaynak Değeri alanına bir değer yazmanız gerekir.

 • Devre Dışı Bırak - İşaretlendiğinde bu eşleme satırı yürütülmez
 • Eylemler - Bu simgeyi tıklattığınızda satır silinir
Değer Sabit ise bir Sabit girin

    3. Daha fazla eşleme satırı eklemek için 1.-2. adımı tekrarlayın.

 

Salesforce Ürün Ailesi Öğe Alanlarını Adobe Belge Alanlarına Eşle bölümünde bir fırsata bağlı ürün listeleri ekleyebilirsiniz.

Bir alan eşlemeyi birleştirme satırı oluşturmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

 1. Yeni ve boş bir satır eklemek için Alan Eşleme Ekle seçeneğini tıklatın.
Map SFDC product line fields

    2. Nesne Seçici iletişim kutusunu görüntülemek için Seçili Nesne seçeneğini tıklatın.

Nesne Seçici

    3. Nesne Seçici iletişim kutusunda Salesforce kaynak alanlarını seçin, Fırsat, Fırsat Ürünü seçeneğini belirleyin, ardından sözleşmelerinizde bulunan miktar, fiyat ve kalem açıklaması gibi ürün niteliklerini ekleyin. İsterseniz alan sıralamasını ve sıralama düzenini de belirleyebilirsiniz.

Object Selector Expanded

    4. Bitti'yi tıklatın.

    5. Daha fazla eşleme satırı eklemek için 1.-4. adımı tekrarlayın.

Birleştirerek Eşleme şablonunuzu tamamladığınızda Kaydet'i tıklatın

 

Varsayılan ve Birden Çok Birleştirerek Eşleme Kullanma

Dilediğiniz sayıda Birleştirerek Eşleme oluşturabilirsiniz; bunlardan biri, her sözleşmeyi imza için gönderdiğinizde yürütülecek varsayılan eşleme olarak tanımlanabilir. Sadece bir eşleme varsayılan olabilir.

Ayrıca Sözleşmenin "Birleştirerek Eşleme" (echosign_dev1__Merge_Mapping__c) alanında referans vererek bir sözleşme için kullanmak istediğiniz birleştirerek eşleme seçeneğini açıkça belirtebilirsiniz. Hangi şablonun kullanılacağını belirlemek için bir Salesforce iş akışı kullanabilir veya herhangi bir özel iş mantığını çalışmak üzere tetikleyebilirsiniz. Bu alanı varsayılan eşlemeye işaret edecek şekilde ayarlamak zorunda olmadığınızı unutmayın; bu alan boşsa varsayılan eşleme yürütülür.

Not:

Büyük veya karmaşık dağıtımlarda ilk deneme/kavram kanıtlama sırasında yalnızca varsayılan eşlemenin kullanılması önerilir. Şablonlar açıkça ilişkilendirilmelidir.


Dosya Ekleri

Dosya eklerinin nasıl işleneceğini tanımlayan Birleştirerek Eşleme ayarları vardır. Varsayılan olarak, orijinal ekli belge (ör. bir Gizlilik Sözleşmesi şablonu) kaldırılır ve sözleşme gönderildikten sonra sözleşme kaydına birleştirilmiş belge eklenir.

 • Birleştirilmiş Belgeyi Ekle - Bir sözleşmede birleştirerek eşleme özelliği kullanılıyorsa bu seçeneği işaretlediğinizde sözleşme gönderildikten sonra birleştirilmiş verileri içeren belge sözleşme kaydına eklenir.
 • Orijinal Belgeyi Kaldır - Bir sözleşmede birleştirerek eşleme özelliği kullanılıyorsa bu seçeneği işaretlediğinizde sözleşme gönderildikten sonra orijinal şablon belge sözleşme kaydından kaldırılır.

Not:

Bu ayarlar genel bir kapsama sahiptir ve tüm birleştirerek eşleme şablonlarını etkiler.

Bu ayarları değiştirmek için:

 1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
 2. Adobe Sign Birleştirerek Eşleme Ayarları etiketini tıklatın
 3. Yönet düğmesini tıklatın
 4. Yeni düğmesini tıklatın
 5. Özellikleri istediğiniz şekilde düzenleyip Kaydet'i tıklatın

 

Eşlemeleri Birleştirme ile İlgili Sorunları Giderme

Salesforce alanları bir eşlemenin başarısız olmasına neden olabilecek doğrulama kuralları içerir. Örneğin, Salesforce e-posta alanını bir Adobe Sign metin alanına eşlerseniz alanın içeriği geçerli bir e-posta adresi değilse bu eşleme başarısız olabilir.

Bir eşleme herhangi bir nedenle başarısız oluyorsa hata mesajı Adobe Sign Sözleşme nesnesinin 'Birleştirerek Eşleme Hatası' (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) alanına kaydedilir ve birleştirerek eşlemenin sahibine hatayı belirten bir e-posta gönderilir.  

Not:

Ayrıca, başarısız olan eşleme alanlarını açığa çıkaran bir rapor veya liste görünümü oluşturmak da mümkündür

E-posta bildirimi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ancak ayarın düzenlenmesiyle kapatılabilir:

1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin

2. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın

Özel Adobe Sign Ayarları

    2. Özel Ayar Tanımı sayfasında Yönet düğmesini tıklatın

    3. Özel Ayarlar sayfasında Yeni veya Düzenle seçeneğini tıklatın

    4. Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir seçeneğini bulun ve istediğiniz şekilde değiştirin

Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir

Veri Eşlemeleri - İmzalayan Verilerini ve Dosyalarını Tekrar Salesforce Kayıtlarına Gönderme

Adobe Sign form alanı veri eşlemeleri, Adobe Sign'ın Salesforce.com nesnelerini imzalayanlardan aldığı verilerle nasıl güncelleyeceğini belirlemenize olanak verir. Örneğin, belgenizi tamamlayıp imzalarken, Salesforce.com'da bir imzalayanın iletişim yetkilisi kaydını imzalayanın verdiği adres ve telefon numarasıyla güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, dosya eşlemelerini ayarlayarak Adobe Sign imzalanmış sözleşmesini, denetim kaydını ve alıcılardan gelen tüm yüklenmiş destekleyici belgeleri tekrar Salesforce nesnelerine gönderebilirsiniz. 

Form Alanı Veri Eşlemeleri Hakkında

Adobe Sign Veri Eşlemeleri, bir Adobe Sign sözleşmesi imzalandığında veya sözleşme iş akışının belirli bir aşamasında olduğunda Salesforce nesnelerini günceller. Her Veri Eşleme önceden ayarlanır ve veri eşleme kuralları içerir. Her veri eşleme kuralı veri kaynağını ve bunun güncellemesi gereken hedef Salesforce alanını tanımlar.

Bir eşlemenin veri kaynağı bir Adobe Sign form alanı, belirli bir sabit değer ya da bir Adobe Sign Sözleşme Alanından alınan bir değer olabilir. Her veri eşleme öğesinin hedefi, Adobe Sign Sözleşmesinden referans alınabilecek herhangi bir Salesforce nesnesindeki herhangi bir alan olabilir.

Örneğin, aşağıdaki eşleme İletişim Yetkilisi nesnesinde imzalayanın adını ve soyadını (imzalayan tarafından girilen şekilde) günceller. Ayrıca Fırsat Aşamasını da günceller ve sözleşme imzalandığında imzalanmış sözleşmeyi ve denetim kaydını Fırsata ekler. 

Örnek Alan eşlemeleri

Salesforce'u güncellemek için veri eşlemelerinin kullanılmasına ilişkin diğer bazı örnekler arasında şunlar bulunur:

 • Alıcı iletişim bilgilerini güncelleme
 • Fırsata PO numarası ekleme
 • Hesaptaki ödeme bilgilerini güncelleme
 • Sözleşme imzalandığında Fırsat Aşamasını değiştirme
 • İmzalanmış PDF ve denetim kaydını İletişim Yetkilisine ekleme. 

 

Form Alanı Veri Eşleme Oluşturma

Yeni bir Adobe Sign Veri Eşleme oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Ekranın sol üst kısmındaki Uygulama Başlatıcı aracından Adobe Sign'ı seçin
 2. Veri Eşlemeleri sekmesini tıklatın
 3. Veri Eşlemeleri ana sayfasında Yeni düğmesini tıklatın
 4. Yeni Veri Eşleme sayfasında eşleme için kolay bir ad yazın ve bunun varsayılan eşleme olup olmayacağına karar verin. "Varsayılan Veri Eşleme mi?" seçeneğini işaretlerseniz sözleşmeleriniz imzalandıktan sonra varsayılan olarak bu eşleme yürütülür. Bir veri eşlemeyi varsayılan olarak ayarlamak zorunda değilsiniz. Veri eşlemeyi bir sözleşme oluşturulurken kullanılacak bir Sözleşme Şablonuna da atayabilirsiniz
Yeni Veri Eşleme sayfası

    5. Salesforce alanlarına veri eşlemeleri tanımlamak için Alanları Eşleme bölümünü kullanın. İlgili tüm Salesforce nesnelerinde alanları güncellemek için eşleme kuralları ekleyebilirsiniz. Özel alanlar dahil tüm alanlar için eşleme oluşturabilirsiniz. Eşleme satırları oluşturmanın ve verilerin hangi sözleşme alanlarından geldiğini belirlemenin iki yolu vardır. Alanları Mevcut Bir Sözleşmeden İçe Aktar seçeneğini kullanarak mevcut bir belgeden alanları içe aktarabilirsiniz. Bunun yanı sıra Eşleme Ekle seçeneğini kullanarak her eşleme satırını tek tek tanımlayabilirsiniz.

Not:

İçe aktarılan alanların alındığı belgede özel Adobe Sign alanları yoksa her imzalanmış sözleşmeyle birlikte gelen standart varsayılan Adobe Sign alanlarını içe aktaramazsınız. (ör. imzalandı (tarih), e-posta, ad, soyadı, unvan ve şirket).

İmza için gönderilmiş ve imzalanmış mevcut bir sözleşme seçerek eşlemeler oluşturulurken kaynak olarak kullanılacak form alanı adlarının listesini içe aktarmak için Alanları Mevcut Bir Sözleşmeden İçe Aktar seçeneğini kullanabilirsiniz. Ek alanlar eklemek için ek sözleşmelerden alan içe aktarabilirsiniz. Bir sözleşmeden alan içe aktarmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

 1. Alanların içe aktarılmak üzere alınacağı sözleşmeyi seçin.
İçe aktarılacak şablonu seçin

    2. Form Alanlarını İçe Aktar düğmesini tıklatın. İçe aktarılan alan sayısı görüntülenir.

Form Alanlarını İçe Aktar düğmesini tıklatın

Eşleme satırlarını aşağıda gösterildiği gibi tek tek eklemek için Eşleme Ekle seçeneğini kullanabilirsiniz:

Eşleme Ekle bağlantısı

Her Alan Eşleme satırı için aşağıdakileri belirtin:

    1a. Hangi Salesforce Nesnesi Güncellenecek? - Verinin kopyalanacağı hedef Salesforce nesnesini seçin.

    1b.Hangi Salesforce Alanı Güncellenecek? - Verinin kopyalanacağı hedef Salesforce alanını seçin.

    2a. Veriler Nereden Geliyor? - Türü Seçin - Şu seçeneklerden birini seçin: EchoSign Form Alanı, Sabit veya Sözleşme Alanı.

    2b. Verilerin Değeri Nedir?- Seçilen Verilerin Geldiği Yer seçeneğine bağlı olarak aşağıdakileri belirtmeniz gerekir:

 • 'EchoSign Form Alanından' Gelen Veriler - Bir EchoSign Form Alanı seçin veya belirli bir alan adı girin. Bir metin giriş alanıyla kullanılabilir ve içe aktarılmış form alanı değerlerini gösteren seçilebilir açılır menü arasında geçiş yapmak için alanın solundaki simgeyi tıklatın.
 • "Sabitten" Gelen Veriler - Belirli bir değer yazın. Örneğin, bir Salesforce seçim listesi için değiştirmek istediğiniz bir alan değeri girebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir Salesforce alanında güncellemek istediğiniz bir sayı veya metin de girebilirsiniz.
 • "Sözleşme Alanından" Gelen Veriler - Açılır menüden bir Sözleşme Alanı seçin.

    3. Eşleme Ne Zaman Çalıştırılacak? - Sözleşme Durumunu Seçin - Eşleme, sözleşme durumu belirtilen duruma geldiğinde çalıştırılır.

 • İmzalandı/Onaylandı/Kabul Edildi/Form Dolduruldu/Teslim Edildi
 • Karşı İmza/Onay/Kabul/Form Doldurma/Teslim için Bekleniyor
 • İmza/Onay/Kabul/Form Doldurma/Teslim için Gönderildi
 • İptal Edildi/Reddedildi
 • Süresi Doldu
Örnek Veri Eşleme kayıtları

Herhangi bir eşleme satırı için ayarları isteğe bağlı olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Eylemler altında Ayarlar (dişli) simgesini tıklatın
 2. Alan Eşleme Değeri Ayarları iletişim kutusunda aşağıdakileri belirleyebilirsiniz:
  • Varolanın Üzerine Yazma - Bu seçenek işaretlendiğinde bir değer hedef Salesforce alanında zaten mevcutsa bu eşleme kuralı kullanılarak bu değerin üzerine yazılmaz.
  • Boş Yazma - Bu seçenek işaretlendiğinde Adobe Sign sözleşmesindeki kaynak değer boşsa bu eşleme kuralı kullanılarak hedef Salesforce alanına boş değer yazılmaz.

Ayrıca, Devre Dışı Bırak seçeneğini işaretleyerek isteğe bağlı olarak bir eşleme satırını yürütülmeyecek şekilde devre dışı bırakabilirsiniz

 

Dosya Eşleme Oluşturma

Aşağıdaki işlemleri yaparak Adobe Sign imzalanmış sözleşmesini veya denetim kaydını seçili hedef Salesforce nesnesine eşleyebilirsiniz:

    1. Dosya Eşleme tablosunda Eşleme Ekle seçeneğini tıklatın. 

Dosya Eşleme - Eşleme Ekle bağlantısı

    2. Her Dosya Eşleme satırı için şunları seçin:

1. Hangi Salesforce Nesnesi Güncellenecek? - Verinin kopyalanacağı hedef Salesforce nesnesini seçin

2a. Dosyayı Nasıl Eklemek İstiyorsunuz? Seçenekler aşağıdaki gibidir:

• Dosyaya referans bağlantı ekle - İmzalanmış sözleşme PDF'sini almak için URL'yi sağlar.

• Dosyayı doğrudan nesneye ekle - Eşlediğiniz nesne için bir ek listesi mevcutsa PDF belgesini doğrudan bu nesneye ekleyin.

Not:

Dosya ekleri tüm nesneler tarafından desteklenmez (ör. Kullanıcılar); bu yüzden dosyaları bu nesnelere eşlemeyin.

 

2b. Ek olarak kaydet - Bu seçenek işaretlendiğinde içerik, Ek (Salesforce nesne türü) olarak saklanır. Bu seçenek işaretlenmezse içerik, Dosya olarak saklanır

2c. Dosya URL'si Hangi Alana Eklenecek? - Yalnızca Dosyaya referans bağlantı ekle.  seçeneğini işaretlediğinizde gereklidir. URL'nin kopyalanacağı hedef alanı seçmeniz gerekir.

Not:

Denetim kaydı için referans bağlantı, destek belge veya ayrı imzalanmış PDF'ler için referans bağlantı ekleme desteklenmez. Bu PDF dosyalarını Salesforce nesne kaydına ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, referans bağlantı yalnızca metin tabanlı bir alana (ör. dize, seçim listesi) eşlenebilir

 

3. Hangi Dosya Eklenecek? - Seçenekler aşağıdaki gibidir:

• İmzalanmış Sözleşme - Birleştirilmiş PDF - Tek bir işlemde birden çok belgeyi imza için gönderiyorsanız bu seçeneği işaretleyin; bu seçenek imzalanmış belgeleri tek bir birleştirilmiş PDF olarak tekrar Salesforce nesne kaydına gönderir.

• İmzalanmış Sözleşme - Ayrı PDF'ler - Tek bir işlemde birden çok belgeyi imza için gönderiyorsanız bu seçeneği işaretleyin; bu seçenek imzalanmış belgeleri ayrı PDF'ler olarak tekrar Salesforce nesne kaydına gönderir.

• Denetim Kaydı - Denetim kaydını PDF formatında tekrar Salesforce nesne kaydına göndermek için bu seçeneği işaretleyin.

• Destekleyici Belgeler - İmzalayanlar tarafından yüklenmiş tüm destekleyici belgeleri tekrar Salesforce nesne kaydına göndermek için bu seçeneği işaretleyin.

Not:

Adobe Sign'da özel alt etki alanına sahip (ör.: https://sirketxyz.echosign.com) özel bir URL'niz varsa imzalanmış sözleşme PDF'sini tekrar Salesforce'a almak için ek bir adım daha gerçekleştirmeniz gerekir. 

 

 1. Kurulum > Ayarlar > Güvenlik > Uzaktaki Site Ayarları alanına gidin
 2. Yeni Uzaktaki Site düğmesini tıklatın
 3. Adobe Sign URL'nizi yeni bir Uzaktaki Site URL'si olarak ekleyin. Bu, yalnızca imzalanmış sözleşme eşlenirken gereklidir.
Uzaktaki Site Düzenleme sayfası

4. Eşleme Ne Zaman Çalıştırılacak? - Sözleşme Durumunu Seçin - Eşleme, sözleşme durumu belirtilen duruma geldiğinde çalıştırılır. Seçenekler aşağıdaki gibidir:

• İmzalandı/Onaylandı/Kabul Edildi/Form Dolduruldu/Teslim Edildi

• Karşı İmza/Onay/Kabul/Form Doldurma/Teslim için Bekleniyor

• İmza/Onay/Kabul/Form Doldurma/Teslim için Gönderildi

• İptal Edildi/Reddedildi

• Süresi Doldu

Veri Eşlemeniz tamamlandığında Kaydet düğmesini tıklatın

 

Varsayılan ve Birden Çok Veri Eşlemelerini Kullanma

Dilediğiniz sayıda veri eşleme oluşturabilirsiniz; bunlardan biri, bir sözleşmenin durumu her değiştiğinde yürütülecek varsayılan eşleme olarak tanımlanabilir. Sadece bir eşleme varsayılan olabilir.

Sözleşmenin "Veri Eşleme" (echosign_dev1__Process_Template__c) alanında referans vererek bir sözleşme için kullanmak istediğiniz eşlemeleri birleştirme seçeneğini açıkça belirtebilirsiniz. Hangi veri eşlemenin kullanılacağını belirlemek için bir Salesforce iş akışı kullanabilir veya bir özel iş mantığını çalışmak üzere tetikleyebilirsiniz. Bu alanı varsayılan eşlemeye işaret edecek şekilde ayarlamak zorunda olmadığınızı unutmayın; bu alan boş bırakılırsa varsayılan eşleme yürütülür.

Ayrıca, "Veri Eşlemeyi Tetikle" (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) onay kutusunu ayarlayarak Sözleşmenin durumu "İmzalandı" olarak değişmeden önce veya değiştikten sonra da bir eşleme yürütebilirsiniz (ör. ilk imzalayan imzaladıktan sonra eşleme yürütülür). Bir Veri Eşlemenin ne zaman yürütüleceğini belirlemek için bir Salesforce iş akışı kullanabilir veya herhangi bir özel iş mantığını çalışmak üzere tetikleyebilirsiniz.

Ayrıca, bir veri eşlemeyi bir sözleşme şablonuyla ilişkilendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Sözleşme Şablonları.

Veri Eşlemeleriyle İlgili Sorunları Giderme

Salesforce alanları bir eşlemenin başarısız olmasına neden olabilecek doğrulama kuralları içerir. Örneğin, bir Adobe Sign metin alanını bir Salesforce e-posta alanına eşlerseniz alanın içeriği geçerli bir e-posta adresi değilse bu eşleme başarısız olabilir.

İmzalayanların girdiği verilerin Salesforce'a gönderilmesini sağlamak için mümkün olduğunca Adobe Sign form alanı doğrulama kurallarını kullanmaya dikkat edin. Adobe Sign PDF form alanları doğrulama kurallarını PDF belgelerinden standart alır ve Adobe Sign metin etiketlerini kullanırken doğrulama kuralları oluşturmanıza olanak verir. Daha fazla bilgi için bkz. Metin Etiketi Belgeleri.

Bir eşleme herhangi bir nedenle başarısız oluyorsa hata mesajını Adobe Sign Sözleşme nesnesinin "Veri Eşleme Hatası" (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) alanına kaydeder ve veri eşlemenin sahibine hatayı belirten bir e-posta gönderilir.  

Not:

Ayrıca, başarısız olan eşleme alanlarını açığa çıkaran bir rapor veya liste görünümü oluşturmak da mümkündür

E-posta bildirimi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ancak ayarın düzenlenmesiyle kapatılabilir:

 1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
 2. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın
 3. Yönet'i tıklatın
 4. Yeni (veya Düzenle) seçeneğini tıklatın
 5. Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir ayarını bulun (ctrl/cmd +f)
 6. Ayarı istediğiniz şekilde düzenleyin
 7. Kaydet'i tıklatın

Sözleşme Şablonları ve İmza İçin Gönder düğmesi

Adobe Sign Sözleşme Şablonları önceden sözleşmelerinize ilişkin birçok varsayılan değer ve ayar belirlemeniz için kolay bir yol sunar. Ayrıca bir sözleşme şablonunu bir "İmza için Gönder" düğmesine bağlayabilirsiniz.

Sözleşme Şablonları Hakkında

Bu, ad, mesaj, dil, imza türü, sona erme tarihleri ve güvenlik seçenekleri gibi önceden tanımlanan sözleşme alanlarını içerir. Ayrıca, sözleşme şablonuyla belirli bir veri eşleme, birleştirerek eşleme ve nesne (ör. Fırsat, Hesap, İletişim Yetkilisi, Olası Müşteri, Fırsat, Sözleşme) ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıca alıcı tanımlarını önceden ayarlayabilir, alanları sözleşme alanlarına eşleyebilir ve dosya eklerini önceden tanımlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra ilgili bir nesne kaydında görünen "İmza İçin Gönder" düğmesini varsayılan olarak bir sözleşme şablonuna bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Düğmeyi tıklattığınızda bir sözleşme şablonu kullanarak bir sözleşme oluşturulur.

Sözleşme Şablonu Oluşturma

Yeni Sözleşme Şablonu oluşturmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

 1. Ekranın sol üst kısmındaki Uygulama Başlatıcı aracından Adobe Sign'ı seçin
 2. Sözleşme Şablonları sekmesini tıklatın
 3. Sözleşme Şablonları ana sayfasında Yeni düğmesini tıklatın
Yeni Sözleşme Şablonları'na gidin

 

Ekrandaki bir kaplamada yeni şablon adını girmeniz istenir.

    4. Şablon adını girin ve Kaydet'i tıklatın

1_template_name

Yeni Sözleşme Şablonu sayfası görüntülenir ve ad, en üstte yer alır.

Adın sağ tarafında, aşağıdaki seçeneklerin sunulduğu menüyü açan bir "daha fazlasını göster" açılır menü simgesi bulunur:

 • Adı Düzenle - Mevcut şablonun adını değiştir
 • Sahibi Değiştir - Mevcut şablonun sahibini değiştir. Salesforce kuruluşundaki mevcut bir kullanıcıya atanmalıdır
 • Klonla - Mevcut şablonu, benzersiz bir Salesforce kimlik numarasıyla yineler
 • Sil - Mevcut şablonu Salesforce'tan siler
agreement_templateheaderoptions

 

Kaydet düğmesinin hemen altında şablon kimliği ile şablonu kimin oluşturduğuna, kimin en son değiştirdiğine ve şablonun kime ait olduğuna dair meta veriler bulunur.

Etkin/Devre Dışı anahtarı, şablonu kullanılabilir veya kullanılamaz (sırasıyla) duruma getirir. Yeni şablonlar Etkin durumunda oluşturulur.

template_id

5. Şablon Ayrıntılarını Yapılandırın

Şablon Ayrıntıları, Salesforce nesnesini referans alarak şablon tarafından oluşturulan sözleşmelere ilişkin temel ayrıntıları içerir.

 • Sözleşme Adı - Bu alan, Sözleşmenin varsayılan adını tanımlar. Tüm sözleşmeler başlangıçta bu adla oluşturulur.

Sözleşme Adı gibi metin alanları, dinamik şekilde anlamlı alan değerleri oluşturmak için tanım kapsamında Salesforce değişkenlerini kullanabilir.

Örneğin, sözleşme oluşturulduğunda alıcıların adını eklemek için Sözleşme Adı'nı özelleştirebilirsiniz. Ör: Acme Corp Sözleşmesi - {!Name}

 • Salesforce Nesnesi - Sözleşme şablonundaki isteğe bağlı tanımların bazıları için ana referans olarak kullanmak istediğiniz Salesforce Ana Nesnesini seçin.

Örneğin, sözleşme için arama alanlarına Alıcılar, Alan Eşlemeleri veya Ekler tanımlayabilir ve Ana Nesneye veya arama nesnelerinden alınan verilere eşleyebilirsiniz. 

Sözleşme Şablonunda tanımlanmış bir Ana Nesneniz varsa sözleşmeyi Ana Nesnedeki "İmza İçin Gönder" düğmesinden başlatmanız gerekir. (Bir varsayılan düğmeyi etkinleştirme veya yeni "İmza İçin Gönder" düğmeleri oluşturma hakkında daha fazla bilgiye İmza İçin Gönder Düğmesini Etkinleştirme bölümünden ulaşabilirsiniz.)

 • Otomatik Gönder - Sözleşmelerin gönderilmesini tetiklemek için kullanmak istediğiniz otomatik iş akışlarınız varsa veya bir kullanıcı bir Salesforce kaydından İmza İçin Gönder düğmesini tıklattıktan sonra bir sözleşmeyi otomatik olarak göndermek istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin. 

Otomatik Gönder seçeneğinin çalışması için sözleşme şablonunda tanımlanmış en az bir ek dosyanın ve bir alıcının olması gerekir.

template_details

Gelişmiş Seçenekler

 • Sözleşme Türü - Tanımlanan Sözleşme Türleri listesinden seçim yapın
  • Raporlanabilirliği iyileştirmek için faydalıdır
 • Dil - E-postalar ve ekranda görüntülenen talimatlar dahil olmak üzere alıcıyla iletişimde kullanılan dili tanımlar
 • Bu sözleşme için imza türünü seç - Toplanacak imza türü için varsayılan değeri seçin:
  • E-İmza - Elektronik imzalar varsayılan olarak toplanır
  • Yazılı İmza - Alıcılardan belgeyi indirip ıslak imza atmaları, imzalı belgeyi taratmaları ve ardından bu belgeyi Adobe Sign'a yüklemeleri istenir

Sözleşme alanlarına veri eşle

Sözleşme Şablonundaki sözleşme alanlarına veri eşlemek için:

Sözleşme alanlarına veri eşleme bağlantısını tıklatın

Sözleşme Şablonundaki sözleşme alanlarına veri eşlemek için:

Sözleşme alanlarına verileri eşleme bağlantısını tıklatın ve bir Eşleme Yöntemi seçin:

 • Nesneden Seçme
  • Bu seçenek, Salesforce Nesnesi'nin tanımlanmasını gerektirir
  • Ayarladığınız ana nesneye bağlı olarak, bir alan Kaynağı ve bir Hedef Sözleşme alanı seçin.

Örneğin, Ana Nesne "Fırsat" olabilir. Bir sonraki ekranda ana nesnenizden (ör. Fırsat) kaynak alanı seçin ve ayrıca verilerin eşleneceği hedef Sözleşme nesne alanını da belirleyin.

select_from_object
 • Belirli Değer Girme
  • Hedef Sözleşme alanına tam değer iletin
input_specific_value

Eşlenen tüm alanlar şablonda tek tek düzenlenebilecek veya silinebilecek şekilde listelenir.

mapped_data_fields

6. Ek sekmesini yapılandırın

Şablonun sağlaması gereken belgeleri ekleyin.

Şablona herhangi bir belge eklenmezse gönderenin, Sözleşmeyi yapılandırırken belgeyi seçmesi gerekir.

Şablon, Otomatik Gönder'e ayarlanmışsa şablona en az bir belge eklenmesi gerekir.

 • Belge eklemek için yükle - En üstteki alan, masaüstünden sürükle ve bırak yöntemi veya menüden yönetilen sihirbaz üzerinden dosya yükleme aracılığıyla bir dosya eklemenize olanak tanır

Not:

Sürükle ve bırak yöntemiyle veya Dosya Yükle seçeneğiyle yüklenen dosyalar, yükleyiciye ait Salesforce CRM ve Dosyaları içeriğine eklenir (Dosya olarak saklanır).

 • Belge eklemek için seç - Bu seçenek, radyo düğmesi seçenekleri altında yer alan Arama çubuğu kullanılarak belirli kitaplıklara göre belge aramanıza olanak tanır:
  • Salesforce CRM ve Dosyaları - Kişisel kitaplığınız. Sisteminizden yüklediğiniz belgeler, daha sonra kullanmak üzere bu kitaplıkta saklanır
  • Salesforce Belgeleri - Kullanıcılar arasında paylaşılan Salesforce kitaplığı
  • Adobe Sign Kitaplığı - Adobe Sign sisteminde saklanan kitaplık içeriği
  • Gelişmiş Arama - Yukarıdaki seçeneklerin tümünü sunan tek bir arayüz
template_attachment

Gelişmiş Seçenekler

Nesne veya çalışma zamanı değişkeninden belge ekle - Bu seçenek, Salesforce nesnesi veya çalışma zamanı değişkeninden bir belge ya da nesne seçmenize olanak tanır.  

Bazı Salesforce ana nesneleri, belgenin kaynağı için ek seçenekler sunar (ör: Şablon Ayrıntıları sekmesinde tanımlanmış Salesforce Nesnesi Fırsat ise Fırsat Fiyat Teklifinden Ekle adlı ek kaynak seçeneği sunulur)

 

Üç seçenek vardır:

○ Salesforce Nesnesinden Ekle

Kaynak Türü - Belge için nesne türü olarak Dosya veya Ek seçeneğini belirleyin

►Belge Seçimi - Aşağıdaki kriterlerden birine bağlı olarak eklenecek belgeyi seçin:

○ En Son Belge - En yeni Oluşturma Tarihi

○ En Eski Belge - En eski Oluşturma Tarihi

○ Tüm Belgeler - Bulunan tüm belgeler

add_from_salesforceobject

○ Fırsat Fiyat Teklifinden Ekle

►Fiyat Teklifi Türü:

○ En Son Fiyat Teklifi

○ En Eski Fiyat Teklifi

►Fiyat Teklifi Türü Belirleme Ölçütü:

○ Son Değiştirme Tarihi

○ Oluşturulma Tarihi

►Fiyat Teklifi Belge Türü

○ En Son Belge

○ En Eski Belge

○ Tüm Belgeler

add_from_opportunityquote

○ Çalışma Zamanı Değişkeni

Bir nesneden dinamik şekilde ek iliştirme

Çalışma zamanı değişkeni adı ekle - Salesforce nesnenizden değişken ve kimlik türünü belirtin

runtime_variable

 

 • Form Alanı Şablonu Ekle - Adobe Sign kitaplığından bir alan şablonunu içe aktarın

7. Alıcıları yapılandırın

Alıcılar sekmesi, sözleşme için alıcılar yığınını kontrol eder.

 • Tüm Alıcılar İmzalar - Şablonda tanımlanmış tüm alıcıların, tabi oldukları role göre sürece katılmaları gerekir. Bu, yalnızca gönderen tarafından imzalanması beklenmeyen tüm sözleşmeler için geçerli ayardır
 • Yalnızca Gönderen İmzalar - Şablona "Yalnızca Ben İmzalayacağım" işlevini eklemek için bu seçeneği etkinleştirin.

Bu seçeneğin kullanılması için Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir ayarı etkinleştirilmelidir. Gereksinimlerinize bağlı olarak bu seçenek, Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar ayarı kullanılarak salt okunur olarak ayarlanabilir.

Alıcı yığını, sözleşmenin önemli dört unsurunu belirler:

 • Sözleşmeye dahil olanlar - Sözleşmenin alıcıları (ve Bilgi Alanı'na eklenen taraflar) ayrı ayrı listelenir
 • Doğrulanma yöntemi - Alıcı kimlik doğrulaması, alıcı başına yapılandırılabilir
 • Yetkili oldukları işlemler - Alıcılara, sözleşmeyle nasıl etkileşimde bulunabileceklerini ve denetim raporuna nasıl kaydedileceklerini tanımlayan kendi rolleri atanabilir
 • Sözleşmeye erişim kazanma sıraları - En soldaki sayı, döngü içinde alıcının belgeye ne zaman erişim kazandığını belirtir.

Tipik imza süreçleri sıralı bir düzende ilerler ancak dizin sayıları manuel olarak aynı değere ayarlanarak paralel bir süreç uygulanabilir. Bu, tamamen paralel bir süreç uygulanarak tüm alıcı yığınında veya hibrit bir imza akışı uygulanarak yığının yalnızca bir bölümünde gerçekleştirilebilir.

Alıcılar, aşağıdaki unsurlara göre eklenebilir:

 • Salesforce nesnesi - İletişim Yetkilisi, Kullanıcı, Olası Müşteri veya Grup
 • E-posta - Herhangi bir e-posta adresi kabul edilir
 • Çalışma Zamanı Değişkeni - Ana nesnede yer alan bir değişkenden içe aktarılan değere bağlı olarak dinamik şekilde bir alıcı ekleyin (Şablon Ayrıntıları sekmesinde tanımlandığı şekilde)

Mesaj bölümü, Şablon Ayrıntıları sekmesinden Sözleşme Adı'nı içe aktarır.

 • Sözleşme Adı altındaki metin alanı, alıcılara gönderilen e-postadaki genel mesaj metnini sağlar.
template_recipients

Gelişmiş Seçenekler

 • Barındırılan imzaları (şahsen imzalar) etkinleştir - İmzalayan uygunsa barındırılan, şahsen imzalamayı desteklemek için etkinleştirin
 • Önizleme ve Yerleştirme Alanlarını Etkinleştir - Sözleşmeyi önlemenize ve imza için göndermeden önce sözleşmeye form alanları sürükleyip bırakmanıza olanak vermesi için bu seçeneği etkinleştirin
 • Şu Kişi Adına Gönder - Sözleşme, bu alanda belirtilen kullanıcı kayıt kimliği adına gönderilir

Not: "Şu Kişi Adına Gönder" işlevini kullanıyorsanız öncelikle bu talimatları uygulayarak bu işlevi etkinleştirdiğinizden emin olun.

 • Gelişmiş Kimlik Doğrulama Yöntemleri - Bu seçenekler, imzalayan kimliğini doğrulamayı Dahili / Harici alıcı durumuna göre kontrol ediyorsanız alıcılar için kimlik doğrulama yöntemlerini yapılandırmanıza olanak tanır

8. Veri Eşleme ekleyin

Veri Eşleme sekmesinde bu sözleşme şablonu gönderilirken hangi veri eşleme veya birleştirerek eşlemenin ya da ikisinin birden otomatik olarak çalıştırılacağını isteğe bağlı olarak belirleyebilirsiniz.

template_data_mapping

 Birleştirerek Eşleme - Salesforce alanlarını, gönderilmeden önce bir sözleşmede birleştirmek için bir veri eşleme seçin

 Veri Eşleme - İmzalanmış bir sözleşmedeki girişleri tekrar Salesforce'a eşlemek için kullanılacak bir veri eşleme seçin

 

9. Ek kuralları yapılandırın

Ek kurallar, sık kullanılan sözleşme görevlerini otomatik hale getiren seçeneklerdir:

 • Otomatik Hatırlatıcılar - Otomatik hatırlatıcılar için bir seçenek belirleyin. Seçenekler arasında Hiçbir Zaman, İmzalanana Kadar Her Gün veya İmzalanana Kadar Her Hafta bulunur
 • Sona Ermeye Kalan Gün - Sözleşmenin sona ermesine kadar kalan gün sayısını girin
  • Sona erme tarihini dinamik olarak hesaplamak için sözleşme şablonundan sözleşme kaydı oluşturulduğunda girilen gün sayısı geçerli tarihe eklenir

Not: Sürüm 21.x'ten önceki paket sürümünü kullanan organizasyonlar, Sona Ermeye Kalan Gün'ü sayı alanı olarak gösterir.

Paket yükleme sürümü 21.x veya üzeri olan organizasyonlar, bu alanı Metin alanı olarak gösterir ve Ana Nesnedeki diğer alanlara başvurulmasını sağlar (ör. {!Expiration Date}

Sürüm 21'den önceki bir sürümden yükseltme yapmış olan müşterilerin her iki alana da sahip olur

 • İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si - Bir sözleşmenin imzalayanlarını sözleşmeyi imzaladıktan sonra otomatik olarak belirtilen URL'ye yönlendirmek için bir URL girin. Bu seçeneği kullanmak için İmza Sonrası Seçeneklerini Etkinleştir ayarı etkinleştirilmiş olmalıdır
 • İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi (saniye) - İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir ayarı etkinse ve İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si belirtilmişse (bkz. aşağıdaki bölüm) yeniden yönlendirme yapılmadan önce geçecek saniye sayısını girin
 • İmzalanan belgeyi parola ile koruma - İmzalayanlara gönderilen imzalanmış PDF'yi şifrelemek için bu seçeneği etkinleştirin
 • Tüm sözleşmeler için varsayılan şablon olarak ayarla - Bu şablonu yeni sözleşmeleriniz için Varsayılan sözleşme şablonu olarak ayarlamak istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirin. Ayrıca, diğer sözleşmelerle ilişkilendirmek için varsayılan sözleşme şablonunu geçersiz kılabilecek belirli bir sözleşme şablonu da tanımlayabilirsiniz. Örneğin, belirli bir sözleşme şablonuyla ilişkili Hesap nesnesi için özel bir "İmza İçin Gönder" düğmesi oluşturabilirsiniz. Özel düğmeler hakkında daha fazla bilgiye İmza İçin Gönder Düğmesini Etkinleştirme bölümünden ulaşabilirsiniz
 • Chatter Yayınlayıcı Eylemleri Olarak Etkinleştirildi - Organizasyonunuzda Chatter Yayınlayıcı Eylemlerini etkinleştirdiyseniz bu Sözleşme Şablonunu etkinleştirmek için bu kutuyu işaretleyebilirsiniz. Chatter Yayınlayıcı Eylemi kullanıcıların Chatter'dan sözleşme göndermelerine olanak tanır. Bu sözleşmeyi İletişim Yetkilisi, Hesap veya Fırsat gibi ana nesnelerden herhangi biri için Chatter Eylemi açısından etkinleştirmek üzere bu kutuyu işaretleyin. Örneğin, Ana Nesne Fırsat ise bu kutu işaretlendiğinde kullanıcılar tüm Fırsat Chatter yayınlarından bu sözleşme şablonuyla gönderim yapabilirler. Ana nesneyi boş bırakırsanız ana sayfa Chatter yayınındaki sözleşme şablonunu etkinleştirebilirsiniz. Adobe Sign Chatter Yayınlayıcı Eylemini etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin
template_rules

"İmza için Gönder" Düğmesini Etkinleştirme

"İmza için Gönder" düğmesi, varsayılan sözleşme şablonuyla veya yapılandırdığınız tüm belirli sözleşme şablonlarıyla ilişkilidir. Salesforce için Adobe Sign, varsayılan olarak Fırsat, Hesap, İletişim Yetkilisi, Olası Müşteri veya Sözleşme sayfa düzenlerinize ekleyebileceğiniz bir "İmza için Gönder" düğmesi içerir. Ayrıca, diğer nesnelere eklenebilecek ve farklı sözleşme şablonlarıyla ilişkilendirilebilecek çeşitli özel "İmza için Gönder" düğmeleri de oluşturabilirsiniz.

Fırsat nesnesi için "İmza için Gönder" düğmesinin nasıl etkinleştirileceğine ilişkin örneği aşağıda bulabilirsiniz:

    1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi
alanına gidin

    2. Sol taraftaki nesne listesinden düzenlemek istediğiniz nesneyi (bu örnekte Fırsat) seçin

    3. Soldaki bölmeden Sayfa Düzenleri seçeneğini tıklatın

    4. Düzenlemek istediğiniz sayfa düzenini seçin

    5. Sayfa düzeni açıldığında soldaki listeden Düğmeler'i seçin

    6. İmza için Gönder düğmesini üst kısımdan Fırsat Ayrıntısı bölümündeki "Özel Düğmeler" kutusuna sürükleyin.

"İmza için Gönder" Düğmesini üst kısımdan "Özel Düğmeler" kutusuna sürükleyin

Özel "İmza için Gönder" Düğmeleri Oluşturma

Diğer nesneler için özel "İmza için Gönder" düğmeleri oluşturabilirsiniz. Düğmeyi gereksinimlerinize uygun olarak etiketleyebilirsiniz.

Fırsat nesnesi için özel bir "İmza için Gönder" düğmesinin nasıl oluşturulacağına ilişkin örneği aşağıda bulabilirsiniz:

    1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

    2. Sol taraftaki nesne listesinden düzenlemek istediğiniz nesneyi (bu örnekte Fırsat) seçin

    3. Nesne sayfası yüklendiğinde soldaki bölmeden Düğmeler, Bağlantılar ve Eylemler bölümünü seçin

    4. Sağ üst köşedeki Yeni Düğme veya Bağlantı düğmesini tıklatın

• Özel Düğme veya Bağlantı Düzenleme sayfası görüntülenir

Özel Düğme veya Bağlantı Düzenleme sayfası

5. Varsayılan Fırsat düğmesi için ayarlananı kopyalayabilirsiniz (bkz. aşağıdaki ekran görüntüsü) ama yolun sonundaki Nesne Kimliği değişkenini eklemek istediğiniz Nesne Kimliği değişkeniyle değiştirmeniz gerekir: /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}

52_managed_send_button

 

• (İsteğe bağlı) Düğmeyle belirli bir Sözleşme Şablonu ilişkilendirme:

Belirli bir "İmza için Gönder" düğmesiyle belirli bir Sözleşme Şablonunu ilişkilendirmek istiyorsanız düğme yolu şu şekilde olmalıdır:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Object.Id}&templateId=a011I000006tTeXQAU

Burada templateId kullanılacak sözleşme şablonunun özel kimliği olarak ayarlanmalıdır. Bu değer ayarlanmazsa varsayılan sözleşme şablonu kullanılır. templateId değerini sözleşme şablonu sayfasının URL'sinden alabilirsiniz:

URL'deki Sözleşme Şablonu Kimliği

• (İsteğe bağlı) retURL parametresini kullanarak, düğme tıklatıldıktan ve sözleşme oluşturulduktan sonra kullanıcıyı sözleşme sayfasından farklı bir sayfaya gönderebilirsiniz.

Örnek: Tıklatıldığında kullanıcıyı Sözleşme sayfasına gitmek yerine belirtilen URL'ye getiren veya tekrar kayda geri döndüren bir "İmza için Gönder" düğmesi tanımlayabilirsiniz. Bu düğmeyi tanımlamak için örnek olarak bu dizeyi kullanın:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

 

• (İsteğe bağlı) Düğme tıklatıldıktan sonra "Gönder" için bir onLoadAction tetikleyin

Örnek: Tıklatıldığında kullanıcıyı sözleşme sayfasına getirecek, sayfa yüklendikten sonra sözleşmenin ek kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan "Gönderilmesini" sağlayacak bir "İmza için Gönder" düğmesi tanımlayabilirsiniz. Bu düğmeyi tanımlamak için örnek olarak bu dizeyi kullanın:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

onLoadActions hakkında daha fazla bilgi edinmek için onLoadActions bölümüne bakabilirsiniz. Alternatif olarak Sözleşme kaydındaki "Yüklü Eylem Üzerine (Seçim Listesi)" alanına "Gönder" değerini eşleyebilirsiniz. Bu eşlemenin nasıl tanımlanacağı hakkında bilgi edinmek için Verileri Sözleşme Alanlarına Eşleme bölümüne bakabilirsiniz.

3. Kaydet düğmesini tıklatın.

Özel düğme oluşturulduktan sonra ilgili nesneye ait Sayfa Düzeni'ne gidin ve bunu yukarıda Fırsat örneği için açıklanan benzer adımları uygulayarak sayfaya ekleyin. (Daha fazla bilgiye "İmza İçin Gönder" Düğmesini Etkinleştirme bölümünden ulaşabilirsiniz.)

İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştirme

İmzalayanları istediğiniz başlangıç sayfasına yönlendirmek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu şekilde, sözleşme gönderme sayfasında "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si" ve "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi" seçenekleri etkinleşir. Sözleşme imzalayan kişiler imza attıktan sonra belirtilen URL'ye yönlendirilir. Örneğin, imzalayanları şirketinizin web sitesine veya bir anket sayfasına yönlendirebilirsiniz. Bu seçenek, Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler ayarını kullanan gönderenler için salt okunur olarak ayarlanabilir.

İmza sonrası seçenekleri etkinleştirmek için:

 1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
 2. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın
 3. Yönet'i tıklatın
 4. Yeni (veya Düzenle) seçeneğini tıklatın
 5. İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir ayarını bulun
  1. (İsteğe bağlı) Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler ayarını bulun
 6. Gerekli şekilde düzenleyin ve Kaydet'i tıklatın

"Şu Kişi Adına Gönder…" İşlevini Etkinleştirme

Not:

Başka bir kullanıcı adına gönderme özelliği Salesforce için Adobe Sign'ın sadece v11.7 veya daha yeni sürümlerinde çalışır.

Salesforce organizasyonunuzdaki bir kişinin başka bir kişi adına sözleşme göndermesinin gerektiği durumlar olduğunda "Şu Kişi Adına Gönder" işlevini etkinleştirmek isteyebilirsiniz. Bu özellik "Arka Plan Eylemleri" Sözleşme alanında yapılan bir güncellemeyle ya da Sözleşme Şablonlarındaki "Otomatik Gönder" seçeneğiyle tetiklenen arka planda gönderme dahil olmak üzere, tüm sözleşme gönderme işlemleri için çalışır. Ayrıca, sözleşme oluşturulduğunda otomatik olarak doldurulması için bir Sözleşme Şablonunda "Şu Kişi Adına Gönder" seçeneğinin kullanılması için bir kullanıcının aranmasını sağlayacak biçimde ayar yapabilirsiniz.  

"Şu Kişi Adına Gönder" işlevini etkinleştirmek için:

1. Aşağıdaki işlemleri yaparak "Başka Kişiler Adına Göndermeye İzin Ver" ayarını etkinleştirin:

a. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar
alanına gidin

b. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın.

c. Yönet düğmesini tıklatın.

d. Yeni (veya Düzenle) düğmesini tıklatın.

e. Başka Kişiler Adına Göndermeye İzin Ver ayarını bulun (ctrl/cmd +f) ve gerekli şekilde düzenleyin

Başka Kişiler Adına Göndermeye İzin Ver ayarı

f. Kaydet düğmesini tıklatın

 

2. Aşağıdaki işlemleri yaparak "DC – Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver" alanını Kullanıcı kaydı sayfa düzenine ekleyin:

a. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

b. Nesne Yöneticisi'nden Kullanıcı'yı seçin

c. Kullanıcı nesne alanının sol bölmesinden Kullanıcı Sayfa Düzenleri'ni seçin

d. Kullanıcı Düzeni bağlantısını tıklatın

e. Alanlar seçili durumdayken, Adobe Sign Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver'i tıklatın ve düzenin "Ek Bilgiler (Başlık yalnızca düzenleme sırasında görünür)" bölümüne sürükleyin.

Adobe Sign Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver'i tıklatın ve "Ek Bilgiler" bölümüne sürükleyin

f. Kaydet düğmesini tıklatın

 

3. Adına gönderim yapmak istediğiniz belirli kullanıcı için "Adobe Sign Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver" seçeneğini aşağıdaki şekilde etkinleştirmeniz gerekir:

a. Kurulum > Yönetim > Kullanıcılar > Kullanıcılar alanına gidin

b. İlgili kullanıcı için Düzenle Eylemini tıklatın.

c. Kullanıcı Düzenleme sayfasındaki Ek Bilgiler bölümünde, Adobe Sign Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver seçeneğini etkinleştirin.

d. Kaydet düğmesini tıklatın

Adobe Sign Başka Kullanıcılar Olarak Göndermeye İzin Ver seçeneği

4. Aşağıdaki işlemleri yaparak "Başka Kişiler Adına Gönder" alanını Sözleşme sayfa düzenine ekleyin:

a. Kurulum > Oluştur > Oluştur > Nesneler alanına gidin.

b. Sözleşme bağlantısını tıklatın.

Sözleşme Nesnesi bağlantısı

c. Bu bölüme gitmek için sayfanın en üst kısmındaki Alan Kümeleri'ni tıklatın.

Alan Kümeleri bağlantısı

d. Düzenle Eylemi'ni tıklatın.

Alan Kümelerini Düzenleme düğmesi

e. Sözleşme seçiliyken, Şu Kişi Adına Gönder alanını bulun ve tıklatıp Alan Kümesinde bölümüne sürükleyin.

Şu Kişi Adına Gönder nesnesini sayfa düzenine sürükleyin

f. Gönderilecek sözleşmeyi ayarlarken "Şu Kişi Adına Gönder" alanının, diğer kişilerin kendi adına sözleşme göndermesine izin veren kullanıcıyla doldurulması gerekir. 

 

Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştirme

Sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde bulunan "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneğini görüntülemek ve etkinleştirmek için bu ayarı etkinleştirin. "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneği kullanılırken, sözleşme veya belgeyi imzalayacak olan gönderen görebilir. Bu işlev, Adobe hizmetlerindeki "Fill & Sign" işlevine benzer. Bu seçenek, Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar ayarı kullanılarak salt okunur biçimde ayarlanabilir.

Yalnızca Gönderen İmzalar özelliğini etkinleştirmek için:

 1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin
 2. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın
 3. Yönet'i tıklatın
 4. Yeni (veya Düzenle) seçeneğini tıklatın
 5. Yalnızca Gönderen İmzalar ayarını bulun
  1. (İsteğe bağlı) Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar ayarını bulun
 6. Gerekli şekilde düzenleyin ve Kaydet'i tıklatın

onLoadActions

Salesforce; Gönder, Hatırlat, Sil, İptal, Güncelle ve Görüntüle gibi Sözleşme düğmesi eylemleri için Adobe Sign tarafından desteklenen onLoadAction URL parametresi aracılığıyla eylemleri otomatik olarak tetikleyebilir. URL parametresi, yalnızca etkinleştirilen ayarların kullanılmasını sağlamak için yönetici tarafından düzenlenen Araç Çubuğu Ayarlarına uyar (bkz. Gelişmiş Özelleştirme Kılavuzu).

onLoadAction içeren URL örneği:

 • Gönder: Hesabınızda Taslak durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

 • Hatırlat: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

 • Sil: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

 • İptal: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

 • Güncelle: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

 • Görüntüle: Hesabınızda İmza için Gönderildi, İmzalandı veya İptal Edildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

İndir

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi