Wat is een catalogus?

Een catalogus is een database die de locatie van uw foto's en informatie hierover over bijhoudt. Wanneer u foto's bewerkt, beoordeelt, trefwoorden eraan toevoegt, of andere activiteiten uitvoert met foto's in Lightroom, worden al deze wijzigingen opgeslagen in de catalogus. De fotobestanden zelf worden niet aangeraakt.

Opmerking: catalogi zijn niet hetzelfde als verzamelingen. Verzamelingen zijn een organisatorisch hulpmiddel in een catalogus. Zie Met fotoverzamelingen werken.

Als u Lightroom de eerste keer start, wordt automatisch een leeg catalogusbestand (bijvoorbeeld Lightroom 5 catalogus.lrcat) voor u aangemaakt. Om met deze standaard te werken, klikt u op de knop Importeren.

Voor meer informatie over catalogi, inclusief een videozelfstudie, zie Werken met Lightroom-catalogi.

Hoe maak of open ik een andere catalogus?

 • Om een catalogus te maken: Start Lightroom en kies Bestand > Nieuwe catalogus. Geef op waar u de catalogus wilt opslaan, voer een naam in, en klik op Maken.
 • Om een andere catalogus te openen: Kies Bestand > Open catalogus, navigeer naar de locatie van de catalogus die u wilt openen, en klik op Openen.
 • Als u meerdere catalogi hebt, vertelt Lightroom welke u moet openen wanneer u het programma start: Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Lightroom > Voorkeuren (Mac OS) en bepaal u vervolgens een optie in het venster Algemeen. Voor meer informatie over de opties, zie De standaardcatalogus wijzigen.
Vertel Lightroom welke catalogus u wilt openen bij opstarten.

Opmerking:

Tenzij u met miljoenen foto's werkt en de prestaties meetellen, is het gebruik van meerdere catalogi niet aanbevolen. Bekijk Julieanne Kost's videodemo Een of meerdere catalogi? op Adobe TV voor professionals en leken over het gebruik van een of meerdere catalogi in alle versies van Lightroom.

Hoe open ik mijn oude catalogus in mijn nieuwe versie van Lightroom?

Wanneer u een nieuwe versie van Lightroom upgradet en een catalogus uit een oudere versie opent, werkt Lightroom automatisch de catalogus bij. De oude catalogus blijft ongewijzigd. De nieuwe, bijgewerkte catalogus bevat alle metagegevens die aan de vorige catalogus en foto's gekoppeld zijn.

 1. Start de nieuwe versie van Lightroom voor de eerste keer, of open de nieuwe versie van Lightroom en kies Bestand > Open catalogus.

 2. Navigeer naar het oude catalogus.lrcat.lrcat-bestand en klik op Openen.

 3. Als erom wordt gevraagd, klikt u op Opnieuw starten om de huidige catalogus te sluiten en Lightroom opnieuw te starten.

  Vertel Lightroom om met de geselecteerde catalogus opnieuw te starten.
 4. Klik op Upgrade.

  Bevestig dat u de catalogus wilt verwijderen

Opmerking:

Als u problemen hebt met het upgraden van een catalogus, opent u de oude catalogus in uw eerdere versie van Lightroom en exporteert u deze als een nieuwe catalogus. Vervolgens importeert u de geëxporteerde catalogus in de nieuwe versie van Lightroom. Zie Een catalogus exporteren of deze zelfstudievideo.

Zijn catalogi in Lightroom achterwaarts compatibel?

Nee, de catalogi in Lightroom zijn niet achterwaarts compatibel. Catalogi van een nieuwe Lightroom-versie kunnen niet worden geopend in de oudere versies. 

Wanneer u een catalogus van een nieuwe versie in een oudere Lightroom-versie probeert te openen, wordt een dialoogvenster weergegeven met: De Lightroom-catalogus met de naam [Uw catalogusnaam] kan niet worden geopend omdat deze te nieuw is om door deze versie van Lightroom te worden gebruikt.

Importeer de vereiste foto's in Lightroom en maak een andere catalogus van die versie zodat die werkt in oudere versies.

Raadpleeg de onderstaande tabel om uw cataloguscompatibiliteit te achterhalen.

Versie Compatibiliteit van catalogus
Lightroom Classic 8.x
 • Compatibel met Lightroom Classic CC 7.x
 • Niet compatibel met Lightroom CC 2015.x, Lightroom 6.x, Lightroom 5.x en eerdere versies
Lightroom Classic CC 7.x
 • Niet compatibel met Lightroom CC 2015.x, Lightroom 6.x, Lightroom 5.x en eerdere versies
Lightroom CC 2015.x
 • Compatibel met Lightroom 6.x
 • Niet compatibel met Lightroom 5.x, Lightroom 4.x en eerdere versies
Lightroom 6.x
 • Compatibel met Lightroom CC 2015.x
 • Niet compatibel met Lightroom 5.x, Lightroom 4.x en eerdere versies
Lightroom 5.x
 • Niet compatibel met Lightroom 4.x en eerdere versies

Waar is mijn catalogus?

Standaard slaat Lightroom catalogi in de volgende mappen op:

 • Windows: \Gebruikers\[gebruikersnaam]\Afbeeldingen\Lightroom
 • Mac OS: /Gebruikers/[gebruikersnaam]/Afbeeldingen/Lightroom

Voor de standaardlocaties van catalogi en andere belangrijke Lightroom-bestanden, zie:

Opmerking:

Als u uw catalogus hebt verplaatst en niet hebt onthouden waar hij staat, zoekt u naar "lrcat" in de Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS).

Kan ik een catalogus op een netwerk opslaan?

Nee, u kunt geen catalogi op een netwerk opslaan, maar u kunt wel uw foto's op een netwerk opslaan. Met slimme voorvertoningen kunt u uw foto's in Lightroom bewerken, zelfs wanneer u niet met het netwerk verbonden bent of wanneer uw computer niet verbonden is met de schijf die verbinding met uw foto's heeft.

Het verplaats ik een catalogus?

U kunt uw catalogus naar een andere locatie op de vaste schijf van uw computer, naar een externe schijf, of naar een andere computer verplaatsen. Gebruik gewoon de Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS) om de volgende bestanden naar de nieuwe locatie te slepen of te kopiëren:

 • Catalogus: [catalogusnaam].lrcat
 • Voorvertoningen: [catalogusnaam] Previews.lrdata
 • Slimme voorvertoningen (Lightroom 5 en later): (catalogusnaam) Smart Previews.lrdata
Let op: u verplaatst geen foto's, en u verplaatst ook de Lightroom-toepassing zelf niet. Als Lightroom de catalogus of uw foto's niet kan vinden nadat u een catalogus hebt verplaatst, zie Lightroom kan mijn catalogus niet vinden. Hoe kan ik het zoeken? Of Mijn catalogus kan mijn foto's niet vinden. Hoe kan ik ze zoeken?
 
Als u een catalogus overdraagt tussen een Windows-computer en Mac, kopieert u de catalogus, de voorvertoning en afbeeldingsbestanden van de oorspronkelijke computer op een USB-stick of externe schijf. Vervolgens plaatst u die schijf op de tweede computer en kopieert u de bestanden naar de gewenste locatie op de tweede computer.

Opmerking:

Voor een video over hoe u een catalogus tussen twee computers kunt overdragen, bekijk Julieanne Kost's videodemo Lightroom migreren naar een andere computer op Adobe TV.

Een catalogus hernoemen

U kunt een catalogus hernoemen in de Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS). Als u een catalogus hernoemt, moet u de overeenkomstige voorvertonings- en slimme voorvertoningsbestanden ook hernoemen.

 1. Sluit Lightroom.

 2. Navigeer naar uw catalogus en de voorvertoningsbestanden in de Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS). Ze moeten in dezelfde map staan.

 3. Hernoem alledrie bestanden, en zorg dat u het woord voorvertoningen in de voorvertoningsbestanden houdt. Bijvoorbeeld:

Oude bestandsnaam Nieuwe bestandsnaam
Lightroom 5 catalogus.lrcat Mijn reis catalogus.lrcat
Lightroom 5 catalogus Previews.lrdata Mijn reis catalogus Previews.lrdata
Lightroom 5 catalogus Smart Previews.lrdata Mijn reis catalogus Smart Previews.lrdata

Opmerking: De slimme voorvertoning-cachebestanden zijn beschikbaar voor Lightroom 5 en later, niet voor eerdere versies.

Nadat u uw catalogus hernoemt, moet u mogelijk Lightroom helpen hem te vinden. Zie Lightroom kan mijn catalogus niet vinden. Hoe kan ik het zoeken?

Een back-up maken van een catalogus

U kunt automatisch een back-up van uw catalogus maken wanneer u Lightroom afsluit.

 1. Vertel Lightroom hoe vaak u een back-up maakt: Kies Bewerken > Catalogusinstellingen (Windows) of Lightroom > Catalogusinstellingen (Mac OS) en geef een frequentie op in de Catalogusoptie Back-up in het venster Algemeen.

 2. Lightroom afsluiten op het toegewezen tijdstip.

Opmerking:

Om handmatig een back-up van uw catalogus te maken, gaat u naar Catalogusinstellingen, kiest u Back-up van catalogus maken > Eerstvolgende keer dat Lightroom afsluit, en sluit u het venster. Vervolgens verlaat u Lightroom.

Vertel Lightroom om een back-up van de catalogus te maken de eerstvolgende keer dat Lightroom afsluit.

Opmerking:

Comprimeer geen catalogi groter dan 4 GB op macOS, Lightroom CC 2015.1/Lightroom 6.1 en later. De reden hiervoor is dat het standaard uitpakprogramma op Mac geen archieven kan verwerken die groter zijn dan 4 GB. Dergelijke gezipte catalogi worden als 'beschadigd' aangeduid. Vanaf de versie Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8 comprimeert Lightroom echter alle catalogi bij het maken van een back-up, inclusief de catalogi die groter zijn dan 4 GB.

Zie Back-ups van Lightroom-catalogus groter dan 4 GB uitpakken op macOS voor meer informatie.

Belangrijk: wanneer u een back-up van uw catalogus maakt, wordt er geen back-up van de foto's gemaakt waarnaar de catalogus verwijst. Zie voor meer informatie over het maken van back-ups en herstellen van catalogi Back-up van een catalogus maken.

Wat doet optimalisatie met een catalogus?

De catalogus optimaliseren doet verschillende dingen met uw catalogus:

 • het reorganiseert de gegevens in de catalogus zodat ze sneller kunnen worden opgehaald.
 • het werkt de database bij zodat de snelste ophaalmethode kan worden gebruikt.

Een catalogus verwijderen

Zoek met Verkenner (Windows) of Finder (Mac OS) de locatie van de map waarin uw catalogus staat. Vervolgens sleept u de volgende bestanden naar de prullenbak (Windows) of prullenmand (Mac OS):

 • Catalogus: [catalogusnaam].lrcat
 • Voorvertoningen: [catalogusnaam] Previews.lrdata
 • Slimme voorvertoningen (Lightroom 5 en later): (catalogusnaam) Smart Previews.lrdata
U verwijdert geen foto's en u verwijdert ook niet de Lightroom-app. Voor meer informatie over deze taken leest u Creative Cloud-apps verwijderen of Lightroom handmatig verwijderen, en Foto's verwijderen uit catalogi.

Hoe kan ik catalogi combineren of foto's verplaatsen van de ene catalogus naar een andere?

Om catalogi te combineren of samen te voegen — of om foto's van de ene catalogus naar een andere te verplaatsen — importeert u een catalogus in de andere.

 1. Kies Bestand > Open catalogus en selecteer de catalogus waarvan u wilt dat het de master- of primaire catalogus wordt (de catalogus waaraan u wilt toevoegen).

 2. Kies Bestand > Importeren van een andere catalogus en navigeer naar de catalogus die de foto's bevat die u wilt toevoegen . Klik vervolgens op Openen (Windows) of Kies (Mac OS).

 3. In het dialoogvenster Importeren uit catalogus, doet u het volgende:

  1. Selecteer Inhoud catalogus, selecteer de mappen met de foto's die u wilt importeren.

  2. Geef op hoe u nieuwe en bestaande foto's wilt verwerken. Voor meer informatie over deze opties, zie Foto's importeren uit een andere Lightroom-catalogus.

 4. Klik op importeren.

 5. Herhaal stap 1 – 4 voor meer catalogi of foto's die u wilt toevoegen aan de geopende catalogus.

Opmerking:

Een video over het combineren van catalogi, zie Julieanne Kost's video Afzonderlijke catalogi samenvoegen tot mastercatalogus op Adobe TV.

Hoe kan ik mijn catalogus op meerdere computers gebruiken, bijvoorbeeld een laptop en een desktop?

De eenvoudigste manier om Lightroom op meer dan één computer te gebruiken is om uw catalogus en foto's op een externe schijf te bewaren. Vervolgens vertelt u Lightroom, in Voorkeuren om die catalogus standaard te openen.

Hoeveel foto's kan ik in een catalogus hebben?

Er is geen specifiek aantal foto's dat u in een Lightroom-catalogus kunt opslaan. Als uw catalogus groot wordt en u merkt dat Lightroom trager wordt, leest u Prestaties optimaliseren voor uitgebreide suggesties om de snelheid te vergroten.

Wat is de grootste foto die ik in een catalogus kan hebben?

Lightroom ondersteunt 2-5 foto's tot 65.000 pixels lang of breed of maximaal 512 megapixels, net welke kleiner is.

Lightroom kan mijn catalogus niet vinden. Hoe kan ik ze zoeken?

Als u uw catalogus verplaatst of hernoemt, kunt u de volgende keer dat u Lightroom opent een fout "Lightroom-catalogus niet gevonden" krijgen.

 1. In het foutvenster "Lightroom-catalogus niet gevonden" klikt u op Een andere catalogus kiezen.

  Kies een andere catalogus om te openen.
 2. Als de catalogus die u wilt openen niet wordt weergegeven, klikt u opnieuw op "Een andere catalogus kiezen" om de map \Afbeeldingen\Lightroom (Windows) of de map /Pictures/Lightroom (Mac OS) te openen.

 3. Navigeer naar uw hernoemde of verplaatste catalogus, selecteer deze en klik op Kiezen.

 4. In het dialoogvenster Catalogus selecteren is uw hernoemde catalogus waarschijnlijk de eerste catalogus in de lijst. Selecteer deze en klik op Openen.

Mijn catalogus kan mijn foto's niet vinden. Hoe kan ik ze zoeken?

Als u afbeeldingsbestanden in de Finder (Mac OS) of Verkenner (Windows) verplaatst, kan de Lightroom-catalogus ze mogelijk niet meer vinden. Wanneer een catalogus een foto niet kan vinden, wordt een pictogram Foto ontbreekt weergegeven in de fotominiatuur in de rasterweergave van de bibliotheek en in de filmstrip. Het pictogram is een uitroepteken (). De fout Bestand kan niet worden gevonden wordt weergegeven over het fotovoorbeeld in de ontwikkelingsmodule.

 1. In de rasterweergave van de module Bibliotheek klikt u op het pictogram Foto ontbreekt in een fotominiatuur.
 2. Klik op de knop Zoeken en navigeer naar de map die de foto bevat.
 3. Klik op Selecteren.
U kunt de inhoud van ontbrekende mappen op een vergelijkbare manier vinden: rechtsklik (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Mac OS) op een map in het deelvenster Mappen die een vraagtekenpictogram heeft () en kies Ontbrekende map zoeken. Navigeer naar de locatie van de map en klik op Kiezen.

Opmerking:

Om ontbrekende afbeeldingen te voorkomen, verplaatst u altijd foto's vanuit Lightroom in plaats van in het besturingssysteem. Zie Foto's naar een andere map verplaatsen en Ontbrekende foto's zoeken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid