Voorinstellingen opslaan en laden

Wanneer u een voorinstelling maakt in Lightroom, wordt deze opgeslagen op een locatie die alle versies van Lightroom delen. Om deze reden worden voorinstellingen die in een eerdere versie zijn gemaakt, automatisch geïmporteerd wanneer u een nieuwere versie van Lightroom installeert.

Opmerking: De instelling 'Voorinstellingen met catalogus opslaan' in Voorkeuren > Voorinstellingen zorgt dat Lightroom uw voorinstellingen zoekt en opslaat in uw catalogusmap. Als u deze optie inschakelt, wordt geen voorinstellingen in de standaardmap naar de catalogusmap verplaatst. Als u deze optie in Lightroom hebt ingeschakeld en een nieuwe versie installeert, wordt deze voorkeursinstelling niet automatisch doorgegeven aan de nieuwe installatie.

Voorinstellingen voor Ontwikkelen en Procesversie

De verschillen tussen de versies van Lightroom kunnen ervoor zorgen dat bepaalde voorinstellingen voor Ontwikkelen die in een eerdere versie zijn gemaakt, onverwacht gedrag vertonen in een nieuwere versie. Als u bijvoorbeeld een update uitvoert van Lightroom 3 naar Lightroom 4, verandert de standaard Procesversie van 2010 in 2012.

Zie Voorinstellingen voor Ontwikkelen maken en toepassen en Procesversies in de Help van Lightroom.

Verschillen tussen Procesversie 2010 en 2012

De bewerkingsmogelijkheden verschillen per Procesversie:

Verschillen in bewerkingsmogelijkheden gebaseerd op Procesversie

Wanneer u een voorinstelling opslaat, kunt u de Procesversie in de voorinstelling opnemen:

Procesversie opnemen in een voorinstelling

Een voorinstelling van Ontwikkelen bijwerken om de nieuwste Procesversie te gebruiken

Als u een voorinstelling voor Ontwikkelen hebt gemaakt in een eerdere versie van Lightroom waarin de Procesversie is opgeslagen en u wilt dat de voorinstelling de huidige Procesversie gebruikt, maakt u een voorinstelling waarin deze nieuwe instelling is opgenomen. De oorspronkelijke voorinstelling overschrijven is wel mogelijk, maar dit wordt niet aanbevolen omdat de voorinstelling dan niet langer in de vorige versie van Lightroom kan worden gebruikt.

  1. Pas de voorinstelling die u hebt gemaakt in Lightroom 3 toe op een afbeelding in de module Ontwikkelen van Lightroom 4.

  2. Klik op het uitroepteken in de rechterbenedenhoek van de afbeelding. 

    Screen shot 2012-09-13 at 10.08.21 AM
  3. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Procesversie bijwerken en klik op Bijwerken.

    Dialoogvenster Procesversie bijwerken
  4. Controleer de opties in het deelvenster Basis. Het is soms nodig om deze instellingen aan te passen, omdat de schuifregelaars - en hoe ze werken - gewijzigd kunnen zijn. 

  5. Sla de voorinstelling onder een nieuwe naam op.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid