Doplnění pohybu je animace, kterou vytvoříte tím, že pro některé vlastnosti objektu nastavíte v různých snímcích různé hodnoty. Aplikace Animate vypočítá hodnoty této vlastnosti mezi těmito dvěma snímky. Označení doplnění (tween) vzniklo ze slova „mezi (in between)“.

Animace se vytvářejí tak, že nejdřív vytvoříte doplnění pohybu a potom definujete a upravíte jeho vlastnosti. K vlastnostem patří například poloha, velikost, barevné efekty, filtry nebo natočení (v případě instancí nebo textových bloků). Animate pak mezi prvním a druhým časovým bodem automaticky vytvoří postupnou změnu. Dále můžete používat doplnění pohybu, díky kterým se bude objekt pohybovat po cestě pohybu.

Pokud s doplněními teprve začínáte, zkuste si svou první doplňovanou animaci vytvořit podle těchto návodů:

 1. Vytváření doplnění pohybu: Přečtěte si, jak vytvářet animace pomocí doplnění pohybu.
 2. Animování polohy pomocí doplnění: Přečtěte si, jak přidávat doplnění na časovou osu.
 3. Úprava cesty pohybu: Přečtěte si, jak u doplněných animací upravovat cesty pohybu.
 4. Používání klíčových snímků vlastností: Seznamte se s klíčovými snímky vlastností v doplněních pohybu.
 5. Úprava rozsahu doplnění pohybu: Pomocí editoru pohybu nebo inspektoru vlastností můžete upravovat rozsahy doplnění.
 6. Vytváření a používání přednastavení pohybu: Používejte předem nakonfigurovaná doplnění pohybu, která můžete aplikovat na objekt na vymezené ploše.
 7. Vytváření vlastních náběhů a doběhů: Pomocí vlastnosti náběhu nebo doběhu můžete animaci postupně zrychlovat či zpomalovat a dosáhnout tak realistického efektu.

Další informace

Rozsah doplnění:

 • Rozsah doplnění je skupina snímků na časové ose, ve které se v průběhu času mění jedna nebo více vlastností nějakého objektu.
 • Rozsah doplnění pohybu se na časové ose zobrazuje jako skupina snímků v jedné vrstvě s barevným pozadím.
 • Rozsah doplnění můžete vybrat jako jeden objekt a přetáhnout ho na časové ose jinam, třeba i do jiné vrstvy.
 • V každém rozsahu můžete animovat pouze jeden objekt na vymezené ploše. Tomuto objektu se říká cílový objekt daného rozsahu doplnění.

Klíčový snímek vlastnosti:

 • Klíčový snímek vlastnosti je snímek v rozsahu doplnění, ve kterém explicitně definujete jednu nebo více vlastností cílového objektu doplnění.
 • K těmto vlastnostem patří například poloha, alfa (průhlednost), barevný odstín atd.
 • Každá definovaná vlastnost má vlastní klíčové snímky.
 • Pokud v některém snímku nastavíte více než jednu vlastnost, budou v tomto snímku uloženy klíčové snímky všech těchto vlastností.
 • Editoru pohybu se můžete podívat na všechny vlastnosti rozsahu a jejich klíčové snímky.
 • Chcete-li nastavit, které typy klíčových snímků vlastností se budou zobrazovat na časové ose, klikněte v kontextové nabídce rozsahu doplnění pravým tlačítkem na kteroukoli vlastnosti a zvolte Zobrazit klíčové snímky. 

Cílový objekt doplnění

V rozsahu každého doplnění pohybu se nachází jeden objekt, kterému se říká cílový objekt doplnění. Mít v každém doplnění jen jeden cílový objekt má několik výhod:

 • Doplnění si můžete uložit jako přednastavení pro pozdější použití.
 • Doplnění pohybu se dají snadno přesouvat na časové ose (stačí je přetáhnout) i na vymezené ploše.
 • Můžete vyměnit instanci existujícího doplnění tím, že do něj jednoduše zkopírujete a vložíte novou. Případně můžete novou instanci přetáhnout z knihovny nebo použít příkaz Zaměnit symbol. 

Doplnitelné objekty a vlastnosti

K typům objektů, na které lze použít doplnění pohybu, patří filmové klipy, grafika, symboly tlačítek a textová pole. Lze zahrnout následující vlastnosti těchto objektů:

 • Poloha X a Y v 2D prostoru

 • Poloha Z v 3D prostoru (pouze pro filmové klipy)

 • Otočení v 2D prostoru (okolo osy Z)

 • Otočení okolo osy X, Y a Z v 3D prostoru (pouze pro filmové klipy): vyžaduje, aby byl soubor FLA v nastavení publikování nastavený na ActionScript 3.0 a Flash Player 10 nebo vyšší. Prostředí Adobe AIR rovněž podporuje 3D pohyb.

 • Zkosení podle osy X a Y

 • Změna velikosti podle osy X a Y

 • Barevné efekty: zahrnuje alfu (průhlednost), jas, odstín a pokročilá nastavení barev. Barevné efekty lze doplnit pouze u symbolů a textu modulu TLF. Doplněním těchto vlastností dosáhnete toho, že objekty budou přecházet z jedné barvy do druhé. Chcete-li doplnit barevný efekt u klasického textu, převeďte daný text na symbol.

 • Vlastnosti filtrů (filtry nelze aplikovat na grafické symboly)

Stáhnout

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online