Offline procházení webového prohlížeče v prohlížeči Chrome

Offline doplněk Adobe Content Viewer offline extension pro prohlížeč Chrome vám umožní offline procházení obsahu webového prohlížeče DPS ve vašem prohlížeči Chrome.

Instalace rozšíření pro prohlížeč Chrome

Podle následujících pokynů stáhněte rozšíření pro prohlížeč Chrome.

 1. Otevřete prohlížeč Chrome a přejděte na následující adresu URL:

 2. Kliknutím na tlačítko Zdarma rozšíření stáhněte a poté klikněte na tlačítko Přidat.

  Rozšíření stáhněte v prohlížeči Chrome.

Stažení obsahu a jeho prohlížení offline

Po instalaci daného rozšíření v prohlížeči Chrome se při procházení obsahu webového prohlížeče DPS v prohlížeči Chrome v pravém horním rohu zobrazí tlačítko „Stáhnout vydání“. Tlačítko „Stáhnout vydání“ se zobrazí pouze pokud jste k prohlížení obsahu oprávněni. Kliknutím na tlačítko stáhnete všechny články ve foliu, ke kterým máte oprávněn přístup.

 1. V prohlížeči Chrome otevřete článek webového prohlížeče.

 2. Klikněte na tlačítko „Stáhnout vydání“.

  Po úplném stažení obsahu můžete kliknutím na ikonu rozšíření DPS otevřít okno s knihovnou rozšíření, ve kterém naleznete náhled obsahu. Kliknutím na náhled je možné obsah otevřít v prohlížeči i v režimu offline.

 3. Pokud budete chtít stažená folia zobrazit, klikněte na ikonu rozšíření DPS a poté na folio, které si přejete zobrazit.

 4. Proveďte kterýkoli z následujících úkonů:

  Odstranění obsahu

  Kliknutím na ikonu rozšíření otevřete okno Knihovna, kde umístěte kurzor nad náhled obsahu, který si přejete odstranit. Následně se zobrazí symbol „X“ umožňující odstranění daného obsahu. Podle potřeby můžete také v okně Knihovna kliknout na tlačítko „Odstranit všechna vydání“ a odstranit tak veškerý obsah.

  Odkaz na obsah online

  V režimu online je možné vytvořit odkaz z offline verze obsahu na jeho živou verzi online. Toho dosáhnete umístěním kurzoru nad náhled v Knihovně a zobrazením ikony hypertextového odkazu. Klikněte na ikonu hypertextového odkazu a zadejte cestu k online verzi obsahu.

  Vyhledání názvu obsahu

  V okně Knihovna můžete začít psát název již staženého obsahu, který si přejete zobrazit. Zobrazíte tak pouze ty názvy, které odpovídají podmínkám hledání.

Omezení offline prohlížeče

Seznamte se s následujícími omezeními:

 • Obsah mimo rám iframe pro integrované webové prohlížeče se v režimu offline nebude zobrazovat.
 • Články HTML a překrytí webového obsahu nebudou v režimu offline zobrazovat externí (vzdáleně hostovaný) obsah.
 • V režimu offline nejsou podporovány externí odkazy.
 • V režimu offline nejsou podporovány video- a audiosoubory hostované na externích webech.
 • V režimu offline nejsou podporovány odkazy „navto“ směrující na další články.
 • Velikost jednoho datového zdroje článku (např. videosouboru) je v současnosti omezena maximálně na 80 MB.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.