Editor přestal fungovat

Při spuštění se zobrazí chybová zpráva informující o tom, že editor přestal fungovat

Při pokusu o spuštění aplikace Photoshop Elements 15 v počítači se systémem Windows se zobrazí chybová zpráva s následujícím sdělením:

Editor přestal fungovat.

Z protokolů Prohlížeče událostí můžete zjistit, že příčinou chyby je modul LavasoftTcpService64.dll.


Faulting application name: Adobe Photoshop Elements 15.0.exe, version: 15.0.0.0, time stamp: 0x57cd43a1
Faulting module name: LavasoftTcpService64.dll, version: 2.3.4.7, time stamp: 0x555dc671
Exception code: 0xc0000095
Fault offset: 0x0000000000008902
Faulting process id: 0x2a38
Faulting application start time: 0x01d220e1ac50ec82
Faulting application path: C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 15\WelcomeScreen\Adobe Photoshop Elements 15.0.exe
Faulting module path: C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll
Report Id: 463cc3f8-0a2e-470e-a735-c67c2b9b1f02
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
__
_

Poznámka:

Další informace o protokolech Prohlížeče událostí najdete v článku Jak najít protokoly o chybách v systému Windows.

Řešení: Odinstalujte software Web Companion

Podle níže uvedených kroků odinstalujte software Web Companion:

  1. V nabídce Start vyberte možnost Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.

  2. Najděte a vyberte položku Web Companion.

  3. Klikněte na možnost Odinstalovat.

  4. Spusťte aplikaci Photoshop Elements.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.