Příručka uživatele Zrušit

Oprava barevných nádechů

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Automatické odstranění barevného nádechu

Barevný nádech je nepříjemný posun barev fotografie. Například fotografie, která byla pořízená venku bez použití blesku, může obsahovat příliš mnoho žluté. Příkaz Odstranit barevný nádech změní celkové smíchání barev tak, aby odstranil barevný nádech z obrazu.

Původní (vlevo) a po odstranění zeleného barevného nádechu (vpravo)

 1. Zvolte Vylepšit > Nastavit barvu > Odstranit barevný nádech.

 2. Klepněte v obrazu na oblast, která by měla mít bílou, černou nebo neutrální šedou barvu. Obraz se změní podle vybrané barvy.
 3. Chcete-li začít znovu a nebo pokud chcete vrátit zpět provedené změny, klepněte na tlačítko Obnovit.

 4. Změnu barev přijmete klepnutím na OK.

Odstranění barevného nádechu pomocí úrovní

Tento postup vyžaduje zkušenosti s korekcí barev a částečnou znalost barevného kola RGB.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klepněte na položku Vylepšit > Nastavit osvětlení > Úrovně.
  • Klepněte na položku Vrstva > Nová vrstva úprav > Úrovně nebo otevřete stávající vrstvu nastavení úrovní.
 2. Zvolte z rozbalovací nabídky kanál, který chcete nastavit:
  • Zvolte R-Červená, chcete-li do obrazu přidat červenou nebo azurovou.
  • Zvolte G-Zelená, chcete-li do obrazu přidat zelenou nebo purpurovou.
  • Zvolte B-Modrá, chcete-li do obrazu přidat modrou nebo žlutou.
 3. Barvu přidáte nebo odeberete přetažením jezdce vlevo nebo vpravo.
 4. Když jste spokojení s celkovou barvou, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka:

Pomocí šedého výběru barev v dialogovém okně Úrovně rychle odstraníte barevný nádech. Poklepejte na výběr barev a ujistěte se, zda jsou RGB hodnoty shodné. Po zavření výběru barvy klepněte na oblast obrazu, která by měla být v neutrální šedé.

Nastavení křivek barev

Příkaz Nastavit křivky barev vylepšuje barevné tóny fotografie tím, že nastavuje světla, střední tóny a stíny v každém barevném kanálu. Tento příkaz například dokáže opravit fotografie se siluetami, které způsobilo silné podsvícení, nebo mírně vybledlé předměty, které byly příliš blízko blesku fotoaparátu.

V dialogovém okně Nastavit křivky barev můžete porovnat a vybrat různá tonální přednastavení. V poli Vyberte styl vyberte styl ze seznamu stylů. Abyste úpravu doladili, nastavte světla, jas, kontrast středních tónů a stíny.

Nastavení křivek barev v obrazu

A. Vyberte styl (zvolte přednastavení) B. Nastavte jezdce (vlastní volby) 

 1. V aplikaci Photoshop Elements otevřete obraz.

 2. Chcete-li upravit určitou oblast obrazu nebo vrstvu, vyberte ji pomocí jednoho z nástrojů pro výběr. (Pokud jste neprovedli žádný výběr, použije se nastavení na celý obraz.)
  Poznámka:

  Chcete-li experimentovat s tonálními úpravami a současně zachovat původní fotografii, nastavte křivky barev v duplikované vrstvě.

 3. Zvolte Vylepšit > Nastavit barvu > Nastavit křivky barev.
 4. Vyberte styl (například Podsvícení nebo Solarizace).
 5. Nastavte jezdce pro Světla, Jas středních tónů, Kontrast středních tónů a Stíny.
 6. Chcete-li nastavení aplikovat na svůj obraz, klepněte na tlačítko OK. Chcete-li nastavení zrušit a začít znovu, klepněte na Obnovit. Chcete-li zavřít dialogové okno Nastavení křivek barev, klepněte na Zrušit.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.