Oprava barevných nádechů

Automatické odstranění barevného nádechu

Barevný nádech je nepříjemný posun barev fotografie. Například fotografie, která byla pořízená venku bez použití blesku, může obsahovat příliš mnoho žluté. Příkaz Odstranit barevný nádech změní celkové smíchání barev tak, aby odstranil barevný nádech z obrazu.

Původní (vlevo) a po odstranění zeleného barevného nádechu (vpravo)

 1. Zvolte Vylepšit > Nastavit barvu > Odstranit barevný nádech.

 2. Klepněte v obrazu na oblast, která by měla mít bílou, černou nebo neutrální šedou barvu. Obraz se změní podle vybrané barvy.
 3. Chcete-li začít znovu a nebo pokud chcete vrátit zpět provedené změny, klepněte na tlačítko Obnovit.

 4. Změnu barev přijmete klepnutím na OK.

Odstranění barevného nádechu pomocí úrovní

Tento postup vyžaduje zkušenosti s korekcí barev a částečnou znalost barevného kola RGB.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klepněte na položku Vylepšit > Nastavit osvětlení > Úrovně.
  • Klepněte na položku Vrstva > Nová vrstva úprav > Úrovně nebo otevřete stávající vrstvu nastavení úrovní.
 2. Zvolte z rozbalovací nabídky kanál, který chcete nastavit:
  • Zvolte R-Červená, chcete-li do obrazu přidat červenou nebo azurovou.
  • Zvolte G-Zelená, chcete-li do obrazu přidat zelenou nebo purpurovou.
  • Zvolte B-Modrá, chcete-li do obrazu přidat modrou nebo žlutou.
 3. Barvu přidáte nebo odeberete přetažením jezdce vlevo nebo vpravo.
 4. Když jste spokojení s celkovou barvou, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka:

Pomocí šedého výběru barev v dialogovém okně Úrovně rychle odstraníte barevný nádech. Poklepejte na výběr barev a ujistěte se, zda jsou RGB hodnoty shodné. Po zavření výběru barvy klepněte na oblast obrazu, která by měla být v neutrální šedé.

Nastavení křivek barev

Příkaz Nastavit křivky barev vylepšuje barevné tóny fotografie tím, že nastavuje světla, střední tóny a stíny v každém barevném kanálu. Tento příkaz například dokáže opravit fotografie se siluetami, které způsobilo silné podsvícení, nebo mírně vybledlé předměty, které byly příliš blízko blesku fotoaparátu.

V dialogovém okně Nastavit křivky barev můžete porovnat a vybrat různá tonální přednastavení. V poli Vyberte styl vyberte styl ze seznamu stylů. Abyste úpravu doladili, nastavte světla, jas, kontrast středních tónů a stíny.

Nastavení křivek barev v obrazu

A. Vyberte styl (zvolte přednastavení) B. Nastavte jezdce (vlastní volby) 

 1. V aplikaci Photoshop Elements otevřete obraz.

 2. Chcete-li upravit určitou oblast obrazu nebo vrstvu, vyberte ji pomocí jednoho z nástrojů pro výběr. (Pokud jste neprovedli žádný výběr, použije se nastavení na celý obraz.)
  Poznámka:

  Chcete-li experimentovat s tonálními úpravami a současně zachovat původní fotografii, nastavte křivky barev v duplikované vrstvě.

 3. Zvolte Vylepšit > Nastavit barvu > Nastavit křivky barev.
 4. Vyberte styl (například Podsvícení nebo Solarizace).
 5. Nastavte jezdce pro Světla, Jas středních tónů, Kontrast středních tónů a Stíny.
 6. Chcete-li nastavení aplikovat na svůj obraz, klepněte na tlačítko OK. Chcete-li nastavení zrušit a začít znovu, klepněte na Obnovit. Chcete-li zavřít dialogové okno Nastavení křivek barev, klepněte na Zrušit.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]