Automatické inteligentní tónování

Funkce Automatické inteligentní tónování využívá inteligentní algoritmus k úpravě tonální hodnoty snímku. Funkce Automatické inteligentní tónování vaši fotografii upraví. Kromě toho máte k dispozici ovládání joystickem, jehož pohybem lze výsledky na snímku doladit.

Při pohybu joystickem po různých oblastech fotografie program Photoshop Elements analyzuje tonální kvalitu uvedené oblasti. Poté se u celé fotografie provede tonální korekce. Pohybem joystickem po různých oblastech fotografie tedy dosáhnete různých výsledků. Na (níže uvedené) fotografii pohyb joystickem do jasnějších částí (jasné oblohy nebo trávu) způsobí zjasnění celého snímku. To je na snímcích zřetelné v pravém horním i dolním rohu.

Nástroj Automatické inteligentní tónování je k dispozici v režimech Rychlý a Expert.

<b>(vlevo)</b> Pohyb joystickem do tmavších oblastí (jehličí nebo stínu) celý snímek ztmaví. To je zřetelné v miniaturách v levé části hlavního snímku.<br/><b>(vpravo)</b> Pohyb joystickem do jasnějších částí (jasné oblohy nebo trávy) způsobí zjasnění celého snímku. To je zřetelné v miniaturách v pravé části hlavního snímku.

Použití automatického inteligentního tónování na fotografie

  1. Při otevřeném snímku klikněte na možnost Vylepšit > Automatické inteligentní tónování.

    Dojde k automatické aplikaci tonální korekce.

    A. Volby pro funkci Automatické inteligentní tónování B. Pomocí přepínání si můžete zobrazovat obraz před a po úpravě C. Ohraničovací rámeček, ve kterém můžete pohybovat joystickem D. Joystick, který lze přetáhnout do ohraničovacího rámečku E. Tlačítko Obnovit vrátí joystick do původního umístění navrženého funkcí Automatické inteligentní tónování F. Jedna ze čtyř automaticky generovaných miniatur živého náhledu 

  2. Pohybem joystickového ovládání, které se zobrazí na snímku, výsledný snímek dolaďte.

  3. Chcete-li vidět, jak bude snímek vypadat po pohybu joysticku konkrétním směrem, zobrazte miniatury zobrazené ve čtyřech rozích fotografie.

Učení automatického inteligentního tónování

Při použití funkce Automatické inteligentní tónování lze vybrat volbu Naučit se tuto opravu. Při výběru této volby se program Photoshop Elements učí z vašich úprav. Algoritmus se učí z tonálních rozsahů snímku před použitím nástroje Automatické inteligentní tónování a po něm. To funkci Automatické inteligentní tónování umožňuje lepší automatické tonální návrhy pro nový snímek.

Při každém použití funkce u snímku tak algoritmus navrhne tonální řešení (umístění joystickového ovládání) na základě úprav provedených u předchozích snímků. Čím více snímků touto funkcí tonálně upravíte, tím inteligentnější se stává při předpovídání typu změn, které byste u nového snímku upřednostnili. Funkce toto učení využívá pro podobné úpravy snímků téhož typu.

Obnovení automatického inteligentního tónování

Chcete-li obnovit učení funkce Automatické inteligentní tónování, v dialogovém okně Předvolby klikněte na možnosti Obecné > Obnovení automatického inteligentního tónování.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.