Příručka uživatele Zrušit

Režim úprav s průvodcem – Zvláštní úpravy

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Tools
  4. Panels and bins
  5. Open files
  6. Rulers, grids, and guides
  7. Enhanced Quick Mode
  8. File information
  9. Presets and libraries
  10. Multitouch support
  11. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  12. Undo, redo, and cancel actions
  13. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 7. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 8. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 9. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 10. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
 11. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 12. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Režim úprav s průvodcem nabízí možnost provádění úprav s průvodcem – rozhraní podobné průvodci určené k dosažení určitých předdefinovaných efektů. Každá úprava s průvodcem má asociovaný obraz. Když pohybujete ukazatelem myši vodorovně nad obrazem, v části vlevo od posuvníku je vidět obraz před použitím efektu. V části vpravo od posuvníku vidíte obraz po aplikaci efektu.

Efekt Hloubka ostrosti

Efekt Hloubka ostrosti umožňuje zaostřit na vybrané oblasti obrazu rozostřením zbytku obrazu.

Jednoduchá metoda

Při použití této metody se vytvoří kopie vrstvy pozadí, na kterou se použije jednotné rozostření. Zvolte vybrané oblasti, na které chcete zaostřit. Míru rozostření použitého na zbytek obrazu můžete přizpůsobit.

 1. V režimu Průvodce klikněte v části Zvláštní úpravy na možnost Hloubka ostrosti.

 2. Klepněte na možnost Jednoduché.

 3. Klepněte na možnost Přidat rozostření. Celý obraz bude jednotně rozostřen.

 4. Chcete-li určit oblasti zaostření, klepněte na možnost Přidat oblast zaostření a přetáhněte kurzor přes oblasti obrazu, na které chcete zaostřit.

 5. Pokud chcete rozostření zbytku obrazu přizpůsobit, tažením posuvníku Rozostření nastavte požadovaný efekt rozostření.

 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.
 7. Popis kroku

Vlastní metoda

Při použití této metody vyberete objekty, na které chcete zaostřit, pomocí nástroje pro rychlý výběr. Rozostření se použije na nezvolené části obrazu. Míru rozostření použitého na zbytek obrazu můžete přizpůsobit.

 1. V režimu Průvodce klikněte v části Zvláštní úpravy na možnost Hloubka ostrosti.

 2. Klepněte na možnost Vlastní.

 3. Klepněte na Nástroj pro rychlý výběr a přejeďte jím přes oblasti obrazu, na které chcete zaostřit.

 4. Klepněte na možnost Přidat rozostření. Na zbytek obrazu se použije jednotné rozostření.

 5. Pokud chcete rozostření zbytku obrazu přizpůsobit, tažením posuvníku Rozostření nastavte požadovaný efekt rozostření.

 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.
 7. Popis kroku

Úprava Ortonův efekt s průvodcem

Ortonův efekt dodá fotografiím snový vzhled.

 1. V režimu Průvodce klikněte v části Zvláštní úpravy na možnost Ortonův efekt.

 2. Na panelu Vytvořit Ortonův efekt klepněte na možnost Přidat Ortonův efekt.

 3. Podle svých požadavků upravte následující parametry:

  Zvětšit rozostření

  Určuje míru rozostření v nezaostřené vrstvě.

  Zvýšit šum

  Přidá šum do rozostřené vrstvy.

  Aplikovat jas

  Zvýší jas rozostřené vrstvy.

 4. Popis kroku
 5. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.
Poznámka:

Pomocí možností zvětšení v editoru určete, jak bude efekt použit u různých oblastí fotografie.

Úprava Změna kompozice s průvodcem

Další informace o funkcích obsažených v úpravě s průvodcem Změna kompozice fotografie naleznete v tématu Změna kompozice.

Úprava Dokonalý portrét s průvodcem

V úpravách s průvodcem vytvoříte dokonalý portrét odstraněním drobných vad a vylepšením různých částí obrazu pomocí snadno použitelných nástrojů.

 1. V režimu Průvodce klikněte v části Zvláštní úpravy na možnost Dokonalý portrét.

 2. Vylepšení vzhledu pokožky.

  1. Klepnutím na tlačítko Aplikovat chytré vyhlazení vyhladíte pokožku a odstraníte vrásky. Další informace o ovládání chytrého vyhlazení naleznete na stránce Chytré vyhlazení.

  2. Klepněte na tlačítko Odkrýt původní obraz. Jakmile bude pod vyhlazenou pokožkou odhalen původní obraz, vyhlaďte ji podle potřeby pomocí štětce Rozostření.

  3. Klepnutím na tlačítko Zvýšit kontrast přidejte jasnost.

 3. Vylepšení rysů obličeje.

  1. Klepnutím na nástroj Bodové retušování opravte drobné nedostatky. Nápověda týkající se štětce Bodové retušování viz Odstranění skvrn a menších vad.

  2. Klepnutím na nástroj pro odstranění červených očí přesně odstraňte červené oči. Viz Přesné odstranění červených očí.

  3. Klepnutím na možnost Zesvětlit oči můžete oči zesvětlit.

  4. Klepnutím na možnost Ztmavit řasy můžete ztmavit řasy a obočí. Viz Rychlé zesvětlení nebo ztmavění izolovaných oblastí.

  5. Klepnutím na nástroj Bílé zuby rozjasněte úsměv.

 4. Přidání speciálních retuší.

  1. Klepněte na nástroj Přidat zář. Upravujte jezdce, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků.

  2. Klepněte na nástroj Zeštíhlit.

   Poznámka:

   Každým klepnutím bude efekt výraznější.

 5. Popis kroku
 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Restaurování staré fotografie s průvodcem

Představeno v aplikaci Photoshop Elements 12

Fotografie se mohou časem poškodit kvůli působení počasí, kvalitě papíru nebo zanedbání. Po digitalizaci poškozené fotografie lze k obnově fotografie použít různé nástroje na odstranění prasklin, změn barvy, šmouh či jiných nedokonalostí. Úprava s průvodcem Restaurování staré fotografie vás provede postupným procesem a představí vám všechny nástroje potřebné k obnovení fotografie jedním tahem.

 1. Pomocí nástroje Oříznutí (C) a otočení rámečku pro ořez se rozhodněte. kterou část fotografie chcete obnovit.

 2. K odstranění menších skvrn, čar a trhlin použijte nástroj Bodové retušování.

 3. Pomocí nástroje Retušující štětec vyretušujte poškozenou část snímku nepoškozenou částí téže fotografie. Stiskněte klávesy Alt + Click ve vhodné části snímku, a poté ji přetáhněte na poškozenou část snímku.

 4. Pomocí nástroje Klonovací razítko zkopírujte jednu část snímku na druhou. Chcete-li části opravit, stiskněte klávesu Alt a klepněte do zdrojové oblasti a poté přetáhněte na poškozenou oblast.

 5. Pomocí nástroje Rozostření vyhlaďte oblasti s nežádoucí granulací fotografie.

 6. Pomocí nástroje Odstraňovač prachu můžete vyretušovat menší čáry, otisky prachu a další nedokonalosti.

 7. Pomocí dostupných tlačítek použijte opravy týkající se úrovní, kontrastu a barvy. Jediným klepnutím můžete převést fotografii na černobílý obraz.

 8. Pomocí nástroje Zaostřit zvyšte jasnost konečného výstupu.

 9. Popis kroku
 10. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Škrábance a vady

Úpravu s průvodcem Retušovat fotografii použijte k tomu, abyste opravili větší nebo menší vady obrazu (s použitím nástrojů retušovací štětec nebo bodový retušovací štětec).

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o korekci barevných nádechů viz Oprava velkých nedostatků nebo Odstranění skvrn a menších vad.

Úprava Změna náklonu s průvodcem

Pomocí efektu posunu a náklonu můžete přitáhnout pozornost k určitému aspektu nebo objektu na fotografii a současně selektivně odvést pozornost od jiných věcí. Efekt posunu a náklonu také způsobí na fotografii vznik efektu pseudominiatury.

Obrázek před použitím efektu posun a náklon (vlevo) a po jeho použití

 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klepněte na možnost Fotografické efekty > Posun a náklon.

 2. Klepnutím na možnost Přidat posun a náklon aplikujte na fotografii základní efekt. Fotografie se bude zdát rozostřená.

 3. Klepněte na oblast pro změnu aktivace a poté klepnutím a přetažením určete na obrazu oblasti, které chcete, aby byly zaostřené.

 4. Chcete-li experimentovat s dalšími efekty, klepněte na možnost Zpřesnit efekt a změňte následující volby:

  • Rozostření: Můžete zvýšit intenzitu rozostření fotografie.

  • Kontrast: Můžete zvýšit nebo snížit úroveň kontrastu fotografie.

  • Sytost: Můžete zvýšit nebo snížit úrovně sytosti barev fotografie.

 5. Popis kroku
 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.