Režim úprav s průvodcem nabízí možnost provádění úprav s průvodcem – rozhraní podobné průvodci určené k dosažení určitých předdefinovaných efektů. Každá úprava s průvodcem má asociovaný obraz. Když pohybujete ukazatelem myši vodorovně nad obrazem, v části vlevo od posuvníku je vidět obraz před použitím efektu. V části vpravo od posuvníku vidíte obraz po aplikaci efektu.

Efekt Hloubka ostrosti

Efekt Hloubka ostrosti umožňuje zaostřit na vybrané oblasti obrazu rozostřením zbytku obrazu.

Jednoduchá metoda

Při použití této metody se vytvoří kopie vrstvy pozadí, na kterou se použije jednotné rozostření. Zvolte vybrané oblasti, na které chcete zaostřit. Míru rozostření použitého na zbytek obrazu můžete přizpůsobit.

 1. V režimu Průvodce klikněte v části Zvláštní úpravy na možnost Hloubka ostrosti.

 2. Klepněte na možnost Jednoduché.

 3. Klepněte na možnost Přidat rozostření. Celý obraz bude jednotně rozostřen.

 4. Chcete-li určit oblasti zaostření, klepněte na možnost Přidat oblast zaostření a přetáhněte kurzor přes oblasti obrazu, na které chcete zaostřit.

 5. Pokud chcete rozostření zbytku obrazu přizpůsobit, tažením posuvníku Rozostření nastavte požadovaný efekt rozostření.

 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.
 7. Popis kroku

Vlastní metoda

Při použití této metody vyberete objekty, na které chcete zaostřit, pomocí nástroje pro rychlý výběr. Rozostření se použije na nezvolené části obrazu. Míru rozostření použitého na zbytek obrazu můžete přizpůsobit.

 1. V režimu Průvodce klikněte v části Zvláštní úpravy na možnost Hloubka ostrosti.

 2. Klepněte na možnost Vlastní.

 3. Klepněte na Nástroj pro rychlý výběr a přejeďte jím přes oblasti obrazu, na které chcete zaostřit.

 4. Klepněte na možnost Přidat rozostření. Na zbytek obrazu se použije jednotné rozostření.

 5. Pokud chcete rozostření zbytku obrazu přizpůsobit, tažením posuvníku Rozostření nastavte požadovaný efekt rozostření.

 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.
 7. Popis kroku

Úprava Ortonův efekt s průvodcem

Ortonův efekt dodá fotografiím snový vzhled.

 1. V režimu Průvodce klikněte v části Zvláštní úpravy na možnost Ortonův efekt.

 2. Na panelu Vytvořit Ortonův efekt klepněte na možnost Přidat Ortonův efekt.

 3. Podle svých požadavků upravte následující parametry:

  Zvětšit rozostření

  Určuje míru rozostření v nezaostřené vrstvě.

  Zvýšit šum

  Přidá šum do rozostřené vrstvy.

  Aplikovat jas

  Zvýší jas rozostřené vrstvy.

 4. Popis kroku
 5. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Poznámka:

Pomocí možností zvětšení v editoru určete, jak bude efekt použit u různých oblastí fotografie.

Úprava Změna kompozice s průvodcem

Další informace o funkcích obsažených v úpravě s průvodcem Změna kompozice fotografie naleznete v tématu Změna kompozice.

Úprava Dokonalý portrét s průvodcem

V úpravách s průvodcem vytvoříte dokonalý portrét odstraněním drobných vad a vylepšením různých částí obrazu pomocí snadno použitelných nástrojů.

 1. V režimu Průvodce klikněte v části Zvláštní úpravy na možnost Dokonalý portrét.

 2. Vylepšení vzhledu pokožky.

  1. Klepnutím na tlačítko Aplikovat chytré vyhlazení vyhladíte pokožku a odstraníte vrásky. Další informace o ovládání chytrého vyhlazení naleznete na stránce Chytré vyhlazení.

  2. Klepněte na tlačítko Odkrýt původní obraz. Jakmile bude pod vyhlazenou pokožkou odhalen původní obraz, vyhlaďte ji podle potřeby pomocí štětce Rozostření.

  3. Klepnutím na tlačítko Zvýšit kontrast přidejte jasnost.

 3. Vylepšení rysů obličeje.

  1. Klepnutím na nástroj Bodové retušování opravte drobné nedostatky. Nápověda týkající se štětce Bodové retušování viz Odstranění skvrn a menších vad.

  2. Klepnutím na nástroj pro odstranění červených očí přesně odstraňte červené oči. Viz Přesné odstranění červených očí.

  3. Klepnutím na možnost Zesvětlit oči můžete oči zesvětlit.

  4. Klepnutím na možnost Ztmavit řasy můžete ztmavit řasy a obočí. Viz Rychlé zesvětlení nebo ztmavění izolovaných oblastí.

  5. Klepnutím na nástroj Bílé zuby rozjasněte úsměv.

 4. Přidání speciálních retuší.

  1. Klepněte na nástroj Přidat zář. Upravujte jezdce, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků.

  2. Klepněte na nástroj Zeštíhlit.

   Poznámka:

   Každým klepnutím bude efekt výraznější.

 5. Popis kroku
 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Restaurování staré fotografie s průvodcem

Fotografie se mohou časem poškodit kvůli působení počasí, kvalitě papíru nebo zanedbání. Po digitalizaci poškozené fotografie lze k obnově fotografie použít různé nástroje na odstranění prasklin, změn barvy, šmouh či jiných nedokonalostí. Úprava s průvodcem Restaurování staré fotografie vás provede postupným procesem a představí vám všechny nástroje potřebné k obnovení fotografie jedním tahem.

 1. Pomocí nástroje Oříznutí (C) a otočení rámečku pro ořez se rozhodněte. kterou část fotografie chcete obnovit.

 2. K odstranění menších skvrn, čar a trhlin použijte nástroj Bodové retušování.

 3. Pomocí nástroje Retušující štětec vyretušujte poškozenou část snímku nepoškozenou částí téže fotografie. Stiskněte klávesy Alt + Click ve vhodné části snímku, a poté ji přetáhněte na poškozenou část snímku.

 4. Pomocí nástroje Klonovací razítko zkopírujte jednu část snímku na druhou. Chcete-li části opravit, stiskněte klávesu Alt a klepněte do zdrojové oblasti a poté přetáhněte na poškozenou oblast.

 5. Pomocí nástroje Rozostření vyhlaďte oblasti s nežádoucí granulací fotografie.

 6. Pomocí nástroje Odstraňovač prachu můžete vyretušovat menší čáry, otisky prachu a další nedokonalosti.

 7. Pomocí dostupných tlačítek použijte opravy týkající se úrovní, kontrastu a barvy. Jediným klepnutím můžete převést fotografii na černobílý obraz.

 8. Pomocí nástroje Zaostřit zvyšte jasnost konečného výstupu.

 9. Popis kroku
 10. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.

Škrábance a vady

Úpravu s průvodcem Retušovat fotografii použijte k tomu, abyste opravili větší nebo menší vady obrazu (s použitím nástrojů retušovací štětec nebo bodový retušovací štětec).

Můžete zobrazit pouze obraz po úpravách (Pouze po) nebo zároveň před i po úpravách (Před a po), a to buď vodorovně nebo svisle.

Další informace o korekci barevných nádechů viz Oprava velkých nedostatků nebo Odstranění skvrn a menších vad.

Úprava Změna náklonu s průvodcem

Pomocí efektu posunu a náklonu můžete přitáhnout pozornost k určitému aspektu nebo objektu na fotografii a současně selektivně odvést pozornost od jiných věcí. Efekt posunu a náklonu také způsobí na fotografii vznik efektu pseudominiatury.

tilt_shift
Obrázek před použitím efektu posun a náklon (vlevo) a po jeho použití

 1. Otevřete fotografii a na panelu Úpravy s průvodcem klepněte na možnost Fotografické efekty > Posun a náklon.

 2. Klepnutím na možnost Přidat posun a náklon aplikujte na fotografii základní efekt. Fotografie se bude zdát rozostřená.

 3. Klepněte na oblast pro změnu aktivace a poté klepnutím a přetažením určete na obrazu oblasti, které chcete, aby byly zaostřené.

 4. Chcete-li experimentovat s dalšími efekty, klepněte na možnost Zpřesnit efekt a změňte následující volby:

  • Rozostření: Můžete zvýšit intenzitu rozostření fotografie.

  • Kontrast: Můžete zvýšit nebo snížit úroveň kontrastu fotografie.

  • Sytost: Můžete zvýšit nebo snížit úrovně sytosti barev fotografie.

 5. Popis kroku
 6. Až budete spokojeni s výsledkem, klikněte na tlačítko Další a zvolte, jak budete pokračovat:

  • Uložení – Uložit / Uložit jako: Nově vytvořený obrázek uložte v kterémkoli dostupném formátu.
  • Pokračování v úpravách – V režimu Rychlé / Expertní: Zvolte, kde chcete s prací na snímku pokračovat – zda v režimu Rychlé či Expertní.
  • Sdílení- Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery: Zvolte, kam chcete svůj snímek umístit online prostřednictví sociálních služeb či služeb pro sdílení dostupných v aplikaci Photoshop Elements.