Přidání textu do obrazu v aplikaci Photoshop Elements

Do obrazu můžete přidat text a tvary různých barev, stylů a s různými efekty. Pomocí nástrojů Vodorovný text a Svislý text lze vytvořit a upravit text. Můžete vytvořit jednořádkový text nebo odstavcový text.

O textu

Pomocí nástrojů Vodorovný text a Svislý text lze vytvořit a upravit text. Nový text, který jste zadali, bude vložen do nové textové vrstvy. Můžete vytvořit jednořádkový text nebo odstavcový text. Každý zadaný řádek textu se chová nezávisle – při úpravách se délka řádku prodlužuje a zkracuje, ale nezalomí se na další řádek. Chcete-li vytvořit nový řádek textu, stiskněte klávesu Enter. Odstavcový text se zalamuje v rámci zadaných hranic odstavce.

O textu
Jednořádkový text (horní část obrázku) a odstavcový text (dolní část obrázku).

Poznámka:

Chcete-li vytvořit výběr ve tvaru textu, můžete použít nástroj textová maska (klikněte se stisknutým tlačítkem Alt/Option na nástroj text). Poté můžete s textem vytvářet různé efekty a výřezy.

Klepnutím textovým nástrojem v obrazu se nástroj přepne do režimu úprav, takže je možné zadávat a upravovat text. Před prováděním dalších úkonů, například výběrem příkazů z nabídky, je nutné potvrdit změny textu. Textový nástroj se nachází v režimu úprav, pokud v pruhu voleb vidíte tlačítka Potvrdit a Zamítnout .

Poznámka:

Pokud ke snímku přidáte text v režimu indexované barvy, aplikace Photoshop Elements nevytvoří novou vrstvu textu. Zadaný text se bude zobrazovat jako textová maska.

Přidání textu

 1. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Vodorovný text nebo Svislý text .
 2. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li vytvořit jeden řádek textu, umístěte textový kurzor klepnutím v obrazu.

  • Chcete-li vytvořit odstavcový text, vytvořte textové pole pro text tažením obdélníku.

  Malá čárka protínající tvar I textového kurzoru označuje polohu účaří písma. U vodorovného textu označuje účaří linku, na které písmo spočívá, u svislého písma označuje účaří středovou osu znaků textu.

 3. (Volitelné) V pruhu voleb nástrojů vyberte volby textu, například písmo, řez, velikost a barvu.

 4. Zadejte požadované znaky. Pokud jste nevytvořili textový rámeček, vytvořte nový řádek stisknutím klávesy Enter.

  Text se zobrazí ve své vlastní vrstvě. Chcete-li zobrazit vrstvy, stiskněte v režimu Expert klávesu F11.

 5. Potvrďte změny textové vrstvy některým z následujících způsobů:
  • Klikněte na tlačítko Potvrdit .

  • Stiskněte klávesu Enter na číslicové klávesnici.

  • Klepněte v obraze mimo textový rámeček.

  • V paletě nástrojů vyberte jiný nástroj.

Volby textového nástroje

V pruhu voleb nastavte následující volby textového nástroje:

Rodina písma

Aplikuje rodinu písma na nový nebo stávající text.

Řez písma

Aplikuje řezy písma, například tučné, na nový nebo stávající text.

Velikost písma

Aplikuje velikost písma na nový nebo stávající text.

Nabídka Barva

Aplikuje barvu na nový text nebo na vybraný text.

Nabídka Proklad

Nastaví vzdálenost řádků nového nebo vybraného textu.

Umělé tučné

Aplikuje tučný řez na nový nebo stávající text. Tuto volbu použijte, pokud v nabídce Řez písma není k dispozici skutečný tučný řez požadovaného písma.

Umělá kurzíva

Aplikuje umělou kurzívu na nový nebo stávající text. Tuto volbu použijte, pokud v nabídce Řez písma není k dispozici skutečná kurzíva nebo nakloněný řez požadovaného písma.

Podtržené

Aplikuje podtržení na nový nebo vybraný stávající text.

Přeškrtnuté

Aplikuje přeškrtnutí na nový nebo vybraný stávající text.

Zarovnání textu

Určuje zarovnání textu. Je-li orientace textu horizontální, umožňuje text zarovnat: nalevo, na střed nebo napravo. V případě textu s vertikální orientací: nahoru, na střed nebo dolů.

Obrácení orientace textu

Změní svislý text na vodorovný a vodorovný text na svislý.

Pokřivení textu

Pokřiví text ve vybrané vrstvě.

Vyhlazení

Aplikuje vyhlazení pro dosažení textu s hladšími okraji.

Aplikování vyhlazení
Aplikování vyhlazení

A. Vypnuté vyhlazení B. Zapnuté vyhlazení 

Použití nástroje Text na tvaru

Text můžete přidat do tvarů dostupných v nástroji Text na tvaru.

 1. Vyberte nástroj Text na tvaru . Chcete-li rychle změnit aktuální nástroj textu, stiskněte klávesu Option a klikněte na aktuální nástroj.

  Nástroj Text na tvaru
  Nástroj Text na tvaru

 2. Z dostupných tvarů zvolte tvar, na který chcete přidat text. Tažením kurzoru na obrazu vytvořte tvar.

 3. Chcete-li přidat text do obrazu, umístěte myš nad cestu, dokud se ikona kurzoru nezmění na režim textu. Klepněte na bod a přidejte text.

  Text můžete upravit stejným způsobem jako běžný text.

  Kliknutí a zadání textu
  Klikněte a zadejte text.

 4. Po přidání textu klikněte na tlačítko Potvrdit . U některých tvarů musí být text napsán uvnitř. Text lze posunovat kolem cesty nebo uvnitř/vně přidržením klávesy Cmd a současným kliknutím a přetažením myší (Text se objeví v malé šipce). Kurzor můžete přetáhnout do vybrané oblasti, cesta textu je povolena uvnitř oblasti/mimo oblast.

Použití nástroje Text na výběru

Přidejte text na obrys cesty vytvořené z výběru. Když výběr potvrdíte, převede se výběr na cestu, na kterou můžete psát text.

 1. Vyberte nástroj Text na výběru . Chcete-li rychle změnit aktuální nástroj textu, stiskněte klávesu Option a klikněte na aktuální nástroj.

Nástroj Text na výběru
Nástroj Text na výběru

2. Umístěte kurzor na objekt na snímku a přetahujte ho, dokud nedosáhnete požadovaného výběru. Velikost výběru můžete upravit pomocí posuvníku Posun.

Vytvoření výběru
Vytvořte výběr.

Když výběr potvrdíte, převede se na cestu.

3. Chcete-li do snímku přidat text, přejeďte myší nad cestou, až se ikona kurzoru změní a zobrazí režim textu. Klepněte na bod a přidejte text.

Přidání textu
Přidejte text.

Po přidání textu jej můžete upravovat jako běžný text.

4. Po přidání textu klikněte na možnost Provést. Kliknutím na tlačítko Storno můžete pracovní postup znovu zahájit.

Použití nástroje Text na vlastní cestě

Text můžete přidat na vlastní nakreslenou cestu.

 1. Vyberte nástroj Text na vlastní cestě . Chcete-li rychle změnit aktuální nástroj textu, stiskněte klávesu Option a klikněte na aktuální nástroj.

  Nástroj Text na vlastní cestě
  Nástroj Text na vlastní cestě

 2. Na obrazu nakreslete vlastní cestu. Na pruhu voleb nástrojů můžete nakreslenou cestu potvrdit nebo zrušit a znovu nakreslit.

 3. Chcete-li zpřesnit nebo překreslit cestu, klikněte na pruhu voleb nástrojů na možnost Změnit. Cestu můžete upravit pomocí uzlů, které jsou na ní zobrazeny.

 4. Jakmile cestu nakreslíte, klepněte myší na kterýkoli její bod a přidejte text. Text můžete upravit stejným způsobem jako běžný text.

  Přidání textu
  Přidejte text.

 5. Po přidání textu klikněte na tlačítko Potvrdit .

Vytvoření a použití textové masky

Nástroj vodorovná textová maska a nástroj svislá textová maska vytvářejí výběr ve tvaru textu. Ohraničení textového výběru lze zajímavě využít k vyříznutí textu z obrazu, čímž se na jeho místě objeví pozadí, nebo vložení vybraného textu do nového obrazu. Využitím různých voleb si můžete obrazy a kompozice přizpůsobit.

Použití vodorovné textové masky k vytvoření vyplněného výběru
Použití vodorovné textové masky k vytvoření vyplněného výběru.

 1. V režimu Expert vyberte vrstvu, v níž se má výběr objevit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud v textové vrstvě nebudete vytvářet ohraničení textového výběru.
 2. Vyberte nástroj vodorovná textová maska nebo nástroj svislá textová maska .
 3. Vyberte další možnosti textu (Viz Volby textového nástroje) a zadejte text.

V aktivní vrstvě obrazu se objeví ohraničení textového výběru.