Stav „Probíhá vrácení akce zpět“ a odinstalace aplikace Photoshop nebo Premiere Elements při její instalaci

Při selhání instalace aplikace Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements se zobrazí jedna z následujících chyb:

„Průvodce byl přerušen, dříve než bylo možné nainstalovat aplikaci Adobe Photoshop Elements Nepodařilo se nainstalovat níže uvedenou aplikaci: Sdílené technologie.“

„Během instalace Sdílených technologií došlo k přerušení průvodce instalací aplikace Adobe Premiere Elements

Během instalace Sdílených technologií došlo k chybě procesu instalace.“

Vypnutí softwaru způsobujícího konflikt

Ukončení aplikace Adobe Bridge

Je možné, že je na pozadí spuštěna aplikace Adobe Bridge. Závisí to na tom, zda máte nainstalovány další aplikace společnosti Adobe.

 1. Zkontrolujte, zda se na hlavním panelu systému (v pravém dolním rohu obrazovky vedle hodin) zobrazuje ikona aplikace Adobe Bridge.

  Ikona aplikace Bridge
 2. Pokud ano, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz pro ukončení aplikace Adobe Bridge.
 3. Spusťte Správce úloh (Ctrl+Alt+Delete) a ověřte, že v seznamu procesů není uveden proces Adobe Bridge.exe.

Vypnutí automatického analyzátoru

Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace Elements, je možné, že je na pozadí spuštěn automatický analyzátor z aplikace Elements Organizer.

 1. Spusťte Správce úloh (v systému Windows) nebo Monitor aktivity (v systému Mac).

 2. Najděte proces ElementsAutoAnalyzer.exe (v systému Windows) na kartě Procesy nebo proces ElementsAutoAnalyzer (v systému Mac) a ukončete jej.

Automatický analyzátor můžete vypnout provedením kroků uvedených v části Zakázat automatický analyzátor pro inteligentní visačky v článku Označení fotografií a videí visačkami.

Vypnutí antivirových programů a bran firewall

Pokud používáte antivirový software Norton AntiVirus, musí být při instalaci aplikace Elements vypnuta kontrola virů.

Jestliže používáte software společnosti McAfee (VirusScan Enterprise 8.7.0.i nebo 8.8), postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete hlavní obrazovku vlastností a na kartě Access Protection (Ochrana přístupu) vyberte v části Categories (Kategorie) možnost Anti-virus Maximum Protection (Maximální antivirová ochrana). Zrušte zaškrtnutí políčka Prevent Alteration Of All The Extensions Registration (Zabránit úpravě registrace všech rozšíření).
 2. V části Categories (Kategorie) vyberte možnost Common Standard Protection (Standardní běžná ochrana) a zrušte zaškrtnutí políčka Protect Mozilla & Firefox Files And Settings (Chránit nastavení a soubory aplikací Mozilla a Firefox).
 3. Nainstalujte antivirový software společnosti McAfee v režimu standardní ochrany, nikoli v režimu maximální ochrany.

Vypnutí zálohovacího softwaru

Pokud máte v systému nainstalovaný software Crashplan nebo jiný zálohovací software, tak jej před instalací aplikace Elements vypněte nebo odinstalujte. Po úspěšné instalaci aplikace Elements můžete software Crashplan nebo zálohovací software zase zapnout nebo znovu nainstalovat.

Odinstalace a opakovaná instalace prostředí Adobe AIR

Zajištění dostupnosti všech součástí instalace

Instalace z počítače

Poznámka: Pokud jste si zakoupili software, který lze stáhnout, můžete tuto úlohu přeskočit.

 1. Pokud software instalujete z disku DVD nebo jiného externího zařízení, pokuste se jej nainstalovat z počítače.
 2. Zavřete všechny aplikace.
 3. Vytvořte složku, například C:/InstlacePSE/. Nevytvářejte složku na ploše.
 4. Do jednotky DVD počítače vložte instalační disk DVD-ROM aplikace Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements, případně připojte příslušné externí zařízení.
 5. Vyberte možnost Start > Tento počítače (v systému Windows XP) nebo možnost Start > Počítač (v systému Windows Vista nebo Windows 7).
 6. Pravým tlačítkem myši klikněte na jednotku DVD nebo externí zařízení a vyberte příkaz Prozkoumat.
 7. Vyberte možnost Úpravy > Vybrat vše.
 8. Přetáhněte vybrané položky do složky, kterou jste vytvořili v kroku 2. Počkejte na dokončení procesu kopírování. (Zobrazí-li se během kopírování chybová zpráva, obraťte se na zákaznický servis společnosti Adobe a požádejte o náhradní instalační disk DVD-ROM. Pokud potřebujete kontaktovat zákaznický servis společnosti Adobe pro vaši oblast, přejděte na web www.adobe.com, vyberte z nabídky na horním okraji stránky oblast a potom klepněte na položku Kontakt.)
 9. Jakmile je kopírování dokončeno, vyjměte disk DVD-ROM.
 10. Otevřete složku obsahující instalační soubory (viz krok 7) a poklikáním na soubor Setup.exe spusťte instalační program.
 11. Pokud bude instalační program dokončen bez chyb, odstraňte složku, kterou jste vytvořili v kroku 2.

Kontrola součástí ve složce ElementsSTIInstaller

Jestliže jste si instalační soubory stáhli, otevřete složku Elements a zkontrolujte, zda je v ní složka s názvem ElementsSTIInstaller.

Pokud ano, otevřete ji a zkontrolujte, zda jsou v ní následující součásti:

 • Složka Deploy
 • Složka Packages
 • Složka Payloads
 • Složka Resources
 • Soubor Set-up.exe

Pokud některá z uvedených součástí chybí, stáhněte a extrahujte soubory znovu.

Opakované vytvoření poškozených souborů

Archivace složky OOBE

 1. Přejděte do složky OOBE.

  • Windows: C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\Adobe\OOBE
  • Mac OS: /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/OOBE
  POZNÁMKA: Soubory ve výše uvedených cestách jsou skryté. Chcete-li je zobrazit, postupujte podle pokynů uvedených v následujících článcích: 
 2. Přejmenujte složku OOBE na OOBE.bak.

  • Windows: Pravým tlačítkem myši klikněte na složku OOBE a vyberte příkaz Přejmenovat.
  • Mac OS: Vyberte složku a stisknutím klávesy Return/Enter ji přejmenujte.
 3. Přeinstalujte produkt Elements.

Přejmenování souboru Cache.db

Někdy mohou být informace uvedené v tomto souboru v konfliktu s instalací aplikace Photoshop Elements. V protokolu instalace by mohly být uvedeny problémy s knihovnou AFL.dll.

 1. Přejděte do následující složky:

  • Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache
  • Mac OS: //Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD/cache
 2. Přejmenujte soubor cache.db na cache.old.

POZNÁMKA: Přejmenováním tohoto souboru dojde k odebrání licenčních informací ze všech produktů společnosti Adobe nainstalovaných v tomto počítači. Při dalším spuštění aplikací společností Adobe budete znovu požádáni o zadání sériového čísla.

Obecné postupy odstraňování problémů s instalací

Na vrácení instalace zpět se může podílet celá řada různých faktorů. Další informace najdete v článku Řešení problémů s instalací | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows.

Vyhledání chyb v protokolu instalace

Pokud se při vrácení instalace zpět nezobrazí žádná chybová zpráva, je možné, že podrobnější vysvětlení důvodu chyby instalace najdete v protokolu instalace. K analýze souboru protokolu instalace použijte nástroj Adobe Support Advisor (ASA). Pokyny najdete v článku Adobe Support Advisor | Aplikace pro odstraňování problémů s instalací. Jestliže se vám nepodaří nalézt řešení pomocí nástroje ASA, najdete další informace v části „Ruční analýza hlavního protokolu instalace“ článku Řešení potíží s instalací pomocí protokolů | Premiere Elements, Photoshop Elements.

Kontrola instalační cesty

Pokud používáte stažený instalační program nebo spouštíte instalaci z pevného disku, může ve Sdílených technologiích dojít k chybě kvůli instalační cestě. V protokolu může být uveden následující záznam:

[ZÁVAŽNÁ CHYBA] Instalace – Spouštěcí cesta je příliš dlouhá. Spusťte instalační program z jiného umístění. 

Zkopírujte instalační soubory do kořenové složky jednotky (například C:\InstalacePSE\) a spusťte instalaci znovu. Instalační cesta nesmí být delší než 260 znaků. Přečtěte si článek Názvy souborů, cesty a obory názvů