Ruční odebrání aplikace Photoshop Elements 9 | Windows

Na úvod

Ve většině případů lze aplikaci Photoshop Elements 9 odebrat spuštěním jejího odinstalačního programu. K instalačnímu programu lze v systémech Windows 7 a Vista získat přístup z ovládacího panelu Programy a funkce. V případě, že používáte systém Windows XP, můžete odinstalační program spustit z ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Pokud není aplikace Photoshop Elements 9 v ovládacích panelech uvedena nebo pokud se vám při pokusu o její odinstalaci zobrazí chybová zpráva, můžete ji odebrat ručně. Při ruční odinstalaci navíc máte záruku, že bude aplikace z počítače zcela odebrána.

Poznámka: Podmínkou k provedení některých z níže uvedených kroků je zjištění podrobností o používané edici systému Windows. Pokud tyto podrobnosti neznáte, přečtěte si článek Jak zjistit, zda je v počítači spuštěna 32bitová nebo 64bitová edice systému Windows (kb407673).

Poznámka: Je možné, že váš systém nebude všechny níže uvedené soubory, složky a položky registru obsahovat. Pokud nebudete moci nějaký soubor, složku nebo položku registru v počítači najít, pokračujte další položkou v seznamu.

Spuštění odinstalačního programu

 1. Zavřete všechny aplikace.
 2. Vyberte možnost Start > Ovládací panely nebo možnost Start > Nastavení > Ovládací panely.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Windows XP: Klikněte dvakrát na položku Přidat nebo odebrat programy.
  • Windows 7 nebo Vista: Pokud je aktivováno zobrazení ovládacích panelů podle kategorií, klikněte na odkaz Odinstalovat program v části Programy.
  • Windows 7 nebo Vista: Pokud je aktivováno klasické zobrazení ovládacích panelů, klikněte dvakrát na panel Programy a funkce.
 4. V seznamu nainstalovaných programů vyberte aplikaci Adobe Photoshop Elements 9 a potom klikněte na možnost Odinstalovat nebo Odebrat.
 5. Klikněte na tlačítko Další.
 6. Klikněte na tlačítko Další.
 7. Klikněte na tlačítko Odebrat a podle pokynů na obrazovce odebrání dokončete.

Po odinstalaci aplikace Photoshop Elements 9 proveďte zbývající úlohy uvedené níže. Tím bude zajištěno kompletní odebrání aplikace.

Zastavení služby sledování složek

Služba sledování složek je v počítači spuštěna na pozadí. Tato služba rozpoznává fotografie přidávané do složek, které jsou uvedeny v seznamu sledovaných složek aplikace Organizer. (Další informace naleznete v tématu Používání sledovaných složek nápovědy k aplikaci Photoshop Elements 9.) Pokud je tato služba spuštěna, nebudete moci všechny složky uvedené v seznamu v další části odstranit.

 1. Vyberte možnost Start > Spustit (v systému Windows XP) nebo klikněte na tlačítko Start (v systémech Windows 7 a Vista).
 2. Zadejte příkaz services.msc a stiskněte klávesu Enter.
 3. V seznamu služeb najděte službu Adobe Active File Monitor V9. Pokud tam není uvedena, přejděte ke kroku 6.
 4. Pravým tlačítkem klikněte na položku Adobe Active File Monitor V9 a potom proveďte jednu z následujících akcí:
  • V místní nabídce vyberte příkaz Zastavit. Přejděte k dalšímu kroku.
  • Pokud není příkaz Zastavit k dispozici (je zobrazen šedě), je tato služba již zastavena. Přejděte k dalšímu kroku.
 5. Zavřete okno Služby.

Odebrání zbývajících složek a souborů

Zazálohujte si všechny osobní soubory, které máte v následujících složkách a chcete je uchovat, a potom odstraňte příslušné složky a soubory pro používanou edici systému Windows:

Poznámka: Některé z níže uvedených složek jsou skryté. Průzkumník Windows skryté soubory ani složky ve výchozím nastavení nezobrazuje. Informace o zobrazení těchto skrytých složek najdete v článku Zobrazení skrytých souborů, složek a přípon souborů (kb402324).

64bitové edice systému Windows 7 nebo Vista

 • Složky
  • C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 9
  • C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 9 Organizer ***
  • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\PhotoshopElements\9.0
  • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\ElementsOrganizer\9.0 ***
  • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 9 ***
  • C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\9.0
  • C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
  • C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\9.0
  • C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
  • C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 9.0.0
 • Soubory zástupců
  • C:\Users\Public\Desktop\Adobe Photoshop Elements 9
  • C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 9

32bitové edice systému Windows 7 nebo Vista

 • Složky
  • C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 9
  • C:\Program Files\Adobe\Elements 9 Organizer ***
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\PhotoshopElements\9.0
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\ElementsOrganizer\9.0 ***
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 9 ***
  • C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Elements\9.0
  • C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
  • C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\9.0
  • C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
  • C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 9.0.0
 • Soubory zástupců
  • C:\Users\Public\Desktop\Adobe Photoshop Elements 9
  • C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 9

32bitové edice systému Windows XP

 • Složky
  • C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 9
  • C:\Program Files\Adobe\Elements 9 Organizer ***
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\PhotoshopElements\9.0
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\ElementsOrganizer\9.0 ***
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 9 ***
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\9.0
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
  • C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\9.0
  • C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
  • C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 9.0.0
 • Soubory zástupců
  • C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Photoshop Elements 9
  • C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 9

64bitová edice systému Windows XP

 • Složky
  • C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 9
  • C:\Program Files (x86)\Adobe\Elements 9 Organizer ***
  • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\PhotoshopElements\9.0
  • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\cs_CZ\ElementsOrganizer\9.0 ***
  • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Plug-Ins\Elements 9 ***
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\9.0
  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
  • C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\9.0
  • C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
  • C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Online Services\Photoshop Elements 9.0.0
 • Soubory zástupců
  • C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Photoshop Elements 9
  • C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop Elements 9

***Poznámka: Pokud máte nainstalovanou aplikaci Adobe Premiere Elements 9, tak tyto položky neodstraňujte.

Po odstranění výše uvedených souborů a složek vysypte koš.

Odebrání zbývajících položek registru

Právní omezení: V rámci tohoto postupu se provádí úprava registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu při řešení problémů, k nimž došlo kvůli nesprávné úpravě registru. Registr obsahuje důležité informace o hardwaru a softwaru počítače. Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii. Další informace o registru naleznete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na společnost Microsoft.

Odeberte následující klíče registru:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop Elements\9.0
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Pulse
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Photoshop Elements\9.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Elements Organizer\9.0 ***
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\D877F700C51FBAE4EA2970D112AF6F23
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\8DCAE3347474A6A428A6FF9A3FB9D004 ***
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{007F778D-F15C-4EAB-AE92-071D21FAF632}
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{433EACD8-4747-4A6A-826A-FFA9F39B0D40} ***
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Photoshop Elements 9
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\D877F700C51FBAE4EA2970D112AF6F23
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\8DCAE3347474A6A428A6FF9A3FB9D004 ***
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\D877F700C51FBAE4EA2970D112AF6F23
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\8DCAE3347474A6A428A6FF9A3FB9D004 ***
 • HKEY_CLASSES_ROOT\PhotoshopElements.Application.9

***Poznámka: Pokud máte nainstalovanou aplikaci Adobe Premiere Elements 9, tak tyto položky registru neodebírejte.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.