Maximální limity velikosti obrazu v aplikaci Photoshop Elements

Tento dokument popisuje maximální limit velikosti obrazu použitelného v aplikaci Adobe Photoshop Elements. V Organizátoru a Editoru se používají různé limity rozměrů obrazu. V Organizátoru a Editoru platí také odlišné postupy v případě, že velikost obrazu překračuje maximální rozměry. Úpravou klíče v registru systému Windows můžete přepsat limit v Organizátoru.

Maximální limit velikosti obrazu v Editoru

Editor v aplikaci Photoshop Elements omezuje maximální rozměry obrazu na hodnotu 30000 pixelů krát 30000 pixelů. V Editoru nelze otevřít nebo vytvořit obraz, který překračuje limit.

Maximální limit velikosti obrazu v Organizátoru

Organizátor v aplikaci Photoshop Elements omezuje maximální rozměry obrazu na základě velikosti paměti RAM nainstalované v počítači. Limit se používá k tomu, aby aplikaci Photoshop Elements zabránil v pokusu o použití příliš velkého množství paměti, což může způsobit zpomalení nebo zdánlivé zamrznutí programu při práci s velmi velkými obrazy.

Pokud obraz překročí limit, můžete importovat obraz do katalogu v Organizátoru, avšak Organizátor nezobrazí miniaturu obrazu ani nezobrazí obraz v prezentaci či jiném výtvoru. Pokud se také pokusíte vytisknout obraz, Organizátor zobrazí chybovou zprávu, že nelze vytisknout soubor [název souboru] a že aplikace Adobe Photoshop Elements přeskočí tisk tohoto souboru. Pokud velikost obrazu nepřekračuje maximální rozměry obrazu Editoru 30000 krát 30000 pixelů, můžete vybrat možnost Úpravy > Přejít na plné úpravy, čímž zobrazíte a upravíte obraz v Editoru.

Limity rozměrů obrazu jsou uvedeny v tabulce níže. Chcete-li stanovit rozměry obrazu, vynásobte šířku obrazu jeho výškou v pixelech. Chcete-li zjistit šířku a výšku obrazu v pixelech, otevřete obraz v Editoru v aplikaci Photoshop Elements a poté vyberte možnost

Obraz > Změnit velikost >Velikost obrazu a podívejte se na čísla v poli Rozměry v pixelech.

Poznámka: Hodnoty limitů jsou uvedeny v megapixelech. Jeden megapixel se rovná 1024 x 1024 pixelů nebo 1048576 pixelů.

Velikost nainstalované paměti RAM

Limit rozměrů obrazu

Méně než 512 MB

18 megapixelů (18874368 pixelů)

512 MB až 1 GB

36 megapixelů (37748736 pixelů)

1 GB až 2 GB

54 megapixelů (56623104 pixelů)

Více než 2 GB

72 megapixelů (75497472 pixelů)

Zvláštní limit pro soubory PSD s vrstvami

Organizátor obsahuje další limit velikosti obrazu pro soubory PSD s vrstvami. Pokud velikost souboru PSD s vrstvami překročí polovinu limitu normální velikosti obrazu, Organizátor nezobrazí miniaturu souboru PSD. Při zobrazení vrstev je využíváno více paměti než při zobrazení sloučených souborů (bez vrstev), takže Organizátor omezí soubory PSD s vrstvami.

Postup přepsání limitu v Organizátoru

Přidáním hodnoty klíče do registru systému Windows můžete přepsat maximální limit velikosti obrazu v Organizátoru. To vám umožní otevřít obrazy, které jsou větší než normální limit velikosti paměti RAM nainstalované v počítači. Přidání tohoto klíče nebude mít ve většině případů nepříznivý vliv na aplikaci Photoshop Elements. Když však pracujete s velmi velkými obrazy, Organizátor se může zpomalit nebo se může jevit jako zamrznutý.

Upozornění: Tento postup vyžaduje úpravu registru systému Windows. Společnost Adobe neposkytuje podporu pro úpravu registru, který obsahuje nepostradatelné informace o systému a aplikaci. Informace o Editoru registru systému Windows naleznete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft. Pravděpodobně nebudete mít všechny tyto soubory.

Důležité upozornění: Před úpravou registru vytvořte jeho záložní kopii.

Chcete-li přepsat maximální limit velikosti obrazu v Organizátoru, postupujte následujícím způsobem:

1. Ukončete Organizátor.

2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.

3. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.

4. V levém panelu přejděte do tohoto umístění:

  32bitový operační systém:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Elements Organizer\X.0\Organizer 

POZNÁMKA: Výraz X představuje číslo verze, takže pokud máte aplikaci Photoshop Elements 10.0, přejděte do umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Elements Organizer\10.0\Organizer.

  64bitový operační systém:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\elements organizer\X.0\Organizer

POZNÁMKA: Výraz X představuje číslo verze, takže pokud máte aplikaci Photoshop Elements 10.0, přejděte do umístění HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\elements organizer\10.0\Organizer.

Poznámka:

Pokud nevíte, jakou verzi systému Windows používáte, přečtěte si článek Jak zjistit, zda je v počítači spuštěna 32bitová nebo 64bitová edice systému Windows (kb407673).

5. V levém podokně zvýrazněte složku Organizátoru.

6. Vyberte možnost Úpravy > Nové > Hodnota DWORD a pojmenujte novou hodnotu jako MaxImageSize.

7. Zvýrazněte položku MaxImageSize DWORD a vyberte možnost Úpravy > Změnit.

8. Změňte možnost Základní na Desetinné.

9. Do pole pro údaj hodnoty zadejte novou maximální velikost obrazu v pixelech.

Pokud chcete například změnit limit na 58 megapixelů, zadejte hodnotu 60817408.

(Chcete-li stanovit hodnotu megapixelů v pixelech, vynásobte ji hodnotou 1024 x 1024.)

Pokud se pokoušíte importovat obraz se specifickou velikostí, použijte tento vzorec: šířka x výška x 1024 x 1024.

10. Klikněte na tlačítko OK.

11. Ukončete Editor registru.

12. Pokud jste dříve importovali obrazy, které překračovaly limit, odstraňte je z katalogu a znovu je importujte, aby se zobrazila miniatura.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?