Alternativní kombinace kláves namísto akcí prováděných pomocí myši

Aplikace Reader a Acrobat obsahují stejné klávesové zkratky. Kompletní seznam si můžete zobrazit v nápovědě k aplikaci Acrobat Klávesové zkratky.

Používání programu pro čtení z obrazovky nebo lupy pro zvětšení zobrazení na obrazovce

Pomocí průvodce nastavením přístupu můžete nastavit aplikaci Reader jak pro používání lupy, tak pro čtení z obrazovky.

  • Vyberte možnost Úpravy > Přístup > Průvodce nastavením a poté na jednotlivých obrazovkách tohoto průvodce vyberte požadované volby.

Používání nástroje Číst nahlas pro převod textu na řeč

Číst nahlas je nástroj pro převod textu na řeč (Text-to-Speech, TTS), který je součástí aplikace Adobe Reader. Předčítá text umístěný uvnitř okna dokumentu.  

Pro použití nástroje Číst nahlas je nutné, aby byl v systému instalován Adobe Reader a modul Text-to-Speech. Dokument dále musí být vytvořen jako přístupný, jinak ho nelze vůbec přečíst nebo jsou jeho části čteny ve špatném pořadí.

Aktivace nástroje Číst nahlas:

  1. V nabídce Zobrazení zvolte příkaz Číst nahlas > Aktivovat čtení nahlas.
  2. Znovu přejděte do nabídky Zobrazit > Číst nahlas a poté zvolte vhodnou volbu čtení:
    • K přečtení aktuální stránky zvolte příkaz Číst pouze tuto stránku.
    • K přečtení celého dokumentu zvolte příkaz Číst do konce dokumentu.

 

Více informací o nástroji Číst nahlas najdete v článku Using the Read Out Loud Text-to-Speech Tool (anglicky).

Přeformátování textu v PDF

Soubor PDF přeformátujte tak, aby se dočasně zobrazoval v jednom sloupci na celou šířku panelu dokumentu. Toto přeformátované zobrazení usnadňuje čtení dokumentu.

  • Text můžete přeformátovat výběrem příkazu Zobrazení > Zvětšení > Přeformátovat.

V přeformátovaném zobrazení se většinou zobrazí pouze čitelný text. Mezi texty, které se nepřeformátují, patří formuláře, poznámky, pole digitálních podpisů a artefakty stránek, jako jsou čísla stránek, záhlaví a zápatí. Stránky, které obsahují jak čitelný text, tak i pole formulářů a digitálních podpisů, se nepřeformátují. Svislý text se přeformátuje na vodorovný.

Poznámka:

V přeformátovaném zobrazení nelze dokument, ukládat, upravovat ani tisknout.

Další informace

Setting your preferences to enhance on-screen viewing (Nastavení předvoleb pro vylepšené zobrazení na displeji).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online