Novinky v aplikaci Acrobat DC

Acrobat DC

Aplikace Acrobat DC společně se službami Adobe Document Cloud představují kompletní PDF řešení pro práci s těmi nejdůležitějšími dokumenty na stolním počítači, na webu nebo na mobilních zařízeních. Aktualizujte aplikaci Acrobat pro stolní počítače a mobilní zařízení nebo se přihlaste do Acrobat Web, kde můžete vyzkoušet nové funkce a vylepšení.

Aplikace Acrobat DC pro stolní počítače

Verze z ledna 2022

Aplikace Acrobat představuje rozšířené možnosti úprav s bezproblémovým prováděním úprav na více stránkách. Při úpravách dokumentu PDF již nemusíte ručně upravovat obsah, abyste opravili překryvy. Nový režim automatických úprav rozvržení v aplikaci Acrobat automaticky upraví obsah a přeformátuje ho.

Klíčové funkce:

 • Text a obrázky se automaticky přizpůsobují na stránce, když ji upravujete.
 • Rozložení dokumentu a odsazení je při úpravě zachováno.
 • Pomocí kurzoru se jednoduše přesouvejte mezi odstavci a volně vybírejte text.
 • Zarovnejte text nebo obrázky s obsahem dokumentu nebo je přeneste před něj.
 • Snadno vybírejte obsah napříč poli na stránce.

Více informací naleznete v tématu Úpravy souborů PDF s pomocí nových automatických úprav rozvržení.

Poznámka:

Nová funkce automatických úprav rozvržení je k dispozici pouze pro dokumenty PDF v angličtině, které splňují příslušné podmínky. Společnost Adobe zkouší toto nové prostředí v aplikaci Acrobat. Toto prostředí proto nemusí být dostupné pro všechny uživatele aplikace.

Pokud vytvoříte e-mail a přiložíte dokument PDF, aplikace Acrobat vás na základě názvu souboru PDF a předmětu e-mailu vyzve k použití nástroje Požádat o podpisy. Pokud například používáte výrazy jako formulář, aplikace atd., aplikace Acrobat tyto termíny rozpozná a vyzve vás v aplikaci k použití nástroje Požádat o podpisy. Zobrazí se jedna z následujících výzev:

Výzva Požádat o podpisy
Varianta 1

Výzva Požádat o podpisy
Varianta 2

Poznámka:

Společnost Adobe testuje tuto novou integraci v aplikaci Microsoft Outlook. Možnosti vyžádání podpisů proto nemusí být dostupné pro všechny uživatele aplikace.

Pro usnadnění přístupu jsou nyní podřízené nástroje funkce Uspořádání stránek, jako je vkládání, odstraňování nebo otáčení stránek, k dispozici v následujících nabídkách: Soubor, Upravit a Rychlé nástroje.

Soubor > Vložit stránky
Soubor > Vložit stránky

Upravit > Odstranit stránky nebo Otočit stránky
Upravit > Odstranit stránky nebo Otočit stránky

Nabídka Rychlých nástrojů – Odstranit stránky, Otočit stránky
Rychlé nástroje

Nástroje aplikace Acrobat, jako jsou Upravit a Převést, jsou nyní dostupné z nové kontextové nabídky Průzkumníka souborů systému Windows 11. Možnosti kontextové nabídky se zobrazují na základě akcí, které typ souboru podporuje. Možnost Sdílet je přidána také do funkce nativního sdílení systému Windows.

Upravit v programu Adobe Acrobat
Upravit v programu Adobe Acrobat

Převést do Adobe PDF
Převést do Adobe PDF

Sdílet v aplikaci Adobe Acrobat DC
Sdílet v aplikaci Adobe Acrobat DC

Aplikace Acrobat poskytuje bezproblémové pracovní postupy spolupráce při zobrazování a recenzování souborů. Když zrušíte sdílení recenzovaného souboru, daný soubor se odstraní ze všech seznamů souborů v aplikaci Acrobat a službě Document Cloud. Podobně se kontextová tabule nyní zobrazuje konzistentně pro všechny sdílené soubory uvedené na kartách Poslední nebo S hvězdičkou aplikace Acrobat.

Stejně tak jsou při vyhledávání souborů v aplikaci Acrobat ve výsledcích zahrnuty soubory sdílené s vámi, všechny dohody a soubory jiné než PDF uložená na vašem účtu služby Document Cloud.

Chcete-li získat přístup na Domovskou stránku aplikace Acrobat Reader, musíte se nyní přihlásit pomocí svého účtu Adobe ID.

Přihlášení pomocí účtu Adobe ID

Pokud bylo v dřívějších verzích k dispozici více obsahu, než kolik lze najednou zobrazit v okně, aplikace Acrobat neumožňovala funkci VoiceOver dojít dále než za poslední viditelný prvek na obrazovce. Toto omezení je nyní opraveno, v aplikaci Acrobat tedy můžete pomocí funkce VoiceOver přejít na obsah mimo obrazovku.

Když byl v dřívějších verzích aplikace Acrobat zapnutý chráněný režim, nebylo možné přetahovat stránky PDF ze zobrazení miniatur stránek nebo z nástroje Uspořádat stránky na plochu a vytvářet nové soubory PDF. Toto omezení je nyní opraveno. Pokud nyní přetáhnete stránky PDF na plochu, aplikace Acrobat zobrazí dialogové okno Uložit jako, ve kterém můžete zadat název souboru a uložit ho.

64bitová aplikace Acrobat Reader je nyní k dispozici ke stažení z obchodu Microsoft Store.

Pokročilé protokolování je nyní povoleno za účelem shromažďování podrobných informací pro případ, že aplikace Acrobat selže v systému macOS. Protokol pomůže společnosti Adobe odhalit hlavní příčinu a zlepšit tak stabilitu aplikace.

Bylo opraveno několik chyb, aby se zlepšila stabilita aplikací v systému macOS.

Pro zlepšení výkonu aplikace Acrobat je nyní pro ovladač tiskárny odebrána kompatibilita se starším softwarem, jako jsou redistribuovatelné závislosti sady Visual Studio 2010.

Mobilní aplikace Acrobat Reader

Aktualizace ze září 2021, října 2021 a listopadu 2021

Zařízení iPhone a iPad

Mnoho vylepšení je provedeno tak, aby byl nástroj Vyplnit a podepsat plynulejší a intuitivnější, například:

 • Uživatelé nyní pro identifikované textové pole získají ohraničovací rámeček. To pomáhá při určování začátku a konce formuláře.

 • Zajišťuje zarovnání vyplněného textového pole.

 • Zavedeno automatické rolování pro uživatele, kteří vyplňují pole formuláře.

Ikona sdílení je nyní obnovena. Výzva aplikace Acrobat, která vás žádá o Odeslání kopie z obrazovky sdílení je nyní odstraněna. Několik chyb souvisejících se sdílením kopie souboru PDF je nyní opraveno.

Aplikace Acrobat Reader nyní ve všech panelech Nastavení obsahuje podporu Dynamický typ pro zlepšení čitelnosti. Změny lze vidět na panelech Předplatné, Předvolby a Profil uživatele.

V režimu Liquid Mode jsou provedena následující vylepšení:

 • Acrobat iOS nyní podporuje odkazy nalezené v e-mailech generovaných webovou službou DocGen.  Když uživatel klikne na odkaz v e-mailu, aplikace se spustí a otevře dokument v režimu Liquid Mode.

 • Opravy chyb a aktualizace nástroje Automatické otevření

 • Obecné opravy stability a celková vylepšení v režimu Liquid Mode.

 • Upgrade na Intune 14.6.0.
 • Aktualizace z knihoven ACP na knihovny AEP 
 • Aktualizovaná sada Branch SDK
 • Vylepšení rámce nabídky.
 • Restrukturalizace kódu Disku Google tak, aby byl kompatibilní se Správcem balíčků Swift.
 • Opravy kritických chyb, selhání a problémů s návrhem.

Získejte nejnovější aplikaci Acrobat Reader na zařízeních iPhone a iPad.

Android

Nástroj Komprimace nyní podporuje tři úrovně komprimace a poskytuje uživatelům větší kontrolu nad výstupním souborem. Přidána je také podpora pro nástroj Zpožděný paywall pro Komprimaci.

 • Povoleno Sdílení (seznam sdílení) u sdílených souborů – Umožňuje použít možnost Odeslat kopii u sdílených souborů.
 • Načtení informací z veřejného profilu spolupracovníka pro sdílené datové zdroje – Namísto použití soukromého profilu uživatele nyní aplikace Acrobat pro zobrazení informací o profilu uživatele pro sdílené datové zdroje používá veřejný profil.

 • Rozšíření paměti Colorado na zařízení (CoD) – S touto verzí byla provedena vylepšení paměti CoD, která umožňují zavedení funkce do zařízení s nízkou pamětí (4-6 GB). Opraveno několik nesrovnalostí mezi streamováním a analýzou paměti Colorado na zařízení.
 • Podpora odkazů na prostředí DocGen – aplikace Acrobat nyní podporuje otevření odkazu na prostředí DocGen přímo v režimu Liquid Mode.

 • Ukládání DNS do mezipaměti pro opravu problémů se směrováním serveru – Nově povoleno ukládání informací DNS na straně klienta do mezipaměti, aby se vyřešily problémy se synchronizací příkazů GET a POST v režimu Liquid Mode a aby nedocházelo k selhání provedení transakcí.

 • Aktualizace sady Android SDK – Na základě nařízení společnosti Google, aby aplikace pro Android přešly do 30. listopadu 2021 na úroveň API 30, nyní aplikace Acrobat cílí na úroveň rozhraní API 30. Více informací naleznete v tématu změny chování při zpracování oprávnění k úložišti v systému Android 11 a novějších.

 • Zavedení experimentu e-Privacy – Experiment e-Privacy je nově od 21. září zaveden pro 100 % uživatelů. Ze zákona je nutné ukázat všem uživatelům právní upozornění. Pokud chcete aplikaci nadále používat, musíte ho přijmout.

 • Opravena nejčastější selhání hlášená v Obchodě Play.

 • Aktualizace sady Dropbox SDK – Sada Dropbox SDK je nyní aktualizována na základě nařízení přijatého od týmu Dropboxu. Dropbox ukončuje podporu TLS 1.0 a 1.1.

 • Aktualizace sady Facebook SDK – Od 5. října 2021 Facebook odstraňuje podporu pro přihlášení do služby Facebook pomocí vložených prohlížečů Android, aby se snížily pokusy o phishing v systému Android. To vyžadovalo, aby všechny aplikace pro Android podporující přihlášení do služby Facebook upgradovali na verzi 8.2.0 (nebo novější) sady Facebook SDK pro Android.

Získejte nejnovější aplikaci Acrobat Reader na zařízeních se systémem Android.

Online služby aplikace Acrobat

Aktualizace ze září 2021, října 2021 a listopadu 2021

Díky rozšíření Adobe Acrobat pro prohlížeč Microsoft Edge můžete s dokumenty aplikace Acrobat pracovat přímo v prohlížeči Edge, což vám usnadní a urychlí práci. Další informace viz Rozšíření Adobe Acrobat pro prohlížeč Google Chrome.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.