Aplikace Acrobat DC společně se službou Adobe Document Cloud představují kompletní PDF řešení pro práci s těmi nejdůležitějšími dokumenty bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Zcela nový Acrobat DC je graficky přepracován tak, aby práce v něm byla co nejjednodušší. Nové Centrum nástrojů nabízí rychlý přístup k nejčastěji používaným nástrojům a elegantní nové nástroje fungují konzistentně na počítačích, na webu i v mobilních zařízeních – včetně dotykových.

 


Acrobat DC, verze z dubna 2017

Nové číslo verze pro Acrobat a Acrobat Reader

  Dostupné ve verzích: Acrobat DC Continuous a Acrobat Reader DC Continuous

V rámci verze z dubna 2017 budou všichni zákazníci používající verzi Continuous po zavedení opravy převedeni z verze 15.xx na verzi 17.xx. U zákazníků používajících verzi Classic nedojde k žádné změně.

Další informace naleznete v příspěvku blogu - Acrobat’s getting a new version number (Reader too!) (Acrobat získává nové číslo verze (Reader také!)).

 

Vytváření bohatých PDF z formátů sady Microsoft Office v systému Mac

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Nyní můžete v systému Mac OS převádět dokumenty sady Microsoft Office na vysoce kvalitní tagované soubory PDF. Kromě lokálního převodu nyní využívá aplikace Acrobat DC k převodu dokumentů do PDF také cloudovou službu Adobe Create PDF.

Vytvořené soubory PDF jsou vysoce kvalitní a nabízejí výjimečnou vizuální věrnost. Správné tagování umožňuje využívat funkce usnadnění přístupu. Provádí se také rozpoznávání odkazů, takže hypertextové odkazy, interní odkazy v dokumentech a obsahy se vytvoří jako živé odkazy.

Poznámka:

Tato služba funguje pouze, když jste online.

Jak to funguje v aplikacích sady Microsoft Office?

 1. V aplikaci Microsoft Word 2016 klikněte na pásu karet Acrobat na položku Vytvořit PDF.

  Vytvoření PDF v aplikaci Microsoft Word
 2. V dialogu služby Acrobat Create PDF zaškrtněte políčko Pamatovat si mou volbucheck boxa poté klikněte na tlačítko Ano. Dokument se pomocí této služby převede do formátu PDF, soubor PDF se poté stáhne a otevře v aplikaci Acrobat DC.

  Poznámka:

  Kliknete-li na možnost Ne, použije se k převodu dokumentu do formátu PDF lokální aplikace sady Office.

 3. Uložte PDF.

Postup obnovení předvoleb

Pokud budete chtít začít používat k vytváření souborů PDF cloudovou službu později, můžete předvolbu změnit.

 • Klikněte na tlačítko Předvolby na pásu karet Acrobatu, zaškrtněte políčko Výzva k použití cloudové služby Adobe Create PDF v dialogu Nastavení Acrobat Create PDF a poté klikněte na OK
Obnovit předvolby

Jak to funguje v aplikaci Acrobat DC?

V aplikaci Acrobat DC lze k vytváření souborů PDF pomocí cloudové služby použít následující pracovní postupy:

 • Vytvoření z nabídky Soubor – Soubor > Vytvořit > PDF zesouboru.
 • Vytvoření pomocí nástroje Vytvořit PDF – Nástroje > Vytvořit PDF > Jeden soubor.
 • Přetažení.

Pomocí této služby může aplikace Acrobat DC převést do formátu PDF současně pouze jeden dokument.

 1. V aplikaci Acrobat DC vyberte možnost Soubor > Vytvořit > PDF ze souboru.

 2. Vyberte dokument sady Office, který chcete převést do formátu PDF a klikněte na příkaz Otevřít.

  Vytvoření dokumentu PDF pomocí online služby aplikace Acrobat
 3. Políčko Používat cloudovou službu Adobe Create PDF je standardně zapnuto. Dokument se pomocí této služby převede do formátu PDF, soubor PDF se poté stáhne a otevře v aplikaci Acrobat DC.

 4. Uložte PDF.

   

Snadné kopírování zvýrazněného textu

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Zvýrazněný text lze nyní snadno kopírovat pomocí nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem.

 1. Klikněte na zvýrazněný text pravým tlačítkem a poté vyberte možnost Povolit výběr textu.

  Povolení výběru textu pro zvýraznění
 2. Ve zvýrazněné oblasti vyberte text, který chcete kopírovat, klikněte pravým tlačítkem a poté vyberte možnost Kopírovat

  Kopírovat text

Podepisování souborů PDF pomocí funkce DirectInk

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Nová podpora funkce DirectInk na panelu Podpisy aplikace Certificates nabízí přirozenější postup a lepší kontrolu nad vzhledem podpisu při podepisování na zařízeních se systémem Windows 10.

Nakreslete svůj podpis

Spouštění OCR softwaru na naskenovaných dokumentech s živým textem

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Acrobat nyní umí spustit OCR na naskenovaných souborech PDF, které obsahují obrázky s živým textem. Dříve byste při pokusu o spuštění softwaru OCR na takovém PDF uviděli chybové hlášení „Tato stránka obsahuje vykreslitelný text“.

 1. Otevřete naskenované PDF v aplikaci Acrobat DC.

 2. Přejděte do nabídky Nástroje > Vylepšit skeny > Rozpoznat text > V tomto souboru.

 3. Klikněte na Nastavení v panelu nástrojů. Zobrazí se dialogové okno Rozpoznat text.

 4. V rozbalovací nabídce Výstup vyberte Prohledávatelný obraz nebo Prohledávatelný obraz (přesně) a klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na Rozpoznat text na panelu nástrojů.

   

Vylepšení přístupnosti

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous a Classic

Zobrazení rozbalených tagů v panelu Tagy

Acrobat nyní ve výchozím nastavení při otevření panelu Tagy rozbaluje strom tagů na úrovni kontejneru. Není potlačeno jakékoli předchozí zobrazení, ale funguje jako první výchozí zobrazení. V rozbaleném zobrazení můžete snadno zkontrolovat a opravit strukturu dokumentu.

Odstranění všech prázdných tagů jedním kliknutím

Nyní můžete odstranit všechny prázdné tagy jedním kliknutím. Nová volba Odstranit prázdné tagy v nabídce Tagy umožňuje odstranit všechny prázdné tagy v podstromu vybraného tagu. (Neodstraňuje platné tagy jako je TD, TH a Link - OBJR.)

 1. Otevřete tagované PDF v aplikaci Acrobat DC.

 2. V levém navigačním podokně vyberte Tagy a pak tagy rozbalte.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na tag, u kterého chcete odstranit všechny prázdné tagy v jeho podstromu a klikněte na příkaz Odstranit prázdné tagy.

   

Vylepšení kontroly před výstupem

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

 • Knihovny kontroly před výstupem: Profily kontroly před výstupem, opravy a kontroly jsou nyní dobře uspořádány v knihovnách.
  Další informace najdete v dokumentu Preflight Libraries (PDF | 711 KB).
 • Proměnné kontroly před výstupem: Proměnné umožňují dynamicky upravovat profily, kontroly a opravy při jejich použití. Proměnné lze použít při úpravě profilů, kontrol a oprav, kdykoli se objeví oranžový trojúhelník. Je také možné stávající objekty filtrovat pomocí proměnných.
 • Kontrola před výstupem podporuje novou specifikaci Ghent PDF Workgroup Specification 2015: Nové specifikace GWG vycházejí ze standardu PDF/X-4 a podporují nativní průhlednost a také pracovní postupy RGB nezávislé na médiu.
 • Ověření PDF/UA při kontrole před výstupem: Kontrola před výstupem nyní umožňuje opravit běžné chyby dostupnosti a ověřit soulad dokumentu s mezinárodním standardem Universal Accessibility PDF/UA.

Zavedení aplikace Acrobat Reader z interního serveru pro aktualizace

Dostupné ve verzích: Acrobat Reader DC Continuous a Classic

Správci IT nyní mohou pomocí nástroje AUSST (Adobe Update Server Setup Tool) spravovat a nasazovat aplikaci Acrobat Reader na vlastním interním serveru pro aktualizace. Tento nástroj umožňuje podnikovým manažerům IT nasazovat produkty a aktualizace svým vlastním tempem a vybírat si, kdy nainstalují aktualizace zaměstnancům. Podporuje aktualizace pro systémy Windows i Mac.

Další informace naleznete v části Používání nástroje Adobe Update Server Setup Tool.

 

Zavedení aplikací Acrobat a Acrobat Reader pomocí nástroje Remote Update Manager

  Dostupné ve verzích: Acrobat DC Continuous a Classic, Acrobat Reader DC Continuous a Classic

Správci IT nyní mohou zavést nejnovější aktualizace aplikací Acrobat Pro, Standard a Reader do klientských počítačů, aniž by aktualizace instalovali ručně pomocí nástroje Remote Update Manager (RUM). Nástroj RUM lze používat na serveru Adobe Update nebo, používáte-li nástroj AUSST (Adobe Update Server Setup Tool), na interním serveru Adobe Update.

Další informace naleznete v části Používání nástroje Adobe Remote Update Manager.

 

Acrobat DC, verze z ledna 2017

Vytvoření digitálního ID nakreslením podpisu

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Kromě obrázků a textu můžete nyní do své digitální identity určené k podepisování dokumentů přidat vlastní nakreslený podpis. K nakreslení podpisu můžete použít prsty nebo hardwarové pero.

Vzhled podpisu
Nakreslete svůj podpis

Automatická konfigurace pro sdílené recenze založené na službě SharePoint

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Při použití recenze sdílené pomocí služby SharePoint vytvoří nyní aplikace Acrobat automaticky na podřízeném webu serveru SharePoint novou knihovnu dokumentů, ve které můžete sdílenou recenzi zahájit. Případně můžete také vybrat podřízený web a odpovídající knihovnu dokumentů pro hostování sdílené recenze.

Používání možnosti automatické konfigurace pro sdílenou recenzi

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete odeslat ke sdílené recenzi.

 2. Přejděte do nabídky Nástroje > Odeslat ke sdílenému komentování a poté na panelu nástrojů klikněte na možnost Odeslat ke sdílenému komentování.

 3. Z rozbalovacího seznamu vyberte možnost Automaticky sbírat komentáře na vlastním interním serveru a poté klikněte na možnost Další.

 4. Vyberte možnost Podřízený web služby SharePoint a poté zadejte adresu URL podřízeného webu na serveru SharePoint. Klikněte na Další.

  Hostování souboru recenze v podřízeném webu serveru SharePoint

  Aplikace Acrobat v podřízeném webu automaticky vytvoří a nakonfiguruje novou knihovnu dokumentů (pojmenovanou AcrobatSharedReviews), ve které můžete sdílenou recenzi zahájit.

 5. Výběrem nebo zadáním možností podle pokynů na obrazovce dokončete zbývající kroky.

  Poznámka:

  Zajistěte, aby měli recenzenti v podřízeném webu serveru SharePoint odpovídající oprávnění pro přidávání a publikování poznámek.

Podpora polí dat a obrázků ve formulářích aplikace Acrobat

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Pomocí nástroje Připravit formulář můžete nyní v průběhu přípravy formuláře v aplikaci Acrobat DC přidat pole obrázku a pole data. Při vyplňování formuláře lze na příslušná pole kliknout a vybrat obrázek nebo datum.

Nástroje data a obrázku pro formuláře

Používání pole obrázku

Při přípravě formuláře v aplikaci Acrobat DC klikněte na panelu nástrojů na ikonu Pole obrázku a poté klikněte v dokumentu na umístění, do kterého chcete pole umístit.

Použití pole obrázku ve formuláři

Podobně jako libovolné jiné pole můžete i toto pole přejmenovat nebo zadat hodnoty jeho vlastností. Chcete-li otevřít dialogové okno Vlastnosti, klikněte na odkaz Všechny vlastnosti nebo na pole dvojitě klikněte.

Postup vyplnění formuláře s polem obrázku

 1. Místo pole se zobrazí ikona obrázku. Klikněte na ikonu obrázku.

  Při vyplňování formuláře se zobrazí ikona obrázku
 2. Procházením vyberte obrázek.

  Procházením vyberte obrázek

  Poznámka:

  Při procházení vyberte z rozevírací nabídky typu souboru nacházející se nad tlačítkem Otevřít dialogového okna Otevřít odpovídající typ souboru. Kromě souborů PDF jsou podporovány i následující typy obrázků – JPG, GIF, PNG a TIF.

  Tento nový postup vyplnění formuláře s polem obrázku je dostupný také v provedení Acrobat Reader Continuous.

 3. Klikněte na OK. Obrázek se vloží do pole.

  Vybraný obrázek se vloží do pole

Používání pole data

Při přípravě formuláře v aplikaci Acrobat DC klikněte na panelu nástrojů na ikonu Pole data a poté klikněte v dokumentu na umístění, do kterého chcete pole umístit.

Použití pole data ve formuláři

Podobně jako libovolné jiné pole můžete i toto pole přejmenovat nebo zadat hodnoty jeho vlastností. Chcete-li otevřít dialogové okno Vlastnosti, klikněte na odkaz Všechny vlastnosti nebo na pole dvojitě klikněte.

Postup vyplnění formuláře s polem data

 1. Po kliknutí do pole se v pravém konci pole zobrazí ikona šipky.

  Po kliknutí do pole se zobrazí ikona šipky

  Poznámka:

  Tento nový postup vyplnění formuláře s polem data je dostupný v aplikacích Acrobat i Reader – v provedeních Continuous i Classic.

 2. Klikněte na ikonu šipky a pomocí dialogu pro výběr data vyberte datum. Případně můžete datum zadat také pomocí klávesnice.

  Dialogové okno pro výběr data
 3. Datum se vloží do pole.

  Vybraný datum se vloží do pole

Další informace o formulářích naleznete v části Vytváření a distribuce formulářů PDF.

Vylepšení přepínacího tlačítka ve formulářích aplikace Acrobat

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous a Classic

Ve výchozím chování přepínacích tlačítek formulářů aplikace Acrobat byla provedena následující vylepšení:

 • Více kopií přepínacích tlačítek se ve výchozím nastavení umístí do stejné skupiny. Zaškrtnutím políčka Kopírovat přepínací tlačítka v různých skupinách můžete toto chování změnit a umístit jednotlivá přepínací tlačítka do různých skupin.
 • Duplikováním přepínacích tlačítek na více stránek vytvoříte pro každou stránku nezávislé skupiny.
 • V dialogu Vlastnosti můžete v případě vybrání více přepínacích tlačítek změnit název skupiny jedním kliknutím do pole Název skupiny.

Vylepšení porovnání souborů

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous a Classic

Byla vylepšena přesnost porovnávání obrázků

Dříve funkce porovnání souborů zvýraznila v případě zjištění změn v novém souboru celý obrázek. Nyní místo zvýraznění celého obrázku přesně zvýrazní umístění změny v obrázku.

Funkce odpovědi, odstranění, filtrování a úprav anotací ve zprávách porovnání

 • Funkce odpovědi je nyní dostupná v každém místním okně zvýraznění změn ve zprávě porovnání. Po kliknutí na odkaz Odpovědět v místním okně přejdete do pravého panelu, ve kterém můžete zadat příslušný text.
 • Kliknutím pravým tlačítkem nebo stisknutím klávesy Delete na klávesnici můžete nyní odstranit anotaci porovnání ze zprávy.
 • Na pravém panelu můžete změny filtrovat podle určitého stavu.
 • Na pravém panelu můžete také upravit text anotace porovnání.

Další informace najdete v článku Porovnání dvou verzí souboru PDF.

Zachování posledního stavu levého okna u všech spuštění aplikace Acrobat

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Nyní můžete explicitně připnout položku levého okna z místní nabídky zobrazené kliknutím pravým tlačítkem po otevření příslušného pole levého okna.

Připnutí položky levého okna z místní nabídky zobrazené kliknutím pravým tlačítkem

Ovládací prvky levého okna a panelu nástrojů jsou zahrnuty ve vyhledávání nástrojů

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Ovládací prvky levého okna a panelu nástrojů jsou nyní zahrnuty ve vyhledávání nástrojů.

Vylepšená práce díky DirectInk

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Pero nebo stylus můžete nyní používat přímo v dokumentu bez vybrání nástroje.

Podpora pojmenovaných uživatelských nasazení ve virtuálních prostředích

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous a Classic

Správci IT nyní mohou realizovat zabezpečený přístup k aplikaci Acrobat DC s novou podporou pojmenovaných uživatelských licencí ve virtuálních prostředích Citrix XenApp, XenDesktop a VMware Horizon.

Podrobnější informace najdete v článku Imaged OS deployments (named user) (Instalace OS ze snímků (pro konkrétní uživatele).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online