Hlavní nové funkce a změny ve verzi aplikace Acrobat DC ze srpna 2019
Acrobat DC

Aplikace Acrobat DC společně se službami Adobe Document Cloud představují kompletní PDF řešení pro práci s těmi nejdůležitějšími dokumenty bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. V nejnovějším vydání byla aplikace Acrobat DC kompletně přepracována a přináší jednoduché a konzistentní uživatelské prostředí na stolním počítači, webu a mobilních zařízeních včetně dotykových.


Acrobat je plně kompatibilní se 64bitovým operačním systémem MacOS

Při instalaci nebo spuštění předchozích verzí aplikace Acrobat v systému MacOS 10.14 (Mojave) se zobrazovaly následující varovné zprávy:

Upozornění: Instalační program není optimalizován pro váš počítač Mac
Upozornění: Aplikace Adobe Application Manager není optimalizována pro váš počítač Mac

Kódová základna aplikace Acrobat byla ve vydání aplikace Acrobat DC z roku 2015 převedena na 64bitovou verzi. Sdílené součásti však tehdy převedeny nebyly, což způsobilo tyto varovné zprávy.

V této verzi byly všechny sdílené součásti převedeny na 64bitovou verzi u všech vydání aplikace Acrobat – DC, Classic 2017 i Classic 2015. Výsledkem je, že během instalace a spouštění aplikace se nezobrazují žádná varovná dialogová okna.

Byla odebrána zastaralá rozhraní API systému Mac

V této verzi aplikace Acrobat bylo mnoho zastaralých rozhraní API systému Mac OS X, souvisejících zejména s přístupem k systému souborů, nahrazeno novějšími optimalizovanými rozhraními API v hlavních oblastech, jako je Viewer, Distiller, Synchronizer a zásuvné moduly. To mělo za následek významné zkrácení (o 70 %) doby spouštění aplikace ve všech podporovaných systémech Mac OS se systémem souborů APFS. Také se zlepšila odezva různých funkcí aplikace, která je nyní dvakrát rychlejší než dříve.

Tato vylepšení jsou k dispozici ve verzi DC a Classic 2017.

Předvolba pro skrytí panelu nástrojů rychlé akce

Když v aplikaci Acrobat vyberete text nebo obrázek, zobrazí se panel nástrojů rychlé akce. Nyní můžete panel nástrojů skrýt pomocí nově přidané předvolby. Ve výchozím nastavení je panel nástrojů povolen.

Postup skrytí panelu nástrojů:

 1. V aplikaci Acrobat přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat > Předvolby (Mac).

 2. V levém podokně vyberte možnost Obecné a zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit rychlé akce při výběru textu.

  Zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Rychlé akce
 3. Klikněte na OK.

Další informace o předvolbách naleznete v části Zobrazení souborů PDF a související předvolby.

Předvolba pro opětovné otevření souborů PDF z poslední relace aplikace Acrobat

Acrobat nyní může při spuštění automaticky znovu otevřít soubory PDF z poslední relace. Tuto možnost můžete povolit nebo zakázat pomocí nově přidané předvolby. Ve výchozím nastavení je tato předvolba zakázaná.

Postup povolení předvolby:

 1. V aplikaci Acrobat přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Acrobat > Předvolby (Mac).

 2. V levém podokně vyberte možnost Obecné a poté zvolte možnost Otevřít soubory PDF zposlední relace při spuštění Acrobatu.

  Nastavení opětovného otevření souboru PDF z předchozí relace při spuštění aplikace Acrobat
 3. Klikněte na OK.

Vylepšené zasílání zpráv pro pracovní postupy recenze a sdílení

Všechny řetězce, včetně popisků, možností a zpráv uživatelského rozhraní Sdílení, byly zjednodušeny.

Poznámka:

Společnost Adobe zkouší tento nový způsob sdílení souborů PDF v aplikaci Acrobat DC. Tento způsob proto nemusí být dostupný pro všechny uživatele aplikace Acrobat DC.

Další informace naleznete v části Sdílení a sledování souborů PDF online (Nový způsob | Starý způsob).

Podpora chytrých čipových karet založených na technologii CTK v systému macOS

Nyní můžete v aplikacích Acrobat DC a Acrobat Reader DC v systému MacOS podepisovat a certifikovat soubory PDF pomocí chytrých čipových karet založených na technologii CryptoTokenKit.

Předchozí verze aplikace Acrobat podporují digitální podpis pomocí chytrých čipových karet založených na technologii CDSA a použitých modulech TokenD. V tomto vydání aplikace Acrobat verze DC a Classic 2017 byla přidána podpora chytrých čipových karet založených na technologii CryptoTokenKit. Tato možnost je k dispozici v části Aplikace >Předvolby.

Povolit podporu rámce CryptoTokenKit

Vylepšení zabezpečení, stability a výkonu

 • Bylo opraveno šest nejčastějších problémů s odezvou za účelem zrychlení spouštění aplikace a vylepšení procesu otevírání dokumentů v systémech Windows a Mac.
 • V systémech Windows a Mac bylo opraveno 15 nejčastějších druhů pádu produktu nahlášených uživateli.
 • Bylo opraveno 69 jedinečných potenciálních problémů se zabezpečením.

Další informace naleznete v části Poznámky k verzi.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online