Aplikace Acrobat DC společně se službou Adobe Document Cloud představují kompletní PDF řešení pro práci s těmi nejdůležitějšími dokumenty bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Zcela nový Acrobat DC je graficky přepracován tak, aby práce v něm byla co nejjednodušší. Nové Centrum nástrojů nabízí rychlý přístup k nejčastěji používaným nástrojům a elegantní nové nástroje fungují konzistentně na počítačích, na webu i v mobilních zařízeních – včetně dotykových.


Acrobat DC 2017, lednová verze

Vytvoření digitálního ID nakreslením podpisu

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Kromě obrázků a textu můžete nyní do své digitální identity určené k podepisování dokumentů přidat vlastní nakreslený podpis. K nakreslení podpisu můžete použít prsty nebo hardwarové pero.

Vzhled podpisu
Nakreslete svůj podpis

Automatická konfigurace pro sdílené recenze založené na službě SharePoint

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Při použití recenze sdílené pomocí služby SharePoint vytvoří nyní aplikace Acrobat automaticky na podřízeném webu serveru SharePoint novou knihovnu dokumentů, ve které můžete sdílenou recenzi zahájit. Případně můžete také vybrat podřízený web a odpovídající knihovnu dokumentů pro hostování sdílené recenze.

Používání možnosti automatické konfigurace pro sdílenou recenzi

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete odeslat ke sdílené recenzi.

 2. Přejděte do nabídky Nástroje > Odeslat ke sdílenému komentování a poté na panelu nástrojů klikněte na možnost Odeslat ke sdílenému komentování.

 3. Z rozbalovacího seznamu vyberte možnost Automaticky sbírat komentáře na vlastním interním serveru a poté klikněte na možnost Další.

 4. Vyberte možnost Podřízený web služby SharePoint a poté zadejte adresu URL podřízeného webu na serveru SharePoint. Klikněte na Další.

  Hostování souboru recenze v podřízeném webu serveru SharePoint

  Aplikace Acrobat v podřízeném webu automaticky vytvoří a nakonfiguruje novou knihovnu dokumentů (pojmenovanou AcrobatSharedReviews), ve které můžete sdílenou recenzi zahájit.

 5. Výběrem nebo zadáním možností podle pokynů na obrazovce dokončete zbývající kroky.

  Poznámka:

  Zajistěte, aby měli recenzenti v podřízeném webu serveru SharePoint odpovídající oprávnění pro přidávání a publikování poznámek.

Podpora polí dat a obrázků ve formulářích aplikace Acrobat

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Pomocí nástroje Připravit formulář můžete nyní v průběhu přípravy formuláře v aplikaci Acrobat DC přidat pole obrázku a pole data. Při vyplňování formuláře lze na příslušná pole kliknout a vybrat obrázek nebo datum.

Nástroje data a obrázku pro formuláře

Používání pole obrázku

Při přípravě formuláře v aplikaci Acrobat DC klikněte na panelu nástrojů na ikonu Pole obrázku a poté klikněte v dokumentu na umístění, do kterého chcete pole umístit.

Použití pole obrázku ve formuláři

Podobně jako libovolné jiné pole můžete i toto pole přejmenovat nebo zadat hodnoty jeho vlastností. Chcete-li otevřít dialogové okno Vlastnosti, klikněte na odkaz Všechny vlastnosti nebo na pole dvojitě klikněte.

Postup vyplnění formuláře s polem obrázku

 1. Místo pole se zobrazí ikona obrázku. Klikněte na ikonu obrázku.

  Při vyplňování formuláře se zobrazí ikona obrázku
 2. Procházením vyberte obrázek.

  Procházením vyberte obrázek

  Poznámka:

  Při procházení vyberte z rozevírací nabídky typu souboru nacházející se nad tlačítkem Otevřít dialogového okna Otevřít odpovídající typ souboru. Kromě souborů PDF jsou podporovány i následující typy obrázků – JPG, GIF, PNG a TIF.

  Tento nový postup vyplnění formuláře s polem obrázku je dostupný také v provedení Acrobat Reader Continuous.

 3. Klikněte na OK. Obrázek se vloží do pole.

  Vybraný obrázek se vloží do pole

Používání pole data

Při přípravě formuláře v aplikaci Acrobat DC klikněte na panelu nástrojů na ikonu Pole data a poté klikněte v dokumentu na umístění, do kterého chcete pole umístit.

Použití pole data ve formuláři

Podobně jako libovolné jiné pole můžete i toto pole přejmenovat nebo zadat hodnoty jeho vlastností. Chcete-li otevřít dialogové okno Vlastnosti, klikněte na odkaz Všechny vlastnosti nebo na pole dvojitě klikněte.

Postup vyplnění formuláře s polem data

 1. Po kliknutí do pole se v pravém konci pole zobrazí ikona šipky.

  Po kliknutí do pole se zobrazí ikona šipky

  Poznámka:

  Tento nový postup vyplnění formuláře s polem data je dostupný v aplikacích Acrobat i Reader – v provedeních Continuous i Classic.

 2. Klikněte na ikonu šipky a pomocí dialogu pro výběr data vyberte datum. Případně můžete datum zadat také pomocí klávesnice.

  Dialogové okno pro výběr data
 3. Datum se vloží do pole.

  Vybraný datum se vloží do pole

Další informace o formulářích naleznete v části Vytváření a distribuce formulářů PDF.

Vylepšení přepínacího tlačítka ve formulářích aplikace Acrobat

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous a Classic

Ve výchozím chování přepínacích tlačítek formulářů aplikace Acrobat byla provedena následující vylepšení:

 • Více kopií přepínacích tlačítek se ve výchozím nastavení umístí do stejné skupiny. Zaškrtnutím políčka Kopírovat přepínací tlačítka v různých skupinách můžete toto chování změnit a umístit jednotlivá přepínací tlačítka do různých skupin.
 • Duplikováním přepínacích tlačítek na více stránek vytvoříte pro každou stránku nezávislé skupiny.
 • V dialogu Vlastnosti můžete v případě vybrání více přepínacích tlačítek změnit název skupiny jedním kliknutím do pole Název skupiny.

Vylepšení porovnání souborů

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous a Classic

Byla vylepšena přesnost porovnávání obrázků

Dříve funkce porovnání souborů zvýraznila v případě zjištění změn v novém souboru celý obrázek. Nyní místo zvýraznění celého obrázku přesně zvýrazní umístění změny v obrázku.

Funkce odpovědi, odstranění, filtrování a úprav anotací ve zprávách porovnání

 • Funkce odpovědi je nyní dostupná v každém místním okně zvýraznění změn ve zprávě porovnání. Po kliknutí na odkaz Odpovědět v místním okně přejdete do pravého panelu, ve kterém můžete zadat příslušný text.
 • Kliknutím pravým tlačítkem nebo stisknutím klávesy Delete na klávesnici můžete nyní odstranit anotaci porovnání ze zprávy.
 • Na pravém panelu můžete změny filtrovat podle určitého stavu.
 • Na pravém panelu můžete také upravit text anotace porovnání.

Další informace najdete v článku Porovnání dvou verzí souboru PDF.

Zachování posledního stavu levého okna u všech spuštění aplikace Acrobat

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Nyní můžete explicitně připnout položku levého okna z místní nabídky zobrazené kliknutím pravým tlačítkem po otevření příslušného pole levého okna.

Připnutí položky levého okna z místní nabídky zobrazené kliknutím pravým tlačítkem

Ovládací prvky levého okna a panelu nástrojů jsou zahrnuty ve vyhledávání nástrojů

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Ovládací prvky levého okna a panelu nástrojů jsou nyní zahrnuty ve vyhledávání nástrojů.

Vylepšená práce díky DirectInk

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous

Pero nebo stylus můžete nyní používat přímo v dokumentu bez vybrání nástroje.

Podpora pojmenovaných uživatelských nasazení ve virtuálních prostředích

Dostupné ve verzi: Acrobat DC Continuous a Classic

Správci IT nyní mohou realizovat zabezpečený přístup k aplikaci Acrobat DC s novou podporou pojmenovaných uživatelských licencí ve virtuálních prostředích Citrix XenApp, XenDesktop a VMware Horizon. Podrobnější informace najdete v článku Imaged OS deployments (named user) (Instalace OS ze snímků (pro konkrétní uživatele).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online