Acrobat_DC_logo_SCREEN_RGB_96px

Aplikace Acrobat DC společně se službami Adobe Document Cloud představují kompletní PDF řešení pro práci s těmi nejdůležitějšími dokumenty bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. V nejnovějším vydání byla aplikace Acrobat DC kompletně přepracována a přináší jednoduché a konzistentní uživatelské prostředí na stolním počítači, webu a mobilních zařízeních včetně dotykových.


Nástroj Globální podpis pro rychlejší přístup k podpisům jediným kliknutím při podepisování

Nástroj Podepsat je nyní neustále k dispozici na panelu nástrojů a je proto snadněji přístupný. Nabízí přístup k vyplnění a podpisu dokumentu jediným kliknutím.

Nástroj Globální podpis

Poznámka:

Pokud jste si panel rychlých nástrojů přizpůsobili, nástroj Globální podpis se nezobrazí. Nástroj přidáte tak, že kamkoli na panelu nástrojů kliknete pravým tlačítkem, zvolíte postupně Přizpůsobit rychlé nástroje > Vyplnit, podepsat a sledovat > Podepsat a poté kliknete na tlačítko Uložit.

Štítky pro rozlišení souborů v seznamu posledních souborů

Soubory v seznamu posledních souborů jsou nyní označeny jako Sdílené, Nesdílené nebo Recenze podle akcí, které u nich byly provedeny. Sdílené soubory můžete nyní snadno identifikovat.

Štítky pro rozlišení souborů v seznamu posledních souborů

Pomocí nové předvolby lze u poznámek zobrazit zaškrtávací políčko

Byla přidána nová předvolba k zobrazení zaškrtávacích políček u poznámek. Pokud chcete zaškrtávací políčko u poznámek zobrazit, postupujte takto:

  1. Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby (v systému Windows) nebo Acrobat > Předvolby (v systému Mac OS). Zobrazí se dialogové okno Předvolby.
  2. V kategorii Poznámky vyberte v části Vytváření poznámek možnost Zobrazit zaškrtávací políčko.
  3. Klikněte na OK.
Nová předvolba pro zobrazení zaškrtávacího políčka u poznámek

Poznámka:

Ve výchozím nastavení je zaškrtávací políčko skryté. Pokud zaškrtávací políčka používáte u více dokumentů, aplikace Acrobat DC vám nabídne možnost zobrazit je u všech dokumentů.

Přetahování souborů v navigačním panelu portfolia PDF

Navigační panel portfolia PDF nyní podporuje přetahování:

  • Měňte pořadí souborů ve složce portfolia PDF.
  • Přetahujte soubory do složek nebo složku do jiné složky, pokud jsou na stejné úrovni nebo ve stejné složce.
Přetahování souborů v navigačním panelu portfolia PDF
Změna uspořádání portfolia PDF přetahováním souborů do složek nebo jedné složky do druhé

K dispozici nástroje pro vytváření, kombinování, exportování a porovnávání recenzovaných dokumentů

U recenzovaných dokumentů jsou nyní k dispozici nástroje, jako jsou Vytvořit PDF, Sloučit soubory, Exportovat PDF a Porovnat soubory, v centru nástrojů v pravém panelu.

Nástroje pro recenzované dokumenty

Iniciátor nebo odesílatel může zkopírovat sdílený odkaz nebo odkaz recenze

Když v zobrazení domovské stránky vyberete soubory odeslané k zobrazení nebo recenzi, v kontextovém panelu můžete nyní zkopírovat sdílený odkaz nebo odkaz recenze. Ke stávajícímu sdílenému souboru můžete také přidat příjemce pomocí volby Přidat příjemce v pravém panelu.

Zkopírovat sdílený odkaz
Zkopírovat sdílený odkaz
Zkopírovat odkaz recenze
Zkopírovat odkaz recenze

Sdílení recenzovaného dokumentu

Recenzovaný dokument můžete dále sdílet pomocí tlačítka Sdílet. Pokud jste iniciátor, k recenzovanému dokumentu můžete přidat další recenzenty. Pokud jste příjemce nebo recenzent, odkaz recenze můžete zkopírovat a sdílet ho s ostatními.

Přidání dalších recenzentů k recenzovanému dokumentu
Přidání dalších recenzentů k recenzovanému dokumentu
Zkopírování odkazu ke sdílení recenzovaného dokumentu
Zkopírování odkazu ke sdílení recenzovaného dokumentu

Otevření a zkombinování nedávných souborů z kontextového panelu

Když v zobrazení domovské stránky vyberete soubory, máte kromě voleb Sdílet a Odstranit z posledních v kontextovém panelu k dispozici i následující dvě nové funkce:

  • Otevřít: Tento příkaz použijte k otevření více souborů zároveň přímo z kontextového panelu, abyste je nemuseli otevírat individuálně.
  • Sloučit soubory: Příkaz Sloučit soubory na kontextovém panelu použijte k přímému zkombinování více souborů, abyste nemuseli otevírat nástroj a soubory vybírat.
Sloučení souborů z kontextového panelu

Volby Odstranit a Stáhnout/uložit kopii u nesdílených souborů v kontextovém panelu a pravém panelu

Když vyberete nesdílený soubor v zobrazení nedávných souborů anebo soubor otevřete, kontextový panel a pravý panel nyní nabízejí stejné možnosti, jaké jsou dostupné u sdíleného souboru: Odstranit sdílený soubor a Stáhnout / Uložit kopii.

Volby u nesdíleného souboru v kontextovém panelu
Volby u nesdíleného souboru v kontextovém panelu
Volby u nesdíleného souboru v pravém panelu
Volby u nesdíleného souboru v pravém panelu

Aplikace PDFMaker podporuje aplikace AutoCAD 2018 a 2019

Acrobat DC nyní podporuje pracovní postupy aplikace PDFMaker pro aplikace AutoCAD 2018 a AutoCAD 2019.

Podpora převádění souborů Word služby SharePoint na soubory PDF v systému Mac

Z online souborů Word služby SharePoint můžete nyní pomocí aplikace Acrobat DC vytvářet soubory PDF. Funkce využívá vytvoření souborů PDF ve službě Document Cloud k převodu dokumentů do formátu PDF.

Zobrazování souborů chráněných technologií MIP v aplikacích Acrobat Reader DC a Acrobat DC

Aplikace Adobe Acrobat DC a Acrobat Reader DC pro stolní počítače se systémem Windows můžete nyní použít k otevírání souborů chráněných řešeními MIP (Microsoft Information Protection), včetně služby Azure Information Protection (AIP) a služby Information Protection využívající sadu Office 365.

Aplikace Acrobat Reader DC a Acrobat DC automaticky rozpoznají soubor chráněný technologií MIP a vyzvou vás ke stažení příslušného zásuvného modulu ze stránky nápovědy. Až zásuvný modul stáhnete a nainstalujete, chráněné soubory se v aplikaci Acrobat nebo Reader budou otevírat stejně jako kterékoli jiné soubory PDF.

Další vylepšení

Chování výběru u lístku s poznámkou

Když vyberete lístek s poznámkou, vybraná poznámka se zvětší a získá silné modré ohraničení, aby bylo snazší ji odlišit od ostatních poznámek.

Dřívější chování lístku s poznámkou
Před
Nové chování lístku s poznámkou
Po

Vylepšená práce se zmínkou @ v recenzi

Používání zmínky @ je nyní rozšířeno o automatické dokončování zamýšlených recenzentů. Symbol @ můžete také použít v poznámkách.

Podpora pracovních postupů anotací sady Microsoft Office 2019

Pracovní postupy týkající se anotací, například exportování poznámek do aplikace MS Word a odesílání pošty v aplikaci Acrobat DC, nyní podporují sadu MS Office 2019.

Vylepšené přihlášení, odhlášení a zahájení zkušebního období

Tuto změnu uvidí noví uživatelé, kteří se v aplikaci Acrobat přihlásí nebo odhlásí. Stávající uživatelé žádnou změnu neuvidí.

Dialogové okno Odhlásit
Dialogové okno Odhlásit
Dialogové okno Zahájit zkušební období
Dialogové okno Zahájit zkušební období
Dialogové okno Přihlásit
Dialogové okno Přihlásit

Indikátory stránek na kartách Ke zpracování

Karty Ke zpracování na domovské stránce aplikace Acrobat nyní mají indikátor stránky, který ukazuje současnou stránku ve vztahu ke všem dostupným stránkám.

Karty Ke zpracování

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online