Novinky v aplikaci Acrobat DC

Acrobat DC

Aplikace Acrobat DC společně se službami Adobe Document Cloud představují kompletní PDF řešení pro práci s těmi nejdůležitějšími dokumenty na stolním počítači, na webu nebo na mobilních zařízeních. Aktualizujte aplikaci Acrobat pro stolní počítače a mobilní zařízení nebo se přihlaste do Acrobat Web, kde můžete vyzkoušet nové funkce a vylepšení.

Aplikace Acrobat DC pro stolní počítače

Vydání ze září 2021

Aplikace Acrobat nyní podporuje zařízení Apple s procesory Apple Silicon M1. Zařízení s procesory Apple silicon se dodávají s emulátorem Rosetta 2, který umožňuje počítačům Mac s procesory ARM používat aplikace založené na procesorech Intel. Nyní si můžete vybrat, zda chcete aplikaci Acrobat spustit v nativním režimu Apple Silicon nebo v emulačním prostředí Rosetta. Chcete-li použít nativní režim Apple Silicon, přejděte na možnost Acrobat > Předvolby > Obecné a vyberte možnost Povolit nativní režim operačního systému pro optimální výkon.

Povolit nativní režim Apple Silicon

Při použití více monitorů v systému macOS nyní aplikace Acrobat rozpozná další monitor a v nabídce Okno poskytne možnost přesunout okno aplikace na jiný monitor. Přejděte do části Okno > Přesunout na [název monitoru].

Přesunutí aplikace Acrobat na druhou obrazovku

Pokud ukončíte aplikaci Acrobat ze sekundárního monitoru, aplikace Acrobat si zapamatuje poslední nastavení otevření a otevře se na stejném monitoru, pokud je k dispozici. Pokud sekundární monitor není připojen, otevře se aplikace Acrobat na primárním monitoru.

V systému macOS nyní aplikace Acrobat rozpozná motiv systému a automaticky jej použije jako motiv zobrazení. Chcete-li změnit nastavení, přejděte na možnost Zobrazit > Zobrazit motiv.

Zobrazit motiv

Kromě ručního nastavení světlého a tmavého režimu dokáže aplikace Acrobat upravit svůj motiv podle změn motivu systému v případě, že je motiv v systému macOS nastaven na možnost Automaticky.

Motiv systému macOS nastavený na možnost Automaticky

Nyní můžete vybrat a vyjmout nenavazující stránky z miniatur stránek v levém navigačním panelu aplikace Acrobat.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu stránky v levém panelu a potom klikněte na možnost Vyjmout stránky.

  Vyjmutí po sobě nejdoucích stránek

 2. V dialogovém okně Vyjmout stránky určete stránky, které chcete vyjmout, a klepněte na tlačítko OK.

  Určení stránek pro vyjmutí

Dílčí nástroje pro Uspořádání stránek, jako je vložení, odstranění nebo otočení stránek, jsou teď pro snadný přístup dostupné v nabídce Soubor, v nabídce Úpravy a v nabídce Rychlé nástroje.

Poznámka:

Tato funkce je přidána v experimentálním režimu, možnosti nabídky nemusí být dostupné všem uživatelům.

Soubor > Vložit stránky
Soubor > Vložit stránky

Upravit > Odstranit stránky nebo Otočit stránky
Upravit > Odstranit stránky nebo Otočit stránky

Nabídka Rychlých nástrojů – Odstranit stránky, Otočit stránky
Rychlé nástroje

Chcete-li změnit sdílený soubor, je nutné uložit kopii souboru. Aplikace Acrobat nyní nabízí možnost uložit kopii souboru. Klepněte na tlačítko Uložit kopii ve výzvě nebo v pravém panelu.

Uložit kopii

Pokud se pokusíte upravit sdílený soubor PDF, aplikace Acrobat zobrazí dialogové okno Uložit kopii a vyzve vás k uložení kopie souboru, kterou můžete upravovat.

Uložit kopii pro úpravu souboru

Podobně, když přejdete do aplikace Acrobat > Nástroje, zakáže aplikace Acrobat použití všech nástrojů, které můžete použít pro úpravu sdíleného souboru PDF a zobrazí zprávu vyzývající k uložení kopie souboru, aby bylo možné ho upravovat.

Zpráva v Centru nástrojů pro sdílené soubory

Třídění souborů je nyní založeno na aktivitě autorů nikoli již na aktivitě příjemců. Je také odebrána podpora řazení souborů podle následujících parametrů:

 • Velikost souboru
 • Poslední přístup k souboru
 • Typ souboru
Seřadit soubory ve službě Document Cloud

Také je odebrána možnost filtru ze sekce Document Cloud a z vlastního dialogového okna Otevřít.

Filtr odebrán ze služby Document Cloud
Sekce Document Cloud

Ve službě Document Cloud odebrán filtr z vlastního dialogového okna Otevřít
Vlastní dialogové okno Otevřít

 • Soubory uložené ve službě Document Cloud teď můžete seřadit podle názvu, sdílení vámi nebo sdílení ostatními, data přidání nebo velikosti souboru. V levém navigačním panelu v části Document Cloud nyní také máte možnosti zobrazit všechny soubory, zobrazit soubory, které jste naskenovali a nahráli do služby Document Cloud, soubory, které sdílíte, nebo soubory, které sdílí ostatní.
Soubory služby Document Cloud

 • Ikona poznámky k odlišení recenzovaných souborů se nyní nezobrazuje u souborů uvedených v seznamu Poslední, S hvězdičkou, Sdíleno vámi nebo Sdíleno ostatními.
 • Soubory v seznamu Sdíleno vámi jsou nyní seřazeny podle Data změny, nikoli již podle Poslední aktivity.

Nová sekce doporučených nástrojů na domovské stránce vám pomůže objevit nástroje, které jste nikdy nepoužili. Při použití jsou nástroje přesunuty na konec seznamu.

Objevujte další nástroje

Vytvoření anonymního nebo veřejného odkazu pro sdílení souborů je nyní dvoufázový proces. Nyní je snazší vybrat, zda chcete sdílet odkaz k prohlížení nebo recenzi. Postupujte následovně:

 1. Klepněte na ikonu Sdílet odkaz na tento soubor.

 2. Pokud chcete sdílet pro zobrazení, klepněte na možnost Povolit komentáře a potom klepněte na možnost Vytvořit odkaz.

  Vytvořit odkaz pro sdílení souboru

  Ve výzvě Získat odkaz se zobrazí průběh.

  Průběh nahrávání a sdílení souborů

  Odkaz je ve výchozím nastavení vytvořen a zkopírován. Sdílený soubor se otevře v prohlížeči Acrobat po vytvoření odkazu. V pravém panelu můžete také provést kteroukoli z následujících akcí:

  • Přidat osoby, se kterými chcete dokument sdílet
  • Zrušit sdílení souboru
  • Uložit kopii souboru
  Sdílet vytvořený odkaz s ostatními příjemci

  • Je-li soubor sdílen pro zobrazení nebo kontrolu, zobrazí aplikace Acrobat kopii sdíleného souboru jen pro čtení.
  • Sdílené soubory se zobrazí na kartě Sdíleno ostatními nebo Sdíleno vámi na domovské stránce aplikace Acrobat podle toho, zda jste soubory odeslali nebo přijali.

V prohlížeči je nyní kontextová nabídka zobrazující se po kliknutí pravým tlačítkem myši optimalizována tak, aby vám pomohla rychle objevit často používané nástroje a rychleji dokončit úkoly. 

Poznámka:

Tato funkce je přidána v experimentálním režimu, možnosti nabídky nemusí být dostupné všem uživatelům.

Nové možnosti kontextové nabídky

Nyní můžete změnit velikost zobrazení aplikace Acrobat, abyste měli přehlednější obrazovku. V aplikaci Acrobat přejděte na položku Zobrazit > Velikost displeje a zvolte možnost Malá, Střední nebo Velká podle velikosti obrazovky.

Poznámka:

Tato funkce je přidána v experimentálním režimu, možnosti nabídky nemusí být dostupné všem uživatelům.

Změna velikosti zobrazení

Služba Adobe Sign je nyní přejmenována. Může se zobrazit jeden z následujících názvů nástrojů pro snadnější identifikaci a srovnání se skutečným účelem nástroje.

 • Vyžádat elektronické podpisy
 • Elektronický podpis
 • Požádat o podpisy
Poznámka:

Tato funkce je přidána v experimentálním režimu, změny názvu nemusí být dostupné všem uživatelům.

Nová nabídka Podepsat
Nástroj pro vyžádání elektronických podpisů v pravém panelu a v nabídce Acrobat > Nástroje

Nástroj pro elektronický podpis v pravém panelu a v nabídce Acrobat > Nástroje
Nástroj pro elektronický podpis v pravém panelu a v nabídce Acrobat > Nástroje

Pokud vyplníte nebo podepíšete formulář a uložíte ho, aplikace Acrobat vás vyzve k uložení kopie formuláře jen pro čtení nebo k vyžádání podpisů od ostatních.

uložení kopie jen pro čtení nebo požádání o podpisy

Možnost Požádat o podpisy je ve výchozím nastavení vybraná, pokud aplikace Acrobat rozpozná jakákoli nepodepsaná pole ve formuláři PDF. Jinak je vybrána možnost Uložit jako kopii jen pro čtení.

Pokud Acrobat rozezná jakákoli nepodepsaná pole ve formuláři PDF, vyzve vás k podepsání formuláře nebo k vyžádání podpisů od ostatních.

Poznámka:

Tato funkce je právě testována a může se zobrazit jedna z níže uvedených variant.

Nové výzvy k podpisu
Výzva nahoře

Pokud vypršela platnost bezplatného zkušebního období a chcete použít funkci Požádat o podpisy, zobrazí nyní aplikace Acrobat Reader následující dialogové okno.

Nové dialogové okno pro upgrade

Když požadujete podpisy pro dokument PDF, nové uživatelské rozhraní postupně během zadávání podrobností zobrazuje pole. Jakmile například zadáte jméno nebo e-mailovou adresu příjemců, zobrazí se další související pole jako Přidat do kopie, Předmět, Zpráva a Další možnosti.

Přidat příjemce
Požádat o podpisy – Přidat příjemce

Přidat na kopii, předmět, podrobnosti zprávy
Požádat o podpisy – Přidat na kopii, předmět, zpráva, Další možnosti

Poznámka:

Tato funkce se momentálně testuje a nemusí být k dispozici všem uživatelům.

Aplikace Acrobat vás vyzve k použití nástroje Požádat o podpis v některém z následujících případů:

Když se dokument PDF otevře v aplikaci Acrobat a najedete myší na nástroj Požádat o podpis v pravém panelu, zobrazí se vizuální výzva, která vám pomůže sdílet dokument a získat podpisy od ostatních.

Vizuální výzva Požádat o podpisy

Pokud aplikace Acrobat najde v otevřeném dokumentu nepodepsaná pole, zobrazí výzvu, která vám pomůže sdílet dokument a získat podpisy od ostatních.

Vizuální výzva Požádat o podpisy

Aplikace Acrobat také zobrazí podobnou zprávu v pravém dolním rohu pravého panelu.

Zpráva Požádat o podpisy v pravém panelu

Když odešlete formulář PDF e-mailem, aplikace Acrobat rozpozná nepodepsaná pole a vybere možnost Získávejte elektronické podpisy rychleji než e-mailem.

Dostávejte při odesílání e-mailem výzvu k požádání o podpisy

Klikněte na tlačítko Další a přidejte e-mailové adresy podepisujících.

Přidat podepisující osoby

Pokud aplikace Acrobat v souboru PDF neodhalí žádná nepodepsaná pole, vybere se možnost Poslat e-mailem.

Poslat e-mailem

Po použití nástroje Vyplnit a podepsat v dokumentu PDF vás aplikace Acrobat při uložení kopie certifikovaného PDF jen pro čtení vyzve k vytvoření odkazu ke sdílení nebo odeslání odkazu e-mailem jiným příjemcům.

Výzva k vytvoření odkazu ke sdílení nebo k odeslání odkazu e-mailem

Po zavření souboru vás aplikace Acrobat dále vyzve k uložení kopie dokumentu do místního zařízení. Chcete-li uložit kopii, klepněte na možnost Uložit kopii, vyberte umístění a potom klepněte na možnost Uložit.

Uložit kopii

Mobilní aplikace Acrobat Reader

Aktualizace z června 2021, července 2021 a srpna 2021

Zařízení iPhone a iPad

Aplikace Acrobat Reader nyní umožňuje vytvořit kopii sdílených souborů a upravit je.

  Funkce prémiového předplatného aplikace Acrobat Komprimovat PDF nyní podporuje vysokou, střední a nízkou úroveň komprese. Můžete vybrat požadovanou úroveň komprimace a zmenšit velikost souboru PDF pro snadné sdílení.

Nyní můžete snadno přistupovat k souborům PDF uloženým na účtu Google Drive z nabídky Poslední v aplikaci Acrobat Reader.

 • Možnost Sdílet kopii byla nyní přejmenována na Odeslat kopii. Přístup k možnosti Odeslat kopii naleznete v nabídce Více (...).
 • Aplikace Acrobat nyní umožňuje přímo Odeslat kopii nesdílených souborů PDF. Soubor můžete zkopírovat a odeslat jako přílohu e-mailu nebo prostřednictvím zprávy, uložit ho do libovolného cloudového umístění, funkce AirDrop nebo ho otevřít v jiné aplikaci.

Získejte nejnovější aplikaci Acrobat Reader na zařízeních iPhone a iPad.

Android

Nyní můžete přistupovat ke všem souborům PDF z přidruženého účtu Gmail a otevřít jeden nebo více PDF v aplikaci Acrobat. Můžete Otevřít soubor PDF z e-mailu a zobrazit podrobnosti, upravit soubor, sdílet soubor a další.

 • Aplikace Acrobat Reader nyní umožňuje převod souborů v zařízení pro vybraná špičková zařízení Android.
 • Nyní můžete nastavit režim Liquid Mode jako výchozí pro soubory PDF. Vhodné soubory se automaticky otevřou v režimu Liquid Mode.

Aplikace Acrobat Reader nyní umožňuje vytvořit kopii sdílených souborů a upravit je.

 • Opravené nejčastěji hlášené problémy s pádem aplikace v obchodě Play Store. Vylepšená infrastruktura pozadí pro identifikaci a hlášení případů, kdy aplikace neodpovídá.
 • Opraven problém s propojením úložiště OneDrive. 
 • Byly opraveny problémy s pádem aplikace související se slučováním velkého počtu souborů najednou.
 • Vylepšená infrastruktura pozadí pro podporu přístupnosti.
 • V nabídce Poslední už nebude uveden seznam souborů, ke kterým jste přistupovali z účtu OneDrive. Tato integrace bude umožněna v budoucí verzi po opravě problémů s integrací nejnovějších rozhraní API platformy Microsoft Graph s aplikací Acrobat Reader.
 • S červencovou verzí aplikace Acrobat Reader je zrušena podpora pro systém Android 6. Uživatelé systému Android 6 budou mít stále přístup ke starší verzi aplikace (21.7) v obchodě Play Store.

Získejte nejnovější aplikaci Acrobat Reader na zařízeních se systémem Android .

Online služby aplikace Acrobat

Aktualizace z června 2021, července 2021 a srpna 2021

Karta Objevit je sada karet, která vám pomůže snadno najít služby, aplikace a doplňkové moduly dostupné v ekosystému aplikace Acrobat. Ekosystém vám umožňuje rychle reagovat na dokumenty, pracovní postupy a úkoly – na více obrazovkách a zařízeních – kdekoli, kdykoli a ve všech oblíbených prohlížečích a účtech online úložišť.

Po přihlášení domovskou stránku webového rozhraní Acrobat se karta Objevit zobrazí pod uvítací zprávou na domovské stránce. Na kartě se zobrazí sbírka karet. Pomocí tlačítka se šipkou na poslední nebo první kartě můžete sbírku procházet.

Karta Objevit

Chcete-li vyzkoušet konkrétní službu, aplikaci nebo doplňkový modul, klikněte na odpovídající kartu a dokončete proces podle pokynů na obrazovce. Karta poté bude označena jako Dokončeno nebo Již nainstalováno. Při příští návštěvě se tyto karty přesunou na konec sbírky karet.

Klikněte na kartu nebo na odkaz na kartě

Dokončená karta

Když najedete myší na soubor, aplikace Acrobat zobrazí akce, které můžete u vybraného souboru provádět – např. Upravit, Sdílet, Získat odkaz nebo Označit hvězdičkou.

Řádkové akce

Nyní můžete zobrazovat a upravovat dokumenty Microsoft (Word, Excel a PowerPoint) uložené ve službě Document Cloud přímo ve webovém prohlížeči. Máte tak k dispozici kompletní funkce úprav, aniž byste museli spouštět aplikace sady MS Office. Když upravujete dokument Microsoft, otevře se v režimu úprav na nové kartě prohlížeče.

Díky rozšíření Adobe Acrobat pro prohlížeč Chrome můžete s dokumenty aplikace Acrobat pracovat přímo v prohlížeči Chrome, což vám usnadní a urychlí práci. Další informace viz Rozšíření Adobe Acrobat pro prohlížeč Google Chrome.

Po prvním online převedení souboru Word do formátu PDF vás aplikace Acrobat vyzve k použití dalších souvisejících nástrojů v převedeném souboru PDF – např. Upravit PDF, Vyplnit a podepsat a Odstranit stránky.

Sekvenční nástroje

Přihlaste se k webu Acrobat na adrese https://documentcloud.adobe.com/ a vyzkoušejte nové funkce a vylepšení.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.