Pro účely zobrazení a přidávání poznámek můžete s ostatními rychle sdílet odkaz na dokument PDF. Dokument sdílený jako odkaz se otevře v libovolném prohlížeči a na libovolném zařízení. Tento dokument je bezpečně uložen ve službě Adobe Document Cloud.

Příjemci obdrží e-mail s odkazem a kliknutím na tento odkaz si mohou dokument zobrazit v prohlížeči a připojit k němu poznámky. Není vyžadováno žádné přihlášení.

Poznámka:

Chcete-li nastavit recenze pro dokumenty PDF, projděte si článek Zahájení recenze PDF.

Sdílení souborů PDF

 1. Po otevření dokumentu PDF v aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Sdílet. Případně vyberte možnost Nástroje > Sdílet a přejděte k souboru PDF, který následně vyberte.

  V pravém panelu se zobrazí možnosti sdílení.

 2. Zvolte možnost Zobrazit soubor. Chcete-li přidat více souborů, klikněte na možnost Přidat soubory, a poté procházením vyberte soubory.

  Přidat soubory
 3. Soubor můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

Odešlete personalizované pozvánky pomocí možnosti sdílení služby Adobe Document Cloud

Pro soubory sdílené pomocí personalizovaných odkazů s jednotlivci jsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. V části Pozvat lidi zadejte nebo vyberte e-mailovou adresu osoby, která má soubor obdržet. E-mailové adresy můžete vybrat také pomocí odkazu Adresář. Každý příjemce obdrží personalizovaný odkaz na soubor.

 2. Pole Název a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor.

Sdílejte anonymní nebo veřejný odkaz

Anonymní nebo veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne. Pro soubory sdílené pomocí veřejných odkazů však nejsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. Klikněte na možnost Získat odkaz.

 2. V části Získat odkaz klikněte na možnost Vytvořit odkaz. Vybrané soubory budou odeslány do služby Adobe Document Cloud a provede se vytvoření veřejného odkazu.

 3. Klikněte na možnost Kopírovat odkaz, a zavřete podokno sdílení.

 4. Sdílejte odkaz s příjemci.

Přiložení k e-mailu

Pro soubory sdílené jako přílohy nejsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. Klikněte na možnost Odeslat jako přílohu.

 2. V části Odeslat jako přílohu proveďte jeden z následujících kroků:

  • Vyberte možnost Výchozí e-mailová aplikace a klikněte na možnost Pokračovat.
  • Vyberte možnost Webová pošta. V rozbalovacím seznamu Vyberte možnost vyberte jednu z následujících možností:
   • Přidat účet Gmail: Zadejte svoji e-mailovou adresu a klikněte na možnost Pokračovat. Zadejte heslo a po zobrazení výzvy udělte oprávnění.
   • Přidat jiný: Zadejte svoji e-mailovou adresu, heslo a nastavení poštovního serveru IMAP/SMTP. Klikněte na možnost Přidat.
  Použití webové pošty ke sdílení souboru
 3. Zobrazí se koncept e-mailové zprávy s připojeným souborem. Zadejte e-mailové adresy příjemců, do předmětu a těla zprávy zadejte odpovídající zprávu a e-mail odešlete.

Prostředí příjemců

Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor. Tento e-mail obsahuje tlačítko Zobrazit soubor a odkaz na sdílený dokument. Kliknutím na odkaz nebo na tlačítko lze dokument otevřít v prohlížeči. Příjemci také mohou dokument v případě potřeby stáhnout.

 V níže uvedeném snímku obrazovky si můžete prohlédnout e-mailové upozornění doručené příjemci.

Odkaz přijatý v e-mailu
E-mailové upozornění s odkazem ve sdíleném dokumentu

Sledování sdílených souborů

Naposledy sdílené soubory jsou uvedeny v části Domovská stránka > Poslední. Když si příjemce soubor zobrazí, obdržíte upozornění v Acrobatu a e-mailem. Zobrazit a sledovat všechny soubory sdílené k zobrazení lze následujícím způsobem:

 1. Klikněte na možnost Domovská stránka. V části Sdílené klikněte na možnost K zobrazení. Zobrazí se všechny soubory sdílené k zobrazení, včetně následujících informací:

  • Název:Název souboru sdíleného k zobrazení.
  • Odeslané/přijaté: Časové razítko souboru odeslaného nebo přijatého k zobrazení.
  • Odesílatel: Jméno osoby, která soubor odeslala.
  • Stav: Zobrazuje počet lidí, kteří si soubor zobrazili.
  Operace se sdílenými soubory
 2. Výběrem souboru si o něm můžete zobrazit podrobnosti. Na pravém panelu se zobrazí miniatura souboru. Panel akcí na pravém panelu zobrazuje akce, které můžete se souborem provádět. Zobrazené akce se liší podle toho, zda jste soubor sdíleli, nebo jste ho přijali k zobrazení, viz níže:

  Akce u sdílených souborů

  • Zobrazit aktivitu a časové razítko sdíleného souboru. Rozbalením možnosti Aktivita si můžete prohlížet podrobnosti, jako jsou údaje Vytvořil, Odesláno uživateli, Zobrazil a Stáhl.
  • Zrušení sdílení souboru, pokud chcete zabránit komukoli dalšímu v zobrazení nebo stažení souboru.
  • Volbou možnosti Zkopírovat sdílený odkaz můžete odkaz sdílet s ostatními příjemci, kteří si budou moci soubor zobrazit.
  • Volbou možnosti Odstranit sdílený soubor lze soubor trvale odebrat ze služby Adobe Document Cloud.
  • Volbou možnosti Stáhnout soubor stáhnete do vašeho zařízení.
  Akce u souborů sdílených k zobrazení
  Akce u souborů sdílených k zobrazení

  Akce u přijatých souborů

  • Zobrazte si časové razítko přijatého souboru.
  • Volbou možnosti Zkopírovat sdílený odkaz můžete soubor sdílet s dalšími příjemci nebo ho otevřít v prohlížeči.
  • Volbou možnosti Stáhnout soubor stáhnete do vašeho zařízení.
  • Volbou možnosti Odebrat odkaz ze služby Document Cloud soubor trvale odeberete.
  • Volbou možnosti Oznámit zneužití nahlásíte přijetí nevhodného obsahu.
    
  Akce u souborů přijatých k zobrazení
  Akce u souborů přijatých k zobrazení

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online