Pro účely zobrazení a přidávání poznámek můžete s ostatními rychle sdílet odkaz na dokument PDF. Dokument sdílený jako odkaz se otevře v libovolném prohlížeči a na libovolném zařízení. Tento dokument je bezpečně uložen ve službě Adobe Document Cloud. Příjemci obdrží e-mail s odkazem a kliknutím na tento odkaz si mohou dokument zobrazit v prohlížeči a připojit k němu poznámky. Není vyžadováno žádné přihlášení.

Sdílení souborů PDF

Otevřete PDF v aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC. Nástroje pro sdílení se zobrazují v pravém horním rohu panelu nástrojů.

Nástroje pro sdílení souborů PDF

Soubor PDF můžete sdílet některým z následujících způsobů:

Anonymní nebo veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne. Pro soubory sdílené pomocí veřejných odkazů však nejsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. Klikněte na ikonu Sdílet odkaz na tento soubor ().

  Sdílet odkaz na soubor
 2. Sdílený odkaz je generován okamžitě; nebudete muset čekat, až bude soubor odeslán do cloudu. Ve výchozím nastavení je zapnuta možnost Povolit poznámky. Chcete-li soubor sdílet pouze pro zobrazení, vypněte přepínač kliknutím. Klikněte na možnost Kopírovat odkaz a sdílejte tento odkaz s příjemci.

  Zkopírovat odkaz a sdílet

Pro soubory sdílené jako přílohy nejsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. Klikněte na ikonu Odeslat e-mailem ().

  Odeslat soubor PDF e-mailem
 2. V dialogovém okně Odeslat e-mailem proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zvolte aplikaci Outlook, pokud se jedná o výchozí e-mailovou aplikaci.
  • V rozevíracím seznamu vyberte položku Webová pošta a pak vyberte možnost Přidat účet Gmail. Zadejte svoji e-mailovou adresu a klikněte na možnost OK. Po zobrazení výzvy zadejte heslo.
  • Vyberte možnost Webová pošta a poté vyberte možnost Přidat další e-mailovou adresu, kterou používáte. V dialogovém okně Přidat účet webové pošty zadejte e-mailovou adresu, heslo, IMAP, nastavení protokolu SMTP a klikněte na možnost Přidat.

  Přepínač Připojit odkaz je ve výchozím nastavení zapnutý; do těla e-mailu se přidá odkaz pouze pro sdílené prohlížení souboru PDF. Chcete-li místo odkazu připojit soubor PDF, kliknutím přepínač vypněte.

 3. Klikněte na Další. Zadejte e-mailovou adresu příjemce a e-mail odešlete.

Pro soubory sdílené pomocí personalizovaných odkazů s jednotlivci jsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. Klikněte na ikonu Sdílet tento soubor s ostatními ().

  Pozvání osob k zobrazení nebo přidávání poznámek
 2. Pole Název a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor.

Prostředí příjemců

Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor. E-mail obsahuje tlačítko Otevřít a odkaz na sdílený dokument. Kliknutím na odkaz nebo na tlačítko lze dokument otevřít v prohlížeči. Příjemci také mohou dokument v případě potřeby stáhnout.

 V níže uvedeném snímku obrazovky si můžete prohlédnout e-mailové upozornění doručené příjemci.  

Odkaz přijatý v e-mailu
E-mailové upozornění s odkazem ve sdíleném dokumentu

Sledování sdílených souborů

Naposledy sdílené soubory jsou uvedeny v části Domovská stránka > Poslední. Když si příjemce soubor zobrazí, obdržíte upozornění v Acrobatu a e-mailem. Zobrazit a sledovat všechny soubory sdílené k zobrazení lze následujícím způsobem:

 1. Klikněte na možnost Domovská stránka. V části Sdílené proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zobrazit soubory sdílené k zobrazení nebo recenzi, klikněte na možnost Sdíleno vámi.
  • Chcete-li zobrazit soubory přijaté k zobrazení nebo recenzi, klikněte na možnost Sdíleno jinými uživateli.

  Zobrazí se všechny soubory sdílené k zobrazení, včetně následujících informací:

  • Název: Název souboru sdíleného k zobrazení.
  • Stav: Zobrazuje počet lidí, kteří si soubor zobrazili.
  • Poslední aktivita: Časové razítko souboru odeslaného nebo přijatého k zobrazení.
  Operace se sdílenými soubory
 2. Výběrem souboru si o něm můžete zobrazit podrobnosti. Na pravém panelu se zobrazí miniatura souboru. Panel akcí na pravém panelu zobrazuje akce, které můžete se souborem provádět. Zobrazené akce se liší podle toho, zda jste soubor sdíleli, nebo jste ho přijali k zobrazení, viz níže:

  Poznámka:

  S účinností od 1. prosince 2020 se funkce sledování a upozornění nebudou platit pro stahování sdílených souborů.

  Akce u sdílených souborů

  • Zobrazení aktivity a časového razítka sdíleného souboru. Rozbalením možnosti Aktivita si můžete prohlížet podrobnosti, jako jsou údaje Vytvořeno, Odesláno uživateli a Zobrazeno.
  • Vyberte možnost Zrušit sdílení souboru, pokud chcete zabránit komukoli dalšímu v zobrazení nebo stažení souboru.
  • Volbou možnosti Zkopírovat sdílený odkaz můžete odkaz sdílet s ostatními příjemci, kteří si budou moci soubor zobrazit.
  • Volbou možnosti Odstranit sdílený soubor lze soubor trvale odebrat ze služby Adobe Document Cloud.
  • Volbou možnosti Stáhnout soubor stáhnete do vašeho zařízení.
  Akce u souborů sdílených k zobrazení
  Akce u souborů sdílených k zobrazení

  Akce u přijatých souborů

  • Zobrazení časového razítka přijatého souboru.
  • Volbou možnosti Zkopírovat sdílený odkaz můžete soubor sdílet s dalšími příjemci nebo ho otevřít v prohlížeči.
  • Volbou možnosti Stáhnout soubor stáhnete do vašeho zařízení.
  • Volbou možnosti Odebrat odkaz ze služby Document Cloud soubor trvale odeberete.
  • Volbou možnosti Nahlásit zneužití nahlásíte přijetí nevhodného obsahu.
    
  Akce u souborů přijatých k zobrazení
  Akce u souborů přijatých k zobrazení