Sdílení souborů online pomocí aplikace Adobe Acrobat

Na úvod

Zavádíme nové, intuitivnější prostředí produktu. Pokud obrazovka zobrazená zde neodpovídá vašemu rozhraní, vyberte nápovědu podle svého prostředí.

V novém prostředí se nástroje zobrazí na levé straně obrazovky.

Pro účely zobrazení a přidávání poznámek můžete s ostatními rychle sdílet odkaz na dokument PDF. Dokument sdílený jako odkaz se otevře v libovolném prohlížeči a na libovolném zařízení. Tento dokument je bezpečně uložen v cloudovém úložišti společnosti Adobe. Příjemci obdrží e-mail s odkazem a kliknutím na tento odkaz si mohou dokument zobrazit v prohlížeči a připojit k němu poznámky. Není vyžadováno žádné přihlášení.

Poznámka:

Nové prostředí sdílení se zavádí postupně a není k dispozici všem uživatelům.

Přímý odkaz v aplikaci Adobe Acrobat

Vyzkoušejte v aplikaci
V několika jednoduchých krocích pozvěte uživatele, aby si soubor PDF prohlédli, recenzovali nebo jej podepsali.

Sdílení souborů PDF

 1. Otevřete soubor PDF v aplikaci Acrobat nebo Acrobat Reader a v pravém horním rohu vyberte možnost Sdílet.

  Nástroje pro sdílení souborů PDF

 2. Ve výchozím nastavení je přepínač Lidé mohou soubor okomentovat zapnutý. Chcete-li soubor sdílet pouze pro zobrazení, vypněte přepínač kliknutím. Soubor PDF můžete sdílet některým z následujících způsobů:

  • Pozvat zadáním jména nebo e-mailu – Zadejte jméno nebo e-mail příjemce. V případě potřeby přidejte zprávu nebo použijte příkaz Přidat termín a vyberte možnost Pozvat.
  Pozvat zadáním jména nebo e-mailu

  • Vytvořit odkaz a sdílet pomocí aplikací třetích stran – Když vyberete některou z dostupných aplikací třetích stran, jako je Microsoft Outlook, Gmail, Microsoft Teams, Whatsapp nebo výchozí e-mailový klient, vytvoří aplikace Acrobat odkaz, který lze sdílet, a otevře příslušnou aplikaci s odkazem zkopírovaným v konceptu zprávy. Případně vyberte možnost Získat odkaz a poté jej zkopírujte a sdílejte s určenými příjemci.
  Sdílet odkaz na soubor

Prostředí příjemců

Příjemci obdrží oznámení, že s nimi sdílíte soubor. Zpráva obsahuje odkaz na sdílený dokument. Kliknutím na odkaz nebo na tlačítko lze dokument otevřít v prohlížeči. Příjemci také mohou dokument v případě potřeby stáhnout.

Sledujte sdílené soubory

Naposledy sdílené soubory jsou uvedeny v části Domovská stránka aplikace Acrobat > Sdíleno vámi. Když si příjemce soubor zobrazí, obdržíte upozornění v Acrobatu a e-mailem. Zobrazit a sledovat všechny soubory sdílené k zobrazení lze následujícím způsobem:

 1. Vyberte možnost Domovská stránka a proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li zobrazit soubory sdílené k zobrazení nebo recenzi, klikněte na možnost Sdíleno vámi.
  • Chcete-li zobrazit soubory přijaté k zobrazení nebo recenzi, klikněte na možnost Sdíleno ostatními.

  Zobrazí se všechny soubory sdílené k zobrazení, včetně následujících informací:

  • Název: Název souboru sdíleného k prohlížení.
  • Sdílení: Zobrazuje, zda je soubor sdílený nebo nesdílený.
  • Poslední aktivita: Kdy byl soubor naposledy upraven.
  Operace se sdílenými soubory

 2. Výběrem souboru si o něm můžete zobrazit podrobnosti. Na pravém panelu se zobrazí miniatura souboru. Panel akcí na pravém panelu zobrazuje akce, které můžete se souborem provádět. Zobrazené akce se liší podle toho, zda jste soubor sdíleli, nebo jste ho přijali k zobrazení, viz níže:

  Akce u souborů, které sdílíte

  • Zobrazení časového razítka poslední úpravy souboru.
  • Přidejte osoby do sdíleného souboru.
  • Výběrem možnosti Zkopírovat sdílený odkaz můžete odkaz sdílet s ostatními příjemci, kteří si budou moci soubor zobrazit.
  • Vyberte možnost Zrušit sdílení souboru, pokud chcete zabránit komukoli dalšímu v zobrazení nebo stažení souboru.
  • Odstraňte sdílený soubor trvale ze služby Adobe Document Cloud.
  Akce u souborů sdílených k zobrazení
  Akce u souborů, které sdílíte

  Akce u souborů, které sdílí ostatní

  • Zobrazení časového razítka přijatého souboru.
  • Výběrem možnosti Zkopírovat sdílený odkaz můžete soubor sdílet s dalšími příjemci nebo ho otevřít v prohlížeči.
  • Výběrem možnosti Odebrat mě se odeberete jako kontrolor sdíleného souboru.
  • Výběrem možnosti Nahlásit zneužití nahlásíte přijetí nevhodného obsahu.
  Akce u souborů přijatých k zobrazení
  Akce souborů sdílených ostatními

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online