Příručka uživatele Zrušit

Používání nástrojů anotací a kreslených označení k přidávání poznámek do souborů PDF

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Přidávejte poznámky do souborů PDF pomocí zvýraznění, lístků s poznámkami, nástroje pro volné kreslení rukou a nástrojů pro označení.

Podívejte se na krátké instruktážní video a pusťte se do toho

Přidávání poznámek během prohlížení dokumentu PDF

Nyní můžete přidávat poznámky už při prohlížení PDF pomocí rychlých akcí v plovoucím panelu nástrojů. Pro přístup k těmto akcím není nutné otevírat nástroj pro přidávání poznámek. Dostupné jsou následující rychlé akce pro přidávání poznámek, a to na základě aktuálního výběru v souboru PDF:

Poznámka:

Jestliže tyto možnosti nevidíte, aktualizujte aplikaci Acrobat na nejnovější verzi.

 • Akce s vybraným textem: Text můžete zvýraznit, podtrhnout, přeškrtnout, kopírovat a upravovat. Upravovat můžete i obrázky.
Akce na vybraném textu

 • Akce s vybraným obrázkem: Když vyberete obrázek, můžete přidat lístek s poznámkou, zvýraznit text, upravit text a obrázky, a také obrázek kopírovat.
Akce na vybraném obrázku

 • Akce se zvýrazněným výběrem: Když vyberete stávající zvýrazněnou poznámku v souboru PDF, uvidíte rychlé akce pro změnu barvy, přidání poznámky nebo její odstranění.
Akce na zvýrazněném výběru

Přehled nástrojů pro anotace a kreslená označení

Poznámka: V aplikaci Acrobat Reader jsou kompletní nástroje pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno.

Pomocí nástrojů anotací a kreslených označení můžete přidávat poznámky. Nástroje poznámek se nacházejí na sekundárním panelu nástrojů funkce Poznámka. Poznámky jsou lístečky s poznámkami nebo kresby, které vyjadřují nápady nebo poskytují zpětnou odezvu pro soubory PDF. Text lze zadat pomocí nástroje Lístek s poznámkou. Nebo lze nástrojem kreslení přidat čáru, kruh nebo jiný tvar a zprávu vepsat do souvisejícího lístku s poznámkou. Nástroje pro úpravy textu umožňují přidat korekturní značky, které vyznačují změny, které chcete provést ve zdrojovém dokumentu. Většina nástrojů pro přidávání poznámek a nástrojů kreslených označení se zobrazí v panelu nástrojů až po zapnutí funkce Přidávání poznámek.

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Pro můžete k poznámkám přidat tagy, aby je mohli pomocí asistenčních technologií číst i čtenáři se zrakovým nebo pohybovým omezením.

Zobrazení nástrojů pro anotace a kreslená označení

Nástroje anotací a kreslených označení se standardně nezobrazí, kromě případu, kdy otevřete PDF v pracovním postupu spravované kontroly.

 1. Panel nástrojů Poznámka zobrazíte výběrem Nástroje > Poznámka. Poznámky přidávané do dokumentu se zobrazují na pravém panelu.

  Panel nástrojů Poznámky v aplikaci Acrobat
  Panel nástrojů poznámky

  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit společně s ikonami nástrojů také jejich popisky, klikněte pravým tlačítkem na panel nástrojů Poznámka a vyberte příkaz Zobrazit všechny popisky.

 2. Nástroje kreslených označení jsou seskupeny v nabídce Kreslicí nástroje. Klikněte na ikonu Kreslicí nástroje v panelu nástrojů, vyberte možnost Rozbalit kreslicí nástroje a začněte přidávat kreslicí nástroje do sekundárního panelu nástrojů.

  Nabídka kreslicích nástrojů v aplikaci Acrobat
  Nabídka kreslicích nástrojů

Výběr nástroje pro anotaci nebo kreslené označení

 • Otevřete panel nástrojů Poznámky a vyberte požadovaný nástroj pro anotaci.
 • Chcete-li vybrat nástroj kresleného označení, otevřete panel nástrojů Poznámky a klikněte na ikonu Kreslicí nástroje . Z nabídky Kreslicí nástroje vyberte požadovaný nástroj.
Poznámka:

Po vytvoření první poznámky se nástroj změní na zpátky na nástroj pro výběr, abyste mohli poznámku přesunout, upravit nebo změnit její velikost. (Nástroje Tužka a Zvýraznit text zůstanou vybrány.)

Ponechání vybraného nástroje pro anotaci

Můžete přidat více poznámek, aniž byste nástroj znovu vybírali.

 1. V panelu nástrojů Poznámka vyberte nástroj, který chcete použít (ale ještě jej nepoužívejte).

 2. Klikněte na ikonu Ponechat nástroj vybraný

Přidání lístku s poznámkou

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou kompletní nástroje pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu kontroly obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Nejběžnějším typem poznámky je lístek s poznámkou. Lístek s poznámkou má ikonu poznámky, která se objeví na stránce, a rozbalovací poznámku pro textovou zprávu. Lístek s poznámkou můžete přidat kdekoliv na stránce nebo v oblasti dokumentu.

Lístek s poznámkou v aplikaci Acrobat
Chcete-li přidat textovou zprávu v rozbalovací poznámce, použijte nástroj lístek s poznámkou.

Přidání poznámky typu lístek s poznámkou

 1. V panelu nástrojů Poznámka vyberte nástroj Lístek s poznámkou a kliknutím určete místo, kam chcete poznámku umístit.

 2. Napište text do rozbalovací poznámky. Můžete také pomocí nástroje pro výběr zkopírovat a vložit do poznámky text z PDF.

  Poznámka:

  Pokud zavřete rozbalovací poznámku, váš text se zachová.

Úpravy lístku s poznámkou

 1. Klikněte nebo dvakrát klikněte na ikonu poznámky.
 2. Proveďte změny podle potřeby:
  • Pokud chcete změnit velikost rozbalovací poznámky, potáhněte za levý spodní nebo pravý spodní roh.

  • Chcete-li změnit formátovaní textu, klikněte na ikonu Vlastnosti textu v panelu nástrojů Poznámka, vyberte text a poté v panelu vyberte požadovanou vlastnost.

  Poznámka:

  Pomocí panelu Poznámky v dialogovém okně Předvolby můžete změnit velikost písma, výchozí chování rozbalovacího okna a další nastavení pro vytváření a prohlížení poznámek

  Po provedení požadovaných změn klikněte na tlačítko Zavřít (X) v pravém horním rohu rozbalovací poznámky nebo klikněte mimo rozbalovací poznámku.

Kopírování částečného textu na lístku s poznámkou

 1. Klikněte nebo dvakrát klikněte na ikonu poznámky.
 2. Vyberte text a poté klikněte pravým tlačítkem myši a text zkopírujte.

Odstranění lístku s poznámkou

 1. Vyberte nástroj Lístek s poznámkou , nástroj Ručička nebo Nástroj pro výběr .

 2. Vyberte ikonu lístku s poznámkou a stiskněte klávesu Delete.

  Nebo dvakrát klikněte na ikonu lístku s poznámkou a zvolte Odstranit z nabídky Možnosti pro rozbalovací poznámku.

Přidání textového poznámky

Pomocí nástroje Přidání textového poznámky můžete zadat text kdekoli na stránce PDF. Nástroj Přidání textového poznámky je podobný nástroji Přidat textové pole.

 1. V panelu nástrojů Poznámka vyberte možnost Přidat textovou poznámku.

 2. Kliknutím na stránku umístěte kurzor

 3. Chcete-li změnit formátovaní textu, klikněte na ikonu Vlastnosti textu v panelu nástrojů Poznámka, vyberte text a poté v panelu vyberte požadovanou vlastnost.

Změna jména autora u poznámek

Při přidávání poznámek v souboru PDF je jako výchozí jméno autora použito vaše přihlašovací jméno. Chcete-li změnit jméno autora, přečtěte si část Změna jména autora u poznámek.

Přidání čáry, šipky nebo tvaru

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou nástroje pro kreslení dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je povoleno přidávání poznámek. Soubory PDF v pracovním postupu kontroly obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Při výběru kreslicího nástroje vycházejte z toho, jakého efektu chcete dosáhnout.

 1. Vyberte možnost Nástroje > Poznámka. V panelu nástrojů Poznámka klikněte na položku Kreslicí nástroje a vyberte nástroj kresleného označení:

  • Pomocí nástrojů Obdélník , Elipsa , Šipka Čára můžete vytvářet jednoduché tvary.

  • Nástroje Obláček Mnohoúhelník vytvářejí uzavřené tvary s více segmenty. Nástroj Mnohoúhelníková čára vytváří otevřené tvary s více segmenty.

  • Nástroj Tužka vytváří kresby od ruky a nástroj Guma odstraní označení tužkou.

  Poznámka:

  Chcete-li určit šířku, barvu a další vlastnosti čáry ještě před jejím nakreslením, vyberte požadovaný nástroj a stisknutím kláves Ctrl+E otevřete panel nástrojů vlastností. Na panelu nástrojů Vlastnosti nastavte požadované možnosti.

 2. Kreslete v PDF:
  • Chcete-li vytvořit obláček nebo mnohoúhelníkový tvar, vytvořte kliknutím počáteční bod, přesuňte ukazatel a dalšími kliknutími vytvářejte jednotlivé segmenty. Chcete-li ukončit kreslení tvaru, klikněte na jeho počáteční bod nebo na něj klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte příkaz Dokončit. Mnohoúhelníkovou čáru uzavřete dvojitým kliknutím.

  • Chcete-li nakreslit čáru, šipku nebo obdélník, buď táhněte přes oblast, kde se má označení objevit, nebo dvakrát klikněte: jedním kliknutím vytvoříte počáteční bod, druhým kliknutím koncový bod.

  • Chcete-li nakreslit čtverec, kruh nebo čáru, která je vodorovná, svislá nebo skloněná pod úhlem 45 stupňů, stiskněte při kreslení klávesu Shift.

  • Chcete-li nakreslit čáry od ruky nástrojem Tužka táhněte v místě, kde chcete začít kreslit. Můžete uvolnit tlačítko myši, přesunout ukazatel jinam a pokračovat v kreslení. Chcete-li vymazat části kresby, vyberte nástroj Guma a táhněte přes oblasti kresby, které chcete odstranit.

 3. Chcete-li označení upravit nebo změnit jeho velikost, vyberte ho a proveďte změny přetažením jednoho z táhel.
 4. Chcete-li k označení přidat rozbalovací poznámku, vyberte nástroj ručička a dvakrát klikněte na označení.
 5. (Volitelně) Klikněte na zavírací tlačítko v rozbalovací poznámce. Vpravo od označení se objeví ikona poznámky, která označuje přítomnost textu v rozbalovací poznámce.

  Poznámka:

  Chcete-li odstranit nakreslené označení, vyberte ho a stiskněte klávesu Delete.

Dále můžete upravovat soubory PDF s poznámkami online. Díky našemu online editoru můžete nyní do souborů PDF snadno přidávat text, rychlé poznámky, zvýraznění, kresby a další obsah.

Seskupení označení a rozdělení skupiny označení

Můžete seskupit dvě nebo více označení, takže se tyto poznámky budou chovat jako jedna poznámka. Označení můžete seskupit dočasně, abyste je přesunuli na jiné místo, nebo abyste upravili jejich vlastnosti současně a ne jednotlivě. Seskupení také pomáhá odlišit vaše označení od označení ostatních kontrolorů při kontrole dokumentu.

Poznámka:

Označení úprav textu nelze seskupit.

Seskupení označení

 1. Pomocí nástroje pro výběr nebo nástroje ručička vyberte označení.
 2. Kliknutím s klávesou Ctrl/Command vyberte další označení, která chcete seskupit.
 3. Klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a vyberte Seskupit.

Rozdělení skupiny označení

 1. Klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a vyberte Rozdělit skupinu.

Přidání poznámek v textovém poli nebo popisku

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou nástroje pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je povoleno přidávání poznámek. Soubory PDF v pracovním postupu kontroly obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Nástrojem textové pole můžete vytvořit pole, který obsahuje text. Můžete ho umístit kdekoliv na stránce a nastavit ho na jakoukoliv velikost. Textové pole zůstává viditelné na stránce dokumentu stále, nezavírá se jako rozbalovací poznámka.

Velikost a styl písma textu se řídí podle výchozího nastavení systému.

Přidání poznámky v textovém poli nebo popisku

Poznámka:

S nástrojem textové pole můžete vytvářet poznámky s japonským, čínským a korejským textem, ale musíte mít nainstalované soubory podpory pro asijské jazyky. Textová pole podporují pouze vodorovný text.

Pomocí nástroje popisek můžete vytvořit popisek s textovým polem. Popisek s textovým polem jsou zvláště užitečné, když chcete vyznačit – ale ne zakrýt – určitou oblast dokumentu. Popisky s textovým polem mají tři části: textové pole, spojovací čáru a koncovou čáru. Velikost každé z těchto částí můžete nastavit přetažením táhla. Velikost spojovací čáry můžete změnit pouze v jednom směru; vodorovné spojovací čáry lze nastavit pouze vodorovně; svislé spojovací čáry lze nastavit pouze svisle. Textové pole se svisle rozšiřuje, když píšete, aby byl stále viditelný celý text.

Textové pole můžete přemístit samostatně nebo spolu s koncovou čárou. Textové pole se pohybuje kolem nepohyblivého kotevního bodu — šipka na konci koncové čáry — který se vytvoří, když poprvé kliknete do dokumentu PDF. Můžete změnit barvu a vzhled textového pole a ke koncové čáře přidat šipky nebo výplň.

Přidání textového pole

 1. V panelu nástrojů Poznámka vyberte možnost Přidat textové pole .

 2. Klikněte do PDF.
 3. Vyberte ikonu Vlastnosti textu v panelu nástrojů Poznámka a poté vyberte barvu, zarovnání či atributy písma pro text.

 4. Napište text.

  Text se po dosažení pravého okraje pole automaticky zalamuje.

 5. (Volitelně) Proveďte další změny textového pole:
  • Nástrojem pro výběr nebo nástrojem Textové pole klikněte na okraj textového pole, abyste ho vybrali, a pak přetažením táhla změňte jeho velikost. Pomocí panelu nástrojů Vlastnosti změňte vlastnosti ohraničení a výplně.

  • Dvakrát klikněte na textové pole, abyste mohli upravit text nebo změnit atributy textu. Tažením vyberte text, a pak vyberte možnosti v pruhu nástrojů Vlastnosti.

 6. Vyberte textové pole, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

  Poznámka:

  Chcete-li vložit blok textu vybraný a zkopírovaný z libovolné aplikace, vyberte v aplikaci Acrobat nástroj ručička a zvolte Úpravy > Vložit.

Přidání popisku

 1. V panelu nástrojů Poznámka klikněte na položku Kreslicí nástroje a zvolte nástroj Přidat textový popisek .

 2. Jedním kliknutím nastavte umístění koncového bodu a dalším kliknutím nastavte polohu textového pole.
 3. Vyberte ikonu Vlastnosti textu v panelu nástrojů Poznámka a poté vyberte barvu, zarovnání či atributy písma pro text.

 4. Napište text.

  Text se po dosažení pravého okraje pole automaticky zalamuje.

 5. (Volitelně) Proveďte další změny textového pole:
  • Chcete-li změnit velikost popisku, vyberte ho a pak přetáhněte libovolné z táhel, která se na něm objeví.

  • Chcete-li textové pole přemístit, klikněte uvnitř pole a přetáhněte ho.

  • Chcete-li přemístit celý popisek, klikněte buď na koncovou čáru nebo na okraj textového pole a přetáhněte ho.

  • Chcete-li změnit barvu, průhlednost (krytí) nebo vlastnosti čáry, s použitím nástroje pro výběr klikněte pravým tlačítkem myši na popisek, zvolte příkaz Vlastnosti a vyberte požadované možnosti.

Přidání zvukové poznámky

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou nástroje pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je povoleno přidávání poznámek. Soubory PDF v pracovním postupu kontroly obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Pomocí nástroje Nahrát zvukovou poznámku můžete přidat předem nahraný soubor WAV nebo AIFF jako poznámku, nebo můžete nahrát zvukovou poznámku a umístit ji do dokumentu. Zvukové přílohy jsou uvedeny v seznamu poznámek a lze je přehrávat na kterékoliv platformě. Musí ale být nainstalovaný příslušný hardware a software pro přehrávání zvukových souborů.

Přidání předem nahrané zvukové poznámky

 1. V panelu nástrojů Poznámka vyberte možnost Nahrát zvuk .

 2. Klikněte v PDF na místo, kam chcete umístit zvukovou poznámku.

  Zobrazí se dialogové okno Zvukové záznamy.

  Přidání zvukové poznámky v aplikaci Acrobat
  Dialogové okno Záznam zvuku bez tlačítka pro záznam.

  Poznámka:

  Výše uvedené dialogové okno se zobrazí v případě, že ve vašem systému není nakonfigurováno žádné zařízení pro záznam.

 3. Klikněte na položku Procházet (Windows) nebo Vybrat (Mac OS) a vyberte zvukový soubor, který chcete přidat.

 4. (Volitelně) Chcete-li si zvukovou poznámku přehrát, klikněte na tlačítko Spustit . Po dokončení klikněte na tlačítko Stop a pak klikněte na OK.

 5. Určete možnosti v dialogovém okně Zadejte vlastnosti přílohy a pak klikněte na OK.

Nahrání zvukové poznámky

Poznámka:

Před zahájením nahrávání zvukové poznámky zkontrolujte, jestli je ve vašem systému nainstalované a nakonfigurované zařízení pro záznam.

 1. V panelu nástrojů Poznámka vyberte možnost Nahrát zvuk .

 2. Klikněte v PDF na místo, kam chcete umístit zvukovou poznámku.

  Zobrazí se dialogové okno Záznam zvuku.

  Dialogové okno Záznam zvuku
  Dialogové okno Záznam zvuku s tlačítkem pro záznam.

  Poznámka:

  Výše uvedené dialogové okno se zobrazí v případě, že ve vašem systému je nakonfigurováno záznamové zařízení.

 3. V dialogovém okně, které se objeví, klikněte na tlačítko Nahrávat a pak začněte mluvit do mikrofonu. Až nahrávání dokončíte, klikněte na tlačítko Stop a pak klikněte na OK.

 4. Určete možnosti v dialogovém okně Vlastnosti zvukové přílohy a pak klikněte na OK.

Přidání poznámek v přiloženém souboru

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou nástroje pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je povoleno přidávání poznámek. Soubory PDF v pracovním postupu kontroly obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Pomocí nástroje Přiložit soubor můžete vložit soubor do vybraného místa v PDF, takže ho čtenář může otevřít prohlédnout si ho. Když přidáte přílohu jako poznámku, můžete použít delší dokument, který nelze snadno vložit do rozbalovací poznámky nebo do textového pole. Pokud PDF přemístíte do nového umístění, vložený soubor se automaticky přemístí spolu s ním. Aby mohl uživatel prohlížet přílohu, musí mít nainstalovanou aplikaci, která přílohu umí otevřít.

Poznámka:

Nezapomeňte při připojení souborů pro náhled dokumentu použít nástroj Přiložit. Soubory přiložené na úrovni dokumentu pomocí nástroje Přiložit soubor z nabídky Nástroje > Upravit PDF > Více nejsou v pracovním postupu kontroly sledované jako ostatní poznámky a vaše přiložené poznámky by se mohly ztratit.

 1. V panelu nástrojů Poznámka vyberte nástroj Přiložit soubor .

 2. Klikněte v PDF na místo, kam chcete přílohu umístit.
 3. Vyberte soubor, který chcete přiložit a klikněte na příkaz Otevřít. Pokud přikládáte soubor PDF, můžete v souboru pomocí poznámek zvýraznit důležité oblasti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti přiloženého souboru vyberte nastavení pro ikonu souboru, která se objeví v PDF.

  Příloha v poznámce se také objeví na kartě Přílohy (na levém navigačním panelu) s číslem stránky, na které je umístěna.

  Poznámka:

  Chcete-li přílohu odstranit, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu přiložené poznámky a vyberte příkaz Odstranit.

Vkládání obrázků jako poznámek

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou nástroje pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je povoleno přidávání poznámek. Soubory PDF v pracovním postupu kontroly obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Chcete-li do PDF přidat obrázky, můžete použít nástroj Vložení obrázku ze schránky jako razítko. Můžete zkopírovat většinu obrázkových formátů z programů pro kreslení nebo úpravy obrázků, jako je Adobe Photoshop nebo Adobe Illustrator. Pokud chcete přidávat obrázek do PDF opakovaně, vytvořte si vlastní razítko s tímto obrázkem.

Poznámka:

Nástroj Vložení obrázku ze schránky jako razítko není dostupný, dokud nezkopírujete nějaký obrázek.

 1. Obrázek zkopírujete jedním z následujících postupů:
  • V aplikaci Acrobat zvolte příkaz Úpravy > Vytvořit  snímek ,  a zvolte obrázek ze souboru PDF. 

  • V jiné aplikaci vyberte obrázek a zvolte možnost Upravit > Kopírovat.

 2. Otevřete PDF.
 3. Vyberte možnost Nástroje > Poznámka. V panelu nástrojů Poznámka klikněte na nástroj Přidat razítko a vyberte nástroj Vložení obrázku ze schránky jako razítko.

 4. Klikněte v PDF na místo, kam chcete obrázek umístit.
 5. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li obrázek přemístit, přetáhněte ho.

  • Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte ho a pak přetáhněte jedno z jeho táhel. Podržte klávesu Shift při změně velikosti obrázku, abyste zachovali původní poměr stran.

  • Chcete-li změnit vlastnosti obrázku, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti.

  • Chcete-li obrázek odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odstranit.

Předvolby pro poznámky

Předvolby pro poznámky ovlivňují jak vzhled, tak i způsob zobrazování anotací a označení v PDF.

Poznámka:

Kontrolor může poznámky umístit kdekoli do snímku dokumentu. Proto je někdy nutné procházet poznámky umístěné mimo stránku nebo zmenšit jejich zobrazení.

V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Přidávání poznámek.

Prohlížení poznámek

Písmo, Velikost písma

V systému Windows můžete nastavit písmo a velikost textu v rozbalovacích poznámkách. V systému Mac OS můžete pro písmo vybrat pouze nastavení Velké, Střední nebo Malé. Tato nastavení se použijí pro všechny nové i existující poznámky.

Krytí rozbalovacích oken

Určuje neprůhlednost lístků s poznámkou v hodnotách od 1 do 100. Když je rozbalovací poznámka otevřená, ale není vybraná, hodnota krytí 100 nastaví neprůhlednou poznámku, zatímco s nižšími hodnotami bude průhlednější.

Zapnout indikátory textu a popisky

Zobrazí tip nástroje, pokud umístíte ukazatel nad poznámku obsahující lístek s poznámkou. Tip nástroje obsahuje jméno autora, stav poznámky a dva řádky textu. Tato možnost je standardně vybraná.

Tisknout poznámky a rozbalovací okna

Určuje lístky s poznámkami spojené s poznámkami a jejich ikony, zvukové přílohy, a přiložené soubory se vytisknou přesně tak, jak se zobrazují na stránce.

Místo výběru této možnosti můžete text poznámky vytisknout v různých rozvrženích tak, že zvolíte Soubor > Tisknout a kliknete na Přehled poznámek. Podrobnosti naleznete v dokumentu Tisk poznámek.

Při přejetí myší zobrazit čáry spojující poznámky s jejich rozbalovacími okny

Pokud nad značku poznámky (například zvýraznění nebo ikonu lístku s poznámkou) umístíte ukazatel, zobrazí se šrafovaná spojovací čára. Tato možnost je standardně vybraná.

Zajistit viditelnost rozbalovacích oken při rolování dokumentu

Při rolování PDF se rozbalovací poznámky na dané stránce posunují, aby zůstaly zobrazené v okně dokumentu. Tato možnost je standardně vybraná.

Otevírání rozbalovacích oken

Automaticky otevírat rozbalovací okna pro jiné typy poznámek než lístky s poznámkami

Když vytvoříte poznámku pomocí Kreslicího nástroje, nástroje Razítko nebo nástroje Tužka, objeví se lístek s poznámkou.

Skrýt rozbalovací okna poznámek, když je otevřený seznam poznámek

Tato možnost vám pomůže udržet na obrazovce pořádek, když je na stránce mnoho poznámek. Tato možnost je standardně vybraná.

Automaticky otevírat rozbalovací okna při přejezdu myši

Když umístíte ukazatel myši nad poznámku libovolného typu, včetně kreslených označení a razítek, otevře se rozbalovací poznámka.

Vytváření poznámek

Vždy použít přihlašovací jméno jako jméno autora

Určuje, jaké jméno se objeví ve vytvořené rozbalovací poznámce. Pokud je tato možnost vybraná, použije se Přihlašovací jméno z panelu Identita v dialogovém okně Předvolby. Pokud tato možnost není vybraná, použije se místo toho výchozí jméno, které určíte ve volbě Autor v dialogovém okně vlastností poznámky. Tato možnost je standardně vybraná.

Vytvářet nová rozbalovací okna zarovnaná podle okrajů dokumentu

Zarovná rozbalovací poznámky podle pravé strany okna dokumentu, bez ohledu na to, kam přidáte označení poznámky (například ikonu lístku s poznámkou nebo zvýraznění). Pokud tato možnost není vybraná, rozbalovací poznámka se objeví hned vedle označení poznámky. Tato možnost je standardně vybraná.

Povolit vnořené odpovědi na lístky s poznámkami (vyžaduje restart)

Umožní odpovídání na lístky s poznámkami v jednom vláknu. Pokud je tato možnost zapnuta, každá poznámka vypadá jako konverzace a všechny odpovědi se zobrazují v jediném vlákně.

Povolit výběr textu pro zvýraznění, přeškrtnutí a podtržení

Umožňuje vybrat a zkopírovat text pro zvýraznění, přeškrtnutí a podtržení poznámek

Zobrazit zaškrtávací políčko

Zobrazuje zaškrtávací políčko konsistentně u všech poznámek.

Vytváření poznámek (specifické pro Acrobat)

Kopírovat obkroužený text do rozbalovacích oken kreslených poznámek

Zkopíruje text, který obkroužíte kreslicím nástrojem, do rozbalovací poznámky spojené s kresleným označením.

Kopírovat vybraný text do rozbalovacích oken poznámek Zvýraznění, Přeškrtnutí a Podtržení

Zkopíruje vybraný text do rozbalovací poznámky spojené s poznámkou pro úpravy textu, vytvořenou například nástrojem Zvýraznění textu.

Změna vzhledu vašich poznámek

Poznámka:

V aplikaci Acrobat Reader jsou kompletní nástroje pro přidávání poznámek dostupné pouze v dokumentech PDF, ve kterých je přidávání poznámek povoleno. Soubory PDF v pracovním postupu kontroly obvykle obsahují práva pro přidávání poznámek.

Můžete změnit barvu a vzhled poznámek a označení, a to před nebo po jejich vytvoření. Nový vzhled můžete nastavit jako výchozí vzhled pro daný nástroj.

Poznámka:

Pokud chcete změnit způsob zobrazování svého jména v poznámkách, otevřete dialogové okno Předvolby, vyberte kategorii Přidávání poznámek a zrušte označení možnosti Vždy použít přihlašovací jméno jako jméno autora.

Pro vybraný nástroj můžete použít ikony Výběr barvy a Vlastnosti textu dostupné v panelu nástrojů Poznámka.

Dialogové okno pro výběr barvy
Nástroj Výběr barvy na panelu nástrojů Poznámka

Nástroj pro formátování textu
Nástroj pro formátování textu na panelu nástrojů Poznámka

Případně můžete vybrat příkaz Vlastnosti v kontextové nabídce, která se rozbalí po kliknutí pravým tlačítkem myši, a poté vybrat potřebné možnosti.

Vlastnosti
Vlastnosti, s vybranou ikonou poznámky

S rozbalovacím oknem možností textu a formátování
S rozbalovacím oknem možností textu a formátování

Změna vzhledu poznámky a jeho použití jako výchozího nastavení

 1. Po vytvoření poznámky na ní nebo na její ikonu klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vlastnosti v kontextové nabídce.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti proveďte libovolný z následujících úkonů, a pak klikněte na OK:

  • Klikněte na záložku Vzhled a změňte takové možnosti, jako je použitá barva a typ ikony. Typ vybrané poznámky určuje, které možnosti jsou k dispozici.

  • Klikněte na kartu Všeobecné, kde můžete změnit jméno autora a předmět poznámky.

  • Klikněte na záložku Historie kontroly, abyste zobrazili historii změn stavu poznámky, které různí lidé provedli v průběhu kontroly.

  • Vyberte Zamknutá dole v dialogovém okně Vlastnosti, abyste zabránili úpravám a odstranění poznámky.

  • Pokud chcete tyto vlastnosti aplikovat na všechny následující poznámky tohoto typu, v dolní části dialogového okna Vlastnosti zvolte Nastavit současné vlastnosti jako výchozí.

Nastavení výchozího vzhledu pro nástroj

 1. Po vytvoření poznámky na ni klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vlastnosti.

 2. Nastavte vlastnosti podle potřeby a klikněte na OK.

 3. Klikněte na poznámku pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Nastavit současné vlastnosti jako výchozí.

  Všechny poznámky vytvořené pomocí tohoto nástroje zobrazí vámi nastavené vlastnosti. Neovlivní se tím ani stávající poznámky, ani vzhled textu v rozbalovacích poznámkách.

Jak upozornit kontrolora na vaši poznámku

Pozornost kontrolora upoutáte pomocí zmínky @.

Poznámka:

Pokud v osobních poznámkách k přidávání poznámek v souboru PDF použijete zmínku @, aktivuje se režim kontroly. Kontroloři dostanou e-mailovou pozvánku s odkazem na kontrolní soubor sdílený prostřednictvím služby Document Cloud.

 1. V textu poznámky klikněte na symbol @.

  Zmínka @ upozorňuje kontrolory

 2. Objeví se nabídka se seznamem kontrolorů. Vyberte kontrolora, kterého chcete zmínit.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.