Chybí tlačítko Tisk?

Pokud nevidíte tlačítka Tisk a Storno, je váš monitor nastaven na nízké rozlišení obrazovky. Aplikace Reader není určena pro displeje s nízkým rozlišením (minimální doporučené rozlišení je 1024 x 768). Tomuto omezení se ale lze vyhnout. Svůj dokument můžete vytisknout jedním z následujících způsobů:

 • Stiskněte Enter nebo Return.
 • Pokud se v pravé části dialogového okna objeví posuvná lišta, zobrazte si tlačítka přetažením posuvníku dolů.

Poznámka:

(Windows) Na některých monitorech překrývá tlačítko Tisk hlavní panel systému Windows. Tento hlavní panel můžete skrýt tak, aby se objevil pouze tehdy, když přejedete myší do spodní části obrazovky. Klepněte na hlavní panel pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Vlastnosti. V dialogu Vlastnosti vyberte možnost Automaticky skrýt hlavní panel a klepněte na OK.

Nastavení vlastností hlavního panelu
Nastavení vlastnosti hlavního panelu tak, aby se tento hlavní panel skrýval a bylo možné vybrat tlačítko Tisk

Běžné tiskové úlohy

Tisknout na obě strany

Tisknout na obě strany můžete v případě, že vaše tiskárna podporuje funkci tisku na obě strany (režim oboustranného tisku).  

Poznámka: Oboustranný tisk se také nazývá duplexní nebo dvoustranný tisk.

Tyto volby řídí ovladač tiskárny, nikoli aplikace Adobe Acrobat nebo Adobe Reader. Funkce podporované                                                 vaší tiskárnou najdete v dokumentaci k tiskárně.


 • V dialogu Tisknout zapněte Tisk na obě strany papíru a vyberte okraj pro převrácení.

Poznámka:

Může se stát, že tiskárna umí tisknout oboustranně, ale tato volba se v dialogu Tisk neobjeví. V takových případech přejděte do dialogu vlastností tiskárny a zapněte tuto volbu přímo v předvolbách tiskárny.

Černobílý tisk

Barevný dokument PDF můžete vytisknout ve stupních šedi.

• V dialogu Tisknout zapněte volbu Tisknout ve stupních šedi.


Aktivace tisku ve stupních šedi

Tisk v odlišné velikosti

Můžete upravit měřítko stránky za účelem zmenšení nebo zvětšení stránek při tisku. Velikost papíru můžete přizpůsobit automaticky nebo ručně pomocí procent.

• V dialogu Tisknout klikněte na možnost Velikost a poté zadejte volby úpravy měřítka.


Klikněte na Velikost

Tisk velkoformátových dokumentů

Dokument o velkém formátu, jako je například plakát nebo reklamní panel, můžete vytisknout rozdělením stránky na více listů papíru („rozdělení na dlaždice“). Volba Plakát vypočte, kolik listů papíru budete potřebovat. Můžete upravit velikost originálu, aby co nejlépe odpovídal papíru, a určit, jak se mají jednotlivé dlaždice překrývat. Poté můžete dlaždice poskládat.


 • V dialogu Tisknout klikněte na možnost Plakát a poté zadejte volby pro dlaždice.
Klikněte na Plakát

Tisk více stránek na jeden list

Na jeden list papíru můžete vytisknout více stránek PDF. Tisk více stránek na jeden list se také nazývá tisk N stránek na list (například tisk 2 nebo 6 stránek na list). Můžete určit, jak budou stránky uspořádány, buď vodorovně na stránku nebo ve svislých sloupcích.


Klikněte na Více

Tisk brožur

Vícestránkový dokument můžete vytisknout jako brožuru. Stránky jsou rozloženy dvě na list. Když zkompletujete, přeložíte a sešijete oboustranné listy, vznikne kniha se správným pořadím stránek.


 • V dialogu Tisknout klikněte na možnost Brožura a poté zadejte volby pro brožuru.

Podrobné pokyny naleznete v článku Tisk brožur a dokumentů PDF.

Klikněte na Brožura

Tisk poznámek

Poznámky můžete vytisknout buď na svém místě (podobně jako lístky nalepené na stránku) nebo v seznamu, či souhrnu.

V oblasti Poznámky a formuláře proveďte jeden z následujících kroků:


 • Vyberte volbu z rozbalovacího seznamu
 • Klikněte na možnost Přehled poznámek.
Poznámky a formuláře

Tisk části stránky

Je možné tisknout i jen část stránky v souboru PDF. Chcete-li vybrat oblast, která má být vytištěna, použijte nástroj Snímek (Úpravy > Pořídit snímek). Oblast může být tvořena textem, grafikou nebo obojím. Vybranou oblast můžete vytisknout v plné velikosti nebo ji zmenšit tak, aby se vešla na papír.


 1. Vyberte možnost Úpravy > Pořídit snímek
 2. Nakreslení pravoúhelníku, kterým vyberete část stránky
 3. Zvolte Soubor > Tisknout
 4. V dialogu Tisknout klikněte na Vybraná grafika.
Klikněte na Vybraná grafika

Proč si nemohu svůj dokument vytisknout?

Začněte pomocí těchto tipů na řešení problémů

Problémy s tiskem mohou mít různé příčiny. Při zjišťování příčin začněte touto užitečnou technickou poznámkou: Řešení problémů s tiskem PDF | Acrobat, Reader

Dokument PDF je chráněný heslem a tisk není dovolen

Pokud obdržíte dokument PDF chráněný heslem, zadejte před tiskem dokumentu příslušné heslo. Některé chráněné dokumenty obsahují omezení, která brání jeho vytištění, úpravám nebo kopírování obsahu. Pokud dokument PDF obsahuje omezení vztahující se na tisk, kontaktujte jeho autora.

(Pouze Windows) Omezení způsobuje chráněný režim

Výchozí chráněný režim výrazně rozšiřuje zabezpečení aplikace Reader. Zkuste chráněný režim dočasně vypnout, poznáte tak, zda nějak brání správnému tisku. Klikněte pravým tlačítkem na dokument a vyberte možnost Vlastnosti dokumentu. Pro kontrolu zapnutí/vypnutí chráněného režimu klikněte na Pokročilé.

Chcete-li zakázat chráněný režim, vyberte možnost Úpravy > Předvolby a poté v levé části na položku Zabezpečení (Rozšířené). Odškrtněte možnost Povolit chráněný režim při spuštění. Zavřete aplikaci Reader, znovu ji spusťte, a pokuste se vytisknout dokument.

Poznámka:

Aby bylo zajištěno maximální zabezpečení, tak po dokončení tisku znovu vyberte možnost Povolit chráněný režim při spuštění.

Simulace přetisku tiskových barev

Simulace přetisku přibližně ukazuje, jak prolínání a přetisk barevných kreseb vypadá po vytištění na ofsetovém tiskařském stroji. Efekt přetisku můžete simulovat na barevné stolní tiskárně vybráním možnosti Simulovat přetisk v dialogu Další nastavení tisku. Simulace přetisku převede přímé barvy na výtažkové barvy pro tisk. Pokud chcete použít soubor pro konečný výstup, nevybírejte volbu Simulace přetisku.

Poznámka:

Kvalita barevné reprodukce se u barevných tiskáren značně liší. Proto je nejlepším způsobem ověření vzhledu konečného produktu ukázka od poskytovatele tiskových služeb.

Tři překrývající se kruhy
Tři překrývající se kruhy bez přetisku (vlevo) a s přetiskem (vpravo).

Co mám dělat v případě, že aplikace Acrobat Reader při tisku dokumentu zobrazí výzvu k uložení souboru?

Pokud vás Adobe Reader vyzve k uložení souboru po kliknutí na tlačítko Tisk, přejděte do dialogu rozšířeného tisku a vypněte volbu Tisknout do souboru.

Poznámka:  

 • Zkontrolujte, zda jste pro tisk vybrali fyzickou tiskárnu a ne tiskárnu Adobe PDFXPS/Send note nebo jinou virtuální tiskárnu.
 • Volba Tisknout do souboru byla dostupná přímo v dialogu Tisk aplikace Acrobat až do verzí 10.X.

Co mám dělat v případě, že chci vytisknout poznámky obsažené v dokumentu PDF?

Existují určité anotace (například rozbalovací poznámky), které se nachází v dokumentu PDF, ale ve výchozím nastavení se nevytisknou.

Jedná se o záměrné nastavení, aby poznámky neskrývaly obsah ukrytý za nimi.

Může se ale stát, že je vytisknout potřebujete. Vytisknutí rozbalovacích poznámek a dalších anotací:

 1. Přejděte do nabídky Úpravy ->Předvolby.
 2. Klikněte na kategorii Přidávání poznámek.
 3. Zapněte volbu Tisknout poznámky a rozbalovací okna.

Při tisku dochází k selhání aplikace Acrobat Reader/ Aplikace Acrobat Reader po kliknutí na tlačítko Tisknout netiskne

Může k tomu dojít z důvodu poškození instalačního souboru aplikace Adobe Acrobat Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi aplikace Adobe Reader/ Acrobat.

Pokud se tento problém projeví i u nejnovější verze:

 1. Odeberte instalaci Acrobat Reader pomocí nástroje Acrobat cleaner.
 2. Nainstalujte znovu aplikaci Adobe Reader.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online