Uložení PDF

Pokud autor PDF povolil lokální ukládání, můžete uložit kopii PDF nebo portfolia PDF.

Aplikace Reader nebo webový prohlížeč

 • Chcete-li PDF uložit, klikněte na ikonu disku v pruhu nástrojů v levém horním rohu okna.

Pouze aplikace Reader

 • Pro vytvoření kopie souboru vyberte možnost Soubor > Uložit jako.

 • Chcete-li uložit dokument PDF jako přístupný text, vyberte možnost Soubor > Uložit jako jiný > Text.

Proč se mi nedaří uložit PDF?

Protože autor PDF zakázal lokální ukládání z důvodu zabezpečení, ochrany copyrightu nebo z jiných důvodů.

Pokud potřebujete PDF uložit, kontaktujte autora a požádejte jej o povolení lokálního ukládání. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Acrobat Povolení ukládání dat formulářů pro uživatele aplikace Reader.

Zobrazení a procházení PDF

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Chcete-li zvětšit nebo zmenšit stránku, použijte volby lupy, zvětšení a přizpůsobení obrazovce umístěné v pruhu nástrojů v horní části okna.
Volby lupy, zvětšení a přizpůsobení obrazovce v pruhu nástrojů
Volby lupy, zvětšení a přizpůsobení obrazovce v pruhu nástrojů

 • Chcete-li přejít na určité číslo stránky, zadejte jej v pruhu nástrojů vpravo od tlačítek Zobrazit předchozí  a Zobrazit další .

 • Chcete-li procházet vizuálně, klikněte na ikonu Miniatury stránek  v levé horní části okna.

 • Chcete-li přejít do nějaké zajímavé oblasti, klikněte na ikonu Záložky  v levé horní části okna.

Rychlá navigace pomocí těchto voleb
Rychlá navigace pomocí těchto voleb

 • Volby posouvání a zobrazení více stran najednou jsou v aplikaci Reader dostupné v nabídce Zobrazit > Zobrazení stránky. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na panel nástrojů Reader a zvolte příkaz Zobrazení stránky.

Viz také Zobrazení obrazů, objektů a 3D modelů. Další informace naleznete v nápovědě k aplikaci Acrobat Procházení stránek PDF.

Zvětšení určité oblasti

 • Klikněte pravým tlačítkem na dokument a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Rámeček zvětšení. Poté přetáhněte přes oblast, kterou chcete zvětšit.

 • (Pouze aplikace Reader, nikoli prohlížeč) V nabídce Zobrazit > Zvětšení zvolte možnost Dynamické zvětšení, Posouvání a zvětšování nebo nástroj Lupa. Další informace o jednotlivých volbách najdete v nápovědě aplikace Acrobat Úpravy zobrazení PDF.

Hledání informací v PDF

Chcete-li hledat v obsahu stránky, postupujte jedním z následujících způsobů:

 • Klikněte pravým tlačítkem na dokument a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Hledat. V pravé horní části okna zadejte hledaný výraz a kliknutím na šipky přecházejte k jednotlivým instancím.
Klikněte pravým tlačítkem na dokument a vyberte možnost Hledat
Chcete-li zobrazit pole hledání, klikněte pravým tlačítkem na dokument a zvolte možnost Hledat.

 • Chcete-li provést složitější hledání celých slov, frází, poznámek nebo jiných voleb, postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Ve webovém prohlížeči klikněte na dalekohled v levé části okna.

  • V aplikaci Reader zvolte možnost Úpravy > Pokročilé vyhledávání.

  Kliknutím na volbu Zobrazit více voleb ve spodní části podokna hledání si můžete hledání dále přizpůsobit. Další informace najdete v nápovědě aplikace Acrobat Rozšířené volby hledání.

Zobrazení a hledání v portfoliu PDF

Portfolio PDF je kolekce souborů v různých formátech vytvořených v různých aplikacích. Pomocí nástrojů hledání aplikace Reader můžete vyhledávat text v celém portfoliu PDF. Zadejte hledaný text do pole Hledání v pruhu nástrojů Portfolio PDF. Ve výsledcích hledání se zobrazí všechny soubory, ve kterých byl text nalezen.

 • U souborů PDF rozšířením seznamu zobrazte jednotlivé výsledky v příslušném kontextu. Klepnutím na vyhledanou položku přejděte k umístění textu v souboru PDF.

 • U ostatních typů souborů klikněte na tlačítko Otevřít a poté soubor vyhledejte.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online