Aplikace Reader umožňuje podepsat PDF a začlenit tento podpis do souboru. Pokud zobrazujete PDF na webu, musíte jej před podepsáním stáhnout.

Některé dokumenty mají aktivované zabezpečení zakazující elektronické podpisy. Takové dokumenty vytiskněte a poté podepište vytisknutou kopii.

Podepisování dokumentu

V aplikaci Reader můžete do dokumentu napsat svoje jméno, nakreslit podpis nebo umístit obraz se svým podpisem. Můžete také přidat text, například své jméno, společnost, titul nebo datum. Po dokončení dokumentu se podpis stane součástí tohoto PDF.

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete podepsat.

 2. V pruhu nástrojů kliknutím na ikonu Podepsat otevřete podokno Podepsat nebo klikněte na podokno Podepsat.

  Klikněte na ikonu Podepsat

  Poznámka:

  Pokud se ikona Podepsat nenachází v pruhu nástrojů, klikněte pravým tlačítkem na tento pruh nástrojů a vyberte možnost Soubor > Přidat text nebo podpis.

 3. Chcete-li přidat text, například své jméno, společnost nebo titul, tak klikněte na možnost Přidat text na panelu Potřebuji přidat podpis. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete přidat text, a začněte psát.

  Přidat text
  Volba Přidat text umožňuje přidat do dokumentu PDF své jméno, společnost a datum.

 4. (Volitelné) Pokud dokument vyžaduje označení výběru, klikněte na Přidat zaškrtnutí. Kliknutím na dokument umístěte zaškrtnutí do dokumentu.

 5. V podokně Podepsat klikněte na možnost Umístit podpis.

  Umístit podpis
  Při prvním podepisování otevře volba Umístit podpis dialogové okno, ve kterém můžete svůj podpis vytvořit nebo importovat.

 6. (První podepsání) V dialogu Umístit podpis určete způsob umístění svého podpisu:

  Napsat podpis

  Do pole Zadejte své jméno napište své jméno. Aplikace Reader vytvoří váš podpis. Můžete si vybrat z několika stylů podpisů. Kliknutím na možnost Změnit styl podpisu si můžete zobrazit jiný styl. Až budete se svým podpisem spokojeni, klikněte na možnost Přijmout.

  Nakreslit podpis

  V poli Nakreslit podpis nakreslete svůj podpis. Až budete se svým podpisem spokojeni, klikněte na možnost Přijmout.

  Použít obraz

  Klikněte na Procházet a vyhledejte soubor s podpisem. Jakmile se váš podpis objeví v dialogovém okně, klikněte na možnost Přijmout.

  Poznámka:

  Pokud nemáte obraz svého podpisu, podepište se černým inkoustem na čistý list papíru. Vyfotografujte nebo naskenujte svůj podpis a přeneste soubor obrazu (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF nebo PDF) do počítače. Obraz neořezávejte, aplikace Reader naimportuje pouze podpis.

  Typ podpisu
  Můžete si vybrat, jestli chcete podpis napsat, nakreslit nebo importovat. Aplikace Reader použije tento podpis i u dalších dokumentů PDF, které budete podepisovat.

 7. Klikněte v PDF na místo, kam chcete podpis umístit.

 8. Podpis můžete přesunout, změnit jeho velikost nebo otočit jedním z následujících postupů.

  Přesunutí, změna velikosti nebo otočení podpisu
  A. Přesunout ukazatel B. Změnit velikost ukazatele C. Otočit ukazatel 

  Přesunout

  Umístěte kurzor na podpis a přetáhněte jej do požadovaného místa.

  Změnit velikost

  Změňte velikost přetažením rohového táhla.

  Otočit

  Umístěte kurzor na táhlo pro natočení (prostřední horní táhlo) a jakmile se kurzor změní na kruhovou šipku, tak přetažením podpis otočte.

 9. Klikněte na nebo zvolením možnosti Soubor > Uložit podepsaný dokument uložte.

 10. Po zobrazení výzvy „Byl přidán podpis nebo iniciály. Chcete změny dokončit?”, klikněte na tlačítko Potvrdit.

 11. Určete umístění souboru a klikněte na Uložit.

Odeslání podepsaného dokumentu e-mailem nebo faxem

Podepsané dokumenty můžete posílat faxem nebo e-mailem pomocí služby Adobe Sign. Služba Adobe Sign uloží kopii ve vašem online účtu, kde je pro vás později jednoduše dostupná. Do služby Adobe Sign se můžete přihlásit pomocí svého Adobe ID nebo si můžete účet vytvořit.

 1. Po dokončení dokumentu a po přidání podpisu nebo iniciál klikněte na možnost Odeslat podepsaný dokument v podokně Podepsat.

 2. Po zobrazení výzvy „Byl přidán podpis nebo iniciály. Chcete změny dokončit?“, klikněte na Potvrdit a odeslat.

 3. Určete umístění souboru a klikněte na Uložit.

 4. Po zobrazení výzvy „Váš podepsaný dokument bude odeslán do služby Adobe Sign…“ klikněte na možnost Odeslat.

 5. Po otevření služby Adobe Sign ve vašem prohlížeči vyplňte požadovaná pole a klikněte na tlačítko Doručit.

 6. Podle pokynů na obrazovce dokument zaregistrujte a odešlete.

Získání souboru PDF, který podepsali jiní uživatelé pomocí služby Adobe Sign

Dokumenty můžete nechat podepsat jiné osoby pomocí služby Adobe Sign. Adobe Sign je online služba, která umožňuje uživatelům rychle podepisovat dokumenty ve webovém prohlížeči bez nutnosti použití digitálního ID. Tato služba sleduje celý proces.

Služba Adobe Sign pošle e-mail vašim signatářům s oznámením, že chcete, aby podepsali dokument. Oni provedou recenzi a podepíší dokument na zabezpečeném webu Adobe Sign. Po podepsání obdržíte jak vy, tak vaši signatáři, podepsaný dokument PDF e-mailem. Služba Adobe Sign uloží podepsaný dokument do vašeho účtu pro další použití. Další informace naleznete na stránce produktu Adobe Sign.

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete nechat podepsat.

 2. Otevřete podokno Podepsat (klikněte na ikonu Podepsat na pravé straně pruhu nástrojů).

 3. Otevřete panel kliknutím na možnost Získat podpisy ostatních.

 4. Klikněte na Odeslat k podpisu.

 5. Jakmile se zobrazí zpráva „Dokument byl odeslán do aplikace Adobe Sign“, pokračujte kliknutím na Přejít do služby Adobe Sign.

 6. Jakmile se webové stránky služby Adobe Sign otevřou ve vašem prohlížeči, podle pokynů na obrazovce odešlete PDF.

Podpis digitálním ID

V aplikaci Reader lze pomocí digitálního ID podepsat pouze PDF se zapnutými právy používání pro uživatele aplikace Reader. Pokud nemáte digitální ID, tak si jej můžete vytvořit podle pokynů na obrazovce. Více informací najdete v tématu Digitální identifikátory.

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete podepsat.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  Chcete-li přidat digitální podpis

  Klikněte na položku Práce s certifikáty v podokně Podepsat, a poté klikněte na možnost Podepsat pomocí certifikátu. Nakreslením obdélníku umístěte podpis. (Pokud je tato volba vypnutá, tak autor PDF nepovolil vkládání digitálních podpisů do PDF.)

  Poznámka:

  Pokud máte dokument PDF zobrazený v prohlížeči, tak v pruhu nástrojů v horní části okna klikněte na ikonu Podepsat .

  V poli pro digitální podpis

  Pokud formulář obsahuje pole pro digitální podpis, tak dvojitým kliknutím na toto pole otevřete dialog Podepsat dokument.

 3. Pokud nejsou nakonfigurované žádné digitální podpisy, tak se zobrazí dialog Přidat digitální identifikátor. Podle pokynů na obrazovce vytvořte podpis.

 4. V dialogu Podepsat dokument postupujte následovně:

  • V nabídce Podepsat jako vyberte podpis.
  • Zadejte heslo pro zvolený digitální podpis
  • Vyberte možnost Vzhled nebo Vytvořit nový vzhled.
  • Pokud je dostupná volba Zamknout dokument po podepsání, tak ji aktivujte. Vyberte ji pouze, pokud jste posledním příjemcem, který bude dokument podepisovat. Výběrem této položky uzamknete všechna pole včetně pole podpisu.
 5. Kliknutím na položku Podepsat umístěte digitální podpis do PDF.

Chcete-li zobrazit a podepsat dokument ve statickém a zabezpečeném stavu, použijte režim náhledu dokumentu. Dynamický obsah, jako například multimédia a JavaScript, bude zablokovaný.

Správa certifikátů (zabezpečené soubory PDF)

Tvůrce souboru PDF může dokument zašifrovat pomocí certifikátu pro ověřování digitálních podpisů. Certifikáty, které dostanete od jiných uživatelů, se ukládají v seznamu důvěryhodných identit. Tento seznam připomíná adresář, který umožňuje ověřovat podpisy těchto uživatelů v libovolných dokumentech, které od nich obdržíte.

Další informace naleznete v tématu Podpisech založených na certifikátech.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online