Podpis PDF

Aplikace Reader umožňuje podepsat PDF a začlenit tento podpis do souboru. Pokud prohlížíte soubor PDF na webu, musíte jej před podepsáním stáhnout.

Některé dokumenty mají aktivované zabezpečení zakazující elektronické podpisy. Takové dokumenty vytiskněte a poté podepište vytištěnou kopii.

Podepsání dokumentu

V aplikaci Reader můžete do dokumentu napsat svoje jméno, nakreslit podpis nebo umístit obrázek se svým podpisem. Můžete také přidat text, například své jméno, společnost, titul nebo datum. Po dokončení dokumentu se podpis stane součástí tohoto souboru PDF.

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete podepsat.

 2. V pruhu nástrojů kliknutím na ikonu Podepsat otevřete podokno Podepsat nebo klikněte na podokno Podepsat.

  Poznámka:

  Pokud se ikona Podepsat nenachází v pruhu nástrojů, klikněte pravým tlačítkem na tento pruh nástrojů a vyberte možnost Soubor > Přidat text nebo podpis.

 3. Chcete-li přidat text, například své jméno, společnost nebo titul, klikněte na panelu Potřebuji přidat podpis na možnost Přidat text. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete přidat text, a začněte psát.

  Možnost Přidat text vám umožní přidat do dokumentu PDF jméno, společnost a datum.

 4. (Volitelné) Pokud dokument vyžaduje označení výběru, klikněte na možnost Přidat zaškrtnutí. Kliknutím na dokument umístěte zaškrtnutí do dokumentu.

 5. V podokně Podepsat klikněte na možnost Umístit podpis.

  Při prvním podepisování otevře možnost Umístit podpis dialogové okno, ve kterém můžete svůj podpis vytvořit nebo ho importovat.

 6. (První podepsání) V dialogovém okně Umístit podpis určete způsob umístění svého podpisu:

  Napsat podpis

  Do pole Zadejte své jméno napište své jméno. Aplikace Reader vytvoří váš podpis. Můžete si vybrat z několika stylů podpisů. Kliknutím na možnost Změnit styl podpisu si můžete zobrazit jiný styl. Až budete se svým podpisem spokojeni, klikněte na možnost Přijmout.

  Nakreslit podpis

  V poli Nakreslit podpis nakreslete svůj podpis. Až budete se svým podpisem spokojeni, klikněte na možnost Přijmout.

  Použít obrázek

  Klikněte na Procházet a vyhledejte soubor s podpisem. Jakmile se váš podpis objeví v dialogovém okně, klikněte na možnost Přijmout.

  Poznámka:

  Pokud nemáte obrázek svého podpisu, podepište se černým inkoustem na čistý list papíru. Vyfotografujte nebo naskenujte svůj podpis a přeneste soubor obrázku (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF nebo PDF) do počítače. Obrázek neořezávejte, aplikace Reader naimportuje pouze podpis.

  Můžete si vybrat, jestli chcete podpis napsat, nakreslit nebo importovat. Aplikace Reader použije tento podpis i u dalších dokumentů PDF, které budete podepisovat.

 7. Klikněte v souboru PDF na místo, kam chcete podpis umístit.

 8. Podpis můžete přesunout, změnit jeho velikost nebo otočit jedním z následujících postupů.

  A. Ukazatel přesunutí B. Ukazatel změny velikosti C. Ukazatel otočení 

  Přesunutí

  Umístěte kurzor na podpis a přetáhněte jej do požadovaného místa.

  Změna velikosti

  Velikost změníte kliknutím na rohový úchyt a jeho potažením

  Otočení

  Umístěte kurzor na úchyt pro natočení (na horní straně uprostřed) a jakmile se kurzor změní na kruhovou šipku, podpis otočíte potažením.

 9. Klikněte na nebo zvolením možnosti Soubor > Uložit podepsaný dokument uložte.

 10. Po zobrazení výzvy „Přidali jste podpis nebo iniciály. Chcete změny dokončit?”, klikněte na možnost Potvrdit.

 11. Určete umístění souboru a klikněte na možnost Uložit.

Odeslat e-mailem podepsaný dokument

Podepsané dokumenty můžete posílat e-mailem pomocí služby Adobe Acrobat Sign. Služba Acrobat Sign uloží kopii ve vašem online účtu, takže ji můžete později jednoduše použít. Do služby Acrobat Sign se můžete přihlásit pomocí svého Adobe ID nebo si můžete účet vytvořit.

 1. Po dokončení dokumentu a po přidání podpisu nebo iniciál klikněte na možnost Odeslat podepsaný dokument v podokně Podepsat.

 2. Po zobrazení výzvy „Přidali jste podpis nebo iniciály. Chcete změny dokončit?“, klikněte na možnost Potvrdit a odeslat.

 3. Určete umístění souboru a klikněte na možnost Uložit.

 4. Po zobrazení výzvy „Váš podepsaný dokument bude odeslán do služby Acrobat Sign…“ klikněte na možnost Odeslat.

 5. Po otevření služby Acrobat Sign ve vašem prohlížeči vyplňte požadovaná pole a klikněte na možnost Doručit.

 6. Podle pokynů na obrazovce dokument zaregistrujte a odešlete.

Nechte si podepsat soubor PDF jinými osobami pomocí služby Acrobat Sign

Dokumenty můžete nechat podepsat jiné osoby pomocí služby Acrobat Sign. Acrobat Sign je online služba, která umožňuje uživatelům rychle podepisovat dokumenty ve webovém prohlížeči bez nutnosti použití digitálního ID. Tato služba sleduje celý proces.

Služba Acrobat Sign pošle e-mail vašim podepisujícím s oznámením, že chcete, aby podepsali dokument. Oni následně provedou kontrolu a podepíší dokument na zabezpečeném webu Acrobat Sign. Po podepsání obdržíte vy i podepisující podepsaný dokument PDF e-mailem. Služba Acrobat Sign uloží podepsaný dokument do vašeho účtu pro další použití. Další informace najdete na produktové stránce služby Adobe Acrobat Sign.

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete nechat podepsat.

 2. Otevřete podokno Podepsat (klikněte na ikonu Podepsat na pravé straně pruhu nástrojů).

 3. Otevřete panel kliknutím na možnost Získat podpisy ostatních.

 4. Klikněte na možnost Odeslat k podpisu.

 5. Jakmile se zobrazí zpráva „Dokument byl odeslán do aplikace Acrobat Sign“, pokračujte kliknutím na možnost Přejít do služby Acrobat Sign.

 6. Jakmile se webové stránky služby Acrobat Sign otevřou ve vašem prohlížeči, tak podle pokynů na obrazovce odešlete soubor PDF.

Podpis digitálním ID

V aplikaci Reader lze pomocí digitálního ID podepsat pouze soubory PDF se zapnutými právy používání pro uživatele aplikace Reader. Pokud nemáte digitální ID, tak si jej můžete vytvořit podle pokynů na obrazovce. Více informací najdete v části Digitální ID.

 1. Otevřete dokument PDF, který chcete podepsat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Chcete-li přidat digitální podpis

  v podokně Podepsat, klikněte na položku Práce s certifikáty, a poté klikněte na možnost Podepsat pomocí certifikátu. Nakreslením obdélníku umístěte podpis. (Pokud je tato možnost vypnutá, tak autor PDF nepovolil vkládání digitálních podpisů do souborů PDF.)

  Poznámka:

  Pokud máte dokument PDF zobrazený v prohlížeči, tak v pruhu nástrojů v horní části okna klikněte na ikonu Podepsat .

  V poli pro digitální podpis

  Pokud formulář obsahuje pole pro digitální podpis, tak dvojitým kliknutím na toto pole otevřete dialogové okno Podepsat dokument.

 3. Pokud nejsou nakonfigurované žádné digitální podpisy, zobrazí se dialogové okno Přidat digitální identifikátor. Podle pokynů na obrazovce vytvořte podpis.

 4. V dialogovém okně Podepsat dokument postupujte následovně:

  • V nabídce Podepsat jako vyberte podpis.
  • Zadejte heslo pro zvolený digitální podpis
  • Vyberte možnost Vzhled nebo Vytvořit nový vzhled.
  • Pokud je dostupná možnost Zamknout dokument po podepsání, tak ji aktivujte. Vyberte ji pouze, pokud jste posledním příjemcem, který bude dokument podepisovat. Výběrem této možnosti uzamknete všechna pole včetně pole podpisu.
 5. Kliknutím na možnost Podepsat umístěte digitální podpis do PDF.

Chcete-li zobrazit a podepsat dokument ve statickém a zabezpečeném stavu, použijte režim náhledu dokumentu. Dynamický obsah, jako například multimédia a JavaScript, bude zablokovaný.

Správa certifikátů (zabezpečené soubory PDF)

Tvůrce souboru PDF může dokument zašifrovat pomocí certifikátu pro ověřování digitálních podpisů. Certifikáty, které dostanete od jiných uživatelů, se ukládají v seznamu důvěryhodných identit. Tento seznam připomíná adresář, který umožňuje ověřovat podpisy těchto uživatelů v libovolných dokumentech, které od nich obdržíte.

Další informace naleznete v tématu Podpisy založené na certifikátech.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online