Řešení problémů a nápověda

Pokud chcete, stáhněte si aplikaci z webu služby Creative Cloud. Pokud k tomu budete vyzváni, přihlaste se ke svému účtu Adobe a poté u požadované aplikace klikněte na možnost Stáhnout nebo Nainstalovat. Další informace získáte v článku věnovaném stažení aplikací Creative Cloud.

Řešení chyby „Neúspěšná instalace“ najdete v článku Chyba: „Neúspěšná instalace“ u aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Informace o řešení dalších problémů se stahováním, instalací a aktualizací najdete v tomto průvodci odstraňováním problémů se stahováním a instalací.

Aplikaci Character Animator si můžete vyzkoušet, pokud si z katalogu aplikací služby Creative Cloud stáhnete zkušební verzi aplikace After Effects nebo služby Creative Cloud. Abyste si mohli zkušební verzi stáhnout, budete se muset přihlásit pomocí účtu Adobe ID a hesla. Podrobné pokyny najdete v článku Stahování a instalace zkušební verze aplikací Creative Cloud.

Přístup ke svému účtu můžete obnovit pomocí těchto jednoduchých řešení častých problémů s účtem Adobe ID a přihlášením.

Aplikaci Character Animator a další aplikace služby Creative Cloud můžete nainstalovat až do dvou počítačů. Pokud ji chcete nainstalovat do třetího počítače, musíte ji v některém z předchozích počítačů deaktivovat. Získejte další informace o aktivaci a deaktivaci aplikací služby Creative Cloud.

Přihlaste se k účtu Adobe. Poté u položky Aktuální heslo klikněte na možnost Změnit a postupujte podle pokynů na obrazovce. Zapomněli jste heslo? Přečtěte si, jak je můžete obnovit a změnit.

Změna plánů členství ve službě Creative Cloud je snadná. Postupujte podle těchto podrobných pokynů týkajících se upgradu nebo změny plánu.

Pokud své členství zrušíte, budete mít nadále přístup k bezplatně poskytovaným výhodám služby Creative Cloud a ke všem souborům uloženým ve vašem zařízení. Nebudete mít přístup k aplikacím ani většině služeb a kapacita vašeho cloudového úložiště bude snížena na 2 GB. Přečtěte si, jak zrušit členství ve službě Creative Cloud, a seznamte se s podmínkami předplatného produktů společnosti Adobe.

Pokud správně uspořádáte a pojmenujete vrstvy souborů aplikace Photoshop nebo Illustrator, aplikace Character Animator automaticky přiřadí každé funkci značky. Potom bude s loutkou automaticky manipulovat za vás. Přečtěte si, jak správně uspořádat a pojmenovat vrstvy, aby bylo možné použít funkci automatické manipulace.

Ovládáte loutku podle chování, která jsou k ní přiřazena. Sledování obličeje je příkladem chování, stejně jako automatické kroucení vektorových kreseb. Typy chování mohou mít parametry pro nastavení podle vašich potřeb. Další informace naleznete v kapitole Ovládání loutek pomocí jejich chování.

K přímému importu scény z aplikace Character Animator do filmového formátu slouží aplikace Adobe Media Encoder. Výchozí filmový formát je H.264. Další informace najdete v článku Export projektů aplikace Character Animator.

Scénu aplikace Character Animator můžete do aplikací Premiere Pro a After Effects importovat. Další informace najdete v článku Import scény do jiných aplikací.

Další informace o chybách licencování v aplikaci Character Animator a jejich řešení najdete v článku Řešení problémů s licencováním.

Pokud přiřadíte několik spouštěcích klávesových zkratek, může být obtížné si pamatovat, jaké klávesy pro jednotlivé akce použít. Chcete-li zobrazit seznam přiřazených spouštěcích klávesových zkratek, vyberte loutku a otevřete panel Triggers (Spouštěcí klávesové zkratky) (zvolte možnost Window (Okno) > Triggers (Spouštěcí klávesové zkratky)), pokud loutka používá chování spouštěcích klávesových zkratek. Případně zvolte možnostPuppet (Loutka) > Show Obsolete Trigger Keys (Zobrazit starší spouštěcí klávesové zkratky), pokud loutka používá chování starších spouštěcích klávesových zkratek. Získejte další informace o používání spouštěcích klávesových zkratek s loutkami

Začít můžete několika způsoby:

  • Stačí kliknout na odkaz Start Here! (Začít) na úvodní obrazovce. Tím otevřete projekt Getting Started (Začínáme) s profesionálně animovanými interaktivními loutkami.
  • Můžete si stáhnout ukázkové projekty a výtvory aplikace Character Animator a použít je ve svém vlastním projektu.

Komunita

Oblíbená související fóra