Acrobat kan nemt konvertere dine scannede dokumenter til redigerbare PDF'er.

Når du åbner et scannet dokument til redigering, kører Acrobat automatisk OCR (optisk tegngenkendelse) i baggrunden og konverterer dokumentet til redigerbart billede og tekst med skrifttyper, der er korrekt genkendt i dokumentet. Der vises også en besked i øverste højre hjørne om det genkendte OCR-sprog. Det fører dig også mod indstillingsknappen, hvis du vil skifte OCR-sproget.

Det er som standard kun den aktuelle side, der konverteres til redigerbar tekst, i stedet for hele dokumentet på én gang. Når du skifter side, gøres siden i fokus redigerbar.

Videoselvstudie: Rediger scannede dokumenter

Se, hvordan du konverterer et scannet dokument til en redigerbar PDF-fil i ét enkelt trin med Acrobat.

Video (02:32) | Af Matthew Pizzi (train simple)

Sådan redigerer du tekst i et scannet dokument

 1. Åbn den scannede PDF-fil i Acrobat.

 2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF. Acrobat anvender automatisk OCR på dit dokument og konverterer det til en fuldt redigerbar kopi af din PDF-fil.

  Bemærk:

  Der vises en besked i øverste højre hjørne om det genkendte OCR-sprog. Hvis du vil skifte sprog, skal du klikke på Indstillinger i beskeden eller i højre rude. Få flere oplysninger om de forskellige indstillinger under Indstillinger for redigering af scannede dokumenter nedenfor.

 3. Klik på det tekstelement, du vil redigere, og start med at skrive. Den nye tekst matcher udseendet af de oprindelige skrifttyper i dit scannede billede.

 4. Vælg Filer > Gem som, og giv dit redigerbare dokument et nyt navn.

Indstillinger for redigering af scannede dokumenter

Når du åbner et scannet dokument til redigering, vises de to scanningsspecifikke indstillinger i højre rude under Scannede dokumenter:

Indstillinger for redigering af scannede dokumenter
Indstillinger for redigering af scannede dokumenter

●   Indstillinger: viser muligheder for at vælge OCR-sprog, bruge systemskrifter og gøre alle sider redigerbare på én gang. Få flere oplysninger under Indstillinger – OCR-sprog, systemskrifter og alle sider redigerbare.

●   Genkend tekst: Den gør det muligt at skifte redigeringstilstanden fra tekst til billede eller billede til tekst. Få flere oplysninger under Aktivér og deaktiver automatisk OCR for scannede dokumenter.


Indstillinger – OCR-sprog, systemskrifter og alle sider redigerbare

Brug indstillingerne til at skifte OCR-sprog, vælge, om du vil bruger systemskrifter, og gøre alle sider redigerbare på én gang. Klik på Indstillinger i højre rude under Scannede dokumenter. Dialogboksen viser dig følgende tre indstillinger:

Indstillinger for redigering af scannede dokumenter
Indstillinger for redigering af scannede dokumenter

 • Registrer tekst på (OCR-sprog): OCR-sproget bestemmes som standard af systemsproget.
 • Anvend tilgængelig systemskrifttype: Hvis denne indstilling er til, vises den konverterede tekst under konverteringen fra scannet til redigerbar tekst med en skrifttype, der er installeret på systemet og svarer bedst til den oprindelige skrifttype på den scannede side.
 • Gør alle sider redigerbare: Hvis denne indstilling er markeret, konverteres alle sider i det aktuelle dokument til redigerbar tekst på én gang. Denne indstilling er relativt langsom. Benyt kun denne indstilling, hvis du vil redigere alle sider eller konvertere alle sider til redigerbar tekst.

I startten er sproget indstillet til landestandarden, og de andre indstillinger er slået fra. Enhver ændring af disse indstillinger forbliver vedvarende og anvendes, når du aktiverer redigeringstilstanden (Værktøjer > Rediger PDF).

Deaktiver automatisk OCR for scannede dokumenter

OCR er som standard aktiveret. Når du åbner et scannet dokument til redigering, konverteres den aktuelle side derfor til redigerbare tekst. Afhængigt af, om du vil konvertere dine scannede dokumenter til redigerbar tekst eller ej, kan du slå automatisk OCR til/fra.

Sådan deaktiverer du automatisk OCR:

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet  Genkend tekst i den højre rude. Fra og med næste gang kører Acrobat ikke OCR og konverterer et scannet dokument til redigerbar tekst automatisk.
Deaktiver automatisk OCR
Mulighed for at deaktivere automatisk OCR

Sådan aktiverer du automatisk OCR:

 • Markér afkrydsningsfeltet Genkend tekst i den højre rude. Fra og med næste gang kører Acrobat ikke automatisk OCR eller konverterer et scannet dokument til redigerbar tekst automatisk.
Aktivér automatisk OCR
Mulighed for at aktivere automatisk OCR

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online