Brugerhåndbog Annuller

Kvalitetsmæssige og tekniske problemer

For at indhold skal have kommerciel værdi, skal det være af høj kvalitet. Få mere at vide om kvalitetsmæssige og tekniske problemer, og hvordan du undgår afvisning af indhold.

Kvalitetsoversigt

Generelt skal billeder og video være i fokus, godt oplyst og uden nogen tegn på artefakter. Vektorer skal være organiseret, og udfyldte kurveformer skal være lukket. Noget indhold kan se godt ud i et kunstgalleri, men passer mindre godt som stock. Spørg dig selv om, hvordan indholdet kan bruges kommercielt, før du uploader det. Hvis du var kunde, ville du så købe billedet? Hvis svaret er "ja", kan du overveje, hvad du ville bruge det til.

Nedenfor finder du kvalitetsmæssige problemer, som moderatorteamet kan påpege, og hvad de betyder.

Ude af fokus 

Inspicer altid indholdet ved 100 %, før du indsender det. 

Bevægelsessløring kan bruges til at formidle hastighed og bevægelse i et billede eller en video. Når du bruger det, bør du sikre, at hovedmotivet er skarpt og i fokus.

En lille dybdeskarphed kan hjælpe med at rette fokus i den ønskede retning. Sørg for, at dybdeskarpheden er tilsigtet. Hvis du tager billeder med stor blænderåbning, bør dybdeskarpheden forbedre billedet. Sørg for, at det ikke fører til, at vigtige elementer i billedet bliver uskarpe. Hvis billedet er i fokus, men ikke er skarpt nok, skal du sørge for, at eventuel justering af skarpheden i efterbehandlingen ikke resulterer i artefakter.

Bemærk:

Brug et kamerastativ med et eller tre ben, når det er muligt, for at få skarpere billeder. Hurtigere lukkerhastigheder hjælper helt sikkert. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man kan øge lukkerhastigheden ved at øge blænderåbningen, hvilket igen øger dybdeskarpheden. Find den rette balance for at sikre bedst mulig kvalitet. Du kan også øge lukkerhastigheden ved at øge ISO-værdien, men hvis du sætter den for højt, kan det give støj eller artefakter.

Lær grænserne for dit kamera at kende. Vær ikke bange for at arbejde på kanten af disse grænser, men vær forsigtig med at krydse (for langt) over dem.

Artefakter

De mest almindelige problemer med artefakter er overflødig støj, som fører til, at billedet ser kornet ud. Artefakter skyldes ofte en høj ISO-indstilling for billeder, der er taget i situationer med lidt lys. Lær begrænsningerne for dit kamera at kende. De fleste kameraer giver meget støj med en ISO på 1.600, og nogle ved lavere indstillinger. 

Artefakter kan skyldes indgribende efterbehandling. Gem altid din originale fil. Hvis du får en afvisning baseret på artefakter, kan du prøve at sammenligne det billede, du har indsendt, med originalen og vurdere, hvor artefakterne kom ind i billedet.  

Artefakter kan også skyldes støv på sensoren. Selv det mindste støvkorn på sensoren kan forårsage prikker på billedet. Støvpartikler på sensoren kan fjernes i efterbehandlingen, men en enklere løsning er at holde sensoren ren. Vi anbefaler, at du kontakter din lokale fotobutik for tips og råd til rengøring af sensoren.

Belysningsproblem

For meget lys (overeksponering) eller for lidt (undereksponering) kan i høj grad reducere den overordnede kvalitet af billedet. Tjek histogrammet, eller se på billedet på skærmen, når du fotograferer, for at sikre, at billederne får den rette belysning.

Lukkerhastighed, blænderåbning og ISO er de tre hovedfaktorer, som bestemmer billedets belysning. Uanset om du bruger omgivende lys eller studielys, bør du lære, hvordan du justerer billedbelysningen, så motivet vises optimalt.

I nogle tilfælde kan billedbelysningen være indikativ for den scene, du tog et billede af, selvom den måske ikke er ideel til stock. Når dette vurderes af moderatorteamet, aktiveres afvisningsårsagen "belysningsproblem".

Billedkvalitet

Hvis vi vurderer, at din fil har andre tekniske problemer end fokus, eksponering eller artefakter, som vi udpeger specifikt, eller hvis det vurderes, at filen ikke opfylder vores overordnede kvalitetsstandarder, vælges afvisningsårsagen "Billedkvalitet" af moderatorteamet.  

Tekniske problemer med fotografi og video inkluderer, men er ikke begrænset til

Hvidbalance: Hvidbalancen kan være for varm eller for kold.

Bemærk:

Når du tager billeder i raw-formater, har du stor fleksibilitet til at justere hvidbalancen, når du efterbehandler billederne.

Kontrast: Der kan være for meget eller for lidt kontrast.

Mætning: Overmætning kan give filen et unaturligt udseende, men undermætning eller spotfarver kan også medføre teknisk afslag.

Bemærk:

Du kan eventuelt prøve at bruge skydeknappen for Vibrering i stedet for Mætning i Lightroom.

Markeringer: Redigering skal udføres, så det ikke er iøjefaldende. Markering af objekter ud fra deres baggrunde (eller maskering) til sammensætning i nye billeder kræver tid, tålmodighed og omhyggelighed. Indsend ikke billeder, der har været dårligt markeret eller ser ud, som om de ikke er en naturlig del af motivet.

Kromatisk afvigelse: Refererer til farvefrynsning rundt om objekter på billedet.

Generel komposition: Er horisonten lige? Har du beskåret billedet for meget? Overvej at lade en designer få plads til at tilføje sine egne tekster eller objekter. 

Ud over ovenstående omfatter tekniske problemer med video, men er ikke begrænset til

Visuel stabilitet: Alle billeder bør demonstrere korrekt kameraunderstøttelse og brug af billedstabilisering. Hvis billedet er rystet af æstetiske årsager, bedømmer vi filen baseret på dét. Stabilisering i efterbehandlingen accepteres, hvis det ikke forringer kvaliteten af billedet.

Lyd: Fjern lyd, der ikke kan bruges, f.eks. overmoduleret lyd eller lyd, der kan være ophavsretbeskyttet. Det er helt i orden at indsende klip uden lyd. Hvis klippet indeholder lyd med menneskestemmer, kræves der en modelaftale for hver stemme.

Rullende lukker-artefakter: Billeder med mindre rullende lukker-artefakter accepteres eller afvises baseret på moderatorteamets vurdering. Billeder, der indeholder vaklende eller "jello" artefakter, vil blive afvist. Billeder, der indeholder skæve artefakter, vil blive bedømt på, hvor indlysende, forstyrrende eller distraherende artefakten er for billedets skønhed eller effektivitet. Billeder, der indeholder flash banding, accepteres ikke og vil blive afvist.  

Logaritmisk gamma-optagelse (logfil): Optagelse lavet i logfil bør anvende en enkelt farvegraduering – en basis Rec 709 LUT anbefales.

Optagelser i opskaleret opløsning: Undlad at opskalere optagelser (f.eks. fra HD til 4K). Indsend optagelserne, som de er lavet, eller i mindre format, hvis det er nødvendigt. Optag i 4K, hvor det er muligt.  

Tekniske problemer med vektorer omfatter

Åbne kurver: Alle udfyldte kurveformer skal være lukket.

Rasterbilleder: Undlad at integrere pixelbaserede billeder (JPEG-filer) i dine vektorfiler, da de ikke er vektorer.

Autotrace: Brug ikke autotrace på komplekse billeder såsom fotos. De resulterende vektorer er for svære at redigere for en kunde.

Tegnebrætstørrelse: Tegnebrættet skal være mindst 15 megapixel – ellers kan det ikke uploades via bidragyderportalen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online