Etsi vastauksia avustajien veroja koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.

General tax FAQs

Kehen voin ottaa yhteyttä verolomakkeisiin liittyvissä kysymyksissä?

Adobe Stock ‑työryhmän jäsenet eivät pysty neuvomaan sinua yksityishenkilöiden veroasioissa tai lomakkeiden täyttämisessä. Pystymme auttamaan teknisissä kysymyksissä. Lähetä sähköpostia osoitteeseen adobetax@adobe.com.

Voinko lähettää esitäytetyn verolomakkeen?

Ei, et voi lähettää esitäytettyä verolomaketta, vaan sinun on täytettävä verolomake verkossa Verokeskuksessa.

Verolomakkeeni hylätään, kun yritän lisätä lähdeverokantaa riville 10. Mitä voin tehdä, jotta lomake hyväksytään?

Älä lisää desimaaleja lähdeverokantaan (laita esimerkiksi 10 %, ei 10,00 %).

Mistä voin ladata 1099-lomakkeen?

1099s-lomakkeita ei tällä hetkellä ole ladattavissa. Lähetämme sinulle 1099-lomakkeen paperimuotoisena tammikuun lopussa. Varmista, että avustajatilisi profiilissa oleva osoite on ajan tasalla, jotta saat lomakkeen varmasti.

Pystyttekö toimittamaan minulle ilmoituksen ansaituista tuloista?

Kyllä, lähetä sähköpostia osoitteeseen adobetax@adobe.com, jos haluat pyytää allekirjoitetun ilmoituksen ansaituista rojalteista ja pidätetystä lähdeverosta (WHT) miltä tahansa vuodelta.

Onko minun maksettava ansaitsemistani rojalteista veroja IRS:lle vai teettekö automaattisesti veronpidätyksen?

Rojalteja ansaittaessa verot (jos niitä on maksettava) pidätetään automaattisesti, ja verotiimi maksaa ne suoraan IRS:lle.

Olen juuri täyttänyt asianmukaisen verolomakkeen. Palautetaanko minulta aikaisemmin (ennen kelvollisen verolomakkeen lähettämistä) pidätetty summa?

Ei, tarkistettu lomake ja sovellettava lähdeverokanta koskevat vain tulevia tapahtumia.

FAQs specific to U.S. citizens and registered aliens

Mikä verolomake minun pitäisi täyttää?

Yksityishenkilöinä tai yrityksinä toimivien yhdysvaltalaisten avustajien on täytettävä lomake W-9.

Tarvitsenko täytetyn verolomakkeen maksun pyytämistä varten?

Yhdysvaltalaisilla avustajilla (Yhdysvaltain kansalaisilla tai Yhdysvalloissa kirjoilla olevilla ulkomaalaisilla) on oltava tarkistettu verolomake, ennen kuin he voivat pyytää maksua.

Olen Yhdysvaltain kansalainen ja minun on täytettävä W-9-lomake, mutta minulla on ulkomainen osoite, eikä Verokeskus hyväksy ulkomaista osoitetta W-9-lomakkeessa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Täytä W-9-lomake offline-tilassa (ei Verokeskuksessa) ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen adobetax@adobe.com. Lähetämme lomakkeesi sähköpostitse IT-osastollemme ja ohitamme järjestelmän manuaalisesti, jotta voit hyötyä 0 prosentin verokannasta.

Olen yhdysvaltalainen avustaja, enkä ole saanut kopiota 1099-lomakkeesta. Voitteko lähettää sen minulle sähköpostitse?

Kyllä, lähetä pyyntösi sähköpostitse osoitteeseen adobetax@adobe.com. Päivitä tämän lisäksi osoitteesi avustajatilisi profiilissa, jotta saat paperimuotoisen kopion automaattisesti seuraavana vuonna.

Miksi saan 1099-lomakkeen, vaikka en ole pyytänyt tai saanut maksua?

Adobe Stockin järjestelmä on määritetty siten, että saat 1099-lomakkeen kunakin vuonna ansaitsemiesi rojaltien perusteella.

Näin tehdään useista syistä:

  • Tämä estää avustajia ”hamstraamasta” rojalteja ja lunastamasta niitä vasta silloin, kun he haluavat maksaa niistä veroja.
  • Rojaltien ansaitseminen tarkoittaa IRS:n sääntöjen mukaan ”konstruktiivista vastaanottoa”.
  • Vaikka avustajat eivät voi lunastaa rojalteja, ennen kuin niitä on kertynyt vähintään 50 Yhdysvaltain dollarin edestä, he voivat sulkea tilinsä teknisesti ja saada rojaltinsa.

Huomautus: rojaltit verotetaan sinä vuonna, kun ne ansaitaan, eikä niitä enää veroteta uudelleen, kun varat nostetaan.

FAQs specific to non-U.S. citizens

Mikä verolomake minun pitäisi täyttää?

Yksityishenkilönä toimiva ulkomaalainen avustaja: lomake W-8BEN

Yrityksenä toimiva ulkomaalainen avustaja: lomake W-8BEN-E

Tarvitsenko täytetyn verolomakkeen maksun pyytämistä varten?

Muut kuin yhdysvaltalaiset avustajat voivat pyytää maksua ilman täytettyä verolomaketta. Sinun on valittava ”No, I’m not a U.S. tax resident” (Ei, verotuksellinen kotipaikkani ei ole Yhdysvalloissa), jotta tämä toiminto toimii.

Onko minulla oltava yhdysvaltalainen tai ulkomainen verotustunnistenumero (TIN), jotta voin jättää kelvollisen W-8-lomakkeen?

Ei, yhdysvaltalaista tai ulkomaalaista verotustunnistenumeroa (TIN) ei tarvita kelvollisen W-8-lomakkeen jättämistä sekä oman maasi ja Yhdysvaltain välisen verosopimuksen hyödyntämistä varten. Huomautus: normaalisti tarvitsisit verotustunnistenumeron, mutta olemme tehneet IRS:n kanssa erikoissopimuksen, jonka mukaan W-8-lomake voidaan jättää ilman verotustunnistenumeroa.

Asun maassa, jolla ei ole verosopimusta Yhdysvaltain kanssa. Onko minun täytettävä lomake?

Ei, lomakkeen täyttämisestä ei ole hyötyä, jos asut sellaisessa maassa, jolla ei ole verosopimusta Yhdysvaltain kanssa. Lähdevero on 30 % siihen katsomatta, onko lomake täytetty vai ei.

Maassa, jossa asun, Adoben on toimitettava yhdysvaltalainen asuinpaikkatodistus, kun teen veroilmoituksen. Pystyttekö toimittamaan tämän?

Kyllä, lähetä sähköpostia osoitteeseen adobetax@adobe.com, niin lähetämme sinulle sähköpostitse uusimman version, mikä meillä on.

Maassa, jossa asun, Adoben on toimitettava 1042-S-lomake (Ulkomaalaisen henkilön Yhdysvalloissa ansaitut tulot, joista on pidätettävä vero). Pystyttekö toimittamaan tämän lomakkeen?

IRS:n kanssa tekemämme erikoissopimuksen vuoksi emme toimita 1042-S-lomakkeita jokaiselle avustajalle erikseen. Pyynnöstä voimme kuitenkin toimittaa sähköpostitse allekirjoitetun asiakirjan, joka sisältää tulot ja pidätetyn lähdeveron määrän. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen adobetax@adobe.com

 

Mikä on lähdeverokantani?

Lähetä sähköpostia osoitteeseen adobetax@adobe.com, jos haluat pyytää tietoja lähdeverokannastasi tai jos tarvitset muita tietoja lähdeverostasi.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö