Käyttöopas Peruuta

Laatu ja tekniset ongelmat

 1. Stock-avustajan käyttöopas
 2. Miksi kannattaa ryhtyä Adobe Stock ‑avustajaksi
  1. Avustajana toimimisen hyödyt
  2. Hakemamme sisältö
  3. Vinkkejä avustajana toimimiseen
 3. Tilin luonti ja hallinta
  1. Tilin luonti
  2. Avustajan profiilisivun hallinta
  3. Siirtyminen tilillä
  4. Tarvitsetko apua?
 4. Juridiset ohjeet
  1. Tili- ja lähetysohjeet
  2. Juridiset termit ja tekijänoikeudet
  3. Mallin julkaisulupa ja suojaus
  4. Omaisuuden julkaisun edellytykset
  5. Tunnetut kuviin liittyvät rajoitukset
  6. Sisällön käyttö
  7. Ilmoittaminen IP-osoitteen epäillystä väärinkäytöstä
 5. Sisältöä koskevat vaatimukset
  1. Valokuvia ja kuvituskuvia koskevat vaatimukset
  2. Vektorikuvia koskevat vaatimukset
  3. Videoita koskevat vaatimukset
  4. Generatiivisiin AI-sisältöihin liittyvät vaatimukset
  5. Läpinäkyviä PNG-tiedostoja koskevat vaatimukset
  6. Havainnollistavan toimituksellisen sisällön vaatimukset
  7. Liikegrafiikkamalleja koskevat vaatimukset
  8. Suunnittelumalleja koskevat vaatimukset
  9. Premium- ja 3D-kokoelmat
  10. Monimuotoisia ja osallistavia sisältöjä koskevat ohjeet
 6. Sisällön valmistelu ja lähetys
  1. Valokuvia koskevia ohjeita
  2. Vektorikuvia koskevia ohjeita
  3. Videoita koskevia ohjeita
  4. Sisällön lähettäminen
  5. Mallin tai omaisuuden julkaisuluvan lähettäminen
 7. Sisällön kuvailu tehokkaasti
  1. Otsikot ja avainsanat
  2. Oikean luokan valitseminen
  3. Tiedostojen muokkaus ja poistaminen
  4. Järjestäminen CSV-tiedostojen avulla
 8. Tarkistusprosessi
  1. Tarkistus
  2. Sisällön hylkäyksen syyt
  3. Laatu ja tekniset ongelmat
  4. Samankaltainen sisältö ja roskaposti
 9. Maksu ja verot
  1. Maksut
  2. Rojaltimaksuja koskevat tiedot avustajille
  3. Avustajien veroja koskevat usein kysytyt kysymykset

Jotta sisällöllä olisi kaupallista arvoa, sen on oltava laadukasta. Perehdy laatuun ja teknisiin ongelmiin sekä siihen, miten voit välttää sisällön hylkäämisen.

Laadun yleiskatsaus

Yleisesti ottaen kuvien ja videoiden tulee olla tarkennettuja ja hyvin valaistuja, eikä niissä saa näkyä artefakteja. Vektorien tulee olla järjestettyjä, ja reittien, jotka muodostavat täytetyn muodon, täytyy olla suljettuja. Jokin sisältö voi näyttää hyvältä taidegalleriassa mutta ei sovellu Stockiin. Ennen kuin lähetät sisältöä, mieti, miten sitä voidaan käyttää kaupallisesti. Jos olisit asiakas, ostaisitko kuvan? Jos vastaus on Kyllä, mieti, mihin käyttäisit kuvaa.

Seuraavassa esitetään joitakin laatuongelmia, jotka tarkistusryhmä saattaa kiinnittää erityisesti huomiota.

Epäterävyys 

Tarkista sisältö aina täydessä koossaan ennen lähettämistä. 

Liike-epäterävyydellä voit luoda nopeuden ja liikkeen vaikutelman kuvaan tai videoon. Kun käytät sitä, varmista, että pääkohde pysyy terävänä ja tarkennettuna.

Pienellä syväterävyydellä voit keskittää katsojan huomion haluamaasi paikkaan. Varmista kuitenkin, että syväterävyys on tahallista. Jos kuvaat suurella aukolla, syväterävyyden pitäisi parantaa kuvaa. Varmista, ettei pieni syväterävyys tee tärkeistä elementeistä epätarkkoja. Jos kuva on tarkka mutta ei riittävän terävä, varmista, ettei kuvaan synny jälkiterävöinnissä artefakteja.

Huomautus:

Voit parantaa kuvien terävyyttä käyttämällä kolmi- tai yksijalkaa tarpeen mukaan. Suljinajan lyhentämisestä on varmasti apua. On tärkeää huomata, että yksi tapa lyhentää suljinaikaa on suurentaa aukkoa, mikä puolestaan lisää syväterävyyttä. Sinun on löydettävä näiden tekijöiden välillä oikea tasapaino parhaan mahdollisen kuvanlaadun varmistamiseksi. Voit lyhentää suljinaikaa myös suurentamalla ISO-arvoa, mutta jos asetat sen liian korkeaksi, tuloksena voi olla kohinaa tai artefakteja.

Selvitä kamerasi rajat. Älä pelkää koetella näitä rajoja, mutta varo ylittämästä niitä liikaa.

Artefaktit

Yleisin artefaktiongelma on liiallinen kohina, joka saa kuvan näyttämään rakeiselta. Artefaktit johtuvat usein huonoissa valaistusolosuhteissa otettujen kuvien suuresta ISO-arvosta. Selvitä kamerasi rajoitukset. Useimmissa kameroissa on hyvin paljon kohinaa ISO 1600 ‑arvoa käytettäessä, mutta joissakin kameroissa ongelma esiintyy jo pienemmillä arvoilla. 

Artefakteja voi syntyä myös jälkikäsittelyn aikana. Säästä aina alkuperäinen tiedosto. Jos kuvasi hylätään artefaktien vuoksi, vertaa lähettämääsi kuvaa alkuperäiseen ja selvitä, missä vaiheessa kuvaan tuli artefakteja.  

Artefaktit voivat johtua myös kuvakennossa olevasta pölystä. Pienikin kuvakennossa oleva pölyhiukkanen voi aiheuttaa kuvassa pisteitä. Kuvakennon pölypisteet voidaan poistaa jälkikäsittelyssä, mutta helpompi ratkaisu on pitää kuvakenno puhtaana. Suosittelemme, että selvität puhdistusvaihtoehdot ja pyydät neuvoja paikallisesta kameraliikkeestä.

Valaistusongelma

Valokuvan yleinen laatu voi kärsiä hyvin paljon, jos kuvassa on liian paljon valoa (ylivalotus) tai liian vähän valoa (alivalotus). Tarkista histogrammi tai vilkaise näytössä olevaa kuvaa sitä otettaessa ja varmista, että valotat kuvat oikein.

Valotus määräytyy lähinnä kolmen tekijän perusteella, jotka ovat suljinaika, aukko ja ISO-arvo. Kuvasitpa luonnonvalossa tai studiossa, ota selvää, mikä on paras mahdollinen tapa säätää kuvien valotusta, jotta kuvasi näyttävät luonnonmukaisilta.

Joissakin tapauksissa kuvan valotus saattaa johtua kuvattavasta tilanteesta, vaikka kuva ei ehkä sovellu ihanteellisesti kuvapankkikuvaksi. Kun moderaattoritiimimme toteaa tämän, hylkäyksen syyksi aktivoidaan ”valaistusongelma”.

Kuvanlaatu

Jos toteamme, että kuvassasi on muita kuin tarkennukseen, valotukseen tai artefaktoihin liittyviä teknisiä ongelmia, joista ilmoitamme erikseen, tai jos tiedostosi ei katsota vastaavan yleisiä laatuvaatimuksiamme, moderaattoritiimimme valitsee hylkäyksen syyksi ”Kuvanlaatu”.  

Valokuvien ja videoiden teknisiä ongelmia ovat muun muassa seuraavat:

Valkotasapaino: Valkotasapaino on liian lämmin tai liian kylmä.

Huomautus:

Kun kuvaat RAW-muodoissa, voit säätää valkotasapainoa jälkikäsittelyn työnkuluissa erittäin joustavasti.

Kontrasti: Kontrasti voi olla liian jyrkkä tai liian heikko.

Kylläisyys: Ylikylläisyys voi tuottaa epäluonnollisen vaikutelman, mutta alikylläisyys tai spottivärit voivat myös heikentää tiedoston teknistä laatua.

Huomautus:

Sinun kannattaa ehkä kokeilla Lightroomissa Värikirkkaus-liukusäädintä Kylläisyys-asetuksen sijaan.

Valinnat: Muokkaus täytyy tehdä huomaamattomasti. Uusien kuvien luonti valitsemalla kohteita taustalta (tai peittämällä niitä) vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja huolellisuutta. Älä lähetä kuvia, jotka on valittu huonosti tai jotka eivät näytä luonnollisilta tilanteen osalta.

Kromaattinen aberraatio: Viittaa värien vääristymiseen kuvassa olevien objektien ympärillä.

Yleinen sommittelu: Onko horisontti vaakatasossa? Oletko rajannut kuvaa liikaa? Kannattaa ehkä jättää suunnittelijalle tilaa hänen omien tekstiensä tai objektiensa lisäämistä varten. 

Videoiden teknisiä ongelmia ovat edellä kuvattujen lisäksi muun muassa seuraavat:

Visuaalinen vakaus: Kaikista videoista tulisi näkyä, että kameralla on ollut riittävä tuki ja että kuva on tasapainotettu. Jos videon tärinä on esteettinen valinta, moderoimme tiedostoa tämän valinnan mukaisesti. Jälkikäsittelyn aikana tehty vakauttaminen on hyväksyttävää, jos se ei heikennä kuvan laatua.

Ääni: Poista käyttökelvoton ääni, kuten esimerkiksi ylimoduloitu ääni tai ääni, joka on suojattu tavaramerkillä. Videoleikkeitä voi lähettää myös ilman ääntä. Jos videoleike sisältää ihmisten ääniä, tarvitset mallin julkaisuluvan kultakin puhujalta.

Rullaavan sulkimen artefaktit: Pieniä rullaavan sulkimen artefakteja sisältävät videot hyväksytään tai hylätään moderointiryhmän arvion perusteella. Huojuntaa tai ”hyytelömäisiä” artefakteja sisältävät otokset hylätään. Vinoja artefakteja sisältävät otokset arvioidaan sen perusteella, miten selviä tai häiritseviä artefaktit ovat kuvan kauneuden tai tehon kannalta. Salamavaloraitoja sisältävät otokset hylätään. 

Logaritminen gammakorjattu aineisto: Logaritmisessa muodossa kuvattuun aineistoon tulee käyttää yksinkertaista värilajittelua – on suositeltavaa käyttää Rec 709 LUT ‑asetusta.

Aineisto, jonka resoluutiota on suurennettu: Älä suurenna videoaineiston resoluutiota (esimerkiksi HD:stä 4K:hon). Lähetä videoaineisto siinä muodossa, jossa se kuvattiin, tai tarvittaessa pienemmällä resoluutiolla. Kuvaa mahdollisuuksien mukaan 4K-tarkkuudella.

Vektorien teknisiä ongelmia ovat muun muassa seuraavat:

Avoimet reitit: Kaikki täytettyjä muotoja muodostavat reitit täytyy sulkea.

Rasterikuvat: Älä upota pikselipohjaisia kuvia (JPEG-kuvia) vektoritiedostoihin, sillä ne eivät ole vektoreita.

Automaattinen jäljitys: Älä käytä automaattista jäljitystä monimutkaisissa kuvissa, kuten valokuvissa. Asiakkaan on liian vaikea muokata tuloksena syntyviä vektoreita.

Piirtoalustan koko_ Piirtoalustan koon on oltava vähintään 15 megapikseliä. Muuten sitä ei voi siirtää avustajaportaalin kautta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?