Tällä sivulla on tietoja siitä, miten voit lähettää ja liittää mallin ja ominaisuuden julkaisuluvat sisältöösi.

Mallin ja omaisuuden julkaisemisen perusteet

Jos kuvassa tai videossa on tunnistettavissa oleva henkilö, tarvitset mallin julkaisuluvan. Jos kuvassa on immateriaaliomaisuutta tai yksityistä omaisuutta, tarvitset omaisuuden julkaisuluvan. Julkaisuluvat ovat kuvassa olevan henkilön tai omaisuuden omistajan allekirjoittamia laillisia asiapapereita, jotka oikeuttavat sinut sisällön käyttöön kaupallisiin tarkoituksiin.

Esitä itsellesi seuraava kysymys: ”Jos menen tähän paikkaan, tapaan tämän henkilön tai näen tämän taideteoksen, pystynkö tunnistamaan sen tästä kuvasta?” Jos vastauksesi on En, julkaisulupaa ei todennäköisesti tarvita. Jos vastauksesi on Kyllä, tarvitset kuitenkin henkilölle mallin julkaisuluvan, ja sinun on selvitettävä, onko kuvassa oleva kohde suojattu immateriaalioikeuksilla tai muilla oikeuksilla.

Lisätietoja saat lukemalla artikkelit Mallin julkaisulupa ja suojaus ja Omaisuuden julkaisun edellytykset. Lue lisää suojatuista sisällöistä täältä.

Lähetysprosessin yleiskuvaus

Avustajaportaalin julkaisulupaosassa on työkaluja julkaisulupalomakkeiden luontiin ja tallennukseen. Voit myös halutessasi siirtyä Uploaded Files (Lähetetyt tiedostot) ‑välilehteen, jossa voit lähettää ja indeksoida tiedostoja, ja lisätä julkaisulupasi New (Uusi) ‑osassa. Voit skannata lomakkeita tai kerätä allekirjoitukset digitaalisesti Adobe Signin avulla. Seuraavassa on lisätietoja siitä, miten voit lähettää mallin ja ominaisuuden julkaisuluvat.

Julkaisuluvat-osa

Julkaisuluvat-osa
Avustajaportaalin Uploaded Files (Lähetetyt tiedostot) ‑osan Releases (Julkaisuluvat) ‑välilehti

Valitse Uploaded Files (Lähetetyt tiedostot) ‑osion Releases (Julkaisuluvat) ‑välilehti.

Valitse sitten Create a Release (Luo julkaisu).

Valitse Adobe Sign tai skannaa julkaisulupa
Valitse, haluatko käyttää Adobe Signia vai skannattua julkaisulupaa

Voit valita, haluatko luoda uuden julkaisuluvan Adobe Signin kautta vai lähettää skannatun julkaisuluvan.

Julkaisuluvan luonti Adobe Signilla

Adobe Signia käyttäessäsi tarvitset vain mallin tai omaisuuden omistajan sähköpostiosoitteen. Lomake on helppo täyttää, eikä sitä varten tarvitse asentaa erillisiä ohjelmia.

Kun valitset Adobe Signin, näyttöön avautuu ikkuna, jossa voit valita, haluatko luoda mallin julkaisuluvan vai omaisuuden julkaisuluvan.

Mallin ja omaisuuden julkaisulupalomakkeet
Valitse mallin tai omaisuuden julkaisuluvan välilehti ja kirjoita allekirjoittajan nimi ja sähköpostiosoite

Täytä allekirjoittajan nimi ja sähköpostiosoite ja lisää halutessasi tietoja kuvaustilanteesta sekä viesti.

Julkaisuluvan esikatselu
Esikatsele lähetettävää julkaisulupaa

Näet esikatselukuvan, jota voit muokata ennen lähetystä.  

Sähköposti allekirjoittajalle
Allekirjoittaja saa lomakkeen allekirjoitettavaksi

Kun painat lähetyspainiketta, allekirjoittaja saa sähköpostiviestin Adobelta. Viesti sisältää lomakkeen esikatselukuvan, linkin lomakkeeseen sekä julkaisuluvan allekirjoitusohjeet. Kun allekirjoittaja on allekirjoittanut, lomake lähetetään automaattisesti takaisin sähköpostiosoitteeseesi, jotta voit allekirjoittaa sen ja lähettää sen kuvan mukana.

Skannatun julkaisuluvan lähetys

Valitse Releases (Julkaisuluvat) ‑välilehti ja valitse sitten Upload a scanned release (Lähetä skannattu julkaisulupa). Järjestelmä pyytää kirjoittamaan julkaisuluvan nimen tekstikenttään. Valitse nimi huolella, jos haluat löytää sen myöhemmin uudelleen. Helpota hakua käyttämällä allekirjoittajan koko nimeä. Huomautus: Attach Release (Liitä julkaisulupa) ‑painike on käytettävissä vasta, kun on kirjoitettu vähintään viisi merkkiä.

Liitä julkaisulupa -painikkeen avulla voit siirtyä tietokoneella olevaan julkaisulupatiedostoon. Vain JPEG-tiedostot ovat tuettuja. Kun olet valinnut julkaisulupatiedoston, napsauta Luo julkaisulupa ‑painiketta.

Liitä julkaisulupa
Liitä tietokoneessa oleva JPEG-julkaisulupa

Jos sinulla ei ole valista julkaisulupalomaketta, voit ladata mallin ja tulostaa sen kaikkien asiaankuuluvien osapuolten allekirjoitettavaksi. Voit sitten skannata julkaisuluvan tai ottaa siitä valokuvan ja lähettää sen JPEG-tiedostona edellä kuvatulla tavalla.

Julkaisuluvan lähetys tiedostojen indeksoinnin yhteydessä

Voit myös liittää julkaisulupalomakkeita tiedostojen indeksoinnin yhteydessä. Siirry tällöin Uploaded files (Lähetetyt tiedostot) -osion New (Uusi) ‑kohtaan ja valitse tiedosto. Vastaa Yes (Kyllä) kysymykseen ”Does your file show recognizable people and/or property?” (”Näkyykö tiedostossasi tunnistettavissa olevia ihmisiä ja/tai kiinteistöjä?”).

Lähetys indeksoinnin yhteydessä
Valitse, haluatko hakea jo luotua julkaisulupaa vai luoda uuden

Tässä voit etsiä ja liittää aiemmin luotuja julkaisulupia tai valita vaihtoehdon Create a New Release (Luo uusi julkaisulupa). Voit sitten lähettää paperisen julkaisuluvan tai luoda julkaisuluvan Adobe Signin avulla. Tästä eteenpäin prosessi on sama kuin edellä. Lähetetyt julkaisuluvat liitetään tiedostoihisi. Ne ovat käytettävissä Releases (Julkaisuluvat) ‑välilehdessä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö