עבודה עם החלונית Content ב- Adobe Bridge

החלונית Content מציגה תמונות ממוזערות, תמונות ממוזערות עם פרטים, או רשימה של הקבצים והתיקיות בתיקייה שנבחרה. כברירת מחדל, Adobe Bridge יוצר תמונות ממוזערות עם ניהול צבע ומציג אותן בחלונית Content לצד שמות הקבצים או התיקיות, וכן דירוגים ותוויות.

ניתן להתאים אישית את התצוגה בחלונית Content על-ידי הצגת פרטי טקסט מפורטים יחד עם התמונות הממוזערות, או הצגת תמונות ממוזערות כרשימה. ניתן גם לשנות גודל של תמונות ממוזערות ולציין את איכות התמונה הממוזערת. בחר Horizontal Layout או Vertical Layout מתפריט החלונית Content כדי למקם סרגלי גלילה. הבחירה באפשרות Auto Layout מוודאת ש- Adobe Bridge יחליף בין פריסות אופקיות ואנכיות כנדרש.

בחירת מצב תצוגה

 1. בחר באחת מהאפשרויות הבאות מהתפריט View:
  • בחר As Thumbnails כדי להציג קבצים ותיקיות עם שמות קבצים או תיקיות, וכן דירוגים ותוויות.

  • בחר As Details כדי להציג תמונות ממוזערות עם פרטי טקסט נוספים.

  • בחר As List כדי להציג קבצים ותיקיות כרשימת שמות קובץ עם מטא-נתונים משויכים בתבנית עמודה.

  • בחר Show Thumbnail Only כדי להציג תמונות ממוזערות ללא כל פרטי טקסט, תוויות או דירוגים.

    

  הערה:

  לחץ על הלחצנים בפינה הימנית התחתונה של חלון Adobe Bridge כדי לבצע את הפעולות View Content As Thumbnails‏, View Content As Details או View Content As List.

התאמת הגודל של תמונות ממוזערות

הקטן תמונות ממוזערות כדי שתוכל להציג תמונות ממוזערות רבות יותר בכל פעם, או הגדל אותן כדי שתוכל לראות את הפרטים שלהן.

 • גרור את המחוון Thumbnail  בתחתית החלון של Adobe Bridge.

הערה:

בעת שינוי גודל של חלון Adobe Bridge במצב Auto Layout, גם גודל התמונות הממוזערות בחלונית Content משתנה. למניעת התנהגות זו, בחר Horizontal Layout או Vertical Layout מתפריט החלונית Content.

הערה:

אם אינך רואה את שם הקובץ או מטא-נתונים אחרים עם תמונה ממוזערת בחלונית Content, גרור את המחוון ימינה כדי להגדיל את התמונות הממוזערות.

 • לחץ על הלחצן Smaller Thumbnail Size בצד השמאלי המרוחק של מחוון התמונה הממוזערת כדי להקטין את מספר העמודות בחלונית Content בעמודה אחת. לחץ על הלחצן Larger Thumbnail Size בצד הימני המרוחק של מחוון התמונה הממוזערת כדי להגדיל את מספר העמודות בחלונית Content בעמודה אחת. Adobe Bridge מגדיל אוטומטית למקסימום את גודל התמונות הממוזערות לפי מספר העמודות המוצגות.

נעילת הרשת

ניתן לנעול את הרשת כדי ש- Adobe Bridge יציג תמיד תמונות ממוזערות מלאות בחלונית Content. כשהרשת נעולה, התמונות הממוזערות שומרות על הגדרות התצורה שלהן אם משנים את גודל החלון או פותחים וסוגרים חלוניות.

 1. בחר View > ‏Grid Lock או לחץ על הלחצן Grid Lock ליד המחוון Thumbnail בתחתית חלון Adobe Bridge.

הצגת מטא-נתונים נוספים עבור תמונות ממוזערות

ההעדפה Additional Lines Of Thumbnail Metadata מציינת אם להציג מידע מטא-נתונים נוסף עם תמונות ממוזערות בחלונית Content.

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ (Windows) או Adobe Bridge ‏ > Preferences‏ (Mac OS) ולחץ על Thumbnails.

 2. באזור Additional Lines Of Thumbnail Metadata, בחר את סוג המטא-נתונים שיש להציג. ניתן להציג עד ארבע שורות מידע נוספות.

הגבלת גודל הקובץ של תמונות ממוזערות

ניתן להגביל את גודל הקובצים ש- Adobe Bridge ייצור מהם תמונות ממוזערות (הצגת קבצים גדולים עלולה להאט את הביצועים). אם ל- Adobe Bridge אין אפשרות ליצור תמונות ממוזערות, הוא מציג את הסמל המתאים לסוג קובץ זה. Adobe Bridge מתעלם מהגדרה זו בעת הצגת תמונות ממוזערות של קובצי וידאו.

 1. בחר Edit‏ > Preferences‏ (Windows) או Adobe Bridge ‏ > Preferences‏ (Mac OS) ולחץ על Thumbnails.

 2. הזן מספר בתיבה Do Not Process Files Larger Than.

ציון תצוגות מקדימות בגודל הצג

תצוגות מקדימות בגודל הצג מציגות את התצוגה המקדימה באיכות הגבוהה ביותר האפשרית בהתאם לרזולוציה של הצג. כשאפשרות זו מופעלת, התמונות נראות חדות במצב מסך מלא.

 1. בחר Edit >‏ Preferences ‏(Windows) או Adobe Bridge >‏ Preferences ‏(Mac OS) ולחץ על Advanced.

 2. בחר Generate Monitor-Size Previews.

בחירת איכות של תמונות ממוזערות

ניתן להורות ל- Adobe Bridge להציג תצוגות מקדימות של תמונות ממוזערות מוטמעות, באיכות גבוהה או ביחס של 1:1 בתיקיות או בתמונות מסוימות.

 • לאיתור מהיר יותר, בחר תיקייה ולאחר מכן בחר את הלחצן הלחצן Browse Quickly By Preferring Embedded Images  בסרגל היישום של Adobe Bridge.
 • להצגת תצוגות מקדימות איכותיות יותר של תמונות ממוזערות, לחץ על הלחצן Options For Thumbnail Quality והלחצן Preview Generation   בסרגל היישום של Adobe Bridge ובחר אחת מהאפשרויות הבאות:
  • Prefer Embedded (Faster)‎ לשימוש בתמונות הממוזערות ברזולוציה הנמוכה המוטמעות בקובץ המקור. לא ניתן לבצע ניהול צבע בתמונות ממוזערות אלה. הבחירה באפשרות זו זהה לבחירה באפשרות Browse Quickly By Preferring Embedded Images.

  • High Quality On Demand לשימוש בתמונות ממוזערות מוטמעות עד להצגת תמונה בתצוגה מקדימה, כאשר Adobe Bridge יוצר תמונות ממוזערות עם ניהול צבע המופקות מקובצי המקור.

  • Always High Quality להצגת תמונות ממוזערות עם ניהול צבע בכל פעם עבור כל התמונות. Always High Quality הוא הגדרת ברירת המחדל של האיכות.

  • Generate 100% Previews כדי ליצור תצוגות מקדימות של 100% לתמונות ברקע לתצוגות Loupe ו- Slideshow. אפשרות זו מאיצה את הפעולות של Loupe ו- Slideshow, אך דורשת מקום רב יותר בדיסק ומאיטה את האיתור הראשוני. ראה שימוש בכלי Loupe והצגת תמונות כמצגת שקופיות.

התאמה אישית של התצוגה List

ניתן להתאים אישית את התצוגה List על-ידי מיון ושינוי גודל של העמודות, ובחירת הקטגוריות של המטא-נתונים שיוצגו.

 1. בחר View > ‏As List.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על כותרת עמודה כדי לשנות את כיוון סדר המיון.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ ‏(Mac OS) על כותרת עמודה כלשהי כדי לבחור קטגוריית מטא-נתונים אחרת, לסגור את העמודה, להוסיף עמודה חדשה, לשנות את גודל העמודה או לחזור לתצורת ברירת המחדל.

  הערה:

  העמודה Name היא תמיד העמודה השמאלית ביותר.

  • גרור את הקו המפריד האנכי בין שתי עמודות כדי להרחיב או להצר אותן.

  • לחץ פעמיים בין כותרות של שתי עמודות כדי לשנות אוטומטית את גודל העמודה לשמאל.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת