מדריך למשתמש ביטול

התאמת התצוגה של החלונית Content של Adobe Bridge

 1. מדריך למשתמש של Bridge
 2. הקדמה
  1. מה חדש ב-Bridge
  2. דרישות המערכת של Bridge
  3. סביבת העבודה של Adobe Bridge
  4. ייבוא תמונות באמצעות Photo Downloader
  5. ארגון תוכן ומשאבים באמצעות Adobe Bridge
 3. עבודה עם נכסים
  1. Creative Cloud Libraries ב-Bridge
  2. יצירת גיליון קשר של PDF בסביבת העבודה של Output
  3. הצגה וניהול של קבצים ב- Adobe Bridge
  4. עבודה עם מטא-נתונים ב-Adobe Bridge
  5. עבודה עם מטמון של Adobe Bridge
  6. שימוש במילות מפתח ב- Adobe Bridge
  7. הפעלת Adobe Bridge
  8. התאמת התצוגה של החלונית Content של Adobe Bridge
  9. הצגת תמונות בתצוגה מקדימה ועריכת שעת הלכידה
  10. שימוש באוספים ב- Adobe Bridge
  11. אוספי קבצים ב- Adobe Bridge
  12. הפיכת משימות לאוטומטיות ב-Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. תצוגה מקדימה של קובצי מדיה דינמיים ב-Adobe Bridge
  15. יצירת גלריות אינטרנט וקובצי PDF
  16. עבודה עם מטמון משותף של Bridge
  17. ניהול מטמון מדיה
 4. Bridge ויישומי Adobe אחרים
  1. עבודה עם Adobe Media Encoder
  2. עבודה עם Adobe Premiere Pro
 5. ייצוא ופרסום
  1. המרת נכסים באמצעות החלונית Export
  2. פרסום תמונות ב- Adobe Stock
  3. פרסום נכסים בקו המוצרים של Adobe
 6. קיצורי מקשים
  1. קיצורי מקשים ב- Adobe Bridge
  2. חקור את Keyboard Shortcuts ב-Adobe Bridge
 7. תוכנת Adobe Camera Raw
  1. ניהול הגדרות Camera Raw
  2. סיבוב, חיתוך והתאמה של תמונות
  3. תיקון תמונות בעזרת הכלי Enhanced Spot Removal ב-Camera Raw
  4. מסנן רדיאלי ב- Camera Raw
  5. תיקון אוטומטי של פרספקטיבה ב-Camera Raw
  6. יצירת פנורמות
  7. גרסאות עיבוד ב- Camera Raw
  8. ביצוע התאמות מקומיות ב- Camera Raw

 

החלונית Content מציגה תמונות ממוזערות, תמונות ממוזערות עם פרטים, או רשימה של הקבצים והתיקיות בתיקייה שנבחרה. כברירת מחדל, Adobe Bridge יוצר תמונות ממוזערות עם ניהול צבע ומציג אותן בחלונית Content לצד שמות הקבצים או התיקיות, וכן דירוגים ותוויות.

ניתן להתאים אישית את התצוגה בחלונית Content על-ידי הצגת פרטי טקסט מפורטים יחד עם התמונות הממוזערות, או הצגת תמונות ממוזערות כרשימה. ניתן גם לשנות גודל של תמונות ממוזערות ולציין את איכות התמונה הממוזערת. בחר Horizontal Layout או Vertical Layout מתפריט החלונית Content כדי למקם סרגלי גלילה. הבחירה באפשרות Auto Layout מוודאת ש- Adobe Bridge יחליף בין פריסות אופקיות ואנכיות כנדרש.

בחירת מצב תצוגה

בחר באחת מהאפשרויות הבאות מהתפריט View:
 • בחר As Thumbnails כדי להציג קבצים ותיקיות עם שמות קבצים או תיקיות, וכן דירוגים ותוויות.

 • בחר As Details כדי להציג תמונות ממוזערות עם פרטי טקסט נוספים.

 • בחר As List כדי להציג קבצים ותיקיות כרשימת שמות קובץ עם מטא-נתונים משויכים בתבנית עמודה.

 • בחר Show Thumbnail Only כדי להציג תמונות ממוזערות ללא כל פרטי טקסט, תוויות או דירוגים.

   

הערה:

לחץ על הלחצנים בפינה הימנית התחתונה של חלון Adobe Bridge כדי לבצע את הפעולות View Content As Thumbnails‏, View Content As Details או View Content As List.

בחירת איכות של תמונות ממוזערות

Adobe Bridge מאפשר לך לבחור בין אפשרויות תצוגה שונות עבור תמונות ממוזערות.

לעיון מהיר יותר, בחר תיקיה ולאחר מכן בחר את הסמל Browse Quickly By Preferring Embedded Images () בסרגל היישומים של Adobe Bridge.

לתצוגות מוקדמות של תמונות ממוזערות באיכות גבוהה יותר, לחץ על הסמל Options For Thumbnail Quality and Preview Generation () בסרגל היישומים של Adobe Bridge ובחר אחת מן האפשרויות הבאות - Preview Size‏, Preview Quality‏, Preview Generation ו-Preview For Zoom. ההגדרות המומלצות יעבדו עבור רוב תהליכי העבודה. עם זאת, אם קיים צורך לתצוגה מוקדמת באיכות גבוהה יותר, ניתן לשנות את ההגדרות על בסיס הצורך הספציפי שלך. 

איכות תצוגה מקדימה משופרת

גודל תצוגה מקדימה

 • Embedded (Fastest)‎: העדף את האפשרות הזו אם ברצונך להשתמש בתמונות ממוזערות ברזולוציה נמוכה שמוטבעות בקובץ המקור, עבו תהליכי עבודה מהירים יותר. תמונות ממוזערות אלה אינן כוללות ניהול צבע. הבחירה באפשרות זו זהה לבחירה באפשרות Browse Quickly By Preferring Embedded Images.
 • Standard (Recommended)‎: השתמש בתמונות ממוזערות מוטבעות עד לתצוגה מקדימה של תמונה. לאחר מכן, Adobe Bridge יוצר תמונות ממוזערות עם ניהול צבעים שנוצרו מקובצי המקור.
 • Monitor Size (For HiDPI Monitors)‎: תצוגות מקדימות בגודל הצג מציגות את התצוגה המקדימה בהתאם לרזולוציית הצג שלך. כשהאפשרות Monitor-size Previews מופעלת, התמונות נראות חדות בחלונית Preview או בתצוגת מסך מלא.

Preview Quality

 • Standard (Recommended)‎: השתמש באפשרות זו ליצירה מהירה יותר של תצוגות מקדימות רגילות.
 • High (Uses High CPU)‎: השתמש באפשרות זו כדי ליצור תצוגות מקדימות באיכות גבוהה יותר. בחירה באפשרות זו תגרום לשימוש גבוה ב-CPU ותדרוש פרק זמן ארוך יותר ליצירת תצוגות מקדימות.

Preview Generation

 • On Demand (Generate Preview Only When Needed)‎:‏ השתמש באפשרות זו כדי ליצור תמונות ממוזערות ותצוגות מקדימות הכוללות ניהול צבע רק בעת הצורך. לדוגמה, הצגה בחלון מסך מלא או בחלונית Preview.
 • Alway Generate (Recommended)‎: השתמש באפשרות זו כדי ליצור תמיד תמונות ממוזערות ותצוגות מקדימות הכוללות ניהול צבע עבור כל התמונות.

Preview for Zoom

 • Always Generate 100% Previews (Uses High CPU, Storage)‎: השתמש באפשרות זו כדי ליצור 100% תצוגות מקדימות של תמונות ברקע עבור הכלי Loupe והגדל את התצוגות Slideshow/Fullscreen. אפשרות זו מאיצה את הפעולות של Loupe ו- Slideshow, אך דורשת מקום רב יותר בדיסק ומאיטה את האיתור הראשוני. ראה שימוש בכלי Loupe והצגת תמונות כמצגת שקופיות.

הצגת תצוגות מקדימות בגודל הצג

תצוגות מקדימות בגודל הצג יוצרת תצוגות מקדימות בהתאם לרזולוציית הצג שלך. כשהאפשרות Monitor-size Previews מופעלת, התמונות נראות חדות בחלונית Preview או בתצוגה במסך מלא.

כדי לבדוק את התצוגות המקדימות בגודל הצג עבור הנכסים שלך, בצע כל אחת מהפעולות הבאות:

 • עבור אל Edit ‏(Win) / Adobe Bridge ‏(Mac) > Preferences > Advanced והפעל את Generate Monitor-Size Previews.
 • לחץ על הסמל  Options For Thumbnail Quality and Preview Generation () בסרגל היישומים של Adobe Bridge ובחר באפשרות Monitor Size תחת Preview Size.

התאמת הגודל של תמונות ממוזערות

הקטן תמונות ממוזערות כדי שתוכל להציג תמונות ממוזערות רבות יותר בכל פעם, או הגדל אותן כדי שתוכל לראות את הפרטים שלהן.

 • גרור את המחוון Thumbnail  בתחתית החלון של Adobe Bridge.
הערה:

בעת שינוי גודל של חלון Adobe Bridge במצב Auto Layout, גם גודל התמונות הממוזערות בחלונית Content משתנה. למניעת התנהגות זו, בחר Horizontal Layout או Vertical Layout מתפריט החלונית Content.

הערה:

אם אינך רואה את שם הקובץ או מטא-נתונים אחרים עם תמונה ממוזערת בחלונית Content, גרור את המחוון ימינה כדי להגדיל את התמונות הממוזערות.

 • לחץ על הלחצן Smaller Thumbnail Size בצד השמאלי המרוחק של מחוון התמונה הממוזערת כדי להקטין את מספר העמודות בחלונית Content בעמודה אחת. לחץ על הלחצן Larger Thumbnail Size בצד הימני המרוחק של מחוון התמונה הממוזערת כדי להגדיל את מספר העמודות בחלונית Content בעמודה אחת. Adobe Bridge מגדיל אוטומטית למקסימום את גודל התמונות הממוזערות לפי מספר העמודות המוצגות.

נעילת הרשת

ניתן לנעול את הרשת כדי ש- Adobe Bridge יציג תמיד תמונות ממוזערות מלאות בחלונית Content. כשהרשת נעולה, התמונות הממוזערות שומרות על הגדרות התצורה שלהן אם משנים את גודל החלון או פותחים וסוגרים חלוניות.

 1. בחר View > ‏Grid Lock או לחץ על הלחצן Grid Lock ליד המחוון Thumbnail בתחתית חלון Adobe Bridge.

הצגת מטא-נתונים נוספים עבור תמונות ממוזערות

ההעדפה Additional Lines Of Thumbnail Metadata מציינת אם להציג מידע מטא-נתונים נוסף עם תמונות ממוזערות בחלונית Content.

 1. בחר Edit > ‏Preferences ‏(Win) או Adobe Bridge > ‏Preferences ‏(Mac), ולחץ על Thumbnails.

 2. באזור Additional Lines Of Thumbnail Metadata, בחר את סוג המטא-נתונים שיש להציג. ניתן להציג עד ארבע שורות מידע נוספות.

הגבלת גודל הקובץ של תמונות ממוזערות

ניתן להגביל את גודל הקובצים ש- Adobe Bridge ייצור מהם תמונות ממוזערות (הצגת קבצים גדולים עלולה להאט את הביצועים). אם ל- Adobe Bridge אין אפשרות ליצור תמונות ממוזערות, הוא מציג את הסמל המתאים לסוג קובץ זה. Adobe Bridge מתעלם מהגדרה זו בעת הצגת תמונות ממוזערות של קובצי וידאו.

 1. בחר Edit > ‏Preferences ‏(Win) או Adobe Bridge > ‏Preferences ‏(Mac), ולחץ על Thumbnails.

 2. הזן מספר בתיבה Do Not Process Files Larger Than.

התאמה אישית של התצוגה List

ניתן להתאים אישית את התצוגה List על-ידי מיון ושינוי גודל של העמודות, ובחירת הקטגוריות של המטא-נתונים שיוצגו.

 1. בחר View > ‏As List.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על כותרת עמודה כדי לשנות את כיוון סדר המיון.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ ‏(Mac OS) על כותרת עמודה כלשהי כדי לבחור קטגוריית מטא-נתונים אחרת, לסגור את העמודה, להוסיף עמודה חדשה, לשנות את גודל העמודה או לחזור לתצורת ברירת המחדל.

  הערה:

  העמודה Name היא תמיד העמודה השמאלית ביותר.

  • גרור את הקו המפריד האנכי בין שתי עמודות כדי להרחיב או להצר אותן.

  • לחץ פעמיים בין כותרות של שתי עמודות כדי לשנות אוטומטית את גודל העמודה לשמאל.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?