אוספים מאפשרים לקבץ יחד קבצים בתמונה ממוזערת אחת. ניתן לשלב באוסף קבצים מכל הסוגים. לדוגמה, השתמש באוספים לארגון רצפי תמונות, הכוללים לעתים קרובות קובצי תמונות רבים.

הערה:

אוספים של Adobe Bridge שונים מאוספי תמונות של Photoshop, הממירים קבוצות של תמונות לשכבות ושומרים אותן באובייקט חכם.

ניתן להחיל על אוספים אותן פקודות שמחילים על קבצים בודדים. לדוגמה, ניתן לסמן אוסף בתווית בדיוק כפי שמסמנים קובץ בודד. פקודות שמחילים על אוספים מורחבים חלות על כל הקבצים באוסף. פקודות שמחילים על אוספים מצומצמים חלות רק על הקובץ העליון באוסף (אם בחרת רק את הקובץ העליון באוסף) או על כל הקבצים באוסף (אם בחרת את כל הקבצים באוסף על-ידי לחיצה על מסגרת האוסף).

סדר המיון המוגדר כברירת מחדל באוסף מבוסס על סדר המיון של התיקייה המכילה את האוסף.

אוסף של Adobe Bridge בחלונית Content (מצומצם).

אוסף מורחב.

לקבלת ערכת לימוד בנושא סידור קבצים באוסף, ראה סידור קבצים באוסף ושינוי שמם מאת קונרד שאבז.

יצירת אוסף קבצים

 1. בחר את הקבצים שברצונך לכלול באוסף, ובחר Stacks > ‏Group As Stack. הקובץ הראשון שבחרת הופך לתמונה הממוזערת של האוסף. המספר שעל האוסף מציין את מספר הקבצים שכלולים באוסף.

ניהול אוספים

 • לשינוי התמונה הממוזערת של אוסף, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ ‏(Mac OS) על הקובץ שברצונך ליצור ממנו את התמונה הממוזערת החדשה ובחר Stacks > ‏Promote To Top Of Stack.
 • להרחבת אוסף מצומצם, לחץ על מספר האוסף או בחר Stacks > ‏Open Stack. להרחבת כל האוספים, בחר Stacks > ‏Expand All Stacks.
 • לצמצום אוסף שהורחב, לחץ על מספר האוסף או בחר Stacks‏ > Close Stack. לצמצום כל האוספים, בחר Stacks > ‏Collapse All Stacks.
 • להוספת קבצים לאוסף, גרור את הקבצים שברצונך להוסיף לאוסף.

  הערה: ניתן להוסיף אוסף לאוסף אחר, אך לא ניתן לקנן אוספים. הקבצים באוסף שהוספת יקובצו יחד עם הקבצים הקיימים באוסף.

 • להסרת קבצים מאוסף, הרחב את האוסף ולאחר מכן גרור את הקבצים החוצה מהאוסף. להסרת כל הקבצים מאוסף כלשהו, בחר את האוסף המצומצם ובחר Stacks > ‏Ungroup From Stack.
 • לבחירת כל הקבצים באוסף מצומצם, לחץ על מסגרת האוסף. לחלופין, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על התמונה הממוזערת של האוסף.

הצגת תמונות באוסף בתצוגה מקדימה

באוספים המכילים 10 תמונות או יותר, ניתן להציג את התמונות בתצוגה מקדימה (לבדוק אותן) בקצב מסגרות מסוים, ולהפעיל תכונת Onion Skin, המאפשרת להציג את המסגרות הקודמות והבאות ככיסוי שקוף למחצה על המסגרת הנוכחית.

 • להצגת אוסף בתצוגה מקדימה, החזק את העכבר מעל האוסף בחלונית Content עד שהמחוון יופיע, ולאחר מכן לחץ על Play או גרור את המחוון. אם המחוון או הלחצן Play אינם מופיעים, הגדל את התמונה הממוזערת על-ידי גרירת המחוון Thumbnail בתחתית החלון של Adobe Bridge.
 • לקביעת קצב המסגרות של ההפעלה, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ ‏(Mac OS) על האוסף, ולאחר מכן בחר קצב מסגרות מתפריט Stacks > ‏Frame Rate.
 • לקביעת קצב מסגרות המהווה ברירת מחדל של הפעלת הקבצים, בחר קצב מסגרות מהתפריט Stack Playback Frame Rate בהעדפות Playback.
 • להפעלת התכונה Onion Skin, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ ‏(Mac OS) על האוסף ובחר Stack‏ > Enable Onion Skin.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת