באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה את רוב קובצי הווידאו והשמע ב- Adobe Bridge. באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה תוכן SWF, קובצי FLV ו- F4V ואת רוב הקבצים הנתמכים בגרסת QuickTime המותקנת במחשב. השתמש בהעדפות Playback כדי לשלוט באופן ההפעלה של קובצי מדיה.

הערה:

תצוגה מקדימה של הפעלה עבור סרטוני וידאו אינה נתמכת במהדורת 32 סיביות של Windows. היא נתמכת רק במהדורת 64 סיביות של Windows.

הצגת קובצי מדיה בתצוגה מקדימה בחלונית Preview

 1. בחר את הקובץ להצגה בתצוגה מקדימה בחלונית Content.
 2. בחלונית Preview, לחץ על הלחצן Play  כדי להפעיל את הווידאו, לחץ על הלחצן Pause  כדי להשהות את ההפעלה, לחץ על הלחצן Loop  כדי להפעיל או לבטל השמעה ברצף, או לחץ על הלחצן Volume  כדי להתאים את עוצמת הקול.

  הערה:

  באפשרותך להפוך את ממשק Adobe Bridge לבהיר או כהה יותר כדי להציג טוב יותר קובצי מדיה דינמיים בתצוגה מקדימה. ראה התאמת בהירות וצבעים.

הפעלת תצוגות מקדימות של קובצי מדיה דינמיים במסך מלא

 1. בחר את הקובץ להצגה בתצוגה מקדימה בחלונית Content.
 2. בחר View > ‏Full Screen Preview.
 3. לחץ על הלחצן Pause  כדי להשהות את ההשמעה, לחץ על הלחצן Play  כדי לחדש את ההשמעה, לחץ על הלחצן Loop  כדי להפעיל או לבטל השמעה ברצף או לחץ על הלחצן Volume  כדי להתאים את עוצמת הקול.
 4. הקש Esc כדי לחזור ל- Adobe Bridge.

הגדרת העדפות להפעלה חוזרת

 1. ב- Adobe Bridge, בחר Edit‏ > Preferences‏ (Windows) או Adobe Bridge CS5.1‏ > Preferences‏ (Mac OS).
 2. לחץ על Playback.
 3. שנה כל אחת מההגדרות הבאות ולחץ על OK.

  Stack Playback Frame Rate

  באוספים המכילים 10 תמונות או יותר, באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה את התמונות (לבדוק אותן). אפשרות זו מאפשרת לך לציין קצב מסגרות להצגת אוספי תמונות בתצוגה מקדימה. (ראה אוספי קבצים ב- Adobe.)

  Play Audio Files Automatically When Previewed

  בעת הלחיצה על קובץ שמע להצגתו בחלונית Preview, השמע מתחיל לפעול באופן אוטומטי. בטל אפשרות זו כדי להפעיל קובצי שמע באופן ידני.

  Loop Audio Files When Previewed

  לחזרה באופן רציף (בלולאה) על קובץ השמע. בטל את הבחירה של אפשרות זו אם ברצונך שקובץ השמע יופעל פעם אחת בלבד.

  Play Video Files Automatically When Previewed

  הפעל קובץ וידאו באופן אוטומטי בחלונית Preview כאשר אתה בוחר אותו בחלונית Content.

  Loop Video Files When Previewed

  לחזרה באופן רציף (בלולאה) על קובץ הווידאו. בטל את הבחירה של אפשרות זו אם ברצונך שקובץ הווידאו יופעל פעם אחת בלבד.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת