הפעלת משימות מהתפריט Tools

שימוש בהרחבות Photoshop ו- Illustrator ב- Adobe Bridge

התפריט Tools מכיל תפריטי משנה לפקודות שונות הזמינות במוצרי Adobe השונים. לדוגמה, אם Adobe Photoshop מותקן במחשב, ניתן להשתמש בפקודות שבתפריט המשנה Tools > ‏Photoshop לעיבוד תמונות שנבחרו ב- Adobe Bridge. הפעלת משימות אלה מ- Adobe Bridge חוסכת זמן מכיוון שאין צורך לפתוח כל קובץ בנפרד.

הערה:

גם גורמי צד שלישי יכולים ליצור פריטים משלהם ולהוסיף אותם לתפריט Tools להוספת פונקציונליות ל- Adobe Bridge. למידע על יצירת סקריפטים, בקר ב- Bridge Developer Center.

Adobe Bridge גם כולל סקריפטים שימושיים להפיכת משימות לאוטומטיות. למשל, הסקריפט של Adobe Output Module ב- Adobe Bridge CC מאפשר יצירת גלריות תמונות באינטרנט והפקת גליונות קשר ומצגות במסך מלא מסוג Adobe PDF. הסקריפט של Auto Collection CC 2014 אוסף ערכות של תמונות לצורך עיבוד כתצוגת פנורמה או כתמונות HDR ב- Photoshop.

 1. בחר את הקבצים או התיקיות שברצונך להשתמש בהם. אם בחרת תיקייה, הפקודה תחול על כל הקבצים בתיקייה, אם זה אפשרי.
 2. בחר Tools > [רכיב] ולאחר מכן את הפקודה הרצויה. (אם אין לרכיב משימות אוטומטיות זמינות, הוא לא יופיע בתפריט Tools.)

למידע על פקודה מסוימת, עיין או חפש בתיעוד של רכיב זה.

שינוי שם קבצים באצווה

שינוי שם קבצים באצווה ב- Adobe Bridge

באפשרותך לשנות שם של קבצים בקבוצה או אצווה. בעת שינוי שם של קבצים באצווה, ניתן לבחור אותן הגדרות עבור כל הקבצים שנבחרו. במשימות אחרות של עיבוד אצווה, ניתן להשתמש בסקריפטים להפעלת משימות אוטומטיות.

 1. בחר את הקבצים שאת שמם ברצונך לשנות.
 2. בחר Tools‏ > Batch Rename.
 3. הגדר את האפשרויות הבאות:

  Destination Folder

  הצב את הקבצים ששמם השתנה באותה תיקייה, העבר אותם לתיקייה אחרת או הצב עותקים בתיקייה אחרת. אם אתה בוחר להציב את הקבצים ששמם השתנה בתיקייה אחרת, לחץ על Browse כדי לבחור את התיקייה.

  New Filenames

  בחר רכיבים מהתפריטים והזן טקסט כנדרש כדי ליצור שמות קובץ חדשים. לחץ על לחצן הפלוס (+) או המינוס (-) כדי להוסיף או למחוק רכיבים.

  String Substitution

  מאפשר לך לשנות את כל שם הקובץ או חלק ממנו לטקסט מותאם אישית. ראשית, בחר את החלק שברצונך להחליף: Original Filename מחליף את המחרוזת משם הקובץ המקורי. Intermediate Filename מחליף מחרוזת שהוגדרה על-ידי אפשרויות קודמות בתפריטים הנפתחים New Filenames. ‏ Use Regular Expression מאפשר לך להשתמש בביטויים רגילים כדי לחפש מחרוזות בהתבסס על תבניות בשמות קובץ. Replace All מחליף את כל מחרוזות המשנה שמתאימות לתבנית במחרוזת המקור.

   ‏

  Options

  בחר Preserve Current Filename In XMP Metadata כדי לשמור את שם הקובץ המקורי במטא-נתונים. לצורך תאימות, בחר את מערכות ההפעלה שברצונך שהקבצים ששמם השתנה יהיו תואמים להן. מערכת ההפעלה הנוכחית נבחרת כברירת מחדל, ולא ניתן לבטל את הבחירה שלה.

  Preview

  שם קובץ נוכחי אחד וחדש אחד מופיעים באזור Preview בתחתית תיבת הדו-שיח Batch Rename. כדי לראות כיצד ישתנה שמם של כל הקבצים שנבחרו, לחץ על Preview.

 4. (אופציונלי) בחר קביעה מוגדרת מראש מהתפריט Presets כדי לשנות שם בעזרת סכימות מתן שמות הנמצאות בשימוש לעתים קרובות. כדי לשמור הגדרות של שינוי שם באצווה לצורך שימוש חוזר, לחץ על Save.

למידע נוסף בנושא שינוי שמות קבצים באצווה, עיין בכל אחת מערכות הלימוד הבאות:

איסוף אוטומטי של תמונות HDR ותמונות פנורמה

איסוף תמונות HDR ותמונות פנורמה ב- Adobe Bridge

הסקריפט של Auto Collection  ב- Adobe Bridge מקבץ ערכות של תמונות באוספים לצורך עיבוד כתמונות High Dynamic Range‏ (HDR) או צירופים פנורמיים ב- Photoshop. הסקריפט מקבץ תמונות באוספים המבוססים על זמן הצילום, הגדרות החשיפה ויישור התמונות. חותמות זמן חייבות להיות בטווח של 18 שניות כדי שהסקריפט של Auto Collection יעבד את התמונות. אם יש הגדרות חשיפה שונות בתמונות והתוכן חופף ביותר מ- 80%, הסקריפט מפרש את התמונות כערכת HDR. אם החשיפה קבועה והתוכן חופף בפחות מ- 80%, הסקריפט מפרש את התמונות כחלק מפנורמה.

הערה:

יש צורך ב- Adobe Bridge עם Photoshop CS5 ואילך כדי שהתכונה Auto Collection תהיה זמינה.

 1. להפעלת הסקריפט Auto Collection, בחר Edit‏ > Preferences‏ (Windows) או Adobe Bridge ‏ > Preferences‏ (Mac OS).

 2. בחלונית Startup Scripts, בחר Auto Collection ולחץ על OK.

 3. בחר תיקייה עם צילומי HDR או צילומי פנורמה, ובחר Stacks > ‏Auto-Stack Panorama/HDR.

  הערה:

  אם האפשרות Autostack אינה פועלת בתיקייה, בחר ידנית את קבצי ה- HDR/פנורמה הנדרשים בתיקייה ולאחר מכן בחר Stacks‏ > Auto-Stack Panorama/HDR.

 4. בחר Tools ‏> Photoshop > ‏Process Collections In Photoshop כדי למזג אוטומטית את האוספים ולראות את התוצאה ב- Adobe Bridge.

  הערה:

  למידע נוסף על תמונות פנורמה ו- HDR ב- Photoshop, ראה יצירת תמונות פנורמה עם Photomerge ותמונות High Dynamic Range.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת