החלת מילות מפתח של Adobe Bridge על הקבצים שלך

החלונית Keywords מאפשרת ליצור ולהחיל מילות מפתח של Adobe Bridge על קבצים. ניתן לארגן מילות מפתח בקטגוריות היררכיות המורכבות ממילות מפתח ראשיות ומילות מפתח נלוות (המכונות מילות מפתח משניות). בעזרת מילות מפתח, ניתן לזהות קבצים לפי תוכנם. לדוגמה, ניתן להשתמש בחלונית Filter כדי להציג את כל הקבצים בתיקייה עם מילות מפתח משותפות, וכן להשתמש בפקודה Find כדי לאתר קבצים הכוללים את מילת המפתח שצוינה.

יצירת מילות מפתח או מילות מפתח משניות חדשות

 1. בחר מילת מפתח בחלונית Keywords.

  לדוגמה, אם בחרת את האפשרות Names, הוספת מילת מפתח חדשה יוצרת מילת מפתח באותה רמה כמו Names, כגון Sports; והוספת מילת מפתח משנית חדשה מאפשרת לך ליצור מילת מפתח תחת Names, כגון John.

 2. לחץ על הלחצן New Keyword    או New Sub Keyword  או בחר New Keyword או New Sub Keyword מתפריט החלונית.
 3. הקלד את שם מילת המפתח והקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Mac OS).

אם ברצונך שמילת מפתח ראשית תשמש למטרות מבניות בלבד, הוסף סוגריים למילת המפתח, כגון [Names]. לא ניתן להוסיף לקבצים מילות מפתח בסוגריים מרובעים.

הערה:

ניתן גם להוסיף מילות מפתח בעזרת התיבה Find בתחתית החלונית Keywords. השתמש בפסיקים כדי לציין מילות מפתח משניות ובתווי נקודה ופסיק כדי לציין ערכים נפרדים. לדוגמה, כדי להוסיף את "Los Angeles" לקטגוריה Places, בחר את מילת המפתח "Places", הקלד Los Angeles ולחץ על הלחצן New Sub Keyword.

הוספת מילות מפתח לקבצים

 1. בחר את הקובץ או הקבצים הרצויים להוספת מילות המפתח.
 2. בחלונית Keywords, בחר את התיבה ליד שם מילת המפתח או מילת המפתח המשנית. הקש Shift תוך כדי לחיצה על התיבה כדי לבחור מילות מפתח ראשיות.

סימן אישור מופיע בתיבה ליד מילת המפתח כשהיא מצורפת לקובץ שנבחר. אם אתה בוחר קבצים מרובים, אך מילת המפתח מצורפת רק לחלק מהם, מופיע מקף (–) בתיבה של מילת המפתח.

הערה:

אם תקיש Shift ותלחץ על מילת מפתח משנית, מילות המפתח הראשיות נוספות גם הן לקובץ. כדי לשנות את ההתנהגות כך שלחיצה על מילת מפתח משנית מוסיפה באופן אוטומטי את מילות המפתח הראשוניות (והקשה על Shift ולחיצה מוסיפה רק את מילת המפתח המשנית), בחר Automatically Apply Parent Keywords בהעדפות Keywords.

הסרת מילות מפתח מקובץ

 • להסרת סימן האישור, בחר את הקובץ ולאחר מכן לחץ על התיבה שליד שם מילת המפתח או קבוצת מילות המפתח. להסרת סימן האישור גם מכל מילות המפתח הראשיות, הקש Shift ולחץ על התיבה של מילת המפתח.
 • כדי לאלץ הסרה של סימן אישור, הקש Alt ‏(Windows) או Option ‏(Mac OS) ולחץ על תיבת מילת המפתח. שיטה זו שימושית במיוחד בעת בחירת קבצים מרובים שמילת המפתח הוחלה רק על חלק מהם, מה שגורם להופעת מקף בתיבת מילת המפתח. כדי לאלץ הסרה של סימן אישור ממילת מפתח וממילות המפתח הראשיות שלה, הקש Alt+Shift ‏(Windows) או Option+Shift ‏(Mac OS) ולחץ על תיבת מילת המפתח.
 • בחר את הקובץ ובחר Remove Keywords מתפריט החלונית Keywords. להסרת כל מילות המפתח מהקובץ, לחץ על Yes.

  עצה: לנעילת קובץ כך שמילות מפתח לא יוסרו ממנו בטעות, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control‏ ולחץ (Mac OS) על הקובץ בחלונית Content ובחר Lock Item. כשפריט כלשהו נעול, לא ניתן להוסיף לו מילות מפתח או להסירן, לערוך מטא-נתונים או להחיל תוויות או דירוגים.

ניהול מילות מפתח

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי שם של מילת מפתח, בחר את מילת המפתח או קבוצת מילות המפתח ובחר Rename מתפריט החלונית. לאחר מכן, הקלד על השם בחלונית והקש Enter‏ (Windows) או Return ‏‏(Mac OS).

   הערה: בעת שינוי שם של מילת מפתח, השם משתנה רק בקבצים שנבחרו. השם המקורי של מילת המפתח נשאר בכל שאר הקבצים האחרים שמילת המפתח נוספה להם לפני כן.

  • להעברת מילת מפתח לקבוצת מילות מפתח אחרת, גרור את מילת המפתח למילת המפתח הראשית הרצויה ושחרר את לחצן העכבר.

  • כדי להפוך מילת מפתח משנית למילת מפתח, גרור את מילת המפתח המשנית מתחת לרשימת מילות המפתח, לתחתית החלונית Keywords.

  • למחיקת מילת מפתח, בחר את מילת המפתח על-ידי לחיצה על שמה ולחץ על הלחצן Delete Keyword  בתחתית החלונית או בחר Delete מתפריט החלונית.

   הערה: מילות מפתח זמניות, כגון מילות מפתח שאתה מקבל ממשתמשים אחרים, מופיעות בגופן נטוי בחלונית Keywords. כדי שמילות מפתח זמניות יהיו קבועות ב- Adobe Bridge, לחץ לחיצה ימנית על מילת המפתח (Windows) או הקש Ctrl תוך כדי לחיצה על מילת המפתח (Mac OS) ובחר Make Persistent מתפריט ההקשר.

  • כדי להרחיב או לכווץ קטגוריות של מילות מפתח, לחץ על החץ ליד הקטגוריה או בחר Expand All או Collapse All מתפריט החלונית.

  • לחיפוש קבצים באמצעות מילות מפתח, בחר Find מתפריט החלונית Keywords. (ראה חיפוש קבצים ותיקיות בעזרת Adobe Bridge.)

חיפוש מילות מפתח

 1. בתיבה שבתחתית החלונית Keywords, הקלד את שם מילת המפתח שברצונך לחפש.

כברירת מחדל, כל מילות המפתח הכוללות את התווים שהקלדתם יסומנו. המופע הראשון מסומן בירוק, וכל יתר המופעים מסומנים בצהוב. לחץ על Find Next Keyword או Find Previous Keyword כדי לבחור מילת מפתח מסומנת אחרת.

הערה:

לסימון מילות מפתח המתחילות בתווים שאתה מקליד בלבד, לחץ על סמל זכוכית המגדלת בתיבת החיפוש ובחר Starts With כשיטת החיפוש. לדוגמה, אם האפשרות Contains נבחרה, הקלדת "in" מסמנת את המילה Indiana ואת המילה Maine. אם תבחר באפשרות Starts With, רק המילה Indiana תסומן.

ייבוא או ייצוא של מילות מפתח

באפשרותך לייבא קובצי טקסט המופרדים בטאבים המיוצאים מיישומים אחרים, כגון Adobe Photoshop Lightroom. ניתן גם לייצא מילות מפתח של Adobe Bridge כקובצי טקסט. קבצים אלה מקודדים כ- UTF-8 או כ- ASCII, שהוא תת-ערכה של UTF-8.

 • כדי לייבא קובץ מילות מפתח ל- Adobe Bridge מבלי להסיר מילות מפתח קיימות, בחר Import מתפריט החלונית Keywords ולחץ פעמיים על הקובץ לייבוא.
 • כדי לייבא קובץ מילות מפתח ל- Adobe Bridge ולהסיר מילות מפתח קיימות, בחר Clear And Import מתפריט החלונית Keywords ולחץ פעמיים על הקובץ לייבוא.
 • לייצוא קובץ מילות מפתח, בחר Export מתפריט החלונית Keywords, ציין שם קובץ ולחץ על Save.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת