מדריך למשתמש ביטול

הצגת תמונות בתצוגה מקדימה ועריכת שעת הלכידה

 1. מדריך למשתמש של Bridge
 2. הקדמה
  1. מה חדש ב-Bridge
  2. דרישות המערכת של Bridge
  3. סביבת העבודה של Adobe Bridge
  4. ייבוא תמונות באמצעות Photo Downloader
  5. ארגון תוכן ומשאבים באמצעות Adobe Bridge
 3. עבודה עם נכסים
  1. Creative Cloud Libraries ב-Bridge
  2. יצירת גיליון קשר של PDF בסביבת העבודה של Output
  3. הצגה וניהול של קבצים ב- Adobe Bridge
  4. עבודה עם מטא-נתונים ב-Adobe Bridge
  5. עבודה עם מטמון של Adobe Bridge
  6. שימוש במילות מפתח ב- Adobe Bridge
  7. הפעלת Adobe Bridge
  8. התאמת התצוגה של החלונית Content של Adobe Bridge
  9. הצגת תמונות בתצוגה מקדימה ועריכת שעת הלכידה
  10. שימוש באוספים ב- Adobe Bridge
  11. אוספי קבצים ב- Adobe Bridge
  12. הפיכת משימות לאוטומטיות ב-Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. תצוגה מקדימה של קובצי מדיה דינמיים ב-Adobe Bridge
  15. יצירת גלריות אינטרנט וקובצי PDF
  16. עבודה עם מטמון משותף של Bridge
  17. ניהול מטמון מדיה
 4. Bridge ויישומי Adobe אחרים
  1. עבודה עם Adobe Media Encoder
  2. עבודה עם Adobe Premiere Pro
 5. ייצוא ופרסום
  1. המרת נכסים באמצעות החלונית Export
  2. פרסום תמונות ב- Adobe Stock
  3. פרסום נכסים בקו המוצרים של Adobe
 6. קיצורי מקשים
  1. קיצורי מקשים ב- Adobe Bridge
  2. חקור את Keyboard Shortcuts ב-Adobe Bridge
 7. תוכנת Adobe Camera Raw
  1. ניהול הגדרות Camera Raw
  2. סיבוב, חיתוך והתאמה של תמונות
  3. תיקון תמונות בעזרת הכלי Enhanced Spot Removal ב-Camera Raw
  4. מסנן רדיאלי ב- Camera Raw
  5. תיקון אוטומטי של פרספקטיבה ב-Camera Raw
  6. יצירת פנורמות
  7. גרסאות עיבוד ב- Camera Raw
  8. ביצוע התאמות מקומיות ב- Camera Raw
 8. פתרון בעיות
  1. בעיות שתוקנו
  2. בעיות ידועות
הצגת תמונות בתצוגה מקדימה בחלונית Preview, ב- Full Screen Preview ובמצב Review

באפשרותך להציג תמונות בתצוגה מקדימה ב- Adobe Bridge בחלונית Preview, ב- Full Screen Preview ובמצב Review. החלונית Preview מציגה עד תשע תמונות ממוזערות לצורך השוואה מהירה. האפשרות Full Screen Preview מציגה תמונות במסך מלא. מצב Review מציג תמונות בתצוגת מסך מלא המאפשרת לנווט בתמונות, למקד את הבחירה, להוסיף תווית או דירוג לתמונות ולסובב תמונות או לפתוח אותן ב- Camera Raw.

הצגת תמונות כמצגת שקופיות

הפקודה Slideshow מאפשרת להציג תמונות ממוזערות במצגת שקופיות על כל שטח המסך. זו דרך קלה לעבודה עם גרסאות גדולות של כל קובצי הגרפיקה בתיקייה. במהלך מצגת שקופיות, ניתן להזיז ולהגדיל תמונות ולהגדיר אפשרויות לשליטה בתצוגת מצגת השקופיות, כולל מעברים וכיתובים.

 • כדי להציג מצגת שקופיות, פתח תיקיית תמונות או בחר תמונות שברצונך להציג במצגת השקופיות ובחר View‏ > Slideshow.
 • כדי להציג פקודות לעבודה עם מצגות שקופיות, הקש H כשאתה נמצא בתצוגה Slideshow.
 • כדי לציין אפשרויות מצגת שקופיות, הקש L כשאתה נמצא בתצוגה Slideshow או בחר View > ‏Slideshow Options.

  Display options:

  בחר להחשיך צגים נוספים, לחזור על מצגת השקופיות או להתקרב ולהתרחק.

   

  Slide options:

  ציין משך שקופית, כיתובים ושינוי גודל של שקופית.

   

  Transition options:

  ציין סגנונות ומהירות של מעברים.

   

הצגת תמונות בתצוגה מקדימה בחלונית Preview

 1. בחר עד תשע תמונות בחלונית Content ובחר Window > ‏Preview Panel (במקרה הצורך).

הצגת תמונות בתצוגה מקדימה בעזרת האפשרות Full Screen Preview

 • בחר תמונה אחת או יותר ובחר View > ‏Full Screen Preview, או הקש על מקש הרווח.
 • הקש על מקש הפלוס (+) או המינוס (-) כדי להתקרב לתמונה או להתרחק ממנה, או לחץ בתמונה כדי להתקרב לנקודה זו. ניתן גם להשתמש בגלגל הגלילה של העכבר כדי להגדיל או להקטין את התצוגה.
 • להזזת התמונה על המסך, הגדל וגרור.
 • הקש על המקש חץ ימינה או חץ שמאלה כדי לעבור לתמונה הבאה או הקודמת בתיקייה.

  הערה: אם תבחר כמה תמונות לפני מעבר אל Full Screen Preview, הקש על מקש חץ ימינה או חץ שמאלה כדי לעבור בין התמונות שנבחרו.

 • הקש על מקש הרווח או הקש Esc כדי לצאת מ- Full Screen Preview.

הערכה ובחירה של תמונות במצב Review

מצב Review הוא תצוגה מיוחדת על מסך מלא לעיון בתמונות שנבחרו, מיקוד הבחירה וביצוע פעולות עריכה בסיסיות. מצב Review מציג את כל התמונות ב"קרוסלה" מסתובבת, שניתן לנווט בה בצורה אינטראקטיבית.

מצב Review

 1. פתחו תיקיית תמונות או בחר תמונות שברצונך לסקור ובחר View > ‏Review Mode.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על לחצני החצים שמאלה או ימינה בפינה השמאלית התחתונה של המסך, או הקש על מקש החץ השמאלי או על מקש החץ הימני במקלדת כדי לעבור לתמונה הקודמת או הבאה.

  • גרור את התמונה שבחזית ימינה או שמאלה כדי להעביר קדימה את התמונה הקודמת או הבאה.

  • לחץ על כל תמונה ברקע כדי להביאה לחזית.

  • גרור כל תמונה מחוץ לתחתית המסך כדי להסיר אותה מהבחירה. או לחץ על הלחצן חץ למטה בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ ‏(Mac OS) על כל תמונה כדי לדרג אותה, להקצות לה תווית, לסובב או לפתוח אותה.

  • הקש [ כדי לסובב את התמונה שבחזית ב- 90° עם כיוון השעון. הקש ] כדי לסובב את התמונה ב- 90° נגד כיוון השעון.

  • כדי לצאת ממצב Review, הקש Esc או לחץ על הלחצן X בפינה הימנית התחתונה של המסך.

  • לחץ על הלחצן New Collection בפינה הימנית התחתונה של המסך כדי ליצור אוסף מהתמונות שנבחרו ולצאת ממצב Review.

  הערה:

  כדי להציג קיצורי מקשים לעבודה במצב Review, הקש H כשאתה נמצא במצב Review.

שימוש בכלי Loupe

הכלי Loupe מאפשר להגדיל חלק מתמונה. הכלי Loupe זמין בחלונית Preview ובתמונה שבחזית או בתמונה שנבחרה במצב Review. כברירת מחדל, אם התמונה מוצגת בפחות מ- 100%, הכלי Loupe מגדיל אותה ל- 100%. ניתן להציג כלי Loupe אחד לכל תמונה.

 • להגדלת תמונה בעזרת הכלי Loupe, לחץ על הכלי בחלונית Preview או במצב Review. במצב Review, ניתן גם ללחוץ על לחצן הכלי Loupe בפינה הימנית התחתונה של המסך.
 • כדי להסתיר את הכלי Loupe, לחץ על ה- X בפינה הימנית התחתונה של הכלי או לחץ בתוך האזור המוגדל של הכלי. במצב Review, ניתן גם ללחוץ על לחצן הכלי Loupe בפינה הימנית התחתונה של המסך.
 • גרור את הכלי Loupe בתמונה, או לחץ על אזור אחר בתמונה כדי לשנות את האזור המוגדל.
 • להתקרבות והתרחקות באמצעות הכלי Loupe, השתמש בגלגל הגלילה של העכבר או הקש על מקש הפלוס (+) או המינוס (-).
 • להצגת כלי Loupe מרובים בתמונות מרובות בחלונית Preview, לחץ על התמונות הבודדות.
 • לסנכרון כלי Loupe מרובים בתמונות מרובות בחלונית Preview, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) ולחץ על אחת התמונות או גרור אותה.

שימוש ברינדור תוכנה לתצוגה מקדימה

בחר אפשרות זו אם מצגות שקופיות או תמונות בחלונית Preview, ב- Full Screen Preview או במצב Review אינן מוצגות כהלכה. שימוש בעיבוד תוכנה לתצוגה מקדימה גורם לתצוגה מקדימה נאותה, אך התצוגה עלולה להיות איטית יותר וייתכן שיהיו גם מגבלות אחרות.

 1. בהעדפות Advanced, בחר Use Software Rendering.
 2. הפעל מחדש את Adobe Bridge.
הערה:

עיבוד תוכנה מופעל אוטומטית במחשבים עם פחות מ- ‎64 MB של VRAM ובמערכות עם צג כפול עם פחות מ- ‎128 MB של VRAM.

עריכה של שעת לכידת התמונה

ייתכן שיהיה עליך לשנות את שעת הלכידה של קובצי התמונות שלך אם אתה נוסע לאזור זמן אחר ואינך משנה את הגדרת התאריך או השעה של המצלמה לפני שאתה מתחיל בצילום. ‏Bridge מאפשר לך לשנות את שעת הלכידה של קובצי תמונות מסוג JPEG ו-RAW.

כדי לשנות את שעת הלכידה, בחר בקובץ תמונה אחד או יותר ובצע את השלבים הבאים:

  • בחר Edit‏ > Edit Capture Time
  • לחץ לחיצה ימנית על התמונה הממוזערת בחלונית Content ובחר Edit Capture Time.
  • בחלונית Metadata, במקטע Camera Data (Exit)‎, לחץ על סמל העריכה לצד השדה Date Time Original, כפי שמוצג להלן.
  לחצן Edit בחלונית Metadata‏

  תיבת הדו-שיח Edit Capture Time מוצגת, כפי שמוצג להלן:

 1.  בתיבת הדו-שיח Edit Capture Time, במקטע Type of Adjustment, ציין את הפרטים הבאים:

  • בחר בתיבת הסימון Change To A Specified Date And Time כדי לשנת את התאריך והשעה של הלכידה. בחר תאריך ושעה חדשים בשדה Corrected Time .
  • בחר בתיבת הסימון Shift by hours, minutes, and seconds כדי להסיט את שעת הלכידה במספר השעות, הדקות והשניות שצוין. 
   • בחר Add אם ברצונך להוסיף את מספר השעות, הדקות והשניות שצוין לשעת הלכידה המקורית.
   • בחר Subtract אם ברצונך לחסר את מספר השעות, הדקות והשניות שצוין משעת הלכידה המקורית.
  • בחר בתיבת הסימון Change To File Creation Date And Time כדי להגדיר את שעת הלכידה בנתוני המצלמה לתאריך יצירת הקובץ.
 2. לחץ על Change כדי להחיל את השינויים בקבצים שנבחרו.

חזרה לשעת הלכידה המקורית

כדי לשנות את שעת הלכידה בחזרה לשעה המקורית, בחר בתמונה ובצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר Edit‏ > Revert Capture Time To Original
 • לחץ לחיצה ימנית על התמונה ובחר Revert Capture Time To Original.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?