קיצורי מקשים מאפשרים לבחור כלים ולהפעיל פקודות במהירות מבלי להשתמש בתפריט. קיצורי מקשים מופיעים מימין לשם הפקודה בתפריט, אם הם זמינים.

הערה:

בנוסף לשימוש בקיצורי המקשים, ניתן לגשת לפקודות רבות בעזרת תפריטים תלויי-הקשר. תפריטים תלויי הקשר מציגים פקודות רלוונטיות לכלי, לבחירה או לחלונית הפעילים. להצגת תפריט תלוי-הקשר, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ולחץ (Mac OS) על אזור כלשהו.

הרשימה הבאה אינה רשימה מלאה של קיצורי המקשים. הטבלה כוללת רק את קיצורי המקשים שאינם מוצגים בפקודות בתפריט או בתיאורי הכלים השונים.

תוצאה

Windows

Mac OS

מעבר לתצוגה הבאה

Ctrl+\

Command+\

מעבר לתצוגה קודמת

Ctrl+Shift+\

Command + Shift+\

הצגה/הסתרה של חלוניות

טאב

טאב

מעבר בין דירוג כוכבים של 0 ו- 1

Ctrl+‘

Command+‘

הגדלת תמונה ממוזערת

Ctrl+סימן פלוס (+)

Command+סימן פלוס (+)

הקטנת תמונה ממוזערת

Ctrl+סימן מינוס (-)

Command+סימן מינוס (-)

הגדלת תמונה ממוזערת בשלבים

Ctrl+Shift+סימן פלוס (+)

Command+Shift+סימן פלוס (+)

הקטנת תמונה ממוזערת בשלבים

Ctrl+Shift+סימן מינוס (-)

Command+Shift+סימן מינוס (-)

הזזת תיקייה למעלה (בחלונית Folders או בשורה)

חץ למעלה

חץ למעלה

הזזת תיקייה למטה (בחלונית Folders או בשורה)

חץ למטה

חץ למטה

עלייה של רמה אחת (בחלונית Folders)

Ctrl+חץ למעלה

Command + חץ למעלה

מעבר פריט אחד שמאלה

חץ שמאלה

חץ שמאלה

מעבר פריט אחד ימינה

חץ ימינה

חץ ימינה

מעבר לפריט הראשון

Home

Home

מעבר לפריט האחרון

End

End

הוספה לבחירה (לא בסמיכות)

Ctrl ולחיצה

Command ולחיצה

רענון חלוניות Content

F5

F5

הוספת פריט לבחירה

Shift + חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

Shift + חץ ימינה, חץ שמאלה, חץ למעלה או חץ למטה

Display Help

F1

Command+/

שינוי שם של טקסט (עם שם קובץ שנבחר בחלונית Content)

טאב

טאב

שינוי שם של הקודם (עם שם קובץ שנבחר בחלונית Content)

Shift + Tab

Shift + Tab

הצגת פריטים עם דירוג של 1-5 כוכבים או יותר בחלונית Filter

Ctrl+‏Alt+‏1 עד 5

Command+‏Option+‏1 עד 5

הצגת פריטים עם דירוג כוכבים שנבחר בחלונית Filter

Ctrl+‏Alt+‏Shift+‏1 עד 5

Command+‏Option+‏Shift+‏1 עד 5

הצגת פריטים עם תוויות 1-4 בחלונית Filter

Ctrl+‏Alt+‏6 עד 9

Command+‏Option+‏6 עד 9

הצגת כל הפריטים עם דירוג שנבחר או דירוג גבוה יותר בחלונית Filter

Shift ולחיצה

Shift ולחיצה

ניקוי מסננים

Ctrl+Alt+A

Command+Option+A

בחירת היפוך בחלונית Filter

Alt ולחיצה

Option ולחיצה

הצגת הכלי Loupe בחלונית Preview או במצב Review

לחיצה

לחיצה

הזזת הכלי Loupe

לחיצה או גרירה

לחיצה או גרירה

הצגת זכוכיות מגדלת נוספות בחלונית Preview (בחירת פריטים מרובים)

לחיצה

לחיצה

הזזה בו-זמנית של כלי Loupe מרובים

Ctrl ולחיצה או Ctrl וגרירה

Command ולחיצה או Command וגרירה

התקרבות באמצעות הכלי Loupe

+

+

התרחקות באמצעות הכלי Loupe

-

-

התקרבות באמצעות הכלי Loupe (בחירות מרובות)

Ctrl+סימן פלוס (+)

Command+סימן פלוס (+)

התרחקות באמצעות הכלי Loupe (בחירות מרובות)

Ctrl+סימן מינוס (-)

Command+סימן מינוס (-)

בחירת כל הפריטים באוסף

Alt ולחיצה

Option ולחיצה

החלה או הסרה של מילת מפתח נוכחית וכל מילות המפתח הראשיות בחלונית Keywords.

Shift ולחיצה

Shift ולחיצה

הסרה כפויה של מילת המפתח הנוכחית בחלונית Keywords

Alt ולחיצה

Option ולחיצה

פתיחת המשולש בחלונית Keywords

Ctrl+חץ ימינה

Command+חץ ימינה

סגירת המשולש בחלונית Keywords

Ctrl+חץ שמאלה

Command+חץ שמאלה

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת