מונח החיפוש שהזנת מוביל לנושאים הזמינים באופן מקוון. התחבר לאינטרנט וחפש בעזרה המקוונת או חפש בעזרה של Creative Suite 5 במחשב.