Adobe bezpeļņas cenu atlaides un programmas

Bezpeļņas tiesības

Adobe piedāvā bezpeļņas cenu atlaides mūsu VIP (Value Incentive Plan) un TLP (Transactional Licensing Program) globālās programmas.Skatiet, vai jūsu organizācija ir tiesīga saņemt Adobe bezpeļņas cenas. 

Tiesīgas organizācijas

Bezpeļņas un nevalstiskas organizācijas Amerikas Savienotajās Valstīs kvalificē kā 501 (c)(3) publiskās labdarība, reorganizēts saskaņā ar Internal Revenue Service (IRS).Ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm organizācijai jābūt kvalificētai vai reģistrētai kā publiskai labdarībai, saskaņā ar attiecīgajiem vietējās valsts likumiem (un kur piemērojams saņemt nodokļu atbrīvojuma sertifikātu), vai ja šāds vietējais likums nepastāvm organizācijai jābūt līdzvērtīgai ASV publiskās labdarības organizācijai. Tiesīgao organizācijai jādarbojas arī uz bezpeļņas pamatiem un tās misijai ir jābūt sniegt labumu vietējai kopienai, kas var ietvert, bet neaprobežojas ar:

 • Sniegt atvieglojumu nabadzīgajiem
 • Uzlabot izglītību
 • Uzlabot sociālo un kopienas labklājību
 • Saglabāt kultūru
 • Saglabāt vai atjaunot vidu
 • Veicināt cilvēktiesību ievērošanu

Netiesīgas organizācijas

Neievērojot iepriekš minēto, tālāk minētās kvalificētās vai reģistrētās bezpeļņas organizācijas nav tiesīgas lietot Adobe bezpeļņas cenas:

 • organizācijas, kuras nav ieguvušas atpazīstamas labdarības organizācijas statusu savā valstī;
 • privāti nodibinājumi;
 • slimnīcas, klīnikas vai iestādes, kas sniedz tiešu medicīnisko aprūpi (izņemot federāli kvalificētos veselības aprūpes centrus (FQHC) ASV teritorijā);
 • Veselības pārvaldes sistēmas, HMO, PPO vai citas veselības organizācijas; valsts dibinātas pētniecības laboratorijas;
 • Valsts organizācijas vai aģentūras, tai sakitā starptautiskas valdības organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas iestādes;
 • skolas, koledžas un augstskolas;
 • politiskas vai lobisma organizācijas;
 • Darba vai biedru organizācijas;
 • Komercorganizācijas un tirdzniecības asociācijas;
 • indivīdi.

Nediskriminēšanas politika

Organizācijas, kuras diskriminē pieņemot darbā, veicot kompensācijas, sniedzot vai liedzot piekļuvi apmācībām vai pakalpojumiem, rezultātiem, paaugstināšanai un/vai pensijai, balstoties uz rasi, ādas krāsu, dzimumu, izcelsmes valsti, reliģiju, vecumu, invaliditāti, dzimuma identitāti vai izrādīšanu, ģimenes stāvokli, grūtniecību, seksuālo orientāciju, politisko piederību, piederību apvienībai vai veterāna statusu, kas nav atļauts ar likumu vai nav tiesīgs piedalīties šajā programmā.

Pareiza identifikācija

Organizācijai nepieciešams pierādīt tās nodokļu izņēmuma satusu ar pašreizējiem nodokļu dokumentiem savā valstī. 

Adobe logotips

Pierakstieties savā kontā